archive-no.com » NO » H » HOLO.NO

Total: 23

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mengshoel Båtforening
  4 Regnskap fremlagt i revidert stand regnskapsåret følger kalenderåret 5 Fastsettelse av neste års kontingent både havneavgift og medlemsavgift Fastsettelse av omsetningspris pr brygge Styret fremmer forslag 6 Innkomne forslag 7 Valg av styre valgkomité på 2 medlemmer 2 revisorer Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt Lovendringer krever minst 2 3 flertall eller ved 2 påfølgende årsmøter 6 Styrets sammensetning Leder sekretær kasserer 1 styremedlem Styret fastsetter de nødvendige instrukser herunder havnereglement Formann har dobbeltstemme I tillegg til styret kan det oppnevnes 1 bryggekontakt fra hver brygge hvis ikke brygga er representert i styret eller hvis styret finner det nødvendig 7 Kasserers oppgaver Kasserer fører enkelt regnskap krever inn kontingent og ordner alle inn og utbetalinger Regnskapet avsluttes pr 31 12 og skal være revidert av MB s revisorer Det fremlegges for årsmøtet for endelig godkjenning 8 Tildeling av båtplass Bare medlemmer i MB har anledning til å kjøpe eller leie båtplass i havna Styret setter opp prioritert venteliste etter søknadsdato om båtplass Ventelista skal oppdateres etter hvert gjennom året og være à jour til årsmøtet Alle båtplasser disponeres i utgangspunktet av MB Eier har ikke lov til å selge plassen sin til andre en MB Andelseiere som har satt seg på liste med ønske om å få bytte båtplass får førsterett ved tildeling av ledig plass Båtplasser blir tildelt i havna av styret Enhver plass må kjøpes i sin fulle bredde så fremt ikke annet tilsier regulering av bredden Andelseier er økonomisk ansvarlig for plassen til MB eller andelseier klarer å skaffe kjøper til plassen MB er ikke forpliktet til å løse inn plasser 9 Overdragelse av båtplass Andelseiere som vil selge bytte sin båtplass skal melde dette skriftlig til styret MB s styre vil da selge plassen til første på venteliste Andelseieren har dog anledning til å overdra båtplassen til egne barn ektefelle samboer Styret i MB kan anbefale omplassering av båter for bedre utnyttelse av bryggene Videre kan også andelseiere søke styret om å få bytte plass I begge tilfeller må alle berørte parter være enige Eier av plassen plikter å skaffe 1 stk leider av god kvalitet Leiderne skal i utgangspunktet følge plassen og det vil bli godtgjort økonomisk for leider i god stand Ved plassbytte innad i havna kan også leider byttes 10 Uteie av båtplass Utleie av båtplasser skal gå gjennom MB Andelseier kan ikke selv stå for framleie Når plassen er bortleid har andelseier og plassleier en stemme hver 11 Merking av båter Det er pr dags dato ikke registreringsplikt i havna 12 Fortøyning Båter i anlegget skal være tilstrekkelig fortøyd med godkjent fortøyningsutstyr og nødvendige fendere på hver side Båter i bøye skal ha godkjent fortøyning Ingen båter må være slik fortøyd at skade eller ulempe kan påføres andre båter brygger leidere eller annet utstyr i havna Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar for båteier Dårlige feil fortøyninger vil bli påpekt Hvis det ikke blir rettet vil styret få montert skikkelige fortøyninger for båteiers regning Etter at båten er fjernet

  Original URL path: http://www.holo.no/mbf/vedtekter.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Mengshoel Båtforening
  menghoel båtforening styret formann Even Glestad Holovegen 59 2355 Gaupen Tlf 901 99 318 kasserer Atle Bogsti Heggenhaugvn 2355 Gaupen Tlf 995 22 218 styremedlem hans Chr Nannestad Ringsakervn 1287 2390 Moelv Tlf 977 75 070 styremedlem Hans Andreas Bakke

  Original URL path: http://www.holo.no/mbf/styret.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Mengshoel Båtforening
  styret bilder linkside velkommen til mengshoel båtforenings internettsider menghoel båtforening bilder den nye gjestebrygga sto ferdig til 06 sessongen brygge øst gravearbeider i havna oppsetting av vaktbua 07 design html

  Original URL path: http://www.holo.no/mbf/bilder.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Mengshoel Båtforening
  båtforenings internettsider menghoel båtforening Linker Sjøvett no Småbåtregisteret Redningsselskapet Redningsselskapet på Mjøsa Sjømerker Båtførerprøven på nett Livredd Båtførerprøven på nett Kystverket Kongelig Norsk båtforbund Mjøsa Ferie og Fritidsenter Båtsider på nett Båtguiden Båtnett Båtliv Båt no Båtmagasinet Båtavisa Forhandlere Hamar

  Original URL path: http://www.holo.no/mbf/linker.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Holo Midtre Gård
  tillit til at norskprodusert mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr mennesker og naturen forøvrig Derfor har landbruksnæringen utviklet sitt eget kvalitetssystem Kvalitetssystem i landbruket KSL Ta en titt i kyllinghuset via webcam her Om Holo Midtre Holo Midtre ligger i Hologrenda mellom Gaupen og Stavsjø i Ringsaker Hedmark Holo Midtre var fra 1900 og frem til på 60 tallet Ringsaker Kommunes

  Original URL path: http://www.holo.no/holo-midtre/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kønnbua Holo Midtre
  Kønnbua kan dekkes til 70 personer Kønnbua Kan dekkes til 70 personer Kjøleskap Komfyr Oppvaskmaskin Musikkanlegg PA anlegg 2 stk mic 2 stk WC Kaffemaskin Isbitmaskin Bestikk glass dekketøy og kaffeservise til 70 pers Se bilder fra Kønnbua her Kønnbua

  Original URL path: http://www.holo.no/bua/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Holo Midtre Gård
  fra 1900 en komunal enhet for fattige I 1962 ble gårdsbruket solgt til dagens eiers bestefar da instutisjonen hadde endret seg til hjem for mentalt tilbakestående eller HVPU som vi i dag kjenner det som I dag er det AO Arbeid og opplæringssenter på det gamle pleiehjemmet Gården ligger i vestvendt helling og jorda består av steinrik morene Det meste av skogen ca 400 daa ligger i Veldre ovenfor Brumunddal

  Original URL path: http://www.holo.no/holo-midtre/garden.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Holo Midtre Gård
  med Strand Unikorn AS Dette vil si at eiendommen produserer såfrø for salg neste sessong Eiendommen er floghavrefri og har vært det de siste 50 år Kyllingproduksjonen foregår i et nytt moderne kyllinghus oppført i 2008 2009 Hele produksjonen på 120 000 dyr leveres til Prior Ta en titt inn i kyllinghuset her Gården har eget festlokale i låven Kønnbua dette kan leies av enkeltpersoner eller bedrifter foreninnger til selskapligheter

  Original URL path: http://www.holo.no/holo-midtre/gardsdrift.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •