archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opprykk til førsteamanuensis og professor
  av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalpolitikk Opprykk til førsteamanuen Ønsker du å

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalpolitikk/opprykk-til-foersteamanuensis-og-professor/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Personalenheten
  Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalpolitikk Personalenheten Personalenheten Deling Personalenheten er organisert som en enhet under Fellesnivået Våre hovedområder er Ansettettelsesforhold Rekruttering og ansettelse i faglige og administrativestillinger Søknader om opprykk i faglige stillinger Lønn og pensjon

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalpolitikk/personalenheten/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Lokal lønnspolitikk
  salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalpolitikk Lokal lønnspolitikk Lokal lønnspolitikk Deling Arbeidsgiver og arbeidstakersiden ved Kunst og designhøgskolen i Bergen KHiB har i fellesskap utarbeidet den lokale lønnspolitikken som en oppfølging og konkretisering av de sentrale

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalpolitikk/lokal-loennspolitikk/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Personalrelaterte saker
  Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Etiske retningslinjer
  med statens virksomhet og således kunne få innsikt i hvordan staten skjøtter sine oppgaver 3 2 Aktiv opplysningsplikt Staten har en aktiv opplysningsplikt Statsansatte skal alltid gi korrekte og til strekkelige opplysninger enten det er til andre myndigheter selskaper organisasjoner eller innbyggere I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken 3 3 Ansattes ytringsfrihet Statsansatte så vel som alle andre har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold 3 4 Varsling om kritikkverdige forhold whistleblowing Statsansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen Før varsling skjer bør forholdet være forsøkt tatt opp internt Konferer for øvrig Varslingsrutiner ved KHiB link til nettplassering 4 Tillit til statsforvaltningen 4 1 Habilitet Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet 4 2 Ekstraerverv og bierverv En statsansatt kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den statlige arbeidsgivers legitime interesser eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen Det må være åpenhet om statsansattes ekstraerverv og bierverv m v som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen 4 3 Overgang til annen virksomhet Ved overgang til stillinger utenfor statsforvaltningen er det viktig å sikre at innbyggernes tillit til forvaltningen ikke blir svekket eller at statens interesser i et forhandlings eller samhandlingsforhold ikke blir skadelidende Arbeidsgiver må derfor vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten 4 4 Kontakt med tidligere kolleger Alle ansatte skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger Dette gjelder bl a overfor tidligere kolleger og spesielt der som de representerer en partsinteresse i forhold hvor staten er beslutningsmyndighet eller er ansatt i virksomhet som er i et samhandlings eller forhandlingsforhold til staten 4 5 Mottak av gaver og andre fordeler Statsansatte skal ikke verken for seg selv eller andre ta imot eller legge til rette for å motta gaver reiser hotellopphold bevertning rabatter lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger Statsansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjeneste handlinger 4 6 Tilbud om gaver og andre fordeler Statsansatte skal ikke som en del av sin tjenesteutøvelse gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet til eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger 5 Faglig uavhengighet og objektivitet 5 1 Faglig uavhengighet Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at statsansatte skal legge sine faglige kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen Andre del B Etiske retningslinjer for kunst og designfaglig virksomhet ved KHiB B 1 Ansattes ansvar for å belyse etiske spørsmål knyttet til faglig arbeid Alle faglige ansatte har ansvar for at det fokuseres på etiske spørsmål i forhold til kunst og designfaglig virksomhet ved KHiB og skal

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/etiske-retningslinjer/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Fagorganisasjoner ved KHiB
  Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker Fagorganisasjoner ved KHi Fagorganisasjoner ved KHiB Deling Fagorganisasjonene ivaretar de ansattes medbestemmelsesrett ved KHiB Mange av

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/fagorganisasjoner-ved-khib/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Seniorkurs - planlegging av fremtidig pensjonering
  i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker Seniorkurs planlegging Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Deling Kurs om pensjon og planlegging av fremtidig pensjonering jus og helse og

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/seniorkurs-planlegging-av-fremtidig-pensjonering/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søke faglig stilling ved KHiB
  Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker Søke faglig stilling ved Å søke faglig stilling ved KHiB Deling Når du søker en faglig stilling er det viktig å merke seg at dette skjer i to trinn 1 Du sender selve søknaden personalia utdanning og erfaring via Easycruit som du finner under Ledige stillinger Du må redegjøre for dine kvalifikasjoner knyttet til de forhold stillingen krever og vektlegger se avsnitt om krav til stillingen herunder en beskrivelse av intensjoner og mål for åremålsperioden Det er viktig at du tydeliggjør ditt ståsted i forhold til fagområdet og beskriver ditt syn på fagområdets posisjoner og muligheter 2 Dokumentasjon av kunstneriske designfaglige arbeider og prosjekter sendes i fire eksemplarer per post sammen med skjemaet Documentation material

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/soeke-faglig-stilling-ved-khib/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive