archive-no.com » NO » I » IFOS.NO

Total: 27

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Logistikkfaget
  operatørfaget Industrimalerfaget Industrimekaniker Industrimontør Industrirørlegger Isolatørfaget Komposittbåtbyggerfaget Kontor og administrasjonsfaget NDT kontrollør Motormekaniker Sveiser Møbeltapetserfaget Platearbeider Trebåtbyggerfaget Trevare og bygginnredningsfaget Logistikkfaget Forside Fagene Logistikkfaget Stiftelsen INDUSTRIENS FAGLIGE OPPLÆRINGSSENTER Damsgårdsveien 225 Telefon 55 94 24 10 Postboks 82 Laksevåg 5847 Bergen

  Original URL path: http://www.ifos.no/fagene/logistikkfaget (2014-01-26)
  Open archived version from archive


 • Vedtekter
  skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir Han skal sørge for at regnskapsførsel er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte Den daglige leder skal alltid representere stiftelsen utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet Han skal kunne meddeles prokura av styret innen virksomhetsrollen til stiftelsen Styret fastsetter betingelser for daglig leder og evt andre tilsatte i stiftelsen 7 godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeidet som følger med vervet 8 Råd Stiftelsen skal ha et råd Rådet skal ha møte minst en gang i året og når styret finner det nødvendig Rådet kan også innkalles til møte når minst 4 medlemmer ønsker det Rett til å være medlem i rådet er Norsk Industri og Fellesforbundet i tillegg til bedrifter som er godkjent av yrkesopplæringsnemnda som lærebedrift etter 4 3 i opplæringsloven I tvilstilfelle avgjør styret om medlemskap kan godtas Styret har også anledning til i særtilfeller å fravike ovennevnte betingelser Årsmøte i rådet holdes hvert år innen utgangen av juni Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel Vedlagt innkalling følger dagsorden årsberetning regnskap og budsjettforslag På årsmøte har hver medlemsbedrift rett til å møte med en representant som har en stemme Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant avgitte stemmer Yrkesopplæringsnemnda har rett til en observatør i rådsmøtene 9 stiftelsens virksomhet og finansiering Alle medlemsbedrifter inngår avtale for lærlinger som skal ansettes i den enkelte bedrift til en hver tid Bedriften skal ha arbeidsgiveransvar og skal være godkjent av yrkesopplæringsnemnda som lærebedrifter i henhold til 4 3 i opplæringsloven Hver enkelt medlemsbedrift må undertegne erklæring for sine forpliktelser og rettigheter ved Opplæringskontoret Utmelding kan skje ved 1 ett års skriftlig varsel fra første årsskifte Stiftelsen undertegner lærekontraktene og er ovenfor Yrkesopplæringsnemnda

  Original URL path: http://www.ifos.no/for_bedrift/vedtekter (2014-01-26)
  Open archived version from archive

 • Lønn for lærlinger
  nyutdannet fagarbeider men lønnen er fordelt på to år Lærlingen lærekandidaten vil i praksis ikke merke noe klart skille mellom oppplæringstiden og vediskapingstiden Det fine med læretiden er at du lærer samtidig som du gjør noe nyttig Mange spør om hva lønnen i praksis vil bli Det kommer an på hvilket fag du arbeider i og om du og eller bedriften er organisert i et forbund Lønn for lærlinger og lærekandidater er regulert av tariffavtaler som omfatter alle organiserte Mange bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverforening følger også de samme satsene Dersom heller ikke de ansatte har dannet noen fagforening kan arbeidsgiveren fritt avtale lønnen med den enklete ansatte Fordeling av lønnen til lærlingen er ofte slik 30 av lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det første halvåret 40 i det andre halvåret 50 i det tredje halvåret 80 i det siste halvåret av læretiden Noen bedrifter bruker satsen 40 av lønnen til en nyutdannet fagarbeider i det første læreåret og 60 i det andre læreåret Andre bruker 50 av lønnen til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden Lærekandidater lønnes som regel på samme måte men da ut fra årslønn til hjelpearbeider eller assistenter i stedet for fagarbeider

  Original URL path: http://www.ifos.no/for_lerling/lonn_for_lerlinger (2014-01-26)
  Open archived version from archive •