archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Retningslinjer publikasjoner
  samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Personalrelaterte saker KU søknader Retningslinjer publikasjo Retningslinjer for publikasjoner Deling KHiB produserer dokumentasjon av og refleksjon over faglig virksomhet som bidrar til faglig utvikling og diskusjon Neste søknadsfrist 5 oktober 2015 Søknadsskjema finner du her For å komme i betraktning for støtte skal publikasjonen være relevant og interessant for et større fagmiljø inneholde klare elementer av kritisk refleksjon være forståelig utenfor egen sektor være realiserbar innenfor angitt tidsramme og budsjett og bidra til fagets utvikling og styrke institusjonens faglige innhold KU komiteens arbeidsspråk er engelsk Søknaden må derfor leveres på engelsk Publikasjonen bør ha en klar forankring i et KU prosjekt eller på annen måte bidra til faglig refleksjon og diskurs En dummy i pdf format legges ved som eksempel på visuell utforming av publikasjonen Artikler og annet tekstlig materiale kan legges ved i pdf format Søknaden behandles av KU komiteen og hvis komiteen anbefaler tildeling blir manuskriptet

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/personalrelaterte-saker/ku-soeknader/retningslinjer-publikasjoner/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Søk
  Handlingsplan mot uønsket seksuell oppmerksomhet Personalpolitikk Handlingsplan for likestilling Personalreglement Opprykk til førsteamanuensis og professor Personalenheten Lokal lønnspolitikk Personalrelaterte saker Etiske retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/soek/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kurskatalog
  kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Kurskatalog KHiB kurskatalog i itslearning Del Oversikt over undervisningstilbudet i KHiBs studieprogram finner du i kurskatalogen som dekker de ulike fagfeltene ved Avdeling for kunst og Avdeling for design Fra høsten 2014 blir kurskatalogen tilgjengelig på læringsplattformen itslearning Kurskatalogen inneholder informasjon om kurs seminarer prosjekter etc som blir arrangert i løpet av studieåret Studenter melder seg på aktuelle kurs og prosjekter ved å logge seg på itslearning Nye studenter ved begge avdelinger og nye brukere ved Avdeling for kunst får brukernavn og passord ved semesterstart Hvordan finne frem i kurskatalogen Nøkkelen til å finne frem i kurskatalogen er kurskodene i høyre kolonne som er forkortelser for studieprogram og studieår BAK BA i kunst BAR BA i møbel og romdesign interiørarkitektur BAV BA i visuell kommunikasjon MAK MA i kunst MAD MA i design PPU Praktisk pedagogikk Tallene bak forkortelsene angir studieår BAK1 angir at et kurs er for førsteårsstudenter på BA i kunst BAK23 angir at et kurs for studenter i både andre og tredje studieår Tilsvarende gjelder for de øvrige studieprogrammene Ved å søke på koden for ditt studieprogram og år får du oversikt

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/kurskatalog/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studiehåndbok
  av interne styremedlemmer Pågående kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Studiehåndbok Studiehåndbok Del I studiehåndboken har vi samlet en del sentrale dokumenter som studieplaner informasjon om kvalitetutviklingsprogrammet og studiekontrakt Som student ved KHiB er du forpliktet til å ha lest det som står i disse dokumentene Se oversikt og linker til innhold i fanen til høyre Relaterte saker Handlingsplan mot uønsket

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studiehaandbok/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studieplaner
  Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Studiehåndbok Studieplaner Studieplaner Del Hvert studieprogram har sin egen studieplan som beskriver innhold struktur og læringsmål Nedenfor finner du studieplaner for BA og MA programmene i kunst og design Hver studieplan har et vedlegg som inneholder informasjon om hvilke vurderingskriterier som gjelder ved semestervurdering og eksamen Praktisk pedagogisk utdanning PPU og videreutdanning i Skapende kuratorpraksis har egne studieplaner Studieplan BA MA kunst Studieplan BA MA design Studieplan Bachelorprogrammet i kunst Vurdering og eksamen i KHiBs bachelorprogram i kunst Studieplan Bachelorprogrammet i design Vurdering og eksamen i KHiBs bachelorprogram i design Studieplan Masterprogrammet i kunst Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i kunst Studieplan Masterprogrammet i design Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i design Kuratorpraksis PPU Studieplan Masterprogrammet i kuratorpraksis Vurdering og eksamen i KHiBs masterprogram i kuratorpraksis Studieplan PPU Forskrift for gradstudiene og eksamensprosedyrer Det finnes flere dokument som regulerer studieprogram som institusjonen har Her finner du definisjoner og regelverk for studenter og studier Der finner du også Diploma supplement og studiekontrakt Studiekontrakt gradsforskrift og eksamensprosedyre Les også Undervisning ved KHiB Publisert 06 09 2011 av Peter Klasson Oppdatert 06 11 2015 av Kari Bjørgo Johnsen Relaterte

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studiehaandbok/studieplaner/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studiekontrakt, gradsforskrift og retningslinjer for eksamen
  designhøgskolen i Bergen er regulert gjennom gradsforskrift studiekontrakt og retningslinjer for eksamen Studieplaner for BA og MA programmene finner du her Studieplaner Forskrift for gradstudiene ved KHiB Dette er et overordnet dokument som gjelder for de studieprogram som institusjonen har Her finner du definisjoner og regelverk for studenter og studier Bokmål Nynorsk Gradsforskrift Forskrift om gradar Studiekontrakten m mal for individuell utdanningsplan Studiekontrakten er delt inn i to deler Den første delen gjelder retter og plikter du har som student ved KHiB Den andre delen er en mal for utarbeiding av individuell utdanningsplan som skal godkjennes av hovedveileder Bokmål Nynorsk Studiekontrakt del I Individuell utdanningsplan 2012 Individuell utdanningsplan 2012 Individuell utdanningsplan 2008 Individuell utdanningsplan 2008 Retningslinjer for eksamen Dokumentet regulerer forhold rundt eksamener ved KHiB Her finner du bestemmelser for kandidater sensorer og sensur eksamensvurdering Bokmål Nynorsk Retningslinjer for vurdering og eksamen Retningsliner for vurdering og eksamen English Guidelines for Assessment and Examinations Gjennomføring av eksamen Her kan du lese om hvordan avsluttende eksamen ved KHiB blir gjennomført Bokmål English Modeller for eksamengjennomføring Examination and time consumption Diploma supplement Alle studenter som fullfører en grad ved Kunst og designhøgskolen i Bergen får automatisk et vitnemålstillegg på engelsk der innholdet i

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studiehaandbok/studiekontrakt,-gradsforskrift-og-retningslinjer-for-eksamen/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Handlingsplan for funksjonshemma studentar
  interne styremedlemmer Pågående kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Studiehåndbok Handlingsplan for funksjonshemma studentar Handlingsplan for funksjonshemma studentar Del Kunst og designhøgskolen i Bergen har som mål å legge forholda best mogleg til rette for alle studentar Derfor er det ei særskilt utfordring at Kunst og designhøgskolen i Bergen utviklast til ein attraktiv studiestad òg for funksjonshemma studentar Les handlingsplanen her

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studiehaandbok/handlingsplan-for-funksjonshemma-studentar/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kvalitetsutviklingsprogram
  den kunnskapen vi trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene Betegnelsen kvalitetsutviklings program understreker at utviklingsperspektivet er vesentlig i kvalitetsarbeidet ved KHiB KUP skal bidra til at KHiB vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten avdekker svakheter iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling KUP omfatter disse hovedområdene Studentopptak Studietilbud Semestervurdering og eksamen Læringsmiljø Stipendiater For hvert hovedområde vurderes kvalitet innenfor spesifikke delområder som det er knyttet målformuleringer til For eksempel er målsetningen for delområdet opptaksstrategi at KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere De som får tilbud om opptak vil bestemme seg for å studere ved KHiB Prosedyrer for KUP er samlet i et eget dokument som beskriver prosesser for samtlige delområder Prosedyre beskrivelsen presiserer også ansvarsforhold Den inkluderer årskalender og oversikt over spørsmålene som stilles i evalueringer og opptaksundersøkelse Revisjon av KUP Innledende drøftinger har avdekket utbredt enighet om og forståelse for at KUP bør evalueres og utvikles i tråd med KHiBs størrelse faglige profil og behov anno 2013 En gjennomgang er påkrevd av flere grunner Ny strategiplan er vedtatt KHiB er omorganisert fra tre til to avdelinger og fra høsten 2012 tilbys ett bachelorprogram i kunst Fra høsten 2012 gjelder nye studieplaner med læringsmål for BA

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studiehaandbok/kvalitetsutviklingsprogram/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive