archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 049 - Forebygging av skader i norsk elite kvinnefotball
  på høyere nivå Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge skadeforekomsten hos kvinnelige fotballspillere på elitenivå og prøve ut skadeforebyggende tiltak for å redusere forekomsten av skader i underekstremitetene Kvinnelige fotballspillere fra 10 lag 200 spillere i Toppserien og 2 lag i førstedivisjon i Norge vil bli forespurt om å delta i undersøkelsen Før sesongen 2001 vil det gjennom et standardisert spørreskjema som gis til hver av spillerne innhentes informasjon om personlige data fotballhistorie tidligere skader og sykdommer Seks av lagene om lag 120 spillere vil bli randomisert i en intervensjonsgruppe og de andre seks lagene vil være kontrollgruppe Intervensjonen er et oppvarmingsprogram 15 20 min med vekt på øvelser rettet mot riktig løpe og landingsteknikk balanse bevegelighet og styrke Programmet gjennomføres tre ganger i uken i fem uker i sesongoppkjøringen deretter 2 3 ganger i uken gjennom sesongen Alle skadene i intervensjons og kontrollgruppen registreres av lagenes egne fysioterapeuter under sesongen basert på et standardiserte spørreskjema Blant informasjonen innhentet fra hver av de skadde spillerne er personlige data skadeopplysninger og skademekanisme Ytterligere informasjon vil bli innhentet fra medisinsk journal I tillegg vil det fra trenerne innhentes informasjon om trenings og kamptimer underlag de trener spiller på spillerlister etc Basert på

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/049---Forebygging-av-skader-i-norsk-elite-kvinnefotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 075 - En randomisert sammenliknende studie av kirurgisk behandling og eksentrisk trening for hopperkne grad 3B
  Eksentrisk trening har vist svært god effekt på achillestendinose som patofysiologisk anses å være en tilsvarende skade som den man ser i patellarsenen ved hopperkne Vi ønsker å sammenlikne kirurgisk behandling og eksentrisk trening som behandling av pasienter med hopperkne grad 3B Pasientene skal ha hatt symptomer i minst 3 måneder Følgende diagnostiske kriterier gjelder Aktivitetssmerte distinkt lokalisert til patellarsenen og eller tilhørende benete insersjoner på patella og palpasjonsømhet i tilsvarende område Differensialdiagnoser som bursitt meniskskader og patellofemorale smerter utelukkes ved klinisk undersøkelse og ved MR undersøkelse Pasienter skal ikke tidligere ha gjennomgått operasjon for skader i samme kne Pasientene vil etter inklusjon bli randomisert til eksentrisk trening eller kirurgisk behandling Treningsgruppa vil følge et program med vekt på eksentriske øvelser i 12 uker Kirurgisk behandling vil bli gjort gjennom longitudinell hudinsisjon langs senen og ved eksisjon av patologisk vev Postoperativt følger pasientene et treningsprogram etter samme modell som gruppen som får konservativ behandling men tilpasset den enkeltes kliniske tilstand post operativt Pasienten mottar ikke annen tilleggsbehandling enn evt antiflogistikum i treningsperioden Pasientene følges med følgende undersøkelser 1 VISA skala funksjonsscore som gjøres ved første undersøkelse deretter ukentlig i 12 uker og etter 6 12 og 24 mnd 2 Hoppetester

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/075---En-randomisert-sammenliknende-studie-av-kirurgisk-behandling-og-eksentrisk-trening-for-hopperkne-grad-3B-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 076 - Prevalensen av hopperkne blant norske toppidrettsutøvere
  regelmessig om økende problemer med utøvere som lider av hopperkne Vi har derfor planlagt en epidemiologisk undersøkelse for å kartlegge prevalensen av hopperkne blant norske mannlige eliteutøvere i forskjellige idretter Vi vil med denne undersøkelsen kunne sammenlikne prevalensen i forskjellige idretter Idrettene er valgt ut dels på grunnlag av de publiserte operasjonsmaterialene og dels pga kunnskap om belastningsmønsteret i den aktuelle idretten Som et ledd i studien vil vi også vurdere belastningsmønsterets betydning for forekomsten av hopperkne Som et ledd i studien vil man også vurdere reproduserbarheten ved klinisk undersøkelse intervju med hensyn til interobserver variasjon Samtlige spillere i utvalgte klubber som fyller inklusjonskriteriene gjennomgår et strukturert intervju med hensyn til treningsbakgrunn og andre kjente predisponerende faktorer Men skal forsøke å redegjøre for samtlige utøvere som fyller kriteriene for å unngå selection bias For gradering av tilstanden brukes VISA score Visentini 1998 som har vist høy intra og interobserver reliabilitet med hensyn til gradering av alvorlighetsgraden av lidelsen Dette er et skjema som selvutfylles av utøveren Spillerne gjennomgår i tillegg full standard klinisk knestatus Det er ikke planlagt billeddiagnostikk da undersøkelser med hensyn til diagnostikk viser lav positiv prediktiv verdi spesifisitet og sensitivitet både for ultralyd og MR Lian 1996

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/076---Prevalensen-av-hopperkne-blant-norske-toppidrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 109 - Skademekanismer ved hodeskader i fotball
  hodeskadene alvorlige og fører til akutt traumatisk hodeskade og varig uførhet Hodeskader med dødelig utgang har også blitt rapportert i fotball Hughes 74 I tillegg til akutte traumatiske hodeskader er man også bekymret for kroniske hjerneskader i relasjon til fotball Formålet med dette prosjektet er å analysere skademekanismer ved hodeskader og risiko situasjoner for hodeskade dvs om hode mot hode albue hode ball i hodet eller annet er den mest

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/109---Skademekanismer-ved-hodeskader-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 047 - Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball
  som hadde pådratt seg en fremre korsbåndskade ble innhentet fra lagenes trenere helsepersonell og forsikringsselskap Alle spillerne med fremre korsbåndskade ble intervjuet med et standardisert spørreskjema Blant informasjonen fra disse registreringene har vi data på skadetidspunktet dato hvilke type underlag parkett og kunstdekke skadene skjedde på og kamptimer spillertimer Data om hvor seriekampene i disse periodene 1989 91 93 96 og 98 2000 ble spilt er innhentet gjennom seriekalendere til Norges Håndballforbund Type underlag det er spilt på er innhentet fra Kulturdepartementet og Norges Byggforskningsinstitutt Av de 174 ACL skadene vi registerte skjedde 53 i seriekamper Totalt ble det spilt 6724 seriekamper i registreringsperioden Resultatene fra undersøkelsen kan ha betydning for valg av type dekke i nye haller samt danne utgangspunkt for videre forskning på ulike typer underlag skotyper og friksjonen mellom sko og underlag Results Totalt skjedde 41 skader i løpet av 4440 kamper på kunstdekker 0 66 1000 t og 12 skader skjedde i løpet av 2284 kamper på parkett 0 38 1000 t OR 1 76 0 93 3 36 P 0 08 Blant kvinner skjedde 36 skader i løpet av 2682 kamper på kunstdekker 0 96 1000 t og 8 skader skjedde i løpet av 1391 kamper på parkett dekker 0 41 1000 t OR 2 35 1 09 5 07 P 0 03 Blant kvinner i eliteserien skjedde 14 skader i løpet av 633 kamper på kunstdekker 1 58 1000 t og 2 skader i løpet av 289 kamper på parkett dekker 0 49 1000 t OR 3 25 0 76 14 38 ns Konklusjon Insidensen for fremre korsbåndskader blant kvinner var 2 3 ganger høyere på kunstdekker enn på parkett dekker mens ingen slik sammenheng ble funnet for menn Resultatene må tolkes med forsiktighet da vi har plassert alle kunstdekkene i en gruppe og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/047---Sammenheng-mellom-ulike-typer-gulvdekker-og-forekomsten-av-fremre-korsbandskader-i-handball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 043 - Dommerens rolle: En videoanalyse av regelfortolkning i situasjoner med høy risiko for skade i fotball
  1998 viste at bare 15 29 av skadene i fotball på internasjonalt og nasjonalt elitenivå førte til frispark mens de resterende skader oppstod uten at det ble dømt frispark I alle disse ikke friskspark situasjonene der skade oppstod involverte minst 60 kontakt mellom spillerne Ekstrand Gillquist 1983 fant tilsvarende resultater i lavere divisjonsfotball for menn og viste at 23 av de akutte skadene oppstod i frispark situasjoner I moderne fotball ser det ut til at antall frispark er økende Dommerens innflytelse på antall frispark og indirekte på skadefrekvensen er trolig større enn noen gang Dommerens rolle som en ekstern risikofaktor for fotballskader har tidligere ikke har vært undersøkt Dette prosjektet vil fokusere på frispark situasjoner og dommernes avgjørelser sett i forhold til korrekt tolkning av regelverket Det kan ligge et potensial for reduksjon av fotballskader gjennom å utdanne og trene dommere og spillere til å følge fotballens regelverk Analyse av dømte og ikke dømte frispark vil kunne føre til justering av dagens regelverk Materiale og metode Alle video opptak 182 fra norsk eliteserie kamper i sesongen 2000 vil bli gjennomgått med det mål å analysere dommernes avgjørelser i forbindelse med skader og høy risikosituasjoner En gruppe erfarne dommere vil analysere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/043---Dommerens-rolle-En-videoanalyse-av-regelfortolkning-i-situasjoner-med-hoy-risiko-for-skade-i-fotball-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 121 - Risikofaktorer for ankelskade i skandinavisk elitefotball
  al 1996 Dvorak 2000 Tidligere studier har beskrevet skadeinnsidens og skademønster skadetype lokalisasjon og alvorlighet i fotball Inklaar 1994 Dvorak 2000 Inklaar 1994b Kunnskap om risikofaktorer og skademekanismer er mangelfull Mannlige fotballspillere med tidligere ankelskade har redusert risiko for skade ved bruk av ortose Tropp 1985 Surve 1994 eller balansebrett Tropp 1985 Freeman et al 1965 fant at båndskader i ankelen ofte forårsaket en mangelfull propriosepsjon Han introduserte en modifisert Rombergs test der pasienten skulle balansere på skadet fot Freeman hevdet at nedsatt stabilitet i forbindelse med denne testen medførte mangelfull propriosepsjon Tropp et al 1984 viste at stabiliometri er en objektiv metode for å teste funksjonell ankelinstabilitet Målet med denne studien er å avdekke spesifikke risikofaktorer for ankelskade hos fotballspillere og dessuten finne ut om en enkel balansetest kan predikere sjansen for en ny ankelskade hos fotballspillere Før sesongen ble det foretatt testing av blant annet mekanisk ankelinstabilitet og utført funksjonelle ankeltester på spillere i Tippeligaen ca 330 spillere og islandske spillere i eliteserien og 1 div herrer ca 300 i tillegg besvarte alle spillerne et standardisert spørreskjema om risiko faktorer for ankelskade som f eks tidligere ankelskader alder side Det ble gjennomført stabilitetstesting av begge ankler til alle

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/121---Risikofaktorer-for-ankelskade-i-skandinavisk-elitefotball-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 042 - Skademekanismer for ankelskade i skandinavisk elitefotball
  al 1996 Dvorak 2000 Tidligere studier har beskrevet skadeinnsidens og skademønster skadetype lokalisasjon og alvorlighet i fotball Inklaar 1994 Dvorak 2000 Inklaar 1994b Åttifem prosent av alle ankelskader skyldes inversjonstraume Garrick 1988 som hovedsakelig involverer laterale ankelkompleks I de fleste tilfellene oppstår de laterale ankelskadene som følge av at foten roteres innover i plantarfleksjon samtidig som tibia roteres utover som forårsaker et anterolateral rotasjonsmoment Skademekanismene for ankelskade i fotball har tidligere ikke blitt detaljert beskrevet Idrettsspesifikk kunnskap og informasjon er nødvendig for å forstå årsaken til ankelskader i fotball De fleste tidligere studier har hentet informasjon om skademekanisme fra intervjuer med spillerne eller det medisinske støtteapparat i etterkant av skadesituasjonen Arnason et al 1996 Surve 1994 Nielsen 1989 Høy 1992 Hawkins 2001 Målet med studien er å detaljert beskrive skademekanismene for ankelskade i fotball i det spillerne skader seg ved hjelp av videoanalyse Videoopptak og skadedata fra alle akutte ankelskader oppstått i kamp ble samlet inn prospektivt fra Tippeligaen 2000 og islandsk eliteserie og 1 div for menn sesongene 1999 og 2000 Det medisinske støtteapparatet samlet inn skadedata Alle videoopptak av ankelskader ble samlet og hvert opptak analysert for seg og redigert med 3 sekvenser fra hver skadesituasjon Den ene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/042---Skademekanismer-for-ankelskade-i-skandinavisk-elitefotball-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive