archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Søknadsinformasjon master i kunst
  ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon master Informasjon for søkjarar til masterprogrammet i kunst deling Eit sjølvstendig kunstnarleg arbeid masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet Kvar student definerer sitt eige kunstnarlege prosjekt som blir utvikla over to år gjennom individuelle undersøkingar eksperimentering kritikk og diskusjon med tilsatte og medstudentar Opptaksprosessen 2016 Søknadsfrist 1 februar Innkalling til intervju vert sendt frå oss i veke 7 Intervju veke 14 Tilbod om opptak vert lagt ut på søknadsveven i veke 15 Opptakskrav Masterstudiet i kunst byggjer på ein bachelorgrad i kunst eller annan relevant utdanning tilsvarande 180 studiepoeng Søkjarane vert vurderte ut frå motivasjonsutgreiing dokumentasjon av relevant kunstnarleg arbeid portfolio og intervju Søknadsprosessen Her finn du ei lenke til søknadsveven som du må nytte for å søkje til KHiB På søknadsveven kan du og laste opp ulike dokument som karakterutskrifter vitnemål motivasjonsutgreiing og brev Portfolie kan du og laste opp på søknadsveven Krav til motivasjonsutgreiing Motivasjonsutgreiinga skal ha eit omfang på 1 til 2 A4 sider NB ikkje meir enn 2 sider Den skal gjere greie for kvifor du ønskjer å bli tatt opp til KHiB s masterprogram i kunst og kva forventingar du har til masterstudia ved KHiB korleis du arbeider kunstnarleg kva metodar medier m m du har intensjonar om å bruke dine kritiske refleksjonar og tankar rundt eigen kunstnarleg produksjon så langt kva kunstnarlege tema eller problemstillingar du ønskjer å utforske gjennom masterstudiet kva for ein kontekst du relaterar din eigen kunstnarlege praksis til Krav til portfolio Portfolien bør innehalde dokumentasjon av relevant kunstnarleg produksjon som viser at du er kvalifisert for å gjennomføre eit sjølvstendig masterprosjekt Her finn du meir informasjon om krav til portfolien Om du ikkje greier å laset opp portfolien på søknadsveven kan du lagre denne på ein minnepinne og sende han i ein konvolutt til Kunst og designhøgskolen i Bergen Strømgaten 1 N 5015 Bergen Hugs å merke konvolutten med Søknad MA kunst og søkjarnummeret ditt Søknad sendt frå utlandet Dersom du sender søknaden din frå utlandet er det er viktig at du merkjer konvolutten med No commercial value og sender søknaden

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/soeknadsinformasjon-master-i-kunst/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Språk i undervisningen
  Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studier Korleis søkje opptak til KHiB Språk i undervisningen Språk i undervisningen ved KHiB deling KHiB vil til enhver tid ha et antall studenter og ansatte som ikke snakker norsk nordisk og innretter undervisningen i forhold til dette For at den internasjonale studiesituasjonen skal fungere kreves det både fleksibilitet og bevissthet rundt språkføringen i de forskjellige situasjonene For alle tilbud i studiekalenderen skal både innhold og meldinger om fremmøte forkunnskaper og lignende være beskrevet på engelsk eventuelt også norsk nordisk Dette gjelder også lokale meldinger der disse skal nå også ikke nordiske studenter For bachelorstudiet heter det i søkerveiledningen Deler av undervisningen vil foregå på engelsk Norske studenter som ikke behersker engelsk slik at de får godt utbytte av engelsk både i forelesninger samtaler og tekst har selv ansvar for tidlig i studiet å oppgradere sin språkkompetanse Kunst og designhøgskolen vil til enhver tid ha utvekslingsstudenter fra ikke nordiske deler av verden Språkbehov må rutinemessig defineres ved

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studier/korleis-soekje-opptak-til-khib/spraak-i-undervisningen/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Studentarbeid
  søkje opptak til KHiB Søknadsinformasjon bachelor i kunst Søknadsinformasjon bachelor i design Søknadsinformasjon PPU Søknadsinformasjon kuratorpraksis Søknadsinformasjon master i design Søknadsinformasjon master i kunst Språk i undervisningen Studentarbeid Avgangsutstillinger 2015 Masterutstillingen i kunst 2015 Masterutstillingen i kunst 2015 Program og seminar Masterutstillingen i design 2015 Bachelorutstillingen 2015 Medieomtale avgangsutstillinger 2015 Avgangsutstillinger 2014 Masterutstillingen i kunst 2014 Masterutstillingen i design 2014 Bachelorutstillingen 2014 Avgangsutstillinger 2013 Masterutstillingen i kunst 2013 Masterutstillingen i design 2013 Bachelorutstillingen 2013 Tidligere avgangsutstillinger Møbelmessen i Stockholm Tidligere besøk i Stockholm Aktuelt Søk studier for 2016 Utstilling om nybygget i Rom8 Ellen Røeds stipendiatprosjekt er blitt bok Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Avgangsutstillinger 2015
  Avgangsutstillinger 2015 Masterutstillingen i kunst 2015 Masterutstillingen i kunst 2015 Program og seminar Masterutstillingen i design 2015 Bachelorutstillingen 2015 Medieomtale avgangsutstillinger 2015 Avgangsutstillinger 2014 Masterutstillingen i kunst 2014 Masterutstillingen i design 2014 Bachelorutstillingen 2014 Avgangsutstillinger 2013 Masterutstillingen i kunst 2013 Masterutstillingen i design 2013 Bachelorutstillingen 2013 Tidligere avgangsutstillinger Møbelmessen i Stockholm Tidligere besøk i Stockholm Aktuelt Søk studier for 2016 Utstilling om nybygget i Rom8 Ellen Røeds stipendiatprosjekt er blitt bok Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studentarbeid Avgangsutstillinger 2015 Avgangsutstillinger 2015 deling Om våren er det høy aktivitet på Kunst og designhøgskolen Det er tiden for våre velbesøkte avgangsutstillinger I år foregår

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/avgangsutstillinger-2015/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Masterutstillingen i kunst 2015
  avgangsutstillinger Møbelmessen i Stockholm Tidligere besøk i Stockholm Aktuelt Søk studier for 2016 Utstilling om nybygget i Rom8 Ellen Røeds stipendiatprosjekt er blitt bok Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studentarbeid Avgangsutstillinger 2015 Masterutstillingen i kuns Discount Parachutes Masterutstillingen i kunst 2015 deling Masterutstillingen i kunst 2015 er den tiende i rekken siden den første avgangsutstillingen i 2006 Årets kull består av tjue avgangsstudenter fra Norge Sverige Danmark Irland Litauen Australia og Nederland De presenterer arbeider som er skapt gjennom et bredt spekter av medier og fremgangsmåter I løpet av utstillingsperioden kan publikum møte kunstnerne i ulike omvisninger og gjennom deltagelse på seminar

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/avgangsutstillinger-2015/masterutstillingen-i-kunst-2015/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Masterutstillingen i kunst 2015: Program og seminar
  kunst 2013 Masterutstillingen i design 2013 Bachelorutstillingen 2013 Tidligere avgangsutstillinger Møbelmessen i Stockholm Tidligere besøk i Stockholm Aktuelt Søk studier for 2016 Utstilling om nybygget i Rom8 Ellen Røeds stipendiatprosjekt er blitt bok Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studentarbeid Avgangsutstillinger 2015 Masterutstillingen i kuns Masterutstillingen i kunst 2015 Program seminar deling I utstillingsperioden til Discount Parachutes vil det være performance og live opptredener i Kunsthallen og på Landmark Det arrangeres også et eget seminar i helgen 25 26 april som inneholder walk and talks forelesninger salongkvelder og sosiale sammenkomster Bilde Dokumentasjon av Mari Kolbeinsons Variations 6x3 2015 i Bergen Kunsthall Discount Parachutes seminar I forbindelse med Masterutstillingen i kunst 2015 avholdes det et seminar på Landmark førstkommende helg 25 26 april Seminaret er arrangert og organisert av avgangsstudentene i kunst og byr på foredrag og presentasjoner fra Anthea Buys Susanne Christensen Jan Bäcklund og Irit Rogoff Lørdag 25 april 16 00 Walk and talk utstilling Anthea Buys 17 00 Foreslesning Jan Bäcklund 20 00 Salong på Landmark moderert av KHiB professorene Frans Jacobi and Annika Eriksson 23 00 Subliminal Seminar Dance with Too Many Girls Søndag 26 april 16 00 Forelesning Irit Rogoff 17 00 Opplesning Susanne Christensen Program for performance og live opptredener Navn Mari Kolbeinson Titttel Variations 6x3 Material Fabric 2 8x2 8m and 2 facilitators Hvor Rom 2 Varighet 5 minutter Når Hver dag kl 12 Navn Kristine Marie Aasvang Tittel Ora ro ra The Secret Choir Med Volve Vokal dirigent Thea Sjule Thomas Bergsten synth Når 17 april kl 21 00 18 april 14 00 Hvor Rom 1 Varighet Cirka 20 minutter Navn Ingeborg Blom Andersskog Tittel The straight line is godless and immoral Hvor Rom 3 4 Hva Tegning performance Når Live tegning på vegg hver dag i 2 timer tirsdag søndag kl 15 00 17 00

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/avgangsutstillinger-2015/masterutstillingen-i-kunst-2015-program-og-seminar/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Masterutstillingen i design 2015
  2013 Masterutstillingen i kunst 2013 Masterutstillingen i design 2013 Bachelorutstillingen 2013 Tidligere avgangsutstillinger Møbelmessen i Stockholm Tidligere besøk i Stockholm Aktuelt Søk studier for 2016 Utstilling om nybygget i Rom8 Ellen Røeds stipendiatprosjekt er blitt bok Kilpper og Kierulf på Nasjonalmuseet Utstilling i Rom 8 ROUTEMASTER curates colors of belonging Johan Sandborg gjenvalgt som prorektor Om KHiB Administrasjonen Rutiner og prosedyrer Administrasjonen ved KHiB Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS håndbok Innsiden informasjon for ansatte og studenter Organisasjonsutvikling 2012 Offentlig journal Eksternfinansierte prosjekter Ansatte Faglig ansatte ved Avdeling for design Faglig ansatte ved Avdeling for kunst Administrativt ansatte ved Avdeling for design Administrativt ansatte ved Avdeling for kunst Administrasjonen Ledelse Avdeling for design Visuell kommunikasjon Møbel og romdesign interiørarkitektur Praktisk pedagogisk utdanning Form farge rom Avdeling for design Utadrettet virksomhet lokalt nasjonalt og internasjonalt Avdeling for kunst Avdeling for kunst Datarom og lydstudio i C Sundts gate Tre og metallverkstedet Grafikk verksted og tjenester Fotografi verksteder og tjenester Tekstil verksteder og arbeidsrom Keramikk verksteder og arbeidsrom Besøk oss Kontakt oss Nyhetsbrev Samfunnsrollen Media og presse Kart over KHiB campus Ledige stillinger Oversikt over ledige stillinger Biblioteket Final Call Return Re new and Retract Elektroniske ressurser og databaser KHiB stipendiatenes kritiske refleksjoner Kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekt i biblioteket Master og hovedoppgaver i biblioteket Publikasjoner fra KHiB forlaget i biblioteket Artists books Styring og ledelse Styremøtedokumenter Kunst og designhøgskolens styre Faglig og administrativ ledelse Organisasjon Strategiplan 2012 2016 Instruks for styret Studentarbeid Avgangsutstillinger 2015 Masterutstillingen i desi Høytidelig åpning av Masterutstillingen i design 2015 deling Fullt hus taler blomster og musikk Masterutstillingen i design 2015 Losing Touch åpnet for publikum på USF Verftet fredag 8 mai Kultur kunst og design bør være grunnleggende premiss for alle deler av samfunnet sa fylkeskultursjef i Hordaland Anna Elisa Tryti som var kveldens hovedtaler under utstillingsåpningen Utstillingen er den tiende i rekken fra Kunst og designhøgskolen i Bergen KHiB siden den første avgangsutstillingen i 2006 Nylig ble KHiB omtalt som en av de beste designskolene i verden i den britiske avisen The Guardian Årets masterutstilling har fått navnet Losing touch Tittelen peker på tendenser i samfunnsutviklingen studentene er kritiske til De er opptatt av hvordan vi i vår digitale tidsalder står i fare for å miste kontakten med deler av virkeligheten Alt fra fysiske ting som forsvinner som pengesedler papirbilletter eller håndskriften vår til møter mellom mennesker Flere av prosjektene i årets utstilling er designløsninger som på ulike måter blir midler for å skape kontakt Jeg vil oppfordre dere til å leve et spagatliv Dere må gjerne ha en fot i Oslo New York Dubai el Bejing Men jeg vil samtidig ønske at dere til enhver tid har en fot i Bergen sa Tryti til avgangsstudentene i design Utstillere Møbel og romdesign interiørarkitektur Stine Knudsen Aas Charlotte Lande Andersen Marianne Brattebø Caroline Langfeldt Carlsen Isabelle Gelot Jonas Loddengaard Henriksen Marie Hovengen Møller Svein Petter Knudsen Hedda Torgersen Visuell kommunikasjon Daniel August Askeland Balder Dysthe Henriette Hukset Magnus Nyquist Sofie Mietke Rasmussen Ann Kristin Stølan Sandra Marie

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/avgangsutstillinger-2015/masterutstillingen-i-design-2015/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Bachelorutstillingen 2015
  får designstudentene blomster og diplom fra dekan Mona Larsen og bachelorkoordinator Kate Madsen ved Avdeling for design span Fra diplomutdelingen i Marken 37 Her får kunststudentene blomster og diplom fra fungerende dekan Anne Helen Mydland og bachelorkoordinator Lars Korff Lofthus ved Avdeling for kunst span Fra diplomutdelingen i Marken 37 Her får designstudentene blomster og diplom fra dekan Mona Larsen og bachelorkoordinator Kate Madsen ved Avdeling for design span Fra Rom 8 i Vaskerelven 8 der studentene som har fordypet seg i visuell kommunikasjon stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 span Fra Rom 8 i Vaskerelven 8 der studentene som har fordypet seg i visuell kommunikasjon stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 span Fra Rom 8 i Vaskerelven 8 der studentene som har fordypet seg i visuell kommunikasjon stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Midt i bildet sees prosjektet til Maiken Eline Hals om organdonasjon span Fra Rom 8 i Vaskerelven 8 der studentene som har fordypet seg i visuell kommunikasjon stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees prosjektet til Anders Stensen span Fra Rom 8 i Vaskerelven 8 der studentene som har fordypet seg i visuell kommunikasjon stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees verket I left the window open av Gabriella Forzelius span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees verket No one is in control That is the major source of contemporary fear av Gabriel Nils Edvinsson span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees en performance ved Henrik Koppen span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees verket Workshop av Anahita Alebouyeh span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 span Åpningskvelden av Bachelorutstillingen Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her fra utdeling av Sigrid statuetten som er en del av verket Gull sølv og bronse av Sigrid Fivelstad span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her fra utdeling av Sigrid statuetten som er en del av verket Gull sølv og bronse av Sigrid Fivelstad Vinneren får medalje av fungerende dekan ved Avdeling for kunst Eamon O Kane span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her fra utdeling av Sigrid statuetten som er en del av verket Gull sølv og bronse av Sigrid Fivelstad Vinneren får medalje av fungerende dekan ved Avdeling for kunst Eamon O Kane span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her fra utdeling av Sigrid statuetten som er en del av verket Gull sølv og bronse av Sigrid Fivelstad span Fra Strømgaten 1 der kunststudentene stilte ut sine arbeider under Bachelorutstillingen 2015 Her sees fungerende dekan Anne Helen Mydland

  Original URL path: http://www.khib.no/norsk/studentarbeid/avgangsutstillinger-2015/bachelorutstillingen-2015/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive