archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 111 - Effekt av SPILLEKLAR på prestasjon og skaderisiko
  studien er å analysere om ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR til trenere kan forbedre nevromuskulær prestasjon blant 14 18 år gamle fotballjenter samtidig som å kunne redusere skaderisikoen Metode I den canadiske 2011 fotballsesongen Mai August ble 31 trenere introdusert til SPILLEKLAR enten via SPILLEKLAR websiden til FIFA gjennom en SPILLEKLAR workshop eller gjennom workshop ukentlig oppfølging på fotballbanen Gjennom sesongen blir spillernes spille og treningstid deltakelse i SPILLEKLAR

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2652&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 222 - Ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR
  metode er best egnet for å oppnå høyst mulig compliance med treningsprogrammet Målet med denne cluster randomiserte studien er å analysere om ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR til fotballtrenere til 14 18 år gamle jenter kan forbedre deres compliance med skadeforebyggende trening samt å redusere skader Metode I den canadiske 2011 fotballsesongen Mai August ble 31 trenere og lag introdusert til SPILLEKLAR enten via SPILLEKLAR websiden til FIFA gjennom

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2485&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 220 - Bruk av røyk, snus og alkohol blant toppidrettselever og kontroller
  84 på spørsmål om idretts og aktivitetshistorie treningsbelastning helse og bruk av røyk snus og alkohol Statistiske analyser ble gjort ved uavhengig t test kji kvadrat test og multippel logistisk regresjonsanalyse Resultat En høyere andel kontrollelever enn utøvere oppga at de røyket daglig eller av og til 17 vs 1 p 0 001 Det var ingen kjønnsforskjell i andelen røykere i noen av gruppene En høyere andel kontrollelever enn idrettselever brukte snus daglig eller av og til 31 vs 17 p 0 001 og flere gutter enn jenter ved både kontrollskolene 36 vs 24 p 0 012 og toppidrettsgymnasene 19 vs 12 p 0 028 oppga dette Videre var det flere utøvere i lagidretter enn individuelle idretter som snuste 21 vs 9 p 0 001 En større andel kontrollelever enn utøvere rapporterte at de drikker alkohol minst en gang i måneden 46 vs 11 p 0 001 Det var ingen kjønnsforskjell i andelen som oppga å drikke alkohol i noen av gruppene og ingen forskjell mellom utøvere i lagidretter og individuelle idretter 12 vs 9 p 0 288 Innad i kontrollgruppen var det høyere risiko for røyking blant elever som ikke deltok i organisert idrett OR 4 5 95 konfidensintervall

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2443&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 209 - Skaderisiko hos World Cup snowboard- og freestyleutøvere
  2006 har vist at en av tre utøvere pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra idretten og i noen tilfeller må utøveren dessverre avslutte karrieren Kne og hodeskader dominerer skademønsteret og den mest hyppige skadetypen er ledd og ligamentskader For å kunne redusere risikoen for skader blant World Cup utøvere må vi vite hvorfor og hvordan skader skjer

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2380&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 208 - Videoanalyse av snowboardskader
  7 millioner kjørere verden over Risikoen for å pådra seg skader på snowboard er spesielt høy blant konkurranseutøvere på elitenivå Skadeforekomsten blant World Cup utøvere i snowboard har vist seg å være alarmerende høy Forskningsprosjektet FIS Injury Surveillance System som er etablert ved Senter for idrettsskadeforskning 2006 har vist at en av tre utøvere pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra idretten og i noen tilfeller må utøveren dessverre avslutte karrieren Kne og hodeskader dominerer skademønsteret og den mest hyppige skadetypen er ledd og ligamentskader For å kunne redusere risikoen for skader blant World Cup utøvere må vi vite hvorfor og hvordan skader skjer Det finnes foreløpig ingen dokumentasjon på dette området Formålet med denne studien er derfor å gi en detaljert beskrivelse av skadesituasjoner og skademekanismer blant World Cup utøvere i snowboard Metode Videoanalyse vil bli kombinert med skaderegistrering for å få mest mulig fullstendig skadeinformasjon Videoopptak av skader rapportert gjennom FIS Injury Surveillance System vil bli samlet inn retrospektivt for perioden 2006 2010 Videoopptakene vil bli analysert visuelt av to tre uavhengige eksperter og det vil bli utarbeidet et analyseskjema for å studere skadesituasjoner og skademekanismer

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2377&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 207 - Korsryggsmerter hos utholdenhetsutøvere (oppfølging)
  roere Bergstrøm et al 2004 Alricsson og Werner 2005 og Smoljanovic et al 2009 Resultatene fra disse studiene samsvarer med resultatene fra Bahr et al 2004 som viste at korsryggsmerter er hyppig forekommende blant roere og langrennsutøvere Per i dag finnes det imidlertid ingen prospektive kohorteundersøkelser som har kartlagt langtidsvirkningene av elitesatsing innenfor disse idrettene Formålet med denne studien er derfor å kartlegge forekomsten av korsryggsmerter etter mange års elitesatsing

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2375&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 213 - Videoanalyse av skader hos World Cup freestyleutøvere
  tredje World Cup utøver i freestyle pådrar seg en skade per sesong Mange av disse er alvorlige 28 dager og fører til et langtids skadeavbrekk fra trening og konkurranse Kneskader særlig ruptur av fremre korsbånd ACL dominerer skademønsteret og representerer et stort problem For å kunne redusere risikoen for disse alvorlige kneskadene må vi vite hvorfor og hvordan skadene skjer Det er foreløpig lite dokumentert kunnskap på dette området Formålet med dette prosjektet er å gi en detaljert beskrivelse av skademekanismer for ACL skader blant World Cup freestyle utøvere Metoden Videoopptak av ACL skader registrert gjennom FIS ISS har blitt samlet inn for fire sesonger 2006 10 Dette utgjør over 20 skadesituasjoner som vil bli analysert visuelt og biomekanisk Skadeanalysene vil bli gjennomført av en gruppe eksperter og det vil bli utarbeidet et analyseskjema for detaljert å studere skademekanismer som inkluderer utøverens kjøresituasjon beskrivelse av kroppens bevegelser og forhold i omgivelsene Skadesituasjonene vil også bli sammenlignet med matchede kontroller for å analysere og skille mellom skade og ikke skade situasjoner Leddkinematikk ved en ACL skade vil bli estimert ved hjelp av en modell basert bildematching teknikk for tredimensjonal rekonstruksjon av utøverens bevegelser Ved å benytte denne teknikken er det mulig

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2389&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 205 - Ny metodikk for registrering av belastningsskader
  totale antall belastningsskader på grunn av de anvendte skadedefinisjonene Mål Utvikle en ny metodikk for registrering av belastningsskader Metode Målemetoden vil bli testet på omlag 200 senior og juniorutøvere av begge kjønn fra håndball volleyball innebandy og langrenn Innsamling av skadedata vil bli gjort prospektiv med ukentlig besvarelse av spørreskjema over en tolv ukers periode Parallelt vil det samles inn skadedata ved hjelp av et standardardisert skjema for skaderegistrering og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2397&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive