archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Infrastruktur
  Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Infrastruktur Teknisk infrastruktur rutiner og forvaltning Deling IKT enheten og driftsenheten ivaretar teknisk infrastruktur ved kunst og designhøgskolen IKT enhetens oppgaver IKT enheten har sammen en viktig rolle når det gjelder samarbeid om felles mål for IKT driftsarbeidet holde i hevd et felles sett med prosedyrer og retningslinjer som ivaretar et høyt sikkerhetsnivå og som sikrer høy kvalitet og kostnadseffektive IKT driftsløsninger ved KHiB Driftsenhetens oppgaver Driftsenheten har ansvar for bygningsmassen som hører inn under KHiB og skal sikre god forvaltning og infrastruktur Driftsenheten har også ansvar for å følge opp at stab og studenter følger

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Driftsrutiner
  overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Infrastruktur Driftsrutiner Driftsrutiner Deling Kunst og designhøgskolen er arbeidssted for oppunder 100 ansatte og studiested for 350 studenter fordelt på fem bygg For at alle skal ha en funksjonell og trygg arbeidsdag har driftsenheten utarbeidet en rekke prosedyrer for å oppnå dette Parkering Ansatte som vil benytte parkeringsplassen ved Strømgaten 1 må henvende seg i resepsjonen for parkeringstillatelse Studentrådet fordeler parkeringstillatelser til studentene Studenter som er gitt slik tillatelse må også henvende seg i resepsjonen Se vedlagte reglement for bruk av parkeringsplassen ved Strømgaten 1 Parkeringsreglement ved KHiB Gass brannfarlig vare Driftsenheten har ansvaret for at faste opplagte anlegg for gass tilfredstiller forskriftene Det er ikke tillatt å oppbevare større gassmengder eller brannfarlig vare enn det er lagringstillatelse for Hver enkelt avdelingen er ansvarlig for at den fastsatte mengde av gass og brannfarlige varer overholdes Spesialavfall KHiB har rutiner for oppsamling og avhending av spesialavfall Opplysning om ordningen fås ved driftsenheten Renhold Hver enkelt har ansvar for at det er tilstrekkelig ryddig ved arbeidsplassen

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/driftsrutiner/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Eduroam
  universiteter og høgskoler vil i sommer og ut over høsten få enkel og gratis trådløs nettilgang på flyplasser over hele landet gjennom en trådløs tjeneste som heter eduroam akkurat slik du er vant til på KHiB Dette er ledd i en test Avinor gjennomfører i samarbeid med UNINETT Eduroam står for Education Roaming og er en føderasjon av institusjoner som tilbyr internett tilkobling til brukere ved universiteter og høgskoler De aller fleste statlige universiteter og høgskoler i Norge har eduroam og det samme gjelder for høyere utdanningsinstitusjoner i de fleste land i Europa Pilotperioden går fra juli til desember 2013 Ved utløpet av pilotperioden vil det bli vurdert om tjenesten skal gjøres permanent Eduroam vil være tilgjengelig på 19 flyplasser over hele landet Alta lufthavn Bardufoss lufthavn Bergen lufthavn Flesland Bodø lufthavn Harstad Narvik lufthavn Evenes Haugesund lufthavn Karmøy Kirkenes lufthavn Høybuktmoen Kristiansand lufthavn Kjevik Kristiansund lufthavn Kvernberget Lakselv lufthavn Banak Mo i Rana lufthavn Røssvoll Molde lufthavn Årø Oslo Lufthavn Gardermoen Stavanger lufthavn Sola Stokmarknes lufthavn Skagen Svalbard lufthavn Longyear Tromsø lufthavn Langnes Trondheim lufthavn Værnes Ålesund lufthavn Vigra Tilgang til eduroam betinger at man har brukernavn og passord fra kunst og designhøgskolen i Bergen Eduroam muligjør innlogging på andre utdanningsinstitusjoners trådløsesoner I praksis får du nettilgang på alle eduroam soner ved å benytte ditt KHiB brukernavn og passord KHiB brukere på andre eduroam nett Du skal kunne benytte den samme eduroam profil som du benytter på KHIBs trådløsnett på alle andre eduroamsoner Hvis du får problemer kan det være greit å sjekke de ulike institusjoners websider for konfigurasjonsveiledninger Oversikt over andre institusjoner med støtte for Eduroam finnes på www eduroam no For å logge på andre Eduroam institusjoners nettverk må du skrive inn ditt KHIB brukernavn på formen brukernavn khib no ikke mailadresse den ser bare slik ut

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/eduroam/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • IKT-enheten
  tilgang gjelder generell regler om taushetsplikt Spesielle hendelser brudd på sikkerhetsregler etc IKT enheten skal se til at viktige hendelser knyttet til IKT driften blir registrert Det siktes her særlig til hendelser knyttet til sletting av brukerens data forhold knyttet til sikkerhet tilgang til brukerens reserverte områder og midlertidig utestenging men også til andre hendelser som er viktige å få klarlagt hendelsesforløp ansvarsforhold og årsak til vesentlige avvik fra planlagt IKT virksomhet Dersom det behandles personopplysninger ved den aktuelle enhet skal personalet på IKT holde seg informert om gjeldende retningslinjer og krav knyttet til behandling av personopplysninger IKT enheten kan tillegges oppgaver knyttet til sikring av behandlingen og internkontroll Alvorlig brudd på sikkerheten eller mistanke om slikt brudd skal meldes omgående til ansvarlig ledelse ved institusjonen IT enheten har ansvaret for følgende prioriterte oppgaver i Infrastruktur og nettverk ii Sikkerhet og sikring av data iii Server drift iv KHiBs administrative systemer v Drift av e posttjenester vi Innkjøp og administrasjon av IT utsyr vii Brukerstøtte viii Valg og installasjon av programvare ix Studentrelaterte IT tjenester herunder PC lab er Litt presisering av de enkelte punktene Pkt i Infrastruktur og Nettverk Tilknytning til Internet Nettverksovervåking Stamnettet mellom og spredenett i alle bygningene Nettverkselektronikk som binder nettene sammen Hub ruter svitsj repeater ca 60 enheter Oppringttjenere for tilsatte Tilgangskontroll og administrasjon av det åpne nettet UNIX maskiner for nettverksadministrasjon Katalogtjenester og navnetjenester Pkt ii Datasikkerhet og sikring av data Arbeidet med å ivareta data sikkerheten ved KHiB er IT enheten aller viktigste oppgave Og dette er de oppgaver som det er aller vanskeligst å få brukernes forståelse for Pkt iii Server drift Installasjon og vedlikehold av operativsystem og administrative verktøy Brukeradministrasjon nye og endrede konti Database og web tjenester Filtjenester lagring av dokumenter Programvaredistribusjon Utskriftstjenester Antivirustjenester Sikkerhetskopiering Autentiserings og autoriseringstjenester på UNIX Samba Radius Installasjon konfigurasjon vedlikehold og reparasjon av skrivere Pkt iv Administrative systemer De administrative systemene på KHiB så som det studieadministrative systemet FS og økonomisystemet Agresso har i dag sentral drift og brukerstøtte Pkt v Teknisk drift av e posttjenester Drift av e posttjenester er også krevende oppgaver både teknologisk og tidsmessig Fra og med 2003 har samtlige studenter fått e mail på KHiB noe som betyr 350 nye brukerkonti 350 nye nettverksbrukere og 350 nye emailadresser Brukerkonti og e postkonti skal i tillegg vedlikeholdes Dette har krevd og fortsetter å kreve ressurser fra IT avdelingen Pkt vi Innkjøp og administrasjon av IT utstyr Innkjøp av tjenermaskiner skrivere nettverksutstyr m m Innkjøp av PC er Mac er personlige skrivere til avdelinger og hjemmekontor Installasjon konfigurasjon vedlikehold og reparasjon av arbeidsstasjoner Omkonfigurering reinstallasjon av arbeidsstasjoner ved omplassering Oppgradering av arbeidsstasjoner Holde kontroll på tilgang og avgang av slikt utstyr inkl lisenser Forhandle og kjøpe inn utstyr og lisenser Innkjøp av IT utstyr til høyskolen må organiseres gjennom sentralt forhandlete innkjøpsavtaler som følger statens innkjøpsregler IT avdelingen bør stå for alle innkjøp ikke bare for fellesmaskiner fordi det er de samlete IT innkjøp som er underlagt restriksjoner Noen programvarelisenser forhandles inn

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/ikt-enheten/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • IKT-reglement
  tilgang til disse ressursene informasjon applikasjoner og utstyr tillegges du samtidig et ansvar i forbindelse med informasjonssikkerhet Vi deler alle et ansvar for å beskytte konfidensialitet integritet og tilgjengelighet i den informasjon vi behandler og sikkerheten i det tekniske utstyret som benyttes Alle brukere av våre ressurser må være bevisst sine roller og sitt ansvar La sikkerhetsholdning være en del av dine daglige rutiner uansett om du befinner deg på kontoret på reise eller arbeider hjemme 1 Sikkerhetstiltak som blir satt i verk skal følges Jeg har lest og er innforstått med de krav som stilles i denne erklæringen 2 Brukernavn Jeg er selv ansvarlig for all bruk som gjøres med mitt brukernavn Avlogging eller låsing av skjerm skal skje ved fravær fra arbeidsplassen 3 Passord legitimerer meg som rettmessig bruker av mitt brukernavn Passordet er personlig og skal ikke overdras til andre eller nedskrives synlig for andre f eks på gul lapp Dersom andre har fått kjennskap til passordet skal det umiddelbart byttes til noe som ikke lett kan knekkes av andre Ved mistanke om misbruk av passord skal jeg gi beskjed til sikkerhetsansvarlig CSO Jeg er kjent med passordreglene 4 Kopiering av lisensiert programvare er forbudt med mindre virksomhetens avtale med leverandør uttrykkelig gir adgang til dette 5 Data skal lagres på nettverket i henhold til gjeldende regler KHiBs lagringsområder er nettverksdisker med relevante tilganger Det tas backup av disse områdene Data av privat art skal lagres lokalt på egen PC hvor det ikke tas backup KHiB tar ikke ansvar for disse dataene 6 Lagringsmedier eksempelvis USB minnepenner CD plater tape og lignende samt papirdokumenter som inneholder opplysninger som eies og eller forvaltes av KHiB skal håndteres slik at dette ikke kommer på avveie 7 Privat bruk av KHiB sitt datautstyr kan bare tillates i begrenset omfang Bruk i egen næringsvirksomhet er ikke tillatt 8 Innsyn KHiB har ikke adgang til min e post og private dataområder uten min godkjennelse Dersom det etter arbeidsopphør ved skade eller sykdom eller ved mistanke om noe straffbart eller brudd på plikter reglement eller annet regelverk gjør det nødvendig å gå inn på ansattes e post eller lagringsområde gjør nærmeste leder dette i samråd med administrerende direktør Du oppfordres derfor til å samle personlig e post i en egen mappe kalt Privat i ditt e postarkiv tilsvarende for ditt personlige lagringsområde Det gjør et slikt arbeid enklere og det hindrer innsyn i private e poster og filer E post og filer som arbeidsgiver forstår eller burde forstå er av privat karakter forblir beskyttet etter reglene om personvern 9 Internett Tilgang til Internett skal primært brukes som en informasjonskilde relatert til min jobbsituasjon All aktivitet på Internett kan logges av sikkerhetsgrunner 10 KHiB sin e post Å sende e post fra din konto er å betrakte som å sende et brev med KHiB sitt brevhode Søppelpost kjedebrev mv tillates ikke distribuert videreformidlet Registreringer mv på Internett skal ikke skje med din KHiB e postadresse uten at dette er nødvendig for arbeidet ditt ved

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/ikt-reglement/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Informasjon fra IKT
  Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Infrastruktur Informasjon fra IKT Spam Phishing Vi opplever stadig forsøk på å få våre bruker til å oppgi informasjon vedrørende brukernavn og passord til vår eposttjeneste såkalt phishing Slik epost er uten unntak alltid spam og skal under ingen omstendigheter besvares Åpne dokumentstandarder obligatorisk Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML PDF eller ODF Tiden hvor man fant offentlige dokumenter kun tilgjengelig i Microsofts Word format vil med det gå mot slutten Endringer i trådløst nett From Monday 11 03 2013 all users of the wireless network at KHiB will have to renew their connection to eduroam We encourage all employees with school phones and tablets to use eduroam

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/informasjon-fra-ikt/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Spam / Phishing
  ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Infrastruktur Informasjon fra IKT Spam Phishing Spam Phishing Deling Vi opplever stadig forsøk på å få våre bruker til å oppgi informasjon vedrørende brukernavn og passord til vår eposttjeneste såkalt phishing Slik epost er uten unntak alltid spam og skal under ingen omstendigheter besvares Det gjelder vanligvis også for alle andre seriøse bedrifter og institusjoner som krever en eller annen form for innlogging og registering av brukerinformasjon Ta godt vare på brukernavn og passord Din påloggingsinformasjon til våre tjenester er strengt personlig og enhver plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre Svar aldri på epost som ber deg oppgi brukernavn og passord IT avdelingen ber aldri våre brukere om å oppgi kontoopplysninger English We have had numerous tries by mail to get our users to give up usernames and passwords This usually goes by the name Phishing These emails are without excpetions spam and should never be replied to This is usually

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/informasjon-fra-ikt/spam-phishing/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Endringer i trådløst nett
  where they will have to log in with the username in the form of username khib no and the same password as for KhiB s mail Username is your personal short username like in jsmith Your username only for eduroam login will then be jsmith khib no This is not an email address like in john smith khib no Reasons for this change The server authenticating eduroam s login will be moved from linux to windows The security policy changes from WPA Enterprise with TKIP to WPA2 Enterprise with AES The user name that is to be used on eduroam must have the form brukernavn khib no not your email address Setting up eduroam For most computers and devices with Android Windows 7 or 8 and Macs it will be possible to connect to eduroam without the need of any changes Click on the icon for wireless network Select eduroam from the list Select Connect Enter your KHiB username KHiB no and KHiB password If you receive a new message select Connect First time setup on Windows 7 and Vista Control Panel Network and Internet Network and Sharing center Setup a new connection or network Manually connect to a wireless network Set up a new manual connection using the values below Change connection settings Under the security tab and settings for network authentication method make sure Validate server certificate is unchecked Under Select authentication method and configure make sure Automatically use my windows logon name and password is unchecked In some cases the old eduroam setup must first be deleted or forgotten before the new settings may be applied If a manual setup is required do the following In windows 7 and vista rightclick the icon for network connections and open network and sharing centre choose manage wireless network rightclick Eduroam and choose remove this network In Android on mobile platforms hold your finger on Eduroam in the list of available networks and choose forget remove this network For Linux users the setup maybe differ on the various distros but on the most common ones it will be similar to Mac and Android For network name SSID Select the following values SSID eduroam Safety mechanism WPA2 Enterprise with AES Authentication Type PEAP Protected EAP EAP PEAP Authentication Protocol MS CHAP v2 Enter your KHiB username khib no and KHiB password In norwegian Viktig endring ved tilkobling til trådløst nett Fra og med mandag førstkommende 11 03 2013 vil alle brukerne av trådløsnettverket på KHiB måtte koble seg til eduroam trådløst nett på nytt Samtidig oppfordrer vi alle ansatte med tjeneste telefoner og nettbrett som bruker internett på disse om å koble seg til eduroam så kan vi redusere telekostnadene betraktelig Brukerne vil etter ovennevnte dato få opp en godkjenningsboks og eller en innloggingsboks hvor de må logge seg inn på nytt ved å bruke brukernavn khib no og ditt vanlige khib passord Brukernavn er ditt personlige brukernavn som ojohansen skriv for eksempel ojohansen khib no Dette er altså ikke email

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/infrastruktur/informasjon-fra-ikt/endringer-i-traadloest-nett/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive •