archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 113 - Egenvurdering av ferdighet blant skiløpere og snowboardere
  utvalg brukere ble bedt om å klassifisere sin ferdighet ved hjelp av fem forskjellige skalaer Nivå ekspert god middels nybegynner mestring av løypetype løssnø svart rød blå barnebakke svingteknikk skjærende kortsving paralellsving kontinuerlig stem skrensesving plog skrens erfaring 5 sesonger 3 5 sesonger 1 2 sesonger 1 sesong og fallhyppighet nesten aldri av og til hver skidag hver tur Deretter ble de testet i og utenfor løype og klassifisert i fire kategorier baset på observert ferdighet Korrelasjonen mellom egenvurdert og observert ferdighet ble vurdert gjennom kappaanalyser hvor 1 00 tilsvarer perfekt samsvar og 0 00 intet samsvar Results I alt 512 personer 243 kvinner og 269 menn deltok i undersøkelsen 186 alpin 164 snowboard 116 telemark og 46 blades big foot Sammenhengen mellom egenvurdert og observert ferdighet var gjennomgående middels god med kappaverdier på 0 34 for nivå 0 33 for løypetype 0 38 for svingteknikk 0 26 for erfaring og 0 16 for fallhyppighet For alpinister var kappaverdiene 0 28 for nivå 0 38 for løypetype 0 43 for svingteknikk 0 19 for erfaring og 0 06 for fallhyppighet mens de tilsvarende verdier for snowboardere var 0 35 nivå 0 23 løypetype 0 33 svingteknikk 0 31 erfaring og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/113---Egenvurdering-av-ferdighet-blant-skilopere-og-snowboardere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 078 - Innervasjon av ligamentum patellae hos pasienter med hopperkne
  til pasientens plager Problemet er omfattende og affiserer ca 50 av eliteutøvere i volleyball Ferretti 1983 1990 Lian 1996 Prevalensen er sannsynligvis også relativ høy i alpint fotball og andre idretter med høye krav til spenst og hurtighet En rekke studier av de histologiske forandringene i ligamentet hos pasienter med hopperkne viser degenerative forandringer men ingen eller svært sparsomme inflammatoriske forandringer Orava 1986 Raatikainen 1994 Man har derfor intet anatomisk substrat som kan forklare smerteopplevelsen til pasienten Ved degenerative rygglidelser er det imidlertid vist økt innvekst av smerteførende nervefibre i synovia i fasettleddene som er degenererte og i degenererte mellomvirvelskiver Coppes 1997 Konttinen 1990 Dette kan også være en forklaring på smertemekanismen ved degenerative forandringer i sener Vi ønsker derfor å gjøre en studie hvor man med immunhistokjemiske metoder sammenligner nerveregenerasjon og nervetetthet i biopsier fra pasienter med hopperkne med biopsier fra pasienter som opereres med korsbåndrekonstruksjon uten symptomer eller tegn på hopperkne som kontrollgruppe Totalt antall nervefibre identifiseres ved hjelp av antisera for protein genprodukt 9 5 PGP9 5 som er den karboksylterminale hydrolasen til ubiquitin proteinet som er en viktig proteinkomponent i det axonale nevrolemma Wilkinson 1989 Lundberg 1988 Gulbenkian 1987 Nevronal regenerasjon vurderes ved påvisning av growth assosiated protein 43 B 50 GAP 43 B 50 som er et calmodulin bindende fosfoprotein hvor tilstedeværelsen indikerer nevronal utvikling og regenerasjon Oestreicher 1983 Sensorisk innervasjon karakteriseres ved kartlegging av tetthet og distribusjon av nerver som inneholder de sensoriske nevropeptidene calcitonin gene related peptide CGRP og substans P Begge disse nevropeptidene finnes i primære sensoriske nevroner utgående fra de sensoriske ganglier og C fibre Gibson 1984 og begge inngår i smertetransmisjonen Lembeck 1987 Wiesenfeld Hallin 1984 De har også en rekke andre biologiske effekter som blant annet angiogenese og vasodilatasjon Konttinen 1996 I perifert vev virker substans P som proinflammatorisk

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/078---Innervasjon-av-ligamentum-patellae-hos-pasienter-med-hopperkne-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 077 - Immunhistokjemisk påvisning av subklasser av inflammatoriske celler og kollagen-produserende fibroblaster i lig. patellae ved hopperkne
  histologiske undersøkelser fra lig patellae hos pasienter med hopperkne har vist lav eller totalt manglende inflammatorisk respons Orava 1986 Raatikainen 1994 Dette er imidlertid hematoxylin eosinfargede preparater som ikke gir grunnlag for klassifisering av inflammatoriske celler Denne fargemetoden gir heller ingen informasjon om eventuell tilstedeværelse av aktive kollagenproduserende fibroblaster Man har således liten informasjon om deler av de histopatologiske forandringer som foreligger ved hopperkne Det er imidlertid etablert metoder for subklassifisering av inflammatoriske celler og kollagenproduserende fibroblaster med immunhistokjemiske metoder Konttinen 1990a Konttinen 1990b Ved normal kollagensyntese produseres prokollagen type 1 med en karboksyterminal ende som splittes av via en proteolytisk prosess før fibrillene dannes Antistoffer mot disse splittproduktene vil derfor påvise aktive kollageproduserende fibroblaster men ikke ekstracellulært kollagen McDonald 1986 En eventuell påvisning av disse fibroblastene vil derfor kunne gi informasjon om deler av de reparative prosesser ved senelidelser Ved disse metodene kan man derved få en bedre forståelse av patofysiologien ved kroniske seneskader som igjen kan gi grunnlag for bedre behandlingsprosedyrer Ved bruk av disse metodene kan man også få en bedre forståelse for smertemekanismen ved disse lidelsene hvilket så langt for det vesentligste er ukjent blant annet på grunn av manglende kunnskap om det anatomisk substrat for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/077---Immunhistokjemisk-pavisning-av-subklasser-av-inflammatoriske-celler-og-kollagen-produserende-fibroblaster-i-lig-patellae-ved-hopperkne/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 108 - The FIVB Beach Volleyball Injury Study: Skader blant profesjonelle beachvolleyballspillere
  eller kiropraktor blir registrert I tillegg blir alle kamper og treningsaktivitet i samme periode registrert For hver skade blir følgende informasjon samlet inn Aktivitet kamp oppvarming til kamp volleyballtrening eller annen trening Skademekanisme kontakt med med eller motspiller kollisjon med utstyr landing fra hopp eller forsvar annet Skadetype Eksakt diagnose Eksponering blir kartlagt for hver uke inkludert antall kamper også kvalifiseringskamper for World Tour turneringer antall timer med volleyballtrening og annen trening I tillegg til den retrospektive intervjuundersøkelsen vil en prospektiv registrering av alle skader i VM og World Tour turneringene i Stavanger menn og Espinho kvinner og menn bli gjennomført I disse turneringen vil alle skader som medfører kontakt med det medisinske støtteapparatet ved turneringen lege fysioterapeut eller kiropraktor bli registrert Results Totalt registrerte vi 54 akutte skader men bare 23 av disse førte til fravær fra kamp eller trening Insidensen av akutte fraværskader var 3 1 per 1000 timer i kamp 2 9 for menn og 3 3 for kvinner og 0 7 per 1000 timer på trening 0 8 for menn og 0 7 for kvinner Av fraværskadene sto kneskader 30 ankelskader 17 og fingerskader 17 for mer enn halvparten Utøverne rapporterte 79 belastningsskader som de hadde søkt medisinsk assistanse for kun 20 av disse førte til fravær fra kamp eller trening De tre vanligste belastningsskadene var korsryggsmerter 26 utøvere 33 knesmerter for det meste hopperkne 21 utøvere 27 og skuldersmerter 17 utøvere 22 En begrensning ved denne type undersøkelser er at den ikke inkluderer lag som har måttet trekke seg på grunn av skader før VM starter Vi kjenner til at der har vært enkelte slike skader blant potensielle VM deltakere inkludert alvorlige kneskader Følgelig representerer tallene et minimumsestimat Mange utøvere rapporterer å være plaget av belastningsskader som ikke er så alvorlige at de ikke kan

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/108---The-FIVB-Beach-Volleyball-Injury-Study-Skader-blant-profesjonelle-beachvolleyballspillere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 112 - The Amsterdam Balance Board study: Kan trening på balansebrett forebygge akutte ligamentskader i ankelen - en randomisert kontrollert studie
  hvert fall blant utøvere med tidligere ankelskader Likevel gir disse tiltakene uønskede bivirkninger tapen løsner underveis i spillet ukomfortabel i bruk irriterende på hud og store kostnader Det tredje tiltaket balansetrening for å bedre sansemotorisk funksjon har ikke de samme bivirkningene og det kan se ut som slik trening har en tilsvarende effekt Dette er undersøkt i fotball Tropp et al 1995 og volleyball Bahr et al 1997 men begge studiene har metodiske mangler som gjør at det er vanskelig å tilskrive effekten til balansetreningen alene Denne studien er en randomisert kontrollert studie på effekten av et forebyggende sansemotorisk treningsprogram på balansebrett hos nederlandske volleyballspillere i 2 og 3 divisjon Hensikten var å besvare følgende spørsmål Hva er effekten av trening på balansebrett på risikoen for akutt ny og tilbakevendende laterale ankelskader hos volleyballspillere Hva er kostnadseffektiviteten av et slikt program Hvilke faktorer bestemmer deltagelse i treningsprogrammet som en del av den vanlige treningen Denne randomiserte kontrollerte studien vil foregå gjennom hele 2001 2002 sesongen i nederlandsk volleyball Spillerne i disse divisjonene er konkurranseutøvere som er homogene når det gjelder alder ferdigheter samt kamp og treningsmengde 110 mannlige og kvinnelige lag er involvert med ca 10 spillere på hvert lag

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/112---The-Amsterdam-Balance-Board-study-Kan-trening-pa-balansebrett-forebygge-akutte-ligamentskader-i-ankelen---en-randomisert-kontrollert-studie-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 082 - Forebygging av kne- og ankelskader i norsk juniorhåndball
  879 spillere var kontrollgruppe og trente vanlig håndballtrening Alle skader som skjedde under trening eller kamp ble registrert av fysioterapeuter som var blindet for hvilken gruppe de skadde spillerne tilhørte Fysioterapeutene hadde gjennom sesongen september 2002 april 2003 jevnlig kontakt med klubbenes trenere oppmenn og innhentet opplysninger om trenings kampaktivitet og skader per telefon Blant informasjonen som ble innhentet fra de skadde spillerne var personlige data skadeopplysninger og skademekanismer I tillegg ble det gjort en complianceregistrering for å evaluere oppfølging av intervensjonen Results Denne randomiserte kontrollerte studien publisert i British Medical Journal viser at et strukturert oppvarmingsprogram kan halvere antall kne og ankelskader hos idrettsaktiv ungdom I løpet av åttemånedersperioden fikk 262 utøvere 14 til sammen 298 skader Av disse var 81 akutte skader mens 19 var belastningsskader Flest skader skjedde i ankel 26 fulgt av kne 23 og finger 11 Insidensen av akutte kne og ankelskader var 0 9 skader per 1000 spillertimer i kontrollgruppen trening 0 3 skader per 1000 spillertimer kamp 5 3 skader per 1000 spillertimer mens den var 0 5 per 1000 spillertimer i intervensjonsgruppen trening 0 2 skader per 1000 spillertimer kamp 2 5 per 1000 spillertimer Signifikant færre av de skadde utøverne var i intervensjonsgruppen I denne gruppen fikk 46 utøvere 4 6 en akutt kne eller ankelskade mens tallet var 76 8 6 i kontrollgruppen relative risk 0 53 95 konfidens intervall 0 35 0 81 p 0 004 Tilsvarende tall for alle skader var 95 9 9 mot 167 19 RR 0 49 95 KI 0 36 0 68 p 0 0001 For moderate og alvorlige skader ble det påvist en signifikant reduksjon på 46 80 Undersøkelsen er den første randomiserte kontrollerte studien som er utført blant ungdom og med et tilstrekkelig antall deltakere som viser at akutte kne eller ankelskader

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/082---Forebygging-av-kne--og-ankelskader-i-norsk-juniorhandball-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 084 - Prevalensen av alvorlige kneskader blant freestyle-utøvere på internasjonalt toppnivå
  hvilken grad utøverne er i stand til å returnere til idretten etter slike skader Ved VM i Freestyle Whistler Canada 2001 fikk alle nasjonslagene utdelt spørreskjemaer til samtlige deltagere Skjemaene inneholder opplysninger om navn kjønn alder osv antall år kjørt World Cup Freestyle og spørsmål om tidligere alvorlig kneskade Tidligere alvorlig kneskade er definert som skade av kneet ledende til minimum 3 ukers fravær fra regulær knebelastende trening konkurranser For hver alvorlig kneskade utøveren har hatt oppgis sted og dato om utøveren fikk utført MR undersøkelse eller artroskopi etter skaden og hva skaden evnt bestod i Det spørres også om evnt avrevet korsbånd ble rekonstruert Dataene vil bli lagt inn i en access database og analysert ved hjelp av SPSS statistikk programvare Results Nittifem utøvere fylte ut og returnerte skjemaet 63 respondere De besto av 55 menn og 40 kvinner alder 18 36 gjennomsnitt 24 7 år Førtifem 47 av disse 95 utøverne 24 kvinner 60 og 21 menn 38 p 0 035 rapporterte tilsammen 74 tidligere alvorlige kneskader som hadde utelatt dem fra all idrett i minimum 20 dager Tolv av kvinnene 30 og 13 av mennene 24 p 0 49 rapporterte å ha hatt ACL rekonstruksjon i ett

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/084---Prevalsensen-av-alvrolige-kneskader-blant-freestyle-utovere-pa-internasjonalt-toppniva/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 110 - Ein studie på effekten av to ulike styrkeøvingar for å utvikla maksimal styrke i hamstrings hjå mannlege fotballspelarar
  Nordic Hamstrings NH og ei Hamstringscurl HC gruppe Begge gruppene skal trena tre gonger i veka i 10 veker Alle personane skal gjennomføra ein pretest og ein identisk posttest for å måla styrkeutviklinga frå treningsperioden Testprotokollen består av tre ulike styrketestar i Cybex 6000 Konsentrisk quadriceps på 60 s eksentrisk hamstrings på 60 s og isometrisk hamstrings på 90 60 og 30 Konsentrisk quadriceps blir målt for å få eit uttrykk for forholdet ratio mellom hamstrings og quadriceps Treningsprotokollen er lik i begge gruppene Begge startar med 2 seriar av 6 repetisjonar og aukar gradvis treningsmengda til 3 seriar av 8 12 repetisjonar HC blir gjennomført i ein tradisjonell hamstringscurlmaskin NH blir gjennomført frå kneståande med ein partnar som fikserer føtene til underlaget Frå denne utgangsstillinga lener ein seg framover til brystet rører underlaget og med armane skyv ein seg tilbake til utgangsstilling Begge øvingane har ein eksentrisk og ein konsentrisk fase med sterkast fokus på den eksentriske fasen i NH og den konsentriske fasen i HC Konsekvensar Dersom NH er like effektiv eller meir effektiv enn HC for å utvikla maksimal styrke hjå fotballspelarar vil NH kunna vera eit effektivt og praktisk hjelpemiddel for å forebyggja hamstringsstrekk hjå fotballspelarar

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/110---Ein-studie-pa-effekten-av-to-ulike-styrkeovingar-for-a-utvikla-maksimal-styrke-i-hamstrings-hja-mannlege-fotballspelarar-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive