archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
  og professor Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Aktuelt 2015 Juni NOKUTs evaluering av syst Kvalitetssikringssystement ved KHiB godkjent av NOKUT Deling NOKUT har evaluert og godkjent KHiBs system for kvalitetssikring Rapporten er nå offentliggjort I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen NOKUT har fått i oppdrag å evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver gang kvalitetssystemet til en institusjon blir evaluert Den sakkyndige komiteen som har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunst og designhøgskolen i Bergen besøkte

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/aktuelt/2015/06/nokuts-evaluering-av-system-for-kvalitetssikring-av-utdanningen/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Warming up to Bergen Assembly 2016
  Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Aktuelt 2014 Desember Warming up to Bergen Asse Warming up to Bergen Assembly 2016 Deling Professor Brandon Labelle was one of the speakers when the Artistic Directors met representatives from the arts community in December Departing from his research project the Invisible Seminar Labelle presented his reflections on the next edition of the triennial Through the Invisible Seminar questions around looking and the overlooked are addressed pointing toward acts of sonic intervention secret projects smuggling operations covert criticality and other methodologies of the hidden or erased to enliven debate on contemporary cultural practices and on representing the unrepresentable Infraeducation A wide variety of galleries curators artist collectives and other interested parties presented their initiatives as well as thoughts and questions to the Artistic Directors Following the initial presentations Irit Rogoff member of the freethought collective pointed out that the instrumentalisation of edcucation and the commercialization of art seemed to be common issues of interest For

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/aktuelt/2014/12/warming-up-to-bergen-assembly-2016/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • KU-tildelinger 2012-2014
  for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker KU søknader KU tildelinger 2012 2014 KU tildelinger 2012 14 Deling KU midler tildeles to ganger i året vår og høst KU komiteen behandler søknader om støtte til KU prosjekter og publikasjoner Søknader om såkorn og kompentansemidler og støtte til KU baserte undervisningsprosjekter behandles av faglig ledergruppe Bilde Mette L Orange Who is afraid of Red and Blue Alle faglig ansatte kan søke om KU midler Nærmere informasjon om søknadsfrister og kriterier er tilgjengelig i menyen til høyre KU komiteen møtes to ganger i året Den består av fem eksterne medlemmer og KHiBs rektorat Rådgiver for KU og forskning er komiteens sekretær KHiBs styre følger utviklingen innenfor KU og forskning med interesse Tildelinger vår 2014 Annette Kierulf og Caroline Kierulf Hereabout kr 50 000 In this project we explore constructions of the local through three particular parts of the environment we inhabit We will look at a series of interlinked hierarchical and frictious relations between the scientific and the artistic the rational and the irrational the sensuous and the cognitive the female and the male and importantly between the universal and the local The collected material will be transformed through an artistic process including combinations of textual and visual elements woodcuts drawings writing and result in two artist books Anthony Quinn Tall Tales kr 75 000 This research project will examine the impact of a critical reflective design curriculum in a prison context The enquiry will centre on the co design project between students of KHiB and inmates from Vik Fengsel The research project will explore the impact of two different groups collaborating together on a design project against existing research models in design engagement social inclusion and the wider governmental correctional policy The insights gained on a micro level will be examined in a wider cultural context of international initiatives in co design in a correctional context The resultant research will be formulated into a draft publication Ashley Booth The PictoBooth kr 35 000 The PictoBooth is the equivalent of a Photo Booth using Kinect technology your body language and gestures are registered and translated into real live pictograms With a countdown time of five seconds you can freeze your own pictogram with a chosen title and the PictoBooth automatically prints a copy for you All recorded figures are also saved as Png files for future research use The PictoBooth was designed for the Pictogram me project for encouraging dialogue In addition it is an experimental tool for user participation research and teaching We also wish to experiment with its possibilities for therapeutic use Til søknadsfristen 15 mars kom det tilsammen 28 søknader Flest søknader gjaldt såkorn og kompetansemidler og KU baserte undervisningsprosjekter Full oversikt over tildelinger våren 2014 er tilgjengelig i styresak om status for KU behandlet i styremøtet 8 april Tildelinger høst 2013 Til søknadsfristen 15

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/ku-soeknader/ku-tildelinger-2012-2014/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Valgstyret oppsummerer rektorvalget
  Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Aktuelt 2014 Mai Valgstyret oppsummerer re Valgstyret oppsummerer rektorvalget deling 5 mai ble det klart at Gerd Tinglum blir rektor ved KHiB de neste fem årene Det måtte som kjent omvalg til for å kåre en vinner i det svært jevne valget Valgstyret oppsummerer valgprosessen som ryddig og åpen Bilde Fra valgmøte i Terminus Hall i Bergen Valgstyrets protokoller forteller om et valg mellom to kandidater som begge hadde oppslutning blant velgerne Protokollene gir også til kjenne at studentene og de ansatte hadde ulike preferanser Gerd Tinglum hadde størst oppslutning blant de ansatte mens Mari Hirvi Ijäs fikk størst oppslutning blant studentene Velgerne fordeler seg i tre valgkretser med ulik vekting av stemmene De 419 stemmeberettigete inkluderer 321 studenter 56 faglig ansatte og 42 teknisk administrativt ansatte I omvalget stemte 46 av studentene 77 av de faglig ansatte og 88 av de teknisk administrativt ansatte Valgstyret som er oppnevnt hele perioden til det sittende styret består av personalsjef Vidar Lidtun leder professor og styremedlem Eli Kirstin Eide og IKT leder Per Steiner Bendiksen Underveis i i årets rektorvalg har de også måttet tåle kritikk for sine vurderinger Hvordan vil dere oppsummere valgprosessen Valgstyret vurderer valgprosessen som startet i oktober 2013 som en god ryddig og åpen prosess Valgmøtet må etter valgstyrets vurdering karakteriseres som vellykket med god oppslutning Valgstyret er fornøyd med høy deltakelse i valget og omvalget Som valgstyre har dere fått kritikk for ikke å ha offentliggjort stemmetallene i første valgomgang før omvalget etter påske En gruppe ansatte ved Avdeling for kunst mener også at dere i beslutningen om å gjennomføre omvalg beveget dere utenfor valgstyrets mandat Hva har dere å si til denne kritikken Valgstyret informerte i valgmøtet om at det ikke ville bli tilrettelagt for å kunne stemme blankt Imidlertid viste opptellingen at blanke stemmer var avgitt Valgstyret vurderte denne situasjonen dit hen at de blanke stemmene ikke kunne forkastes Med et jevnt valgresultat mellom kandidatene og de blanke stemmene fikk ingen av kandidatene mer enn halvparten av stemmene som er et krav i valgreglementet Første valgomgang ga derfor ikke et gyldig valgresultat Valgstyret rettet fokus mot å tilrettelegge for omvalg hvor det ble gjort klart på forhånd at blanke stemmer ville

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/aktuelt/2014/05/valgstyret-oppsummerer-rektorvalget/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Retningslinjer for opprettelse av nettsider
  Mars Retningslinjer for oppret Retningslinjer for opprettelse av nettsider adresse og løsning Deling Når ansatte eller studenter på KHiB ønsker å lage egne nettsider for ulike prosjekter skal sidene opprettes enten som subdomener eller undersider mapper under khib no Er det statiske sider eller skal de oppdateres Dette er avgjørende for valget av hva slags sider man lager Statiske nettsider Er sidene statiske kan de lages i html eller javascript som undersider mapper under khib no Da sender den som lager sidene filene til Knowit som leverer webtjenester til KHiB så Knowit kan publisere dem Dette må de gjøre hver gang de oppdaterer sidene Knowit fakturerer da for tiden de bruker på dette Dette er en klar ulempe Fordelen med html javasider er at man står helt fritt i utforming osv Adressene blir laget etter denne malen www khib no navn på prosjektet Eksempler er www khib no bachelorutstillingen www khib no substans Kontakt informasjonsleder for å komme i kontakt med Knowit Sider som skal oppdateres Skal sidene oppdateres med f eks nyheter presseklipp bilder fra åpning eller lignende anbefaler vi at sidene lages i umbraco KHiBs publiseringsverktøy som subdomener Da kan den som har ansvaret for sidene publisere innhold selv og uten at det koster noe ekstra Ulempen med umbraco er at sidene må lages i en eksisterende mal Eksempel er topographies khib no Kontakt informasjonsleder for å komme i gang Eierskap til de ulike nettsidene Hvis KHiB åpner opp for at ansatte og studenter kan lage nettsider i andre publiseringsløsninger enn html java eller umbraco havner sidene på ulike eksternewebhotell som KHiB ikke har kontakt med Da mister KHiB som institusjon kontrollen over nettsidene og det er opp til prosjektlederen eller den som opprettet sidene å avgjøre sidenes fremtid KHiB samler alt på ett og samme webhotell for å bevare kontrollen over sidene og for å sikre at sidene bevares i fremtiden Instructions for establishing web pages at KHiB web address and publishing tool When employees or students at KHiB wish to make their own web pages for different KHiB projects the pages are either going to be made as sub domains or as sub pages folders underkhib no Are the pages going to be static or are they going to be updated after they are published This is a crucial question when deciding what pages to establish Static pages Are the pages static they could be made in html or java script as sub pages folders under khib no Then the person who makes the pages sends the files to Knowit KHiB s collaboration partner with regards to publishing tool and then Knowit publishes the files They have to do this every time there is an update and they charge us for it This is a disadvantage The clear advantage with web pages made in html java is that you are very free in the layout design and functionality The addresses are made in this format www khib no name of project Examples are www khib no

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/aktuelt/2014/03/retningslinjer-for-opprettelse-av-nettsider/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Slik bruker du KHiBs bildearkiv
  Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Aktuelt 2014 Februar Slik bruker du KHiBs bild Slik bruker du KHiBs bildearkiv Deling KHIBs bildearkiv er en visuell dokumentasjon av aktiviteter ved Kunst og designhøgskolen i Bergen Størstedelen av arkivmaterialet dekker Masterutstillinger Bachelorutstillinger og Kunstnerisk utviklingsarbeid Ingressbilde Númi Thorvarsson Arkivet er strukturert på samme måte som skolen Hver avdeling har sin mappe og under disse finner man kategorier som Masterutstillinger Bachelorustillinger Studentarbeider og Kunstnerisk utviklingsarbeid KU Bildene er direkte søkbare på kunstnernavn Man kan også finne fram ved hjelp av tags via avansert søk som ligger under rullegardinmenyen til høyre for søkefeltet øverst til høyre For å laste ned bilder er det bare å følge denne bildeserien Fotograf skal alltid krediteres ved publisering av bilde Bilder som skal legges i arkivet

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/aktuelt/2014/02/slik-bruker-du-khibs-bildearkiv/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Retningslinjer KU-midler
  29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker KU søknader Retningslinjer KU midler Retningslinjer for tildeling av midler til KU og forskningsprosjekter Deling Kunst og designhøgskolen i Bergen skal gjennom systematisk utviklingsarbeid bidra til å flytte grensene for faglig erkjennelse innen kunst og design Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid har særegne karakteristika som må ivaretas og utvikles på egne premisser Neste søknadsfrist 5 oktober 2015 Søknadsskjema finner du her Det kan søkes om midler til vikarlønn assistentlønn konsulentbistand materialer reiser og dokumentasjon Det anbefales å dele større prosjekter i delprosjekter og søke om støtte trinnvis Rapport må leveres etter at hvert trinn er avsluttet og før ny tildeling kan skje For å komme i betraktning for støtte skal et KU prosjekt Ha som intensjon å frembringe kunstnerisk arbeid erfaringer og eller kunnskap som tilfører nye faglige perspektiver og har interesse utover den enkeltes faglige utvikling Inneholde klare elementer av kritisk refleksjon diskusjon Føre frem til offentlig tilgjengelig resultat i form av kunstneriske arbeid og eller eksplisitt refleksjon knyttet til den kunstneriske prosessen og formidlingen Være realiserbart innenfor angitt tidsramme og budsjett Bidra til fagets utvikling og styrke kunst og designhøgskolens faglige innhold Prosjektets kunstneriske prosess og resultat skal dokumenteres via KHiBs webløsninger i samråd med institusjonens kommunikasjonsrådgivere Det vil være en forutsetning for støtte at resultatene av prosjektet kan presenteres i kunst og designhøgskolens regi Det er også en forutsetning at du har levert rapport for tidligere tildelinger Det søkes om midler ved å gjøre følgende Fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet Legge ved en prosjektbeskrivelse på maksimalt fem sider 1500 ord Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en grundig redegjørelse for prosjektets formål forholdet til eget og andres tidligere arbeid på området metode forventede resultater m m herunder hvordan prosjektet oppfyller kriteriene som er nevnt over Legge ved relevant dokumentasjon Samle alle de forskjellige elementene i en pdf fil KU komiteens arbeidsspråk er engelsk Søknadsskjema inkludert kortfattet prosjektbeskrivelse vedlegg og lengre prosjektbeskrivelse skal derfor leveres på engelsk Alle søknader skal skrives inn i elektronisk søknadsskjema og konverteres til en pdf fil per søknad Mangelfulle søknader og eller søknader innsendt etter fristen vil ikke bli tatt i betraktning Ferdig utfylt søknadsskjema sendes som 1 pdf vedlegg i e post til dekan Tilleggsdokumentasjon vedlegg inkluderes i denne pdf filen Det er søkerens eget ansvar å påse at de nødvendige skjema og vedlegg er inkludert i pdf filen og sendt innen fristen Søkeren anbefales å beholde en kopi av det samlede søknadsmaterialet Midlene prioriteres til prosjekter som bidrar til å synliggjøre og utfordre faglige tema faglig refleksjon og faglig diskurs på forskjellige måter og som med dette også styrker undervisningens innhold Prosjekter som medvirker til nettverksbygging og genererer faglig og tverrfaglig samarbeid kan bli prioritert NB Midler til utvikling av KU prosjekter og større prosjektsøknader søkes fra KHiBs såkornpott Formålet med kunstnerisk utviklingsarbeid KU Det kunstneriske utviklingsarbeidet skal være en sentral synlig og integrert del av kunst og designhøgskolens virksomhet Kunst og designhøgskolen skal

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/ku-soeknader/retningslinjer-ku-midler/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Retningslinjer såkornmidler
  for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker KU søknader Retningslinjer såkornmid Retningslinjer for såkornmidler Deling Såkornmidlene skal stimulere til uvikling av større KU og publikasjonsprosjekter eller prosjektsøknader Aktuelle søknader børe være rettet inn mot utvikling av prosjekter med konkrete samarbeidspartnere Neste søknadsfrist 5 oktober 2015 Søknadsskjema finner du her De målsetninger som er vedtatt i Strategiplan for KHiB vil ligge til grunn for bruken av midlene Det kan søkes finansiell støtte til følgende tiltak Faglig samarbeid som kan danne grunnlag for utvikling prosjekter og eller prosjektsøknader Deltakelse på relevante internasjonale møter og konferanser Aktiv deltakelse det vil si med konferansepresentasjon prioriteres fremfor kun deltakelse Reiser med formål å initiere prosjekter og eller prosjektsøknader Reiser for å knytte kontakter etablere nettverk eller forskningssamarbeid som kommer KHiB som helhet til gode Reiser for å oppdatere kunnskap og utvikle spisskompetanse som kommer institusjonen til gode Det skal foreligge et spesifisert budsjett for søknaden Større budsjettposter i søknaden må dokumenteres eller forklares Det kan ikke påregnes dekning etter satser i statens reiseregulativ Det kan legges vekt på om søknaden er knyttet til et fagfelt som avdelingen prioriterer igjennom sin virksomhetsplan Styret kan

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/ku-soeknader/retningslinjer-saakornmidler/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive