archive-no.com » NO » J » JORDENSLUNGER.NO

Total: 7

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jordenslunger
  på Bali i desember 2007 Årlig blir det nå bevilget inntil 3 milliarder kroner til arbeid mot avskoging i tropiske skoger i utviklingsland Prosjektet bygger på samarbeid med store aktører som FN Verdensbanken og regionale utviklingsbanker Initiativet er kjent under navnet REDD og målet er å få det inn i den nye globale klimaavtalen REDD er et akronym av den engelske beskrivelsen R eduction of E missions from D eforestation

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Introduksjon til klima, skog og CO2 « Jordenslunger
  jordkloden Den tar opp CO 2 fra omgivelsene og hjelper dermed jordkloden å bli kvitt noe av denne gassen Samtidig produserer skogen O 2 gjennom fotosyntesen som er viktig for livet på jorda På denne måten funger skogen som lunger for jordkloden Ved å bevare naturskog og plante ny kan vi binde enorme mengder karbon faktisk nok til å snu utviklingen mot en stadig mer varm klode Det må være verdt noe Det er da også denne verdien som er grunnlaget for REDD Den som bremser avskogingen i regnskogsbeltet gjennom å ta vare på eller plante ny skog skal få belønning for det Når vi nå har en sterk global bevegelse på å hindre avskoging kan vi derfor oppnå mye Avskoging skaper klimagass Avskoging av tropiske skoger er en av de største kildene til menneskeskapte utslipp av drivhusgasser Skal vi stanse den globale oppvarmingen er vi dermed også nødt til å stanse avskogningen Det er en del usikkerhet om tallene men de er uansett høye Man regner nå med at så mye som 18 av utslippene av drivhusgasser i verden kommer fra avskoging og skogforringelse Avskoging for å gi tømmermateriale ved og ljordbruksland etc gir faktisk mer utslipp enn all transport i hele verden Kun energisektoren forårsaker mer utslipp enn avskoging I tillegg tar skog opp CO 2 i fotosyntesen og er en viktig bidragsyter for å redusere drivhusgasser Gjennom REDD har vi begynt å få til et system for hvordan vi kan bevare skog Men det er fortsatt mye som gjenstår før man har hele regelverket på plass For det finnes ingen entydige og enkle løsninger for hvordan vi skal stimulere til mindre avskoging Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan skogbevaring skal regnes om til CO 2 vekt og klimakvoter hvilken verdi arbeidet skal ha og ikke minst

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/introduksjon-klima-skog-co2/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • CO2 i skog « Jordenslunger
  hvilken stadie binder regnskog mest CO 2 5 Hvorfor bidrar avskoging til utslipp av CO 2 6 Hvorfor kan selektiv skogshogst være et bærekraftig tiltak Bakgrunn og fordypningsoppgaver Skog tar opp CO 2 og vann og produserer oksygen og glukose gjennom fotosyntesen Denne prosessen krever lysenergi Vi kan si at fotosyntesen er en biokjemisk prosess der lysenergi blir omdannet til kjemisk energi i form av glukose Fotosyntesen er en grunnleggende prosess for alt liv på jorden Ved celleånding blir glukose brutt ned til energi som plantene trenger for å opprettholde livsfunksjonene og CO 2 blir frigjort Ung skog i vekst tar opp mer CO 2 til fotosyntese enn de produserer CO 2 gjennom celleånding Det blir et netto opptak av CO 2 Dette i motsetning til forbrenning av fossilt brensel der det blir netto utslipp av CO 2 Når vi har et netto utslipp av CO 2 øker mengder drivhusgasser i atmosfæren Vi får en global oppvarming Oppgaver Oppgave 1 Gå til Energiveven no som har en oversikt over skogens livssyklus Studer hvordan evnen til å binde CO 2 er i de forskjellige stadiene til skogen Diskuter hvordan vi best kan forvalte skogen i forhold til behovet for å binde karbon og behovet for å ta ut tømmer til trevirke og ved til bioenergi Oppgave 2 1 dekar 10 x 100 m skog kan i snitt binde om lag 1 5 tonn CO 2 per år gjennom sin vekst Dette svarer til et årlig utslipp fra 640 liter bensin Hvor stort areal må du plante om du skal dekke opp for ditt eget bensinforbruk hvis du kjører 15000 km i året fra du er 20 til 70 år Hvor stort er dette arealet regnet om til fotballbaner Oppgave 3 Plantene vokser på grunn av sola og fotosyntesen Solenergien brukes sammen

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/co2-og-trer/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Hvordan virker REDD+? « Jordenslunger
  til skogen i DR Kongo 4 Hvordan jobber REDD i DR Kongo 5 Hvordan kan REDD hjelpe urbefolkningen i DR Kongo Bakgrunn og fordypningsoppgaver Det er et viktig mål å få REDD inkludert i en ny global klimaavtale Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig allerede før en ny klimaavtale er på plass Et tredje mål er å bevare naturskog for dens gode evne til å lagre karbon og for å bevare mangfoldet av arter og genressurser økosystem tjenester og livsgrunnlaget til mennesker som lever i og av skogene En overordnet målsetning for satsningen i tillegg til klimamålene er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland Oppgaver Oppgave 1 Se på dette diagrammet over avskogingen i tropene og spesielt på forholdet mellom Brasil Indonesia og DR Kongo Hvorfor kommer DR Kongo så mye bedre ut enn de to andre landene selv om de har den nest største regnskogen i verden Oppgave 2 Bruk www globalis no til å lage en sammenligning av levestandard og økonomi i disse tre landene Hva ser du av forskjeller og likheter Oppgave 3 Diskuter påstanden Fattige land må engasjere seg i å

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/redd/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kongobassenget « Jordenslunger
  i Den demokratiske republikken Kongo DR Kongo Den inneholder 60 80 av alt naturmangfold og er levebrød for millioner av mennesker I Kongobassenget står utenlandske tømmerfirmaer for det meste av avskogingen Mørkt og tungt regnskogtømmer blir fraktet ut av landet og solgt på det internasjonale markedet Mye ender som luksus produkter i rike land Men avskoging har også sammenheng med fattigdom og befolkningsvekst Befolkningen er helt avhengige av det de finner i skogen for å overleve mat medisiner brensel og materialer Hva skal de leve av hvis skogen forsvinner Og hvilket alternativ har de hvis skogen vernes Hva vet du Kongobassenget og landene rundt Oppgaver Oppgave 1 Se dette satellittbildet av Afrika Hvilke land eller sted kan du plassere på bildet Hvor ligger Kongobassenget Hvordan vil du karakterisere landskapet i Kongobassenget og beltet det er en del av Oppgave 2 Gå til Africa Map Puzzle Det har flere muligheter og vanskelighetsgrader velg det du tror du klarer mest på Kongobassenget består av seks land Hvilke er det Hva heter hovedstedene i disse seks landene Bruk www globalis no til å lage en sammenligning av levestandard og økonomi i disse seks landene Hva ser du av forskjeller og likheter Oppgave 3 Se dette omslaget til en bok utgitt i 1905 Hva sier den om styrkeforholdet mellom hvite oppdagere og lokalbefolkingen Prøv å finne ut mer om boka og forfatteren Hva tror du drev disse eventyrerne ut i ukjente land Oppgave 4 Dette bildet ble tatt for hundre år siden av en norsk løytnant som jobbet i Kongo Bildeteksten lyder Jaktbytte i nærheten av Katola Se på bildet Hva slags dyr har mennene skutt Hva kan du finne ut om dette dyret Hva sier dette bildet om forholdet mellom svarte og hvite i Afrika for 100 år siden Bruk kart kan du

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/kongobassenget/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Klimakvoter « Jordenslunger
  viss grad kjøpe klimakvoter fra prosjekter som begrenser utslippene av klimagasser i utviklingsland Kilde http www klif no Oppgaver Oppgave 1 Norge slipper ut cirka 50 millioner tonn CO 2 årlig Hvilke aktiviteter og samfunnssektorer kommer disse fra Bruk noen minutter på å skrive forskjellige forslag på tavla eller søk på Internett Gå deretter inn på Miljøstatus sine nettsider og finn ut om dere svarte riktig Oppgave 2 Dine CO 2 utslipp er knyttet til direkte og indirekte utslipp Direkte utslipp kan knyttes direkte til en aktivitet Et eksempel er bilkjøring hvor det slippes ut CO 2 fra eksosrøret fordi bensinen forbrennes i motoren Indirekte utslipp skjer ikke i selve aktiviteten men i produksjonen av varen eller tjenesten Et kjøttmåltid en ny skjorte eller en ny pc gir ikke direkte CO 2 utslipp men produksjonen har medført forbruk av energi og utslipp av klimagasser Vil du vite hvor stort ditt personlige CO 2 utslipp er Det kan du finne ut på nettsidene til Klima og forurensingsdirektoratet Fyll ut nettskjemaet og diskuter tallene De indirekte utslippene fra husholdninger er beregnet til 5600 kg CO 2 per person Estimatet er usikkert og de faktiske utslippene vil variere med ditt forbruk Tror du ditt forbruk er større eller mindre enn for gjennomsnittet i Norge Oppgave 3 Lag et regnestykke for CO 2 utslipp for bilkjøring Du blir kjørt til skolen to ganger i uka Det er 4 km hver vei Bilen bruker 0 7 liter bensin per mil Bensin har en utslippsfaktor på 2 316 kg CO 2 per liter Hvor stort CO 2 utslipp gir denne kjøringen i løpet av et år som består av 38 skoleuker Slik regner vi ut utslippsfaktoren til bensin Bensin har 85 prosent karbon på vektbasis og en egenvekt på ca 0 74 kilo per liter Da

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/hva-er-klimakvoter/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • For læreren « Jordenslunger
  verdenssamfunnet gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land Stråling og radioaktivitet forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren Samfunnsfag etter 10 årssteget Historie drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar Geografi fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda rørsler i luftmassane krinsløpet til vatnet vær klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn vurdere bruk og misbruk av ressursar konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Samfunnskunnskap finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål skilje mellom meiningar og fakta formulere argument og drøfte spørsmåla Samfunnsfag Vg1 Vg2 Internasjonale forhold diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst miljø og berekraftig utvikling Hvordan virker REDD Naturfag etter 10 årstrinn Mangfold i naturen observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Naturfag Vg1 Bærekraftig utvikling velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land Stråling og radioaktivitet gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt blant annet i arktiske områder og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten Samfunnsfag etter 10 årssteget Historie lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900 talet og i vårt eige hundreår formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar Geografi fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda rørsler i luftmassane krinsløpet til vatnet vêr klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda vurdere bruk og misbruk av ressursar konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Samfunnskunnskap finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål skilje mellom meiningar og fakta formulere argument og drøfte spørsmåla Samfunnsfag Vg1 Vg2 Internasjonale forhold gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst miljø og berekraftig utvikling Kongobassenget Naturfag etter 10 årstrinn Mangfold i naturen gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Naturfag Vg1 Bærekraftig utvikling velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene

  Original URL path: http://www.jordenslunger.no/for-lereren/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive