archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 041 - Videoanalyse av akutte skader i norsk eliteserie i fotball for menn - Tippeligaen 2000
  en ytre risikofaktor for skade som tidligere ikke er beskrevet i litteraturen Kampanalyse i et fotballfaglig perspektiv har lenge vært benyttet i Norge av blant annet landslagstrenerne Olsen Larsen 1997 I dette prosjektet brukes erfaringene og metodene som er utviklet for fotballtrenere til en tilsvarende analyse av fotballskader Formålet med dette prosjektet er å analysere videotape av akutte skader i Tippeligaen 2000 ved å bruke en nyutviklet metode for kartlegging av skader og situasjoner med høy skaderisiko Skademekanismer for de vanligste fotballskadene vil bli beskrevet Materiale og metode Video opptak fra 182 kamper i norsk eliteserie i fotball sesongen fra april til ut oktober 2000 vil bli samlet inn og analysert Alle situasjoner der kampen blir stoppet fordi en spiller ser ut til å ligge skadet på banen vil bli notert En hendelse vil bli registrert dersom kampen blir stoppet av dommeren fordi en eller flere spillere ligger på banen i mer enn 15 sekunder og spilleren ser ut til å ha smerter eller får medisinsk hjelp Disse hendelsene inkludert forløpet som leder til en hendelse vil bli samlet på en master video tape Det medisinske støtteapparat for hvert lag vil fortløpende registrere alle akutte skader oppstått i kamp eller på trening i løpet av sesongen 2000 Omtrent 330 spillere deltar i prosjektet Hver hendelse som identifiseres på video opptak vil bli sammenlignet med medisinske journalnotater og klassifisert som en skade dersom en spiller ikke kan delta på trening eller i kamp minst en dag etter hendelsen har oppstått Skader vil bli klassifisert som lette dersom en spiller ikke kan trene normalt eller spille kamp i 1 7 dager moderat dersom skadet i 8 21 dager og alvorlig dersom skadet i mer enn 21 dager Lewin 1989 Skadetypene deles inn i kontusjoner båndskader strekkskader brudd og sårskader Det medisinske støtteapparat

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/041---Videoanalyse-av-akutte-skader-i-norsk-eliteserie-i-fotball-for-menn---Tippeligaen-2000/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 056 - Forebygging av strekkskader i hamstrings i fotball
  2000 sesongen med 13 av alle akutte skader Tross den store hyppigheten og ofte lange fravær pga disse skadene er det ikke etablert noen forskningsbasert metode for å forebygge strekkskader i hamstrings Formålet med dette prosjektet er å undersøke om antall og alvorlighetsgrad av strekkskader i hamstrings kan reduseres med et treningsprogram basert på styrke og bevegelighetstrening av hamstrings I samband med prosjektet er det utviklet en styrkeøvelse Nordic hamstring med vekt på eksentrisk funksjon dvs utvikling av kraft mens muskelen forlenges Deltakere Mannlige fotballspillere fra 16 av 20 fotballag fra elite og førstedivisjon på Island og spillere fra alle lag 14 i Tippeligaen totalt rundt 600 spillere Metode Studien strekker seg over tre år 2000 2001 og 2002 I 2000 sesongen ble skader som førte til fravær fra kamp eller trening registrert av det medisinske støtteapparatet hos hvert av lagene For hver skade ble følgende faktorer registrert Skadedato Aktivitet type kamp type trening Når i kamp trening skaden inntraff Spillerfunksjon da skaden skjedde Lokalisering og type skader skadens varighet og diagnose Spillernes eksponering trenings og kampprogram ble registrert av trenerne Før 2001 sesongen ble det laget et intervensjonsprogram bygget opp av tre øvelser En kortvarig tøyningsøvelse som skulle utføres før alle treninger og kamper bevegelighetstrening utført 3 ganger i uken i forberedelsesperioden og 2 ganger per uke i sesongen og en styrkeøvelse med kraftig eksentrisk fase Nordic hamstring utført 3 ganger i uken i forberedelsesperioden og 2 ganger per uke i sesongen I 2001 sesongen skulle de islandske lagene utføre alle øvelsene mens de norske lagene kun brukte tøyningsøvelsen og bevegelighetstreningen men ikke styrkeøvelsen Prosjektet ble introdusert i februar 2001 på seminarer for fysioterapeuter i Tippeligaen og fysioterapeuter og trenere i elite og førstedivisjon på Island Trenere fysioterapeuter og spillere fikk en brosjyre som beskriver øvelsene og programmet I

