archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 161 - Videoanalyse av skader i World Cup alpint
  Cup WC utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra trening og konkurranse Det er ukjent hvordan og hvorfor disse skadene skjer Formål med studien er å beskrive detaljert skadesituasjoner og mekanismer for skader blant WC utøvere i alpint Metode Vi innhentet videoopptak av skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger 2006 09 Rundt

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2052&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 187 - Hvor representative er pasienter med knebruskskader beskrevet i forskningsstudier
  ulike teknikker med mål å bevare leddbrusken men ingen har ennå vist seg å være bedre en de andre Vår hypotese er at pasientgruppene inkludert i publiserte studier ikke er representative for den populasjonen av bruskskadde som trenger behandling Vi tror også at pasienter som allerede har gjennomgått bruskkirurgi i kneet har et dårligere utfall enn bruskskadde som ikke tidligere har vært operert Metode Det vil bli gjennomført et systematisk

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2237&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 162 - Idrett, helse, kropp og prestasjon
  denne studien er derfor først å kartlegge forekomsten av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og deretter gjennomføre en intervensjon som kan redusere risiko for at unge lovende utøvere utvikler spiseforstyrrelser og at de som fungerer som trenere for disse unge utøverne skal få et slikt forhold til problemområdet at de kan medvirke i det forebyggende arbeidet knyttet til spiseforstyrrelser Metode Prosjektet består av to deler En kartleggingsfase og deretter en stratifisert randomisert kontrollert intervensjonsstudie Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført høsten 2008 og innebar en spørreskjemaundersøkelse for både utøvere og trenere I både pretest og post tester vil spørreskjema inneholde standardiserte tester i tillegg til egenutviklede spørsmål samt klinisk intervju av utøvere Utvalget i prosjektet er totalpopulasjonen av elever ved toppidrettsgymnas og skigymnas i Norge som startet i 1 klasse høsten 2008 Det er til sammen 16 skoler avdelinger med totalt 711 elever og 192 trenere Etter kartleggingsundersøkelsen ble skolene stratifisert og randomisert til to grupper skoler som mottok en intervensjon og skoler som fungerer som en kontrollgruppe Intervensjonen som startet våren 2009 og ble avsluttet mai 2010 innehold foredrag og oppgaver om ulike tema som antas å ha en betydning i forhold til å forebygge spiseforstyrrelser Første posttest for å se om intervensjonen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2084&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 157 - Registrering av keeperskader i Tippeligaen og Adeccoligaen
  10 av alle fotballskader oppstår hos keeperen men dette var ikke signifikant forskjellig fra andre spilleposisjoner Andersen og medarb 2004 fant en relativ risiko på 0 4 for skader hos keeper Dette var betydelig lavere enn for de andre spillerposisjonene Ingen av de tidligere studiene har differensiert mellom keepere og utespillere ved undersøkelse av skadehyppighet skadetype skadealvorlighet og skademekanismer Mål Hensikten med denne studien er å kartlegge antall type og alvorlighet av skader hos keepere i Tippeligaen og Adeccoligaen Videre vil studien gjennom videoanalyse beskrive skademekanismer og risikosituasjoner for keepere gjennom en sesong i norsk toppfotball Metode Dette er en prospektiv kohortstudie som strekker seg over en konkurransesesong 30 mars 9 november Det vil bli samlet inn informasjon om skader og eksponeringstid for fotball i tillegg vil det samles inn videomateriale fra Tippeligaen 2008 Deltagerne i prosjektet er keepere med A lags kontrakt med klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen Baseline informasjon vil bli samlet inn gjennom et semistrukturert telefonintervju Skaderegistrering baserer seg på klubbenes journalsystem og gjennomføres på standardiserte skjema Skader i både trening og kamp registreres Informasjon om skadetype lokalisasjon alvorlighet og beskrivelse av skadesituasjonen registreres Fuller og medarb 2006 Keeperen er selv ansvarlig for registrering av skader i

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=1839&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 192 - Compliance med SPILLEKLAR, et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt
  i fotball understreker betydningen av tiltak for å redusere skaderisikoen som f eks øvelser med skadeforebyggende hensikt Det er imidlertid få intervensjonsstudier som har registrert i hvor stor grad deltakerne har gjennomført treningen etter hensikten det vi gjerne kaller compliance Det er i tillegg mangelfull dokumentasjon av hvilke faktorer som påvirker compliance og hvor stor betydningen disse faktorene kan ha Holdninger og motivasjon til skadeforebyggende trening antas å påvirke gjennomføringen men sammenhengen er tidligere ikke undersøkt vitenskapelig Hensikten med denne delstudien er dermed å kartlegge holdninger motivasjon og opplevde barrierer ved å gjennomføre skadeforebyggende trening Metode Denne studien er en del av SPILLEKLAR prosjektet hvor hensikten er å undersøke effekten av et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt blant unge kvinnelige fotballspillere Mer enn 125 lag med spillere i alderen 14 16 år er inkludert og halvparten av lagene vil benytte SPILLEKLAR gjennom en hel fotballsesong Compliance med SPILLEKLAR eksponering og skader som oppsto blir registrert fortløpende Ved sesongslutt vil alle trenere i intervensjonsgruppen gruppen som trente SPILLEKLAR bli intervjuet i forhold til sine erfaringer holdninger og gjennomføringen av de nye treningsøvelsene i SPILLEKLAR Resultatene fra denne studien vil gi oss verdifull informasjon om i hvilken grad skadeforebyggende trening blir akseptert av

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2247&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 159 - Belastningsskader i profesjonell landeveissykling
  and severity of such injuries is poorly reported in the literature A majority of epidemiological investigations in cycling have been conducted on recreational cyclists often those competing in mass participation tours Kulund and Brubaker 1978 Weiss 1985 Wilber et al 1995 Dannenburg et al 1996 however there are several reasons why highly competitive cyclists may experience a different pattern of overuse injuries than the subjects in these studies including a much higher training and racing volume an altered body position on the bicycle to improve rider aerodynamics and an altered choice of equipment This hypothesis is somewhat supported by the few studies that have been published on elite cyclists Callaghan and Jarvis 1996 Barrio et al 1995 however various methodological issues in these papers prevents meaningful conclusions to be drawn The purpose of this study is therefore to ascertain more valid measures of the location prevalence and severity of overuse injuries in this cohort In addition several other variables that may have a relationship to overuse injury will also be investigated including the strength training core stability training and stretching practices of professional cyclists and the degree of float they use in their pedal cleat systems Methods The design is a retrospective cohort study Members of several professional teams will be asked to give information about the location severity and duration of overuse injuries sustained during the 2008 season as well as to complete standardised questionnaires on low back pain anterior knee pain and other information relating to their training volume and practices Data collection will take place during the winter 2008 2009 at the training camps of participating teams The previous investigations into competitive and recreational cyclists as well as the anecdotal literature suggest that knee pain and lower back pain are significant problems in road cycling We will

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2017&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 175 - Hvilken finteteknikk gir høyest belastning på kneleddet
  del av de mest virksomme programmene men vi vet ikke sikkert hvilken teknikk som gir minst risiko for skade og minst belastning for kneleddet Målet med dette prosjektet er å identifisere finteteknikker som gir høy belastning for kneleddet gjennom å knytte teknikk mot knevalgusmomenter Metode Dataene hentes fra en prospektiv kohortstudie som er initiert for å finne risikofaktorer for fremre korsbåndskader les mer om hovedprosjektet Studien inkluderer hele eliteserien i

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2202&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 174 - Forskjeller i bevegelsesmønstre og styrke mellom tidligere korsbåndskadde og ikke-skadde kvinnelige elitehåndballspillere
  spill etter operasjon og rehabilitering Det er usikkert om disse spillerne er fullstendig rehabilitert og om de etter tilbakekomst til aktivt håndballspill skiller seg fra spillere som ikke er tidligere skadet Målet med dette prosjektet er å se på forskjeller i styrke og bevegelsesmønstre mellom tidligere korsbåndskadde og ikke skadde kvinnelige elitehåndballspillere Metode Dataene hentes fra en prospektiv kohortstudie som er initiert for å finne risikofaktorer for fremre korsbåndskader les

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/Templates/Projects.aspx?id=2201&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive