archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 210 - Den beste måten å tolke ekg hos idrettsutøvere
  tolketakst Denne taksten er nå fjernet og konsekvensen er sannsynligvis at leger som tar EKG ikke har formell kompetanse til å tolke EKG I Italia blir hjertescreening av idrettsutøvere utført på dedikerte hjertescreeningssentre av idrettsleger med fire års fulltidspraksis i idrettsmedisin inkludert idrettskardioglogi Disse legene har spilt en avgjørende rolle for å oppnå de nøyaktige resultatene av hjertescreening i Italia I USA blir hjertescreening utført av forskjellige helsearbeidere uten spesiell trening Mål Finne den mest effektive måten å tolke EKG av idrettsutøvere ved screening Metoder 45 fastleger og 45 kardiologer vil bli gitt anonyme demografiske data positive funn fra spørreskjemaene blodtrykksdata og EKG med datamaskintolkning av ti spillere De vil bli bedt om å kategorisere EKG som 1 unormalt 2 normalt eller 3 idrettshjerte Kardiologenes svar ved studiestart vil bli sammenlignet med fastlegenes svar etter intervensjon Intervensjonen vil bestå i opplæring i de viktigste nye anbefalingene for tolking av EKG hos idrettsutøvere og utdeling av en lommeutgave med de viktigste punktene Etter en måned vil de bli bedt om å kategorisere ti nye EKG De vil også bli bedt om å anbefale oppfølging hver gang kategorisert som 1 kontroll av EKG 2 vurdering hos kardiolog 3 24 timers EKG 4

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2385&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 211 - Blodtrykk hos toppfotballspillere
  pulstrykk PP økt venstre ventrikkel VV masse eller VV diastolisk dysfunksjon Metode Alle fotballspillere i Tippe og Adeccoligaens 28 av 30 klubber deltok og 594 spillere ble inkludert Blodtrykket ble målt 1 time etter fysisk aktivitet og kategorisert i samsvar med European Society of Hypertensions retningslinjer Høyt BT hypertensjon er definert 140 90 mmHg VV masse og diastolisk funksjon ble målt med henholdsvis to dimensjonal og pulset Doppler ekkokardiografi Spillerne oppga høyde og vekt derav ble kroppsmasse index BMI og kroppsoverflate areal BSA kalkulert VV masse ble indeksert til BSA Regresjonsanalyser for lineær sammenheng ble benyttet 24 timers blodtrykksmåling hos hypertensive spillere og aldersmatchede kontroller vil bli utført høsten 2010 Resultater Gjennomsnittlig alder for spillerne var 25 år variasjonsbredde 18 38 gjennomsnittlig BMI 23 7 kg m² 20 29 og gjennomsnittlig BT 122 69 mmHg Høyt BT ble målt hos 39 spillere 6 7 inkludert to med grad 2 systolisk hypertensjon Det var en signifikant lineær sammenheng mellom BT angitt som gjennomsnittlig arterietrykk MAP og HR PP og indeksert VV masse Implikasjoner Omtrent en fjerdedel av toppfotballspillerne hadde enten hypertensjon 6 7 eller høyt normalt BT 18 Høyt blodtrykk var assosiert med økt hjerterytme og pulstrykk noe som indikerer økt

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2386&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 217 - Knefunksjon blant kvinnelige elite håndball- og fotballspillere
  exposure to top level handball and football play influence an athlete s knee function in general The Knee and Osteoarthritis Outcome Score KOOS is a well established and validated self explanatory 42 item questionnaires developed to assess patient opinion about knee associated problems after ligament reconstruction or other surgical treatment Objectives To investigate knee function of elite female handball and football players with and without a previous ACL injury and thereby assess the impact of exposure top level play do have on players knee function In addition this project is to analyze whether ACL injured players return to elite sports with side to side differences and or a knee function score below that of non injured players Methods This study is part of an ongoing cohort study aimed at investigating risk factors for non contact ACL injuries among Norwegian elite female team sport players Since 2007 and until June 2010 a total of 321 team handball and 246 football players age 22 4 years have been included 68 12 of these with a previous ACL injury At baseline each player was asked to complete a detailed questionnaire covering sports participation history of previous injuries to the ankle knee hamstring or

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2424&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 33 - Determinanter for knevalgus i et tobens fallhopp
  skader det fremre korsbåndet En tidligere studie har også funnet en sammenheng mellom høye valgusvinkler og abduksjonsmomenter i kneet og fremtidige korsbåndskader hos unge kvinnelige utøvere I tillegg har skadeforebyggende treningsprogram med fokus på knekontroll og å begrense knevalgus vist seg å kunne gi en betydelig reduksjon i forekomst av alvorlige kneskader Med utgangspunkt i den antatte sammenhengen mellom valgusbelastning i kneet og korsbåndskader har flere studier forsøkt å identifisere uhensiktsmessige bevegelsesmønstre i ulike idrettsspesifikke bevegelser Men de underliggende årsakene til at noen utøvere har store utslag i knevalgus i enkelte øvelser som et tobens fallhopp er fortsatt ikke kjent Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen og betydningen av anatomiske og nevromuskulære faktorer for utøverens knevalgusbevegelse i et tobens fallhopp Hensikten er å analysere om større kroppshøyde femur og tibialengde høyere knelaksitet og fotpronasjon samt lavere styrke i lår og adduktorene kan predikere en høyere knevalgus Metode Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere ACL risk factor study Vi inkluderte spillere fra Toppserien som deltok i screeningtester i perioden 2009 12 Testene inkluderte markørbasert bevegelsesanalyse av et tobens fallhopp for å måle maksimale valgusvinkler og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2770&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 32 - Screening av knevalgus i et tobens fallhopp
  kinetikk krefter under utførelsen av et tobens fallhopp Men disse studiene er hovedsakelig basert på komplekse og tidkrevende målemetoder som tredimensjonal 3D bevegelsesanalyse Det er derfor behov for å utvikle enkle og effektive men samtidig reliable tester som kan benyttes til å screene og identifisere utøvere som kan ha ekstra nytte av skadeforebyggende trening Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll i frontalplanet valgus og objektivt målt knevalgus kinematikk og abduksjonsmomenter i kneet kinetikk i et tobens fallhopp I tillegg ønsket vi å undersøke inter tester reliabilitet for tre uavhengige fysioterapeuter som benyttet den kliniske screeningtesten Metode Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere ACL risk factor study Vi inkluderte spillere fra Toppserien i 2009 og to av screeningtestene fra korsbåndsprosjektet ble inkludert i studien en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll og bevegelsesanalyse 3D av et tobens fallhopp Analysene baseres på totalt 60 spillere med komplette resultater fra begge tester I den kliniske screeningtesten scoret tre erfarne fysioterapeuter spillernes knekontroll i frontalplanet som god redusert eller dårlig basert på spesifikke kriterier Spillerne utførte også

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2769&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 218 - Analyse av faktorer som leder opp til fremre korsbåndskader i World Cup alpint
  WC utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong Kneskader dominerer og den mest hyppige skadetypen er ruptur av fremre korsbånd ACL Mekanismene er fortsatt ukjente Formålet med denne studien er å beskrive faktorer som leder opp til ACL skader i WC alpint Metode Vi innhentet videoopptak av 20 ACL skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger 2006 09 Seks internasjonale WC trenere i alpint analyserte videoene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2417&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 214 - Sammenheng mellom knevalgusmomenter i fallhopp og anatomiske faktorer
  kvinnelige spillere er spesielt utsatt For å forebygge disse skadene må vi forstå hva som forårsaker dem Ennå vet vi lite om risikofaktorer og mekanismene bak en fremre korsbåndsskade Ulike anatomiske parametre pelvisbredde statisk valgus hofteanteversjonsvinkel leddlaksitet og knelaksitet kan påvirke belastningsmønsteret i kneleddet og nevnte faktorer er tidligere blitt undersøkt enkeltvis Effekten av én anatomisk faktor som en potensiell risikofaktor for en fremre korsbåndskade kan derimot vanskelig identifiseres uten å ta hensyn til andre relevante anatomiske faktorer Få studier har evaluert sammenhengen mellom flere anatomiske risikofaktorer og kneleddets biodynamikk ved bevegelser som utsetter utøveren for skade Økt valgusmoment i kneet under landing etter en fallhopp har vist å kunne predikere risikoen for å pådra seg fremre korsbåndsskade Masterprosjektet er del av studien Risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant kvinnelige elitehåndball og fotballspillere en 5 årig prospektiv kohortstudie hvor overordnet hensikt er å kartlegge ulike anatomiske biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant norske kvinnelige elitespillere i håndball og fotball Studien startet opp våren 2007 og pågår frem til og med sesongen 2012 Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom ulike anatomiske risikofaktorer og valgusmomenter ved fallhopp blant kvinnelige elitehåndball og fotballspillere Metode Testing vil inkludere tredimensjonal bevegelsesanalyse

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2391&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 219 - Kan kliniske tester predikere ankel- og kneskader blant kvinnelige elite fotballspillere
  deltakere Det er behov for flere studier på skader innenfor kvinnefotball da de fleste studiene på dette området har blitt utført på herrespillere Epidemiologiske studier viser at de fleste skadene i kvinnefotballen er lokalisert til underekstremitetene og da spesielt i ankel og kneregion For å forebygge skader er det viktig å forstå hva som forårsaker dem Det er få studier som har sett på sammenhengen mellom kliniske tester og senere skader innen kvinnefotball Masterprosjektet er en del av en studie som pågår på Norges idrettshøgskole Risikofaktorer for fremre korsbåndskade blant elite håndball og fotballspillere Dette er en prospektiv kohortstudie som startet i 2007 og skal fortsette til slutten av sesongen 2012 Overordnet hensikt med prosjektet er å kartlegge ulike anatomiske biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndskader hos kvinnelige elite håndball og fotballspillere Formålet med masterprosjektet er å undersøke om et utvalg av kliniske tester ved sesongstart kan predikere ankel og kneskader kvinnelige elitefotballspillere pådrar seg gjennom sesongen Metode Kliniske tester som ble valgt ut for denne delstudien inkluderte Star Excursion Balance Reach test StarReach en subjektiv vurdering av ett beins knebøy og tobeins fallhopp med spesiell fokus på dynamisk knevalgus og hoftestabilitet og måling av isometrisk styrke i hofteabduktorene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2422&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive