archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 146 - Effekt av det skadeforebyggende programmet F-MARC 11 på prestasjon hos unge kvinnelige fotballspillere
  i fotball er høy og effektive skadeforebyggende tiltak er nødvendig F MARC 11 er et oppvarmingsprogram som har blitt utviklet basert på andre studier for å forebygge de mest vanlige underekstremitetsskadene i fotball ankel og kneskader samt strekk i hamstrings og lyskemuskulaturen Effekten av slike skadeforebyggende program på prestasjon er derimot ikke kjent Formålet med denne prospektive randomiserte intervensjonsstudien var å teste effekten av 10 uker trening med F MARC 11 på et utvalg av prestasjonstester innen styrke spenst og hurtighet Deltakere i studien var 34 unge kvinnelige fotballspiller 16 til 18 år fra to Toppidrettsgymnas i Oslo Spillerne ble randomisert stratifisert for skole til enten å delta i en treningsgruppe n 18 eller i en kontrollgruppe n 16 Treningsgruppen brukte F MARC 11 til oppvarming før fotballtrening tre ganger i uken over en periode på 10 uker i siste halvdel av konkurransesesongen Programmet inkluderte 10 øvelser for å styrke muskulaturen i underekstremitetene stabilisere mage rygg og hoftemuskulaturen og forbedre balanse og spenst med fokus på kne over tå Kontrollgruppen varmet opp med ballbaserte tekniske øvelser Alle treningsøkter ble instruert og registrert Prestasjonstestene før og etter intervensjonsperioden inkluderte isometriske og isokinetiske styrketester for quadriceps og hamstringsmuskulaturen isometriske styrketester for add

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/146---Effekt-av-det-skadeforebyggende-programmet-F-MARC-11-pa-prestasjon-hos-unge-kvinnelige-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 130 - Skadeforekomst i organisert barne- og ungdomsidrett
  i armer og ben som opptrer hyppigst i fotball særlig ankel kne og lår og i håndball ankel kne og hånd håndledd Ankel og kneskader er også hyppig forekommende volleyball basketball skisport og til dels ishockey Generelt er det gjort få studier på hvordan man kan forebygge skader i idretten og spesielt få undersøkelser er gjort på barn og ungdom som driver organisert idrett De studiene som er gjort på barn og ungdom tyder på at man ved forebyggende tiltak kan påvirke skadehyppigheten av blant annet kne og ankelskader men tallene er usikre I dette prosjektet vil man i første rekke gjøre en registrering av skader hos barn og unge i aldersgruppen 6 til 16 år grunnskolen for å finne ut nøyaktig hvor mange som skader seg i idrett hvert år Barna ungdommene må være aktive medlemmer av en idrettsklubb tilknyttet Norges idrettsforbund og Olympiske komité og klubben må være hjemmehørende i Hamar eller Gjøvik kommune Skaderegistreringen skal gjøres for å kartlegge skadeforekomst og skademekanismer i enkelte idrettsgrener Registreringen skal gjøres av lagenes trener eller oppmann I tillegg vil antall treningstimer og kamper konkurranser bli registrert Idrettsskader i aldersgruppen 6 til 16 år vil også bli registrert på legevakt sykehus

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/130---Skadeforekomst-i-organisert-barne--og-ungdomsidrett-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 133 - Bruskskader og bruken av stamceller i behandling
  som etterfølgende implanteres under en periostlapp Metoden krever at det høstes en liten bruskbit fra leddet hvilket i seg selv er en potensiell risiko for brusken på sikt Resultatene har vært lovende men få vel tilrettelagte randomiserte studier har blitt utført Mål og metode 1 Chondrocytter dedifferensierer når de dyrkes på plast Resultater i litteraturen gir grunnlag for hypotesen at for å oppnå full redifferensiering må chondrocytter dyrkes i en

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/133---Bruskskader-og-bruken-av-stamceller-i-behandling/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 118 - Sammenlignende studie av autolog chondrocyttransplantasjon og autolog transplantasjon av mesenchymale stamceller ved reparasjon av bruskskade på patella hos kanin
  behandling gir et bedre resultat enn det naturlige forløp av slike skader De tre vanligste metodene for behandling av bruskskader er mikrofrakturbehandling mosaikkplastikk og bruskcelletransplantasjon De aller fleste skadene som behandles er i knær Ved mikrofrakturbehandling lages flere huller med en syl inn gjennom beinet i bunnen av bruskskaden Man antar at celler fra beinmargen på denne måten siver ut og gir opphav til fiberbrusk som erstatning for den manglende leddbrusken Ved mosaikkplastikk stanses sylindere med brusk og underliggende fra en lite belastet del av leddet og flyttes til det skadde området Ved bruskcelletransplantasjon tar man ut en liten bruskbit fra leddet dyrker bruskceller fra denne slik at disse mangedobles i antall 2 3 uker senere åpnes leddet men syr en beinhinnelapp over bruskskaden slik at men får et kammer som bruskcellene sprøytes inn i Det er gjort få sammenlignende studier og man vet ikke om noen av disse metodene er bedre enn de andre Et teoretisk ankepunkt mot bruskcelletransplantasjon har vært at man bruker modne celler som er ferdig med sin celledeling og differensiering og stimulerer disse til påny å dele seg Teoretisk egner mesenchymale stamceller som er modercellen til brusk bein fett og muskelceller bedre fordi de har et naturlig differensierings og celledelingspotensiale Det er da håp om at man kan få dannet brusk som er mer lik normal leddbrusk Det er gjort enkelte forsøk hos dyr med transplantasjon av stamceller med samme teknikk som bruskceller En oppdagelse er at ved dype defekter der det mangler både brusk og bein så danner stamcellene i motsetning til bruskceller bein der det mangler bein og brusk der det mangler brusk Vi har etablert en modell med skader i brusken hos kanin I en sammenlignende studie under nøye standardiserte betingelser blir brusken reparert ved hjelp av forskjellige etablerte kliniske metoder for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/118---Sammenlignende-studie-av-autolog-chondrocyttransplantasjon-og-autolog-transplantasjon-av-mesenchymale-stamceller-ved-reparasjon-av-bruskskade-pa-patella-hos-kanin-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 045 - Forebygging av fotballskader: En intervensjonsundersøkelse
  av ankelortose Caraffa et al 1996 fant at antall fremre korsbåndskader blant fotballspillere ble redusert med omtrent 70 etter gjennomføring av forebyggende proprioceptiv trening Heidt et al 2000 viste en signifikant reduksjon av antall skader blant kvinnelige high school studenter etter seks uker med kondisjonstrening Söderman et al 2000 fant ingen signifikant reduksjon av skader i underekstremiteten etter å ha introdusert et treningsprogram med 10 15 minutters daglig trening på balansebrett Junge et al 2002 fant i en studie av unge mannlige amatørspillere en signifikant mindre andel skader i intervensjonsgruppen som hadde deltatt i et forebyggingsprogram Tidligere skade er den dominerende risikofaktor for nye skader i fotball Arnason et al Am J Sports Med In press 2003 Tropp et al 1985 Ankel og kne ligamentskader og hamstring og lyskestrekker er de 4 dominerende skadene og står for mer enn 50 av alle fotballskader Arnason et al Am J Sports Med In press 2003 Hensikten med denne intervensjonsstudien er å redusere antallet fotballskader gjennom spesifikk trening av tidligere skadete spillere før sesongen Omlag 600 spillere fra norsk 2 divisjon vil bli randomisert i 2 grupper Den ene gruppen vil fungere som en kontrollgruppe mens alle spillerne i intervensjonsgruppen som har en

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/045---Forebygging-av-fotballskader-En-intervensjonsundersokelse-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 129 - En modellbasert bildematchingsteknikk for å rekonstruere 3D bevegelse - Anvendelse på korsbåndssituasjoner
  skademekanismene Bevegelsesanalyser i laboratorieforsøk kan gi verdifull informasjon men av åpenbare etiske grunner er det umulig å studere faktiske skadesituasjoner Kadaverstudier er også utvilsomt nyttige for å beskrive sammenhengen mellom eksterne belastninger og krefter som virker på ligamentene men har klare begrensninger ved det faktum at muskelvev og bindevev ikke har den samme støttefunksjon som i reelle in vivo situasjoner Ved å benytte matematisk modellering og kan mere realistiske premisser potensielt situasjoner bli simulert Imidlertid er problemet med alle de ovenfor nevnte tilnærmingene at det ikke er mulig å verifisere at de studerte situasjonene faktisk representerer virkeligheten Av denne grunn er det nødvendig med objektive metoder for analyser av skadesituasjoner Imidlertid har det så langt kun blitt gjort studier der enkel visuell analyse har blitt benyttet hvilket har vist seg å ha dårlig nøyaktighet Vi har tidligere utviklet en modell basert bildematchingsteknikk for å estimere bevegelse fra ukalibrerte videosekvenser Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvorvidt en ny modell basert bilde matchingsteknikk kan benyttes til å ekstrahere bevegelse i typiske korsbåndsskadesituasjoner fra tre ulike idretter Metode Korsbåndsskadevideoer fra tre ulike idretter ble valgt for biomekaniske analyser Basketball 4 kameravinkler alpint utfor 1 kameravinkel og håndball 3 kameravinkler Videoene vil bli digitalisert og deinterlaced Antropometriske mål vil bli innhentet og basert på disse vil vi lage nøyaktig skalerte computermodeller av de skadede utøverne som brukes i en tidligere validert metode for 3D rekonstruksjon av bevegelse fra ukalibrerte videosekvenser Krosshaug Bahr 2004 Results I basketball og håndballmatchingene ble modellene av skjelettet og omgivelsene vellykket matchet til bakgrunnsvideoen for alle videobildene og for alle kameravinklene Detaljert leddkinematikk og jordreaksjonskrefter ble funnet mens mindre informasjon kunne ekstraheres fra ettkamera videoen av alpint videoen I konklusjon fant vi at denne metoden kunne benyttes for å ekstrahere kinematiske karakteristika fra videosekvenser av faktiske korsbåndskadesituasjoner

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/129---En-modell-basert-bilde-matchingsteknikk-for-a-rekonstruere-3D-bevegelse---Anvendelse-pa-korsbandssituasjoner-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 124 - Sklerosering av patellar tendinopati - en randomisert kontrollert studie
  pilotstudie der det ble publisert gode resultater ved bruk av ultralydveiledet sklerosering av kar i sener med tendinoser Dette er ved akillestendinose som både patofysiologisk og patoanatomisk anses å være en tilsvarende skade som det man ser i patellarsenen ved hopperkne Det er ikke gjennomført liknende studier på pasienter med hopperkne I denne studien ønsker vi derfor å undersøke effekten av en ultralydveiledet sklerosering av neovaskularisering ved smertefulle patellar tendinopatier hos idrettsutøvere på elitenivå Metode Forsøkspersonene vil bli rekruttert blant norske volleyball og basketballspillere på eliteserienivå med diagnosen patellar tendinopati hopperkne Pasienten må ha en smertetilstand i patellarsenen der man kan verifisere en lokal forandring i patellarsenen samt neovaskularisering innen et område som er i overensstemmelse med smertelokalisasjonen Systemlidelser som inflammatoriske reumatologiske lidelser og patellofemoralt smertesyndrom utelukker utøveren fra å kunne delta i studien Antallet utøvere er minimum 30 alle i alderen 18 35 år Forsøkspersonene randomiseres til to grupper en kontrollgruppe placebo og en skleroseringsgruppe Randomiseringen er blindet både for forsøkspersonene for personen som utfører selve injeksjonen samt for den som behandler dataene Alle utøverne gjennomgår en ultralydveiledet injeksjon 1 3 ganger avhengig av injeksjonens virkning Tiden mellom hver injeksjon er 3 4 uker Utøveren vil redusere idrettsaktiviteten de første 2 ukene etter hver injeksjon og videre frem til neste injeksjon vil aktivitetsnivået være avhengig av utøverens smerte Utøverne i skleroseringsgruppen får injisert skleroseringsmiddelet aethoxysklerol polidokanol et middel som bl a anvendes ved sklerosering av oesophagusvaricer ulcus Metoden har vært i bruk i lengre tid og er ikke beheftet med alvorlige komplikasjoner eller annen risiko for pasienten Utøverne i kontrollgruppen vil få injisert xylocain adrenalin et lokalanestetikum som er rutinemessig brukt i nerveblokkader I tillegg til å virke lokalbedøvende vil også dette virke som en vasokonstriktor slik at årene på lik linje med skleroseringsmiddelet vil stanse blodsirkulasjonen i senen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/124---Sklerosering-av-patellar-tendinopati---en-randomisert-kontrollert-studie-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 021 - Kan eksentrisk trening redusere forekomsten av hopperkne blant volleyballspillere?
  at de ikke lenger kan delta i trening og konkurranser I denne studien ønsker vi derfor å undersøke effekten av et nyutviklet eksentrisk treningsprogram hos en gruppe utøvere med hopperkne som fremdeles trener og konkurrerer på elitenivå I tillegg ønsker vi å se på hvilken effekt slik trening har på utøvernes spenstferdigheter Metode Forsøkspersonene vil bli rekruttert blant norske volleyballspillere på eliteserienivå med diagnosen patellar tendinopati hopperkne Systemlidelser som inflammatoriske reumatologiske lidelser og patellafemoralt smertesyndrom utelukker utøveren fra å kunne delta i studien Antallet er minimum 30 utøvere i alderen 18 35 år På grunnlag av tidligere studier er det ventet at om lag 40 herrespillere og 10 15 damespillere fyller inklusjonskriteriene Forsøkspersonene randomiseres til to grupper en kontrollgruppe og en treningsgruppe Utøverne i treningsgruppen vil bli bedt om å følge et treningsprogram som innebærer knebøy med 25 graders vinklet fotblad med vekt på den eksentriske delen av bevegelsen den delen hvor muskelen forlenges dvs når utøveren bøyer seg ned Den eksentriske øvelsen utføres kun på det affiserte benet og man tilstreber å utføre en mest mulig ren eksentrisk belastning ved rolig å senke seg ned med det affiserte benet til 60 graders knevinkel Deretter hjelper man til med det friske benet evt armene i den konsentriske bevegelsen tilbake til utgangsstillingen Programmet innebærer to daglige treningsøkter hver økt med 3 x 15 repetisjoner i 12 uker Den resterende halvparten kontrollgruppen trener som normalt uten spesiell vektlegging av eksentrisk trening Effekten av behandlingen undersøkes ved hjelp av et symptombasert spørreskjema som er spesielt utviklet for patellar tendinopati VISA score og som fylles ut én gang hver uke Underveis vil alle forsøkspersoner bli bedt om å føre treningsdagbok for å dokumentere gjennomført eksentrisk trening samt all annen trenings og kampdeltakelse Spensttesting utføres både i forkant og etterkant av treningsperioden etter 12 uker

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/021---Kan-eksentrisk-trening-redusere-forekomsten-av-hopperkne-blant-volleyballspillere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive