archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOKUTs kriteriesett - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  2013 NOKUTs kriteriesett NOKUT evaluering 2013 NOKUTs evalueringsrapport Innsendte dokumenter Informasjon om NOKUT NOKUTs kriteriesett Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 NOKUTs kriteriesett Kriteriesettet er hentet fra Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning tilsynsforskriften vedtatt av NOKUT 27 januar 2011 kapittel 3 Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring av utdanningen Hele forskriften finner du her Institusjonenes kvalitetssikringssystem evalueres ut fra følgende kriteriesett a Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet fremmer bred deltakelse i kvalitetsarbeidet blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer om det stimulerer til et kvalitetsarbeid som er preget av åpenhet engasjement og forbedringsvilje og om informasjon og vurderinger er dokumenterte og tilgjengelige b Mål plan og ledelsesforankring NOKUT skal vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet er beskrevet slik at det angir de målsettinger prosesser aktører og fora som inngår om det er forankret i ledelsen og besluttende organ på de ulike nivåer om arbeids og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet er fastsatt og om selve kvalitetssikringssystemet gjøres til gjenstand for jevnlig evaluering og utvikling med sikte på institusjonens eget behov c Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene NOKUT skal vurdere hvorvidt sikring og vurdering i hvert enkelt igangsatt studium bygger på informasjon som innhentes systematisk

  Original URL path: http://hist.no/content/49765/NOKUTs-kriteriesett (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST NOKUT evaluering 2013 Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 Innsendte dokumenter NOKUT komiteens besøk NOKUT komiteens rapport Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 NOKUT har i 2006 evaluert høgskolens kvalitetssystem og gitt oss godkjent med gode karakterer NOKUT skal i løpet av hvert sjette år evaluere kvalitetsystemet ved alle høyere utdanningsinstitusjoner og vil antakelig komme til oss på nytt evalueringsbesøk i løpet av 2011 2014 Konsekvens av å ikke få godkjent sitt kvalitetssystem er at høgskolen selv ikke får bestemme hvilke studietilbud vi skal tilby Evalueringen i 2006 hadde følgende milepæler Sommer høst 2005 HiST får beskjed om at høgskolens kvalitetssystem skal evalueres i løpet av våren 2006 Februar 2006 Innsending av dokumenter Uke 17 2006 Evalueringskomite var på besøk November 2006 Komiteens innstilling var klar 25 01 07 NOKUTs styre godkjente HiST sitt kvalitetssystem Kvalitetsutreder Kjerstin Tobiassen tlf

  Original URL path: http://hist.no/content/47133/Evaluering-av-hogskolens-kvalitetssystem-2006 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Innsendte dokumenter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  1 dok 18 Krav til all studieevaluering ved HiST Del 1 dok 19 Studieevalueringer på virksomhetsnivå Innsendte dokumenter sendt uke 9 2006 Innsendt dokumentmengde bestod av to permer del 1 hoveddokumenter og del 2 vedleggsdokumenter Noen av de nummererte punktene inneholder mange dokumenter det er derfor laget egne undersider for disse Del 1 Hoveddokumenter A Presentasjon av HiST 1 Organisasjonskart med kort omtale av høgskolen 2 Studentdemokratiet ved HiST 3 Studiekatalog 2006 2007 4 Årsmelding 2004 B Sentrale plan og styringsdokumenter ved HiST 5 Strategisk plan 2005 2010 6 Styringskalender 7 Budsjettdokumentet 2005 2007 8 Budsjettfordelingsmodell og budsjett Vedtak i HS sak 106 2003 Ny budsjettfordelingsmodell ved Høgskolen i Sør Trøndelag Vedtak i HS sak 061 2005 Statsbudsjettet fordeling av lønns og driftsmidler for 2006 C Kvalitetssystemet 9 Kvalitetshåndbok del 1 Systemhåndbok Folder om kvalitetssystemet 10 Kvalitetsrapport HiST 2004 2005 m høgskolestyrets vedtak 11 Avdelingenes kvalitetsrapport 2004 2005 12 Avdelingenes årsplaner m høgskolestyrets vedtak 13 Kompetanseoversikt kompetansehevingsplaner ved avdelingene 14 Sluttrapport fra prosjektet Kvalitetssystemet videre iverksetting 15 Studiekvalitet Hvem har ansvar for hva ved avdelingene 16 Mal for kvalitetsrapport m plan for videreutvikling 17 Programkvalitet Kriterier for hva en studieplan fagplan i HiST skal inneholde 18 Krav til all studieevaluering ved HiST 19 Studieevalueringer på virksomhetsnivå D Viktige nøkkeltall ved institusjonen 20 Sentrale nøkkeltall for høgskolens virksomhet Del 2 Vedleggsdokumenter Avdelingenes kvalitetsrapporter 2004 2005 se hoveddokument 11 Avdelingenes årsplaner se hoveddokument 12 Kompetanseoversikt kompetansehevingsplaner ved avdelingene se hoveddokument 13 Studiekvalitet Hvem har ansvar for hva ved avdelingene se hoveddokument 15 Krav til all studieevaluering ved HiST Studieevaluering ved avdelingene se hoveddokument 18 Studieevalueringer på virksomhetsnivå se hoveddokument 19 Rammekvalitet 2006 resultat og tiltak Programkvalitet og relevans 2006 spørsmål Handlingsplaner Handlingsplan for likestilling Tiltaksplan for arbeid med forebygging og innsats mot seksuell trakassering og plagsom seksuell oppmerksomhet ved høgskolen i Sør

  Original URL path: http://hist.no/content/47134/Innsendte-dokumenter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • NOKUT-komiteens besøk - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST NOKUT evaluering 2013 Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 NOKUT komiteens besøk NOKUT komiteens besøk Program for NOKUT komiteens besøk NOKUT komiteens besøk i uke 17 2006 Den sakkyndige komiteen bestod av Direktør Svein Møthe leder Høgskolen i Buskerud Professor Bernt Hagtvet Universitetet i Oslo Utreder Project

  Original URL path: http://hist.no/content/47142/NOKUT-komiteens-besok (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • NOKUT-komiteens rapport - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST NOKUT evaluering 2013 Evaluering av høgskolens kvalitetssystem 2006 NOKUT komiteens rapport NOKUT komiteens rapport NOKUTs evalueringsrapport om HiSTs kvalitetsystem NOKUT komiteens rapport Høgskolen fikk tidlig på høsten faktadelen i den sakkyndige komiteens rapport til uttalelse og innspill med den hensikt å rette faktafeil Den endelige rapporten fra NOKUT sin sakkyndige komitee for evaluering av HiST sitt kvalitetssystem er

  Original URL path: http://hist.no/content/47144/NOKUT-komiteens-rapport (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • ASKU-mandat - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor ASKU mandat Hver avdeling har sitt eget studiekvalitetsutvalg ASKU Avdelingens Studiekvalitetsutvalg ASKU er rådgivende for dekanen og de har en pådriverfunksjon når det gjelder utdanningskvalitet og læringsmiljø Utvalgene er sentrale bidragsytere i evalueringsoppfølging og rapportering Under følger felles mandat for samtlige ASKU ved HiST ASKUene kan i tillegg ha egne tillegg til mandatet For mer om hver avdelings Studiekvalitetsutvalg gå til avdelingssidene for studiekvalitet Mandat Studiekvalitetsutvalg ved avdeling Hver avdeling har et eget studiekvalitetsutvalg ASKU som er rådgivende overfor avdelingsledelse og avdelingsstyret ASKU består hovedsaklig av dekan studentrepresentanter og faglig og administrativt tilsatte på avdeling Alle program ved avdelingen skal være representert i ASKU Studiedirektør eller den han bemyndiger kan møte med tale og forslagsrett ASKU skal ha en leder som utpekes av dekan Leder av ASKU skal være en faglig ansatt ved avdelingen ASKU skal bidra til utvikling av en kvalitativ god og helhetlig studiesituasjon for studentene og sikre at avdelingens arbeid med utvikling av studiekvalitet er i henhold til kravene i høgskolens system for kvalitetsutvikling Dette skal gjøres gjennom Evalueringer

  Original URL path: http://hist.no/content/37371/ASKU-mandat (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forskningsbasert utdanning - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor Forskningsbasert utdanning Forskning Utdanningen på universiteter og høgskoler skal være forskningsbasert HiST har en omforent definisjon på forskningsbasert utdanning som er nedfelt i Strategisk plan 2010 2015 HiST skal i utdanning på alle nivå formidle oppdatert forsknings og erfaringsbasert kunnskap bruke forskningskompetent personale og aktive forskere som vesentlige bidragsytere gi studentene innsikt i forståelse for og erfaring med vitenskapelig tenkemåte metode og forskningsetikk Høgskolens definisjon av forskningsbasert utdanning er operasjonalisert slik med tanke på kvalitetssikring formidle oppdatert forsknings og erfaringsbasert kunnskap Pensum litteraturlistene skal gjennomgås hvert år med tanke på ajourføring Pensum litteraturlistene skal ha et tydelig innslag som reflekterer et internasjonalt vitensamfunn i form av oversatte og fremmedspråklige tekster Alle faglærere skal være godt kjent med pensum litteraturlister i det fagområdet emnet de underviser Alle programmer skal ha innslag av resultater fra høyskolens egen forskning bruke forskningskompetent personale og aktive forskere som vesentlige bidragsytere Minimum inimum 20 av bachelorprogram skal dekkes med førstestillingskompetanse Krav i forskrift Minimum 50 av masterprogram skal dekkes med førstestillingskompetanse derav minimum 25 på professornivå Krav i forskrift Alle fagmiljøer som bidrar med undervisning innen bachelor og masterprogrammer skal drive forskning i tråd med høgskolens og avdelingens satsningsområder Alle faglærere har ikke nødvendigvis egen forskningskompetanse eller er selv aktive forskere Alle programmer skal ha tydelige innslag av faglærere som underviser innen tema fra egen forskning særlig på masternivå gi studentene innsikt i forståelse for og erfaring med vitenskapelig tenkemåte metode og forskningsetikk Bachelorstudenter skal få kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen programområdet De skal få innsikt i vitenskapelig tenkemåte metode og forsknings og yrkesetikk Studentene skal videre få kunnskap om programområdets historie tradisjoner egenart og plass i samfunnet Bachelorstudentene skal få kjennskap til relevant forskning

  Original URL path: http://hist.no/content/37167/Forskningsbasert-utdanning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studieplanveileder - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Studieplanveileder Studieplanveileder Tidligere studieplanmal Studieplanveileder HiST har en felles mal for studieplaner Denne gis i tråd med føringer gitt i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk EmWeb er støtteverktøyet for publisering av studieplaner Om studieplaner Studieplanen gjennomgås årlig Studieplanen vedtas hvert år uavhengig av om det er endringer i planen eller ikke Studieplaner gjøres til gjenstand for omfattende revisjon minimum hvert fjerde år Studieplanen er ett samlet dokument som består av en generell del og tilhørende emnebeskrivelser Studieplanen skal være uttømmende vedrørende studentens faglige plikter innlevering av arbeidskrav ekskursjoner ferdighetstrening osv Underliggende dokumenter som for eksempel praksishåndbok legger føringer kun for praktisk gjennomføring de kan ikke pålegge studentene ytterligere plikter enn det som framgår av studieplanen Organisering av arbeidet Ansvars og arbeidsfordelingen organiseres av den enkelte enhet Det er viktig med tett samhandling mellom fag og administrasjon i arbeidet med revidering av eksisterende planer og opprettelsen av nye Frist 1 april for studieplan for alle studier med start høstsemesteret Frist 1 oktober for studier med oppstart vårsemesteret Opptakskrav må avklares med opptakstjenesten før endelig vedtak om studieplan Vedlagt studieplanveileder med 9 vedlegg forvaltes av studiedirektøren og er forankret i høgskolens kvalitetssystem Spørsmål rettes til SKB ved campus som

  Original URL path: http://hist.no/content/51165/Studieplanveileder (2015-09-15)
  Open archived version from archive