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/056---Forebygging-av-strekkskader-i-hamstrings-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 115 - Risikofaktorer for Achillesseneruptur
  sene ruptur med et konservativt behandlingsopplegg En cohort studie ble designet for dette formålet og pasientene ble fulgt med spørreskjema Resultatene ble dobbeltsjekket mot sykehuset journalsystem Results Vi har gjennomført i august 1998 en oppfølgende studie av pasientene operert ved Akershus Universitetets sykehus i perioden september 1990 til April 1997 Denne studien viser at det er en signifikant øket risiko 176 ganger for og også få den samme skaden på

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/115---Risikofaktorer-for-Achilleseneruptur/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 093 - Kollisjonsskader i alpinanlegg - et 6-årsmateriale
  viser på mange måter de alvorligste aspektene ved alpin skikjøring I et amerikansk materiale fra Colorado Prall et al 1994 var halvparten av de alvorlige ski og snøbrettskadene forårsaket av kollisjoner Introduksjon av snøbrett i alpinanlegg har av mange vært sett på som et potensielt problem Dette skyldes i første rekke at tradisjonelle alpinkjørere har en helt annen kjøremåte enn snøbrettkjørerne Dette gir et blandet kjøremiljø noe som antas å

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/093---Kollisjonsskader-i-alpinanlegg---et-6-arsmateriale/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 036 - Tverrsnittundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos eliteutøvere innen langrenn, roing og orientering
  høy er imidlertid ennå ikke dokumentert Den eneste tilgjengelige undersøkelsen fra langrenn viser at korsryggen er den vanligste lokalisasjonen for smerter blant juniorutøvere og unge eliteutøvere på seniornivå både for kvinner og menn Eriksson 1996 I langrenn benyttes forskjellige teknikker og det har vært spekulert i at både staking og skøyting kan føre til en for stor belastning på mellomvirvelskiven og omkringliggende strukturer Formålet med denne undersøkelsen er derfor å sammenligne forekomsten av korsryggsmerter blant eliteutøvere i langrenn med utøvere på samme nivå innen orientering og roing samt en ikke aktiv kontrollgruppe Grunnen til at vi benytter orienteringsløpere og roere som sammenlikning i tillegg til ikke aktive er at orienteringsløpere og roere antas å trene omtrent tilsvarende som langrennutøvere og at treningen medfører stor roing hhv liten orientering spesifikk belastning på korsryggen Metode En tverrsnittundersøkelse av forekomsten av smerter og skader i korsryggen vil bli gjennomført blant utøvere over 18 år innen langrenn roing og orientering av begge kjønn som deltar i en eller flere distanser under norgesmesterskapet NM i langrenn vinteren 2000 og roing orientering om sommeren høst 2000 I tillegg vil utøvere over 18 år som i perioden etter 1 januar 2000 har deltatt på NM deltakende lag men som ikke deltar på grunn av sykdom skader eller som har lagt opp som aktiv utøver i perioden bli kontaktet for deltakelse Under NM vil alle utøvere ca 150 av hvert kjønn i hver idrett få utdelt et spørreskjema med sikte på å kartlegge forekomsten av korsryggsmerter Ski ro og orienteringsforbundet vil bli kontaktet for å få tillatelse til å legge spørreskjema i deltakermappene som deles ut ved ankomst til NM I tillegg til spørreskjema vil informasjonsbrev samtykkeerklæring og frankert svarkonvolutt legges ved Dessuten vil vi under NM konkurransene kontakte lagenes trenere for å identifisere utøvere som ikke deltar

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/036---Tverrsnittundersokelse-av-forekomsten-av-korsryggsmerter-hos-eliteutovere-innen-langrenn-roing-og-orientering/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 051 - Forebygging av skader i fotball gjennom økt bevissthet om skademekanismene
  trenere og spillere kan redusere antall og alvorlighet av hendelser kontaktskader i kamper Deltakere Mannlige fotballspillere fra 16 av 20 lag i islandske elite serien og første divisjon omtrent 300 spillere Metode I sesongen 2000 var videoopptak av 90 kamper tilgjengelige hos det Islandske Riks TV Kampanalyse fra sesongen 1999 viste tre mekanismer som forårsaket 54 53 av de 102 hendelsene som inntraff a Overgangsangrep oppmerksomhet på ball takling fra side 21 6 b Forsvar taklingsdueller oppmerksomhet på ball eller dårlig teknikk 20 6 c Hodeduell oppmerksomhet på ball eller albuestøt i hodet 10 8 Før sesongen startet ble 8 lag besøkt 4 fra elite serien og 4 fra første divisjon med et intervensjonsprogram bygget på prinsippet guided discovery Spillerne analyserte skriftlig 12 hendelser fra video 4 fra hver type og forsøkte å finne strategier til forebygging av spillsituasjonen som førte opp til hendelsen De andre lagene ble benyttet som kontrollgruppe En hendelse ble registrert hvis dommeren stoppet en kamp pga forventet skade og spilleren lå mer en 15 s Hendelsen var kopiert til et mastertape til nærmere analyse Skade var definert når spilleren måtte forlate banen pga en hendelse eller han kunne ikke delta i kamp eller på trening

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/051---Forebygging-av-skader-i-fotball-gjennom-okt-bevissthet-om-skademekanismene-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 023 - Vurdering av ny testmetodikk for dynamisk styrketesting for rehabilitering av skader, prestasjonstesting og treningsstyring
  det nødvendig å ha nøyaktige metoder for å måle prestasjon i dynamisk muskelarbeid De senere årene er det utviklet nytt testutstyr for dynamisk styrketesting Musclelab Dette utstyret sies å kunne bidra til å styre valg av treningsmetoder og intensitet for styrke og spensttrening Siden målinger kan foretas med frie vekter eller dynamiske styrketreningsapparater for de fleste muskelgrupper kan det tenkes at relasjonene til idrettsprestasjoner er bedre enn det som er rapportert i andre studier med styrketesting Førtiåtte personer 14 eliteutøvere 12 aktive og 22 sedate personer ble testet tre påfølgende dager Den første testen var en tilvenning der en repetisjon maksimum 1RM ved 90 grader knebøy ble bestemt I de to siste testene gjennomførte personene en konsentrisk knebøy med motstand på 15 30 45 60 75 og 90 av den individuelle 1RM Hastighet kraft og styrke ble målt ved akselliometer eller ved lineær omkoding av Musclelab Peronene gjennomførte også stående vertikale hopp SJ motbevegelseshopp CMJ og stående hopp med 50 av egen kroppsvekt som motstand SJ50 Spenst ble bestemt utfra tid i luften målt fra en kontaktmatte Results Test retest variasjonskoeffisient CV varierte mellom 3 0 og 6 6 gjennomsnittlig hastighet 0 4 og 1 9 gjennomsnittlig kraft og 3

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/023---Vurdering-av-ny-testmetodikk-for-dynamisk-styrketesting-for-rehabilitering-av-skader-prestasjonstesting-og-treningsstyring-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 070 - Forekomst av leddbruskskader i kneet - en prospektive artroskopistudie
  og smerter i det skadet leddet I kneleddet forekommer disse skadene både sammen med fremre korsbåndskade menisk og som isolert skade Risikoen for slitasjeforandringerer i et vektbærende ledd er antatt og være betydelig ved en leddbruskskader da leddbrusk ikke har evnen til selvreparasjon Eksisterende behandlingsmetoder har usikker effekt kostbare og medførere en langvarig rehabilitering En objektiv evaluering av disse er også hemmet av at vi ikke vet sikkert forekomsten og naturlig forløp av denne skaden Denne studien vil kartlegge forekomsten insidensen av leddbruskskader gjennom en 6 måneders prospektiv registrering av leddbruskskade ved tre større sykehus i Oslo Sentralsykehuset i Akershus Martina Hansen Hospital og Ullevål sykehus diagnostisert ved kneleddsartroskopier Pasientens plager og funn vil bli registrert på ICRS skjema som er et internasjonalt skjema for registrering av denne type skader Pasienter med fulltykkelse leddbruskader vil bli fulgt og etterundersøkt etter 5 og 10 år Resultatene i denne studien vil være tredelt 1 Forekomsten og plager relatert til leddbruskskader vil bli kartlagt 2 Naturlig forløp av en fulltykkelse leddbruskskade vil bli kartlagt 3 Eksakt kunnskap om forekomst av skaden og assosiasjon til andre skader vil kunne gi en god basis for vurdering av kliniske studier på bruskreperasjonsmetoder med overraskende gode resultater

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/070---Forekomst-av-leddbruskskader-i-kneet---en-prospektive-artroskopistudie-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive