archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Valg av interne styremedlemmer
  valg av interne styremedlemmer for neste styreperiode ved KHiB Valget ble gjennomført elektronisk i perioden 9 13 november 2015 Valgoppgjøret viser følgende resultater for de respektive valgkretser Valgresultat i valgkretsen undervisnings og forskerstillinger Styremedlemmer Anne Helen Mydland Frans Jacobi og Øystein Hauge Varamedlemmer Mette L Orange Hilde Hauan Johnsen og Petter Bergerud Valgresultat i valgkretsen tekniske og administrative stillinger Styremedlem Mia Kolbjørnsen Varamedlem Bjarte Bjørkum Valgresultat i valgkretsen studenter Styremedlemmer

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/11/valg-av-interne-styremedlemmer/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Pågående kusmautbrudd i studentmiljøer
  kan de gjøre ved å ha generelt god håndhygiene unngå nærkontakt hode mot hode ikke dele drikkeflasker eller på andre måter komme i kontakt med spytt og dråpesmitte Vaksine mot kusma inngår i MMR vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet men effekten av vaksinen avtar etter noe tid Mye tyder på at fullvaksinering allikevel gir et mildere sykdomsforløp og lavere smittsomhet Vi anbefaler at alle som har hatt nærkontakt med en kusmasmittet person får en påfyllingsdosedose MMR vaksine Det samme gjelder de som bare har én vaksinedose og utenlandsstudenter som ikke er fullvaksinerte Studenter som har vært i kontakt med en kusmasmittet person og alle studenter som ikke er fullvaksinerte kan ta kontakt med Smittevernkontoret på tlf 55565880 og avtale time til vaksinering Studenter som har vært utsatt for smitte og blir syke bør oppsøke sin fastlege for nærmere undersøkelser og prøvetaking Dersom man ikke har fastlege i Bergen kan de henvende seg til 7 Fjell legekontor eller Legene på Høyden Bergen 04 november 2015 Smittevernoverlegen Bergen kommune Outbreak of mumps among students There is currently an outbreak of the viral infection mumps among students in Trondheim with suspected cases in Bergen as well A mumps infection usually causes fever and swelling of the salivary glands and some men experience more extensive illness with symptoms including inflammation of the testicles and epididymides which can result in reduced fertility The virus is air borne via droplets of saliva or spread by direct contact with saliva from an infected person Usually those infected are contagious from one week before to one week after the salivary glands swell It is important that all students take precautions to prevent the infection from spreading Precautions include good general hand hygiene avoiding close head to head contact not drinking from the same bottles or otherwise coming into contact with

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/11/paagaaende-kusmautbrudd-i-studentmiljoeer/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studentrådet på offensiven
  Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Aktuelt 2015 2015 Oktober Studentrådet på offensive Studentrådet på offensiven Del Studenrådet er en drivkraft i demokratiet ved kunst og designhøgskolen og spiller også en viktig rolle for studentmiljøet For å styrke studentens medbestemmelse på alle nivå har studentenes allmøte vedtatt nye retningslinger for rådets arbeid Bilde Fra møte i Studentrådet H2015 Maria Jonsson Sølve Westli og Philipp von Hase Det nye studentrådet får bred represesentasjon fra BA og MA nivå på begge avdelinger Medlemmer blir valgt for ett år om gangen men nå for et kalenderår Valg finner sted tidlig i vårsemesteret ikke ved semesterstart om høsten slik det har vært tidligere Makt og møteplasser Funksjonstiden til det sittende Studentrådet er derfor forlenget til nyttår Leder og nestleder Audun Lund Alvestad og Maria Jonsson som også representerer studentene i kunst og designhøgskolens styre er opptatt av at studentene skal utøve reell innflytelse i viktige beslutningsprosesser De peker på nybygget i Møllendal som et aktuelt eksempel Studentrådet jobber også aktivt for å skape møteplasser og fellesskap på tvers av faggrenser og avdelinger Fotballturneringen de arrangerte i vårsemesteret ble en hit og det var god stemning grillfesten ved semesterstart

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/2015/10/studentraadet-paa-offensiven/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Valg av studentrepresentanter til styret
  Pågående kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Aktuelt 2015 Oktober Valg av studentrepresenta Valg av studentrepresentanter til styret Del Ved Kunst og designhøgskolen i Bergen skal det velges studentrepresentanter til styret for en periode på ett år med tiltredelse etter gjennomført valg Frist for å fremsette forslag er fredag 23 oktober Valget vil bli gjennomført i perioden 9 13 november 2015 To representanter med vararepresentanter skal velges av og blant studenter i ordinære studier som er registrert og har betalt semesteravgift for høsten Dette valget kommer i tillegg til valg av prorektor som nominasjonskomiteen har informert om Les mer om valg av prorektor her Valgstyret oppfordrer alle stemmeberettigete studenter om å fremme forslag på studentrepresentanter Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigete Les mer om valget i kunngjøringen fra valgstyret her Frist for å fremsette forslag på studentrepresentanter er fredag 23 oktober Valget vil bli gjennomført i uke 46 9 13 november Valgstyret består av professor Hilde Hauan leder førsteamanuensis Åse Huus rådgiver ved økonomienheten Gunnar Grunnaleite og Student Arild Våge Berge Forslag på studentrepresentanter meldes til valgstyret ved sekretær Vidar Lidtun vidar lidtun khib no Les KHiBs valgreglement her

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/10/valg-av-studentrepresentanter-til-styret/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • SiB Rådgivning
  sjenanse eksamensangst Ta kontakt med SiBs rådgivningstjeneste som tilbyr individuell rådgivning og kurs Foto SiB Rådgivningstjenesten er en del det gratis velferdstilbudet for alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen SiB Les mer om rådgivningstjenesten her Alt studentene betaler inn blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene i regi av SiB Refusjonsordning for utgifter til lege fysioterapeut Karrieresenteret psykolog og rådgivning SiB støtter Studentdemokratiene studentkultur gj

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/04/sib-raadgivning/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Lørdagscafé DNS
  materiell Passordbytte Aktuelt Valg av interne styremedlemmer Pågående kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Aktuelt 2015 April Lørdagscafé DNS Gratis tilbud Lørdagscafé DNS Del DNS ved Bjørn Willberg Andersen inviterer til lørdagscafé med maskedesigner Kaj Grönberg Publisert 09 04 2015 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert 09 04 2015 av Vibeke Wallacher Enæs Når og hvor Start 11 apr 2015 12 00

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2015/04/loerdagscaf%C3%A9-dns/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studentdemokratiet
  kusmautbrudd i studentmiljøer Studentrådet på offensiven Valg av studentrepresentanter til styret SiB Rådgivning Lørdagscafé DNS Studentdemokratiet ved KHiB Del Studentene utgjør den største gruppen ved KHiB og det er viktig at alle studenter engasjerer seg i utformingen av vår hverdag og framtid ved Kunst og designhøgskolen Studentrådet Studentrådet er en drivkraft i demokratiet ved kunst og designhøgskolen i Bergen og spiller også en viktig rolle i studentmiljøet Nye retningslinjer for rådets arbeid ble vedtatt av studentenes allmøte høsten 2015 Les retningslinjene her Avdelingsråd Til hver avdeling er det et avdelingsråd her sitter det 2 studentrepresentanter og 2 vararepresentanter Det skal her velges 2 menn og 2 kvinner De to medlemmene inngår i Studentrådet Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget har 4 medlemmer 2 studenter og 2 ansatte Studentrådet oppnevner de to studentene til LMU disse skal representere begge avdelinger Styret Studentrepresentantene velges i et eget valg 2 medlemmer og 2 vararepresentanter Disse velges blant nominerte kandidater fra de to avdelingene det skal nomineres minimum 2 kvinner og 2 menn Det er de to kvinnene og de to mennene med flest stemmer som blir valgt og av disse vil det være den av hvert kjønn som har flest stemmer som blir medlem av styret de

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/studentdemokratiet/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Warming up to Bergen Assembly 2016
  Warming up to Bergen Assembly 2016 Del Professor Brandon Labelle was one of the speakers when the Artistic Directors met representatives from the arts community December 2nd Departing from his research project the Invisible Seminar Labelle presented his reflections on the next edition of the triennial Through the Invisible Seminar questions around looking and the overlooked are addressed pointing toward acts of sonic intervention secret projects smuggling operations covert criticality and other methodologies of the hidden or erased to enliven debate on contemporary cultural practices and on representing the unrepresentable Infraeducation A wide variety of galleries curators artist collectives and other interested parties presented their initiatives as well as thoughts and questions to the Artistic Directors Following the initial presentations Irit Rogoff member of the freethought collective pointed out that the instrumentalisation of edcucation and the commercialization of art seemed to be common issues of interest For Bergen Assembly freethought will focus on its current main collective interest Infrastructure a large scale investigation of how the term can be wrested away from the language of planners and technocrats and put to creative and critical use within the cultural sphere With reference to the freethought initiative Labelle ended his presentation by

  Original URL path: http://www.khib.no/for-studenter/aktuelt/2014/2014/12/warming-up-to-bergen-assembly-2016/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive