archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 126 - Skadeforebygging i kvinnefotball
  alvorlige kneskader i kvinnefotball dette gjelder særlig fremre korsbåndskader Det er imidlertid ikke gjort noen undersøkelser med et tilstrekkelig antall spillere til å kunne si noe om skadeforekomsten i juniorfotball men erfaringene fra håndballspillere i 16 17 års alder tyder på at skader forekommer like hyppig i junior som i seniorsammenheng F MARC 11 er et nytt oppvarmingsprogram som er utviklet av en ekspertgruppe i FIFA med sikte på å forebygge de mest hyppige underekstremitetsskadene men effekten av programmet er så langt ikke vitenskapelig undersøkt Programmet består av 10 øvelser er enkelt å gjennomføre uansett alder og ferdighetsnivå og krever lite tid plass eller utstyr Programmet gjennomføres som en del av oppvarmingen og inneholder stabiliseringsøvelser for mage rygg og hoftemuskulaturen styrketrening for hamstrings og lårmuskulaturen samt ulike balanse og hoppøvelser Hovedmålet med denne randomiserte kontrollerte treningsstudien er å undersøke om det er mulig å redusere antall fotballskader ved bruk av F MARC 11 For sesongen 2005 vil om lag 120 J16 lag i Østlandsområdet bli randomisert i to grupper Halvparten av lagene vil fungere som kontrollgruppe og trene som normalt mens den andre halvparten er i intervensjonsgruppen og vil få opplæring i F MARC 11 gjennom instruktører som besøker lagene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/126---Skadeforebygging-i-kvinnefotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 138 - Validering av visuell inspeksjon i videoanalyse
  at vi i senter for idrettsskadeforskning tidligere har utviklet mer sofistikerte metoder for å estimere leddkinematikk fra videosekvenser er disse for tidkrevende for bruk på et stort antall situasjoner Enkle visuelle analyser av leddkinematikk kan derfor være et alternativ dersom man har et stort antall skadevideoer Imidlertid er nøyaktighet og presisjon i slike analyser ukjent Hensikten med denne studien var derfor å teste nøyaktighet og presisjon blant en gruppe forskere for å estimere kinematikk fra videosekvenser av situasjoner som typisk leder til fremre korsbåndskader I tillegg testet vi hvorvidt nøyaktighet og presisjon kunne forbedres gjennom et treningsprogram Metode Tre forsøkspersoner ble filmet med tre ordinære videokameraer mens de utførte ulike løps og fintebevegelser Seks internasjonale forskere ble bedt om å estimere kinematiske variabler fra 27 slike videosekvenser fra èn to eller tre synkroniserte kameravinkler Både betraktningsvinkel og tidspunkt for analysene ble systematisk variert Forsøkspersonene som var utstyrte med 33 overflatemarkører ble samtidig filmet med et 240Hz 3D bevegelsesanalysesystem Forskerne gjennomførte deretter et treningsprogram der 35 liknende videosekvenser ble analysert og feedback på de kinematiske variablene basert på 3D analysen ble gitt på gruppebasis Til slutt ble pre testen repetert for å teste nøyaktighet og presisjon Results Den gjennomsnittelige feilen for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/138---Validering-av-visuell-inspeksjon-i-videoanalyse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 147 - Risiko for skader på naturgress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere
  tiden et stort antall kunstgressbaner selv om det ikke foreligger publiserte data på skaderisikoen på kunstgress Målet med denne studien er å sammenlikne skaderisikoen mellom gress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere Studiedesignet er en prospektiv kohortstudie I registreringen gjennom 2005 sesongen vil omlag 2 100 kvinnelige fotballspillere delta 120 lag 14 16 år Alle skader trenings og kampaktiviteter blir over en 8 månedersperiode registrert inkludert data på skader og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/147---Risiko-for-skader-pa-naturgress-og-kunstgress-blant-unge-kvinnelige-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 139 - Mekanismer for fremre korsbåndskader i basketball: Analyse av 39 caser
  representerer en objektiv informasjonskilde på bevegelsene som er involvert og kan derfor ha stor verdi for vår forståelse Imidlertid er de eksisterende studiene med ett unntak kvalitative og det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultater mellom studier I tillegg er tidligere studier med unntak av et studie av 20 håndballspillere gjort på blandede utvalg med et begrenset antall videoer Metode Seks internasjonale eksperter gjorde visuelle videoanalyser av 39 videoer 17 menn 22 kvinner av fremre korsbåndskadesituasjoner fra high school college og profesjonelle basketballkamper To predefinerte tidspunkter ble analysert Idet foten først kommer i kontakt med underlaget og 50 ms seinere Analysatorene ble bedt om å vurdere spillesituasjonen spiller adferd og leddkinematikk Results Resultater Det var kontakt på det antatte tidspunktet for skade i 11 av de 39 tilfellene fem menn seks kvinner Fire av disse tilfellene var direkte støt mot kneet alle blant menn Elve av de 22 kvinnelige tilfellene kolliderte eller ble dyttet av en motstander før skaden inntraff Det estimerte tidspunktet for skade basert på gruppe medianen varierte mellom 17 og 50 ms etter kontakt med underlaget Den gjennomsnittlige knefleksjonen var større blant kvinner sammenliknet med menn både ved første kontakt og 50 ms seinere 27 vs

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/139---Mekanismer-for-fremre-korsbandskader-i-basketball-Analyse-av-39-caser/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 134 - Kvalitetsanalyse av bruskstudier
  Prosjekter 134 Kvalitetsanalyse av b Kvalitetsanalyse av bruskstudier Prosjektleder Rune Jakobsen Veileder e Lars Engebretsen Prosjektstatus Publisert Startdato 2004 Sluttdato 2008 Skriv ut Publikasjoner 2009 Watsend 2009 KSSTA Clinical studies on posterior cruciate ligament tears have weak design pdf 2007

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/134---Kvalitetsanalyse-av-bruskstudier/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 171 - Risiko for skader på kunstgress i Tippeligaen
  Prosjektstatus Publisert Startdato 2004 Sluttdato 2011 Skriv ut Beskrivelse Kunstgress blir i økende grad brukt i Norge så også i Tippeligaen En svensk studie fant ingen forskjell i skaderisiko mellom tredje generasjons kunstgress og naturgress i elitefotball Målet til vår studie er å sammenligne risiko for skader på naturgress med kunstgress i Tippeligaen Metode Prospektiv skaderegistrering av det medisinske støtteapparatet i Tippeligaklubbene fra 2004 2008 danner grunnlaget for studien En

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/171---Risiko-for-skader-pa-kunstgress-i-Tippeligaen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 119 - Naturlig forløp av bruskskader i kne
  kontroversielt fordi man ikke vet om behandling gir et bedre resultat enn det naturlige forløp av slike skader Vi vet heller ikke om noen av de aktuelle kirurgiske behandlingsmetodene er bedre enn de andre I 1999 ble det gjort en 6 måneders registrering av samtlige kneartroskopier ved Sentralsykehuset i Akershus ved Ullevål sykehus og ved Martina Hansens Hospital De tre sykehusene har til sammen ansvaret for en befolkning på ca 500 000 mennesker Det ble benyttet et system av internasjonale scorings skjemaer for bruskskader utarbeidet av ICRS International Cartilage Research Society Studien vist at 11 av knærne som gjennomgikk artroskopi hadde en fulltykkelses fokal leddbruskskade Om lag halvparten av knær med en slik skade var over 2 cm2 6 av alle knær i studien Fotball handball og skiidrett var de dominerende aktivitetene som førte til skade Resultatene fra denne primære registreringen er akseptert for publikasjon Årøen et al Vi planlegger nå en femårs oppfølging høsten 2004 av pasientene i denne studien med påvist fulltykkelses bruskskade over 2 cm2 og en matched kontrollgruppe hentet fra det samme grunnlagsmateriale på 999 pasienter Kontrollgruppen vil bli matchet i forhold til alder kjønn idrett og tilleggsskader Pasientene vil selv fylle ut validerte skjemaer som

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/118---Naturlig-forlop-av-bruskskader-i-kne/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 125 - Kan små hodetraumer i fotball føre til hjerneskade?
  måte etter en Tippeligakamp der de ikke hadde vært utsatt for noen hodetraumer Results Artikkel I Reproduserbarheten for CogSport testen var basert på undersøkelser av 232 spillere som gjennomførte to påfølgende tester ved baselineundersøkelsene forut for 2004 sesongen Det databaserte testbatteriet viste en svært høy reproduserbarhet for reaksjonstidsmålingene Målingene av reaksjonstid ble derfor anbefalt som hovedeffektvariabler for den videre benyttelsen av testen Men selv for reaksjonstidsvariablene ble det avdekket en liten men signifikant læringseffekt Denne effekten opptrer hovedsakelig mellom første og andre test og det er derfor anbefalt å gjennomføre en prøveomgang før baselinetestingen Artikkel II Nevropsykologisk funksjon ble undersøkt hos 271 fotballspillere forut for 2004 sesongen og korrelert med egenrapportert forekomst av tidligere hjernerystelser og nikkefrekvens Men verken tidligere antall hjernerystelser eller nikkefrekvens hadde noen effekt på spillernes testprestasjon Sammenlignet med normative data så var i tillegg hele 96 1 av spillerne innenfor normalen Artikkel III I denne artikkelen som tok for seg blodprøveresultatene så ble testprotokollen utvidet med to kontrollgrupper Dette var spillere fra tre lag N 48 som gjennomførte en høyintensiv trening uten å nikke ball samt en ren nikketrening med svært lav intensitet Blodprøver ble innhentet før første trening samt en og tolv timer etter de respektive treningene I de to sesongene i Tippeligaen ble det avdekket 228 hodetraumer 19 6 per 1000 kamptimer Det ble tatt blodprøver innen en time i 65 28 5 av tilfellene og ved 40 17 5 av tilfellene ble det også tatt blodprøve neste morgen En signifikant forbigående stigning i S100B ble funnet både etter kamp og trening Små hodetraumer førte ikke til en ytterligere stigning utover det som ble målt etter bare å ha spilt en seriekamp Alle S100B verdiene var i tillegg på trygg avstand fra de verdiene som er påvist hos pasienter som er blitt brakt til

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/125---Kan-sma-hodetraumer-i-fotball-fore-til-hjerneskade-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive