archive-no.com » NO » K » KIRKESOK.NO

Total: 708

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gjemnes kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  var tingsted i det gamle Gjemnes tinglag En stor steinhelle som hadde vært tingbord og som lå hundre meter nordøst for tomten der kirken skulle bygges ble hugget opp og brukt i kirkens grunnmur Gjemnes kirke er en treskipet langkirke med smalere kor Innvendig er den rikt utformet med bjelkekonstruksjoner og løvsagdekor Kirken ble pusset opp i 1963 og fargesettingen ble gjort av Olav Halse Øverst på veggene i det opphøyde midtskipet er det dekor med malte engler Altertavlen har omramming i nygotikk stil og alterbildet viser Jesus som berger den tvilende og synkende Peter på Genesaret sjø Under bildet står skriftstedet Herre frels mig Bildet er malt av kunstmaler og salmaker Conrad Edvard Waleur fra Kristiansund i 1893 og er antagelig en kopi etter et maleri av Plockhorst Kilder NIKUs kirkeregister Rasmussen Alf Henry Våre kirker Norsk kirkeleksikon Kirkenær 1993 1800 tallet Gjennom 1800 tallet ble både kirkelige strukturer administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret Århundret startet med en forsiktig kirkebygging preget av klassisistiske forbilder og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen inspirert særlig av gotikkens katedraler Bedre produksjons og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte men tømmeret ble mer bearbeidet og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig Av kirker som fortsatt står fra perioden er nærmere 40 langkirker mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 hver Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800 tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen Selv mange av 1600 og 1700 tallets kirker var nå blitt for små En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3 10 av

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjemnes-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive


 • Gjerde kyrkje, Etne - Kirker i Norge | Kirkesøk
  og blei oppførd i 1676 Kyrkja har langplan og 250 sitjeplassar Kyrkja har listestatus automatisk listeført 1650 1850 Arkitekt ukjent 1600 tallet Reformasjonsåret 1537 markerer slutten på middelalderen i Norge og etableringen av den evangelisk lutherske statskirke Svartedauden i 1349 50 reduserte befolkningen med rundt to tredjedeler Det var derfor nesten ikke behov for nye kirker før befolkningen tok seg opp igjen på 1600 tallet Siden byene fremdeles hadde overskudd av kirker og mange av disse var solide bygg i stein var det først og fremst på landsbygda de nye kirkene ble reist Av de rundt 300 kirker oppført de første hundre og femti år etter reformasjonen står bare 64 igjen i dag De fleste kirkene fra denne perioden ble oppført i tre Lafteteknikken erstattet stavkonstruksjonen Gudstjenesteformen endret seg og forkynnelsen ble viktigere Dette skapte behov for større rom med mer nærhet til kirkens kor og prekestol Det ble derfor eksperimentert med nye planformer som korsplan Y plan og 8 kantplan Mange av de gamle stavkirkene ble dessuten utvidet og fikk korsplan Den reformerte kirkens sterkere vektlegging av ordet og forkynnelsen krevde også en ny type innredning Middelalderens sidealtre forsvant Prekestolene ble mer fremtredende og rommene fylt av benker Mange

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjerde-kyrkje-Etne (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjerdrum kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  en av dem Gjerdrum kirke Gjerdrum kirke Gjerdrum kirke ligger i Gjerdrum og Heni sokn i Øvre Romerike prosti Den er bygget i tre og ble oppført i 1686 Kirken har korsplan og 350 sitteplasser Kirken har vernestatus automatisk listeført 1650 1850 Arkitekt Gulbrandsen A Sikonsen 1600 tallet Reformasjonsåret 1537 markerer slutten på middelalderen i Norge og etableringen av den evangelisk lutherske statskirke Svartedauden i 1349 50 reduserte befolkningen med rundt to tredjedeler Det var derfor nesten ikke behov for nye kirker før befolkningen tok seg opp igjen på 1600 tallet Siden byene fremdeles hadde overskudd av kirker og mange av disse var solide bygg i stein var det først og fremst på landsbygda de nye kirkene ble reist Av de rundt 300 kirker oppført de første hundre og femti år etter reformasjonen står bare 64 igjen i dag De fleste kirkene fra denne perioden ble oppført i tre Lafteteknikken erstattet stavkonstruksjonen Gudstjenesteformen endret seg og forkynnelsen ble viktigere Dette skapte behov for større rom med mer nærhet til kirkens kor og prekestol Det ble derfor eksperimentert med nye planformer som korsplan Y plan og 8 kantplan Mange av de gamle stavkirkene ble dessuten utvidet og fikk korsplan Den reformerte

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjerdrum-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjerpen kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  det i dag nesten bare koret igjen av den opprinnelige middelalderkirken I 1781 ble kirkeskipet forlenget med ti meter og i 1871 ble kirken utvidet til korskirke Arkitekt for den siste ombyggingen var Chr Christie I 1919 20 gjennomgikk kirken en omfattende restaurering og interiøret ble fornyet Harald Bødker ledet restaureringen og Emanuel Vigeland var kunstneren bak store deler av det helhetlige interiøret Både mosaikkaltertavlen med den bortkomne sønnens gjenkomst alteret i bronse prekestolen med bronsefelt døpefont benker lamper og kirketekstiler er hans verk I 2003 brant deler av kirken og tårnet og kirken for øvrig fikk store skader blant annet ble orgelet totalskadet Kirken ble gjenåpnet i 2004 og nytt orgel var på plass i 2009 Kilder Ekroll Øystein Med kleber og kalk Norsk steinbygging i mellomalderen Oslo 1997 Rasmussen Alf Henry Våre kirker Norsk kirkeleksikon Kirkenær 1993 Skien kirkelige fellesråd Den norske kirke www skien kirken no Lest 29 11 11 Middelalderen S elv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen Da laget Olav den senere hellige Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester mens bøndene skulle bygge kirker De første kirkene oppført på 1000 tallet var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte På 1100 tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner På denne måten unngikk man råteproblemene og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen men bare 28 er bevart i dag Haltdalen stavkirke

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjerpen-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjerstad kirke, Gjerstad - Kirker i Norge | Kirkesøk
  kirkelige strukturer administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret Århundret startet med en forsiktig kirkebygging preget av klassisistiske forbilder og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen inspirert særlig av gotikkens katedraler Bedre produksjons og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte men tømmeret ble mer bearbeidet og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig Av kirker som fortsatt står fra perioden er nærmere 40 langkirker mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 hver Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800 tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen Selv mange av 1600 og 1700 tallets kirker var nå blitt for små En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3 10 av menigheten Dette sammen med opprettelsen av nye sokn førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet I siste halvdel av 1800 tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle For å løse denne formidable oppgaven ble noen av landets fremste arkitekter som Linstow Nebelong Grosch Nordan og

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjerstad-kirke-Gjerstad (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjesåsen kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret Århundret startet med en forsiktig kirkebygging preget av klassisistiske forbilder og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen inspirert særlig av gotikkens katedraler Bedre produksjons og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte men tømmeret ble mer bearbeidet og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig Av kirker som fortsatt står fra perioden er nærmere 40 langkirker mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 hver Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800 tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen Selv mange av 1600 og 1700 tallets kirker var nå blitt for små En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3 10 av menigheten Dette sammen med opprettelsen av nye sokn førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet I siste halvdel av 1800 tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle For å løse denne formidable oppgaven ble noen av landets fremste arkitekter som Linstow Nebelong Grosch Nordan og Schirmer engasjert

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjesaasen-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjøfjell kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  strømninger i jugendstil og nybarokk til internasjonal modernisme i betong med ofte utradisjonelle former og funksjoner Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme På 1930 tallet kom funksjonalismens forenklede former og kirkerom stadig oftere inspirert av internasjonale liturgiske og arkitektoniske strømninger Etter den andre verdenskrigs ødeleggelser fikk vi kirkebygg som først eksperimenterte med tradisjonelle langkirkeformer men bygget i armert betong som i Bodø 1956 og Molde 1957 for ganske snart å løsne båndene til tradisjonen og skape helt nye liturgiske rom og former som i Kristiansund 1964 og Tromsdalen 1965 På 1950 tallet vokste det fram nye menighetsaktiviteter som skapte behov for flere typer lokaler Delvis inspirert av småkirkebevegelsen kom nå arbeidskirkene for fullt med kontorer møterom og aktivitetslokaler i tillegg til selve kirkerommet Det ble vanlig at kirkerommet kunne utvides med foldevegger inn til tilstøtende saler Utviklingen videre gjorde at de liturgiske rommene utgjorde en stadig mindre andel av det totale kirkeanlegget Kirkerommenes grunnplaner ble oftere rektangel og vifteformet for å skape sterkere nærhet kirkegjengerne imellom men også til alteret og korpodiet som rommets liturgiske tyngdepunkt Funksjon ble viktigere

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjoefjell-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive

 • Gjøvik kirke - Kirker i Norge | Kirkesøk
  for kirkebyggene endret Århundret startet med en forsiktig kirkebygging preget av klassisistiske forbilder og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen inspirert særlig av gotikkens katedraler Bedre produksjons og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte men tømmeret ble mer bearbeidet og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig Av kirker som fortsatt står fra perioden er nærmere 40 langkirker mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 hver Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800 tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen Selv mange av 1600 og 1700 tallets kirker var nå blitt for små En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3 10 av menigheten Dette sammen med opprettelsen av nye sokn førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet I siste halvdel av 1800 tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle For å løse denne formidable oppgaven ble noen av landets fremste arkitekter som Linstow Nebelong Grosch Nordan og Schirmer engasjert som statlige rådgivere Kirkedepartementet ga

  Original URL path: http://www.kirkesok.no/index.php/kirkesok/kirker/Gjoevik-kirke (2016-02-08)
  Open archived version from archive