archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oslo Sports Trauma Research Center - 071 - Characteristics of the leg extensors in male volleyball players with jumper`s knee - a case-control study
  tendon tissue using ultrasonography computerized tomography and magnetic resonance imaging Our understanding of the etiology of partial ruptures of the patellar tendon is incomplete Epidemiological studies show that the prevalence of jumper s knee among volleyball players is related to the frequency of training sessions and also that the prevalence is higher among players training on hard surfaces Similar epidemiological data from other sports is not available and it is not known why some athletes have problems whereas others do well despite an equally high training volume It is conceivable that an athlete who is able to generate a high impulse during take off when jumping or running is at risk of injury due to high repetitive loads on the extensor apparatus Thus the aim of the present study was to characterize the performance ability of the leg extensors in a group of athletes with jumper s knee using a standardized program of jump and power tests and to compare the results with those of a matched control group Patients and control groups 12 players in each were selected from a population of 141 well trained male Norwegian volleyball players of which 55 39 satisfied the diagnostic criteria for jumpers knee The testing program consisted of a standing jump a countermovement jump a 15 second rebound jump test a standing jump with a 20 kg load and a standing jump with a load corresponding to one half of the subjects body weight Jump height and power were measured with a Bosco mat which consists of a contact mat connected to an electronic timer computer Results In the jump tests the patient group performed better than the control group in the counter movement jump 15 increase power during rebound jump 41 work done in standing jump 12 and countermovement jump 22

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/en/Project/071---Characteristics-of-the-leg-extensors-in-male-volleyball-players-with-jumpers-knee---a-case-control-study-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Oslo Sports Trauma Research Center - 063 - Registration of cruciate ligament injuries in Norwegian top level handball- a prospective study covering two seasons
  in the three upper divisions for men and women 3392 players in Norwegian team handball in the 1989 90 and 1990 91 seasons were registered A questionnaire was mailed to all injured players We wanted information on injury incidence injury mechanism and possible differences in ACL incidence between the sexes Results All cruciate ligament injuries in the three upper divisions for men and women 3392 players in Norwegian team handball in the 1989 90 and 1990 91 seasons were registered A questionnaire was mailed to all injured players Ninety three cruciate ligament injuries were registered 87 in the anterior cruciate ligament ACL and 6 in the posterior cruciate ligament PCL Among women 1 8 were injured as compared with 1 0 of the men In the first division the risk of being injured was considerably higher 4 5 of the players had a cruciate ligament injury There were 0 97 cruciate ligament injuries per 1000 playing hours in the three divisions taken together Seventy five percent of the injuries occured during games Ninety five percent involved no contact between players Activities in which the friction between shoe and floor was significant caused 55 of the injuries Injuries caused by running

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/en/Project/063---Registration-of-cruciate-ligament-injuries-in-Norwegian-top-level-handball--a-prospective-study-covering-two-seasons-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 196 - En biomekanisk analyse av et ankelovertråkk
  planlegger at skade skal skje Det finnes imidlertid flere eksempler på at skader har forekommet ved uhell i biomekaniske forsøk Barone et al 1999 Zernicke et al 1977 Denne studien presenterer et ankelovertråkk som skjedde ved et uhell i laboratoriet med filming med høyhastighetskamera og trykksålemålinger En mannlig utøver utførte en serie retningsforandringer i laboratoriet I det fjerde forsøket tråkket utøveren over og fikk en grad 1 ligamentskade i det

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2264&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 197 - Validering av en modell-basert bilde-matchingsteknikk for rekonstruksjon av ankelbevegelse
  2009 Ankelovertråkk kan bli fanget på film via tv sendinger og kan potensielt gi viktig informasjon for skademekanismene Krosshaug and Bahr 2005 introduserte en modell basert bilde matchingsteknikk av menneskelig bevegelse som ble validert for kne og hoftebevegelse men ikke ankel Hensikten med denne studien er derfor å validere metoden for ankelbevegelse Metode Et ankelkadaver ble utstyrt med bone pins i calcaneus og tibia som hver hadde 3 markører festet

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2265&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 184 - Observasjon av scapulær dyskinesi
  gruppe tilfeldig utvalgte fysioterapeuter der de klassifiserer scapulas bevegelse som normal eller dyskinetisk etter å ha observert filmopptak av scapulas bevegelse hos kvinnelige elitehåndballspillere Metode Fire tilfeldig utvalgte fysioterapeuter vil observere 69 tilfeldig utvalgte filmklipp av kvinnelige elite håndballspillere som utfør skulderfleksjon og abduksjon Underveis vil observatørene klassifisere scapulas bevegelse til enten normal eller dyskinetisk Det blir anvendt kappa og intrakorrelasjonskoefficient ICC for å regne ut intratester og intertester reliabilitet

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2230&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 186 - Skader i troppsgymnastikk
  om skadeomfang og skademekanismer I Norge er det ikke gjennomført studier på skadeomfanget i turngrenen Formålet med studien er å kartlegge skadeomfang og skademekanismer i norsk troppsgymnastikk Metode Studien er todelt del en utgjøres av skaderegistrering i nasjonale troppsgymnastikk konkurranser sesongen 2008 Del 2 er en tverrsnittsundersøkelse av skadeomfang under Norgesmesterskapene i troppsgymnastikk 2008 Registreringen er utført ved hjelp av observasjon spørre og skaderegistreringsskjema Resultatene fra denne studien vil beskrive

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2235&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 198 - Videoanalyse av ankelovertråkk
  Krosshaug Prosjektstatus Publisert Skriv ut Beskrivelse Ligamentskader i ankelen er den vanligste skaden i idrett Fong 2007 Til tross for dette er det uklart hvordan disse skadene inntreffer En ny studie Fong et al 2009 indikerer at skademekanismen kan være distinkt forskjellig fra hva som har vært tidligere antatt Med andre ord er det nødvendig å undersøke ankelbevegelse i flere slike situasjoner Målet med denne studien er derfor å samle

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2267&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 144 - SPILLEKLAR!
  tidligere forskning or kombinerer nøkkeløvelser fra F MARC 11 programmet og PEP programmet med løpsøvelser Formålet med denne randomiserte kontrollerte studien var å undersøke effekten av oppvarmingsprogrammet SPILLEKLAR på skadefrekvensen i underekstremitetene blant unge kvinnelige fotballspillere Denne prospektive randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien hadde en kontinuerlig skaderegistrering fra mars til oktober 2007 Ett hundre og tjuefem lag fra J15 J16 klassen 14 16 år gamle jenter fra Sør Øst og Midt Norge var inkludert i prosjektet noe som tilsvarte ca 2500 spillere Alle lagene ble randomisert til enten intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen Et inklusjonskriterium var at alle lagene i studien hadde planlagte treninger minst to ganger i uken i tillegg til kamper Lagene i intervensjonsgruppen ble bedt om å benytte SPILLEKLAR programmet som oppvarming til hver trening gjennom hele sesongen Løpsdelene av programmet kunne også benyttet som oppvarming til kamper Lagene i kontrollgruppen varmet opp og trente som normalt gjennom hele sesongen Trenerne og lagkapteinene fra alle lagene i intervensjonsgruppen ble invitert til regionale opplæringskurs i februar og mars hvor øvelsene i SPILLEKLAR ble introdusert Kursene ble arrangert av instruktører fra Senter for idrettsskadeforskning Gjennom grundig instruksjon lærte deltagerne å fokusere på bevissthet rundt og kontroll over kneleddets posisjon landingsteknikker finter og satsbevegelser faktorer som er viktige i forebyggingen av underekstremitetsskader For å gjøre instruksjonen og opplæringen av resten av spillerne på laget enklere mottok trenerne en perm som inneholdt en instruksjonsbok og ukentlige rapporteringsskjemaer instruksjonskort i et nøkkelbånd for enkel bruk på treningsfeltet og en DVD med gjennomgang av alle øvelsene I tillegg mottok alle spillere en poster hvor alle øvelsene var beskrevet i bilder og tekst Gjennom sesongen ble skader og individuell spillerdeltagelse for hver trening og kamp registrert av trenerne på et ukentlig trenings og kampskjema Samtidig registrerte trenerne informasjon om i hvilken grad hver spiller benyttet oppvarmingsprogrammet i hver

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=1444&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive