archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Økonomirutiner
  Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Økonomirutiner Deling Økonomifunksjonen ved KHiB spenner over et bredt arbeidsfelt da all aktivitet ved KHiB er relatert til økonomi på en eller annen måte Økonomiarbeidet ved KHiB er i hovedsak definert gjennom dokumentet Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB som er utarbeidet med utgangspunkt i departementets Hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler Økonomiområdet ved KHiB omfatter følgende hovedfunksjoner Plan og budsjett Regnskap Rapportering Økonomistyring Innkjøp Reiser Forvaltning av eiendeler og bygninger Andre økonomisaker Ekstern finansiert virksomhet På websidene skal du finne aktuelle nyttige opplysninger og verktøy for økonomiområdet Hvis du ikke finner det du leter etter se andre relaterte saker eller kontakt økonomienheten Relaterte saker Faktura informasjon Endelig årsregnskap Reise bevertning og representasjon Innkjøp og bestilling Plan

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Økonomienheten
  likestilling Personalreglement Opprykk til førsteamanuensis og professor Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Økonomienheten Økonomienheten Deling Økonomienheten er organisert som en enhet under Fellesnivået Økonomienhetens ansvar er knyttet til å gi støtte og utøve kontroll av KHiBs økonomiforvaltning og føre KHiBs regnskap Herunder sikre gode rutiner og systemer for budsjettarbeid økonomistyring regnskapsføring rapportering innkjøp og reiser og utøve kontroll med at etterlevelse er i samsvar med gjeldende økonomireglement For å sikre en hensiktsmessig arbeidsdeling har økonomienhetens ansatte fordelt ansvar og oppgaver etter fagområder og i forhold til oppfølging av KHiBs budsjettområder enheter Økonomienhetens ansatte er Øivind Skaar Ingunn Alvseike Gunnar

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/oekonomienheten/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Innbetalinger og utfakturering
  og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Innbetalinger og utfaktur Innbetalinger og utfakturering Deling Alle midler og tilskudd som mottas som følge av KHiBs arbeid aktivitet skal kanaliseres via KHiB og innbetales til KHiBs bankkonto Dette gjelder også privat eller offentlig tilskudd støtte til ansattes faglige prosjekter KU prosjekter publikasjoner kompetansemidler prosjektmidler NFR prosjekt o l Hvis du er i tvil spør Økonomienheten Utfakturering fra høgskolen All utfakturering skal skje fra Økonomienheten sentralt send epost til tl khib no med informasjon om Hvem som skal ha faktura bedriftens navn navn på person adresse postnummer og poststed Hva som skal faktureres økonomisystemet aksepterer flere fakturalinjer så vær gjerne detaljert Referanser internt er KHIBs kontaktperson og eksternt blir ekstern kontakt bestiller bestillingsnummer Hvis KHIB har betalt fakturaer som skal viderefakturereres må vi vite hvilke bilag som skal legges ved utgående faktura i kopi slik at fakturamottaker også får den nødvendige dokumentasjon i sitt system Foruten dette må det opplyses internt til Økonomienheten hvilke budsjettenhet koststed og prosjektnummer innbetalingen skal bokføres på i KHiBs økonomisystem Innbetalinger innen Norge Fa ktura for felleskostnader betales via nettbank til høgskolens kontonummer Oppgi KID evt fakturanummer hvis KID ikke finnes på faktura i eget felt i nettbanken Regninger utstedt av verksmestrene kan betales på bankterminal i Strømgaten 1 resepsjon hos verksmester i Vaskerelven eller hos avdelingskonsulent på Kunstakademiet Et regningsnummer er ikke det samme som et fakturanummer så regninger fra verksmestrene er uten KID og fakturanummer og kan derfor ikke betales i nettbank pga manglende referanser til økonomisystemet Hvis det forut for utfakturering er sendt søknad

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/innbetalinger-og-utfakturering/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utlegg
  Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Utlegg Personlige utlegg Deling Personlige utlegg ved kjøp av varer tjenester kan foretas i tilfeller leverandør

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/utlegg/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter?
  utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Hvordan realisere ekstern Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Deling Kunst og designhøgskolen har som uttalt mål å stimulere til samarbeid med eksterne aktører Bilde Fra KU prosjektet Topographies of the Obsolete foto Bjarte Bjørkum For på best mulig måte lykkes med dette har KHiB utarbeidet et reglement som tydeliggjør hva som må til for å kunne realisere et prosjekt i samarbeid med eksterne parter Bidrags og oppdragsaktiviteter BOA er definert som aktiviteter helt eller delvis finansiert av en ekstern part BOA har et betydelig utviklingspotensiale for KHiB Regelverket kan være et nyttig verktøy i prosessen fra IDE til SØKNDAD til PROSJEKT Last ned BOA reglementet Hva BOA prosjekter kjennetegnes ved at de skiller seg fra virksomhet som er finansiert av bevilgning Dersom et prosjekt er del eller fullfinansiert eksternt kaller KHiB det et BOA prosjekt eks støttet av Bergen Kommune privat næringsliv Fylkeskommunen etc Et BOA prosjekt skal omfatte aktiviteter som gir merverdi og har relevans for kunstnerisk utviklingsarbeid for undervisning eller formidling Hvordan BOA prosjekter kan oppstå på ulike måter som en idé eller initiativ fra en eller flere KHiB ansatte eller som en løs eller konkret forespørsel fra en ekstern virksomhet Det er viktig at KHiB som initiativtaker sikrer godkjenning fra dekan før prosjektstart Det er derfor utarbeidet en BOA prosjektskisse som initiativtaker presenterer for avdelingens dekan BOA prosjektskisse Oversikten viser prosessen

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/hvordan-realisere-eksterne-samarbeidsprosjekter/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kontoplan
  Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Økonomirutiner Kontoplan Kontoplan Deling Ny kontoplan for KHiB pr 01 01 2013 finnes her Ny kontoplan for 2013 regnskapet finnes nedenfor tilrettelagt ulike målgrupper av ansatte og forsystem 1 Innkommende faktura eksternt forsystem Basware 2 Lønn og reiser eksternt forsystem SAP 3 Utgående faktura internt forsystem salgsordre i logistikkmodulen til Agresso Det er viktig at alle ansatte som bruker den eldre kontoplanen avlærer denne til fordel for ny kontoplan 01 01 2013 For dem som bruker Basware se spesielt kommentar nederst i ny kontoplan som gjelder kontering av anleggsmidler I tillegg disponerer Økonomienheten en fullstendig utgave av kontoplanen for 2013

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/%C3%B8konomirutiner/kontoplan/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Reise, bevertning og representasjon
  til førsteamanuensis og professor Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Reiser bevertning og representasjon i regi av KHiB Deling Reiser bevertning og representasjon er underlagt bestemmelsene i Statens Personalhåndbok KHiB har utarbeidet policy for reiser bevertning og representasjon hvor det bærende prinsippet er som følger Kunst og designhøgskolens ansatte plikter å utvise ansvarlighet moderasjon og høy etisk bevissthet vedrørende alle aktiviteter som innbefatter reiser representasjon bevertning eller tilsvarende på Kunst og designhøgskolens regning Dette prinsippet gjelder alle faser av slik aktivitet også i forhold til beslutning om gjennomføring dvs om formålet med aktiviteten er forsvarlig Se meny

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Reiser ved KHiB
  Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Reiser ved KHiB Deling KHiBs reisevirksomhet er underlagt statens reiseregulativ Dette dokumentet erstatter ikke reiseregulativet men er å betrakte som et supplement til dette For KHiB er det viktig å få best mulig utnyttelse av disponible midler Herunder er det viktig at kunst og designhøgskolenes reisevirksomhet er økonomisk forsvarlig i forhold til hvilke reiser som gjennomføres og hvordan Derfor er det viktig at ansatte kjenner KHiBs reisepolicy og rutiner og planlegger sine reiser i samsvar med dette Les også Statens reiseregulativ Kunst og designhøgskolen har ulike typer virksomhet der reiser er forbundet f eks Tjenestereiser Faglige tilskuddsreiser stipendreiser Tjenestereiser for tilsatte Særavtalen for reiser innenlands eller utenlands gjelder for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste for statens regning Med tjenestereiser menes pålagte og eller godkjente reiser i oppdrag for arbeidsgiver oppdragsgiver Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted Reiser som foretas av medlemmer av f eks institusonsledelsen KHiBs styre FoU komitémedlemmer avdelingsråd eller andre som reiser på oppdrag for KHiB faller inn under særavtalen for reiser innenlands eller utenlands Det samme gjelder f eks ledersamlinger dekansamlinger holdt utenfor Bergen Se også kapittel om bevertning representasjon Faglige tilskuddsreiser eller stipendreiser Særavtalen for reiser

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/reiser-ved-khib/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive