archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Masterstudiet i kunst
  Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Masterstudiet i kunst Masterstudiet i kunst deling Masterstudiet i kunst ved Kunst og designhøgskolen i Bergen gir studentene det kunstneriske metodiske og teoretiske verktøyet til å arbeide innen samtidskunstfeltet Masterstudiene i kunst skal hjelpe studentene til å utvikle en dypere forståelse av kunst og relaterte områder innenfor samtidskultur Dagens fokus på forskning innen høyere utdanning påvirker praktisk og kritisk refleksjon og dermed også hvordan praksis og teori diskuteres på masternivå Masterstudiet i kunst er prosjektbasert Dette innebærer at hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt som blir utviklet i løpet av to år gjennom individuelle undersøkelser eksperimentering kritikk og diskusjon med faglig ansatte og medstudenter Bredt spekter av medier materialer metoder og teknikker Ved KHiB er det mulig å jobbe både innenfor og på tvers av mange ulike medier teknikker og materialer Studentene kan kombinere disse på en måte som er i takt med masterprosjektets tema og målsetting Utdanningen på masternivå er sentrert rundt studentens eget masterprosjekt som kan formuleres og utvikles i forhold til hvilket som helst medium eller i mediekombinasjon ved hjelp av de fasilitetene som kunsthøgskolen tilbyr Kunsthøgskolen i Bergen har verksteder teknisk ekspertise og veiledning for arbeid innen et bredt spekter av media og materialer inkludert keramikk tekstil grafikk fotografi maleri skulptur installasjon performance lyd video og digital kunst Masterprosjektet trenger ikke være mediespesifikt det kan baseres på andre kriterier For eksempel kan det være steds spesifikt samfunns eller personorientert eller tverrfaglig samarbeid Dialog og kritikk I tillegg til arbeidet med de individuelle masterprosjektene deltar studentene i gruppeaktiviteter bestående av seminar forelesninger gruppekritikk og kortere kurs med fokus på å utvikle evnen til kritisk fokus og formidling For å utvikle kritisk refleksjon har masterprogrammet i kunst et teoriprogram bygd opp av en forelesningsserie og en rekke tematiske seminar i tillegg til studentdrevne diskusjonsfora som skifter årlig

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/masterstudiet-i-kunst/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Nordic Sound Art
  8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Masterstudiet i kunst Nordic Sound Art Nordic Sound Art deling The Nordic Sound Art course is a unique collaborative initiative between four art academies in the Nordic region the Royal Danish Academy of Fine Art Schools of Visual Art the Finnish Academy of Fine Arts Umeå Academy of Fine Art and Bergen Academy of Art Design The course runs over one year and is on the topic of sound art It is open to BA and MA students from the participating academies Throughout the year the course is arranged as a series of 4 6 intensive workshops These typically run for 1 to 2

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/masterstudiet-i-kunst/nordic-sound-art/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Korleis søkje opptak til KHiB
  prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Korleis søkje opptak til KHiB deling Opptak til KHiB er basert på realkompetanse som vert vurdert på grunnlag av innsendte arbeid For å kunne søkje må du nytte søknadsveven På søknadsveven kan du laste opp ulike dokument som karakterutskrifter portfolie og vitnemål Desse dokumenta må vere lagra på di datamaskin og helst som pdf filer Om det er arbeid du ikkje kan laste opp på søknadsveven kan du lagre desse på ein minnepinne og sende inn i tillegg Hugs å merkje all dokumentasjon som du sender inn med søkjarnummeret ditt som du får tilsendt på e post frå søknadsveven Denne dokumentasjonen sender du til Kunst og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1 N 5015 Bergen Merk konvolutten med Opptak BA MA kunst design 2016 Søknadsinformasjon master i kunst Eit sjølvstendig kunstnarleg arbeid masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet Kvar student definerer sitt eige kunstnarlege prosjekt som blir utvikla over to år gjennom individuelle undersøkingar eksperimentering kritikk og diskusjon med tilsatte og medstudentar Søknadsinformasjon master i design Kjerna i utdanninga er masterprosjektet til den einskilde student som er eit større sjølvstendig og eksperimentelt designarbeid Gjennom masterprosjekta bidreg studentane til nytenking og fagleg utvikling gjerne på tvers av etablerte profesjonsgrenser Søknadsinformasjon bachelor i kunst Kunst og designhøgskolen i Bergen har eitt felles bachelorprogram i kunst Programmet opnar for utforsking og fordjuping innan eit vidt spekter av kunstnarlege praksisar media materiale og uttrykk Vi gjer merksam på at om du søkjer til fleire studieprogram må du levere portfolie til alle Sjå det einskilde studieprogram søknadsalternativ for nærare informasjon om krav til portfolie Ein søknad utan portfolie er ikkje fullstendig og vil ikkje bli handsama Søknadsinformasjon bachelor i design Når du søkjer opptak til bachelorprogrammet i design vel du spesialisering i anten møbel og romdesign interiørarkitektur eller i visuell kommunikasjon Nedanfor finn du oppgåvene du må svare på Vi gjer merksam på at om du

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknadsinformasjon bachelor i kunst
  administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon bachel Informasjon for søkjarar til bachelorprogrammet i kunst deling Kunst og designhøgskolen i Bergen har eitt felles bachelorprogram i kunst Programmet opnar for utforsking og fordjuping innan eit vidt spekter av kunstnarlege praksisar media materiale og uttrykk Vi gjer merksam på at om du søkjer til fleire studieprogram må du levere portfolie til alle Sjå det einskilde studieprogram søknadsalternativ for nærare informasjon om krav til portfolie Ein søknad utan portfolie er ikkje fullstendig og vil ikkje bli handsama Læringsmiljøet ved Avdeling for kunst støtter arbeidsprosesser som tar utgangspunkt i undersøkende og eksperimentelle tilnærminger Avdelingen forholder seg til et kunstfelt som er i stadig bevegelse og forandring og legger vekt på kritisk dialog om tendenser og utviklingstrekk i kunst kultur og samfunn Den løpende kunstsamtalen foregår både ved avdelingen og på arenaer hvor KHiB samarbeider med eksterne partnere lokalt regionalt og internasjonalt Kritisk tenking og konseptuell tilnærming er grunnleggjande i utdanninga I samråd med sin hovudrettleiar kan studentar i bachelorprogrammet velge fordjuping innan eitt eller fleire område Aktuelle fordjupingsområde er fotografi grafikk keramikk og leire lyd måleri og teikning nye medium performance skulptur tekstil video Bachelorprogrammet opnar og for kunstnarlege praksisar som ikkje er knytt til bestemde medium og materiale Opptaksprosessen 2016 Søknadsfrist 15 april Innkalling til intervju vert sendt frå oss 4 mai Intervju veke 23 6 10 juni skjer på KHiB Tilbod om opptak vert lagt ut på søknadsveven 14 juni Det er viktig at alle søkjarane sjekkar søknadsveven for å sjå staus på søknaden Dei som får avslag på søknaden vil ikkje få eige brev epost om dette Krav til forkunnskapar og vurderingskriterium Opptak til bachelorprogrammet i kunst er basert på realkompetanse Denne blir vurdert på grunnlag av dokumentasjon av kunstnarleg arbeid portfolio og intervju Opptakskomitéen gjer ein heilskapleg vurdering av den enkelte søkjar med særleg vekt på hans eller hennar kunstnarlege potensial for utvikling Søkjarane vil bli vurderte ut frå ein rekke kriterium som inkluderer kreativitet ambisjonar motivasjon kunstnarleg modenskap evne til refleksjon og formulering dessutan evne til analytisk og konseptuell tenking Søkjarar utan generell studiekompetanse kan og søke Deler av undervisninga vil gå føre seg på engelsk Språkkrav Søkjarar til bachelorstudia må kunne eit nordisk språk for å vere kvalifisert for opptak Nordiske søkjarar stettar dette kravet automatisk Søkjarar som kjem frå land utanfor Norden må vise dokumentere at dei beherskar eit nordisk språk gjennom skrift og intervju Første opptak For å søkje må du fyrst logge deg på søknadsveven Der kan du i tillegg til å velgje studium du vil søkje på og laste opp ulike dokument som vitnemål karaterutskrifter portfolio og brev Desse dokumenta må vere lagra på di eiga datamaskin som t d pdf filer Alle søkjarar til bachelorstudiet må laste opp ein CV på søknadsveven med ei kort utgreiing om tidlegare utdanning Det må og lastast opp eit motivasjonsbrev der du kort gjer greie for kvifor du vil søkje opptak til studiet og kva materialer teknikkar

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-bachelor-i-kunst/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknadsinformasjon bachelor i design
  metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon bachel Informasjon for søkjarar til bachelorprogrammet i design deling Når du søkjer opptak til bachelorprogrammet i design vel du spesialisering i anten møbel og romdesign interiørarkitektur eller i visuell kommunikasjon Nedanfor finn du oppgåvene du må svare på Vi gjer merksam på at om du søkjer til fleire studieprogram må du levere portfolie til alle Sjå det einskilde studieprogram søknadsalternativ for nærare informasjon om krav til portfolie Ein søknad utan portfolie er ikkje fullstendig og vil ikkje bli handsama Opptaksprosessen 2016 Søknadsfrist 15 april Innkalling til intervju andre opptak vert sendt frå oss 4 mai Intervju veke 23 6 10 juni Tilbod om opptak vert publisert på søknadsveven i veke 24 Det er viktig at alle søkjarane sjekkar søknadsveven for å sjå staus på søknaden Dei som får avslag på søknaden vil ikkje få eige brev epost om dette Krav til forkunnskapar og vurderingskriterium Opptak til avdelinga skjer på grunnlag av realkompetanse Søkjarane blir vurderte ut frå ein rekke kriterium som kreativitet ambisjonar designfagleg mognad refleksjon evne til analytisk og konseptuell tenking samfunnsmedvit form og fargesans evne til teikning skriftleg og munnleg formuleringsevne og evne til samarbeid Dei naudsynte forkunnskapane kan oppnåast på ulike måtar Søkjarar utan generell studiekompetanse kan og søke Delar av undervisninga vil gå føre seg på engelsk Opptakskomitéen gjer ein heilskapleg vurdering av den enkelte søkjar med særleg vekt på hans eller hennar designfaglege potensial for utvikling Språkkrav Søkjarar til bachelorstudia må kunne eit nordisk språk for å vere kvalifisert for opptak Nordiske søkjarar stettar dette kravet automatisk Søkjarar som kjem frå land utanfor Norden må vise dokumentere at dei beherskar eit nordisk språk gjennom skrift og intervju Første opptak For å søkje må du fyrst logge deg på søknadsveven Der kan du i tillegg til å velgje studium du vil søkje på og laste opp ulike dokument som vitnemål karaterutskrifter portfolio og brev Desse dokumenta må vere lagra på di eiga datamaskin som t d pdf filer I tillegg til dette skal du og svare på nokre oppgåver som er utarbeidd for fagområdet du vil søkje på Svara skisser tekst og bilete kan du og laste opp på søknadsveven Her finn du krav til portfolio Om du ikkje greier å laste dokument svar opp på søknadsveven kan du lagre dette på ein minnepinne og sende den til Kunst og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1 N 5015 Bergen Hugs å merkje konvolutten med søkjarnummer og studium du søkjer til

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-bachelor-i-design/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknadsinformasjon PPU
  design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon PPU Informasjon til søkjarar til Praktisk pedagogisk utdanning deling Praktisk pedagogisk utdanning ved KHiB er ein eittårig lærarutdanning for kunstnarar og designarar som gjev deg formell undervisningskompetanse Vi fokuserer på det kunst og designfaglege perspektivet i pedagogikk og fagdidaktikk Foto øverst Ken Bernhard Ingebrigtsen og Per Torgersen Opptaksprosessen 2016 Søknadsfrist 15 april Innkalling til intervju vert sendt frå oss 4 mai Intervju veke 21 23 24 mai Tilbod om opptak vert publisert på søknadsveven i veke 22 Bakgrunn for å søkje For å bli tatt opp som student på PPU vert det kravd bachelorgrad i kunst eller design frå høgskole eller universitet Det er krav om politiattest for å kunne begynne på praktisk pedagogisk utdanning Slik attest må seinast leggjast fram ved studiestart Søknadsprosessen Du må først logge deg på søknadsveven her vil du finne dei ulike søknadsalternativa På søknadsveven kan du laste opp ulike dokument som karakterutskrift vitnemål og brev Desse må du ha lagra på datamaskina di som t d pdf filer I tillegg må du og laste opp dokumentasjon på eige kunst eller designfagleg arbeid portfolio og motivasjonsbrev Her finn du krav til portfolio Etter at komiteen har vurdert søknadene vil vi sende brev epost 4 mai med innkalling til intervjui Intervjua vil finne stad på KHiB i veke 21 Alle må logge seg på søknadsveven for å sjå utfallet av første runde i opptaket Dei som ikkje går vidare i opptaket vil ikkje få anna melding om dette I veke 22 vil komiteen bestemme seg for kven som skal få tilbod om opptak plass på venteliste og avslag Informasjon om dette vil søkjarane finne på søknadsveven Det er viktig at dei som får tilbod om studieplass eller venteliste takkar ja eller nei til dette på søknadsveven Video om PPU Lær meir om PPU frå dei som har tatt faget sjølv Frå student til lærar Kunst og designhøgskolen i Bergen Videoen er laga av Fram Film Ltd og lagt ut på Vimeo Motivasjonsbrev I brevet ynskjer vi at du reflekterer over følgjande punkt Kvifor ynskjer du å gjennomføre praktisk pedagogisk

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-ppu/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknadsinformasjon kuratorpraksis
  i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon kurato Informasjon til søkjarar til Master i kuratorpraksis deling Master i kuratorpraksis er oppretta Det nye masterprogrammet vil ikkje ta opp nye studentar i 2016 Søknadsfrist neste opptak er i 2017 Dette er ein erfaringsbasert mastergrad med krav om minst to års relevant arbeidserfaring Mastergraden er eit deltidsstudium som totalt utgjer 90 studiepoeng fordelt over to år Det er opptak til utdanninga annakvart år fyrste gongen i 2015 Bilde aiPotu Bermuda Triangle Journey to the Underworld Volt Historikk KHiB har frå 2004 tilbode vidareutdanning i skapande kuratorpraksis Det har vore godt kvalifiserte kandidatar med ulik bakgrunn som teatervitskap kunsthistorie dans kunstkritikk og ikkje minst praktiserande biletkunstnare som har fått opptak Erfaringa tilseier at blandinga av kompetanse frå forskjellige felt gjev eit svært interessant og vitalt studiemiljø Det er gode tilbakemeldingar frå sensorane som har vurdert dei første kulla Frå vidareutdanning til masterutdanning I løpet av 2014 blei vidareutdanninga evaluert Med utgangspunkt i tilbakemeldingar frå kandidatar sensorar faglig ansvarlege arbeidsgjevarar og andre interessentar tek KHiB sikte på å bygge ut skapande kuratorpraksis til eit masterprogram Tilbakemeldingar tyder på at vidareutdanninga treff eit behov i det samtidige biletkunstfeltet der kuratorrollen vert framheva sterkare enn tidligare Master i kuratorpraksis Den nye masterutdanninga er organisert med faglege samlingar ved KHiB Studentane bur og utviklar kunstprosjekt i heile landet Kjernen i utdanninga er utvikling av eit eige kuratorisk prosjekt Studiet skal gje eit praktisk og teoretisk grunnlag for skapande kuratorpraksis og utdanne kuratorer som følgjer kunstproduksjonen aktivt som er involvert i den fysiske presentasjonen av kunsten og ikkje minst bidrar til den offentlege samtalen omkring kunsten Målet er å få større grad av profesjonalitet og relevans i forholdet mellom kunstproduksjon og presentasjonsform og generere ein aktiv haldning for møtet mellom kunst og publikum Slik følgjer studietilbodet opp kunst og designhøgskolen si forpliktande samfunnsrolle og formidlingsansvar Eit masterprosjekt skal utviklast og realiserast i løpet av dei to åra Dette er eit sjølvstendig prosjekt som skal syne gjennomføringsevne og reflektere forståing for fagfeltet I tillegg vert det lagt vekt på evne til å reflektere over eige og andre sine arbeid Studenten har ansvar for alle ledd i prosjektet også finansiering Det er eit krav at offentlegheita har tilgjenge til prosjektet Søknad om opptak Masterstudiet byggjer på ein bachelorgrad i kunst eller anna relevant utdanning tilsvarande 180 studiepoeng I tillegg er det krav om minst to år med relevant praksis Prosjektutgreiing Her skal du kort

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-kuratorpraksis/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknadsinformasjon master i design
  ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon master Informasjon for søkjarar til masterprogrammet i design deling Kjerna i utdanninga er masterprosjektet til den einskilde student som er eit større sjølvstendig og eksperimentelt designarbeid Gjennom masterprosjekta bidreg studentane til nytenking og fagleg utvikling gjerne på tvers av etablerte profesjonsgrenser Opptaksprosessen 2016 Søknadsfrist 1 mars Innkalling til intervju vert sendt frå oss 15 mars Intervju veke 16 Tilbod om opptak vert publisert på søknadsveven i veke 17 Opptakskrav Masterstudiet i design byggjer på ein bachelorgrad i design eller annan relevant utdanning tilsvarande 180 studiepoeng Søkjarane vert vurderte ut frå opplasta prosjektutgreiing dokumentasjon av relevant designfagleg arbeid portfolio og intervju Søknadsprosessen Her finn du ei lenke til søknadsveven som du må nytte for å søkje til KHiB Her kan du og laste opp ulike dokument som karakterutskrifter vitnemål prosjektutgreiing og brev Portfolie kan du og laste opp på søknadsveven Krav til prosjektutgreiinga Prosjektutgreiinga skal ha eit omfang på 1 til 2 A4 sider NB ikkje meir enn 2 sider Det må gå klart fram av denne kva for fagområde du søkjer til visuell kommunikasjon eller møbel og romdesign interiørarkitektur Du skal gjere greie for tema i prosjektet og området for designfagleg utforsking motivasjonen din for å gjennomføre prosjektet og prosjektet sin relevans for samfunnet mål og problemstilling for prosjektet korleis du vil utføre og presentere prosjektet Krav til portfolio Portfolio bør innehalde dokumentasjon av designfaglege arbeid og prosjekt som viser at du er kvalifisert for å gjennomføre eit sjølvstendig masterprosjekt Her finn du meir informasjon om krav til portfolien Om du ikkje greier å laste opp portfolien på søknadsveven kan du lagra denne på ein minnepinne og sende til Kunst og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1 N 5015 Bergen Hugs å merkje konvolutten med Søknad MA design og søkjarnummeret ditt Brev sendt frå utlandet Dersom du sender portfolien din frå utlandet er det er viktig at du merkjer konvolutten med No commercial value og sender søknaden i god tid før søknadsfristen

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-master-i-design/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive •