archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 092 - Håndleddsbeskyttere reduserer risiko for skade i håndleddet hos snowboardere
  endring i skadebildet ved bruk av håndleddsbeskyttere Enkeltobsevasjoner av frakturer høyere på underarmen er imidlertid gjort hos utøvere som har brukt håndleddsbeskytter Metode I perioden 9 februar til 9 april 1998 utførte vi en prospektiv randomisert studie i Hafjell alpinsenter Snowboardere ble ved ankomst i anlegget etter informert samtykke inkludert og randomisert variabel blokkrandomisering til enten forsøksgruppen som benyttet håndleddsbeskytter D ring wrist brace Smith Nephew eller til kontrollgruppen som kjørte uten håndleddsbeskytter Den samme snowboarder kunne delta flere dager men ble inkludert på nytt og randomisert hver gang Ved avreise fra anlegget samme dag ble både forsøksgruppen og kontrollgruppen undersøkt med tanke på skade Alle med mistanke om skade ble vurdert av lege i anlegget og eventuelt henvist sykehus for videre diagnostikk Alle med skade i håndleddet er etterkontrollert med tanke på varighet av symptomene Distorsjon ble definert som ømhet i håndleddet og nedsatt ROM med varighet i minst 3 døgn Fraktur diagnosen er stilt etter positiv radiologisk undersøkelse Results I alt 5 028 observasjoner ble gjort 99 3 i forsøksgruppen og 86 9 i kontrollgruppen ble evaluert Totalt ble 32 skader registrert i forsøksgruppen og 52 i kontrollgruppen Mean Days Between Injury MDBI var således 78 8 og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/092---Handleddsbeskyttere-reduserer-risiko-for-skade-i-handleddet-hos-snowboardere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 066 - Kliniske, funksjonelle og radiologiske konsekvenser 6-10 år etter fremre korsbåndskader i håndball - en oppfølgingsstudie
  og fritid etter en ACL skade Målet med studien er å evaluere 1 Tilbakekomst til idrett på samme nivå 2 Antall spillere som får en ny skade i sitt rekonstruerte kne 3 clinical outcome 6 10 år etter skaden i den operativt behandlede gruppen og den konservativt behandlede gruppen 4 Forekomsten av radiologiske forandringer og sammenhengen med clinical outcome 5 Forholdet mellom funnene ved klinisk eksaminasjon og clinical outcome Dette er en oppfølgingstudie av en gruppe håndballspillere med en tidligere ACL skade De skadde spillerne fra undersøkelsen i 1989 91 har blitt invitert til å delta i studien Vi har fulgt spillerne i 6 10 år etter deres ACL skade Undersøkelsesgruppen består av to fysioterapeuter og en lege Spillerne som bor i eller i nærheten av Oslo har kommet til Rikshospitalet for undersøkelser og tester Vi har reist rundt til tre byer rundt om i landet for å teste spillerne Undersøkelsen av spillerne har bestått av følgende tester Spørreskjema klinisk undersøkelse journal KT 1000 muskel styrketest IKDC score Lysholm og Tegner score røntgen funksjonelle knetester Resultatene kan gi grunnlag for rådgivning mhp fremtidig idrettsaktivitet for spillere med fremre korsbåndskader Results Av de 79 spillerne vi intervjuet ble 52 72 behandlet operativt og 22 28 konservativt Av spillerne i den operativt behandlete gruppen kom 33 58 tilbake til håndball på samme nivå mot 18 82 i den konservativt behandlede gruppen Elleve 22 av spillerne som fortsatte å spille håndball i den opererte gruppen pådro seg reruptur og seks 9 skadet motsatt kne alle under håndballspill Lysholm score var 85 13 for hele gruppen det var ingen forskjell mellom gruppene I IKDC ble 43 av spillerne ble klassifisert som abnormal og severly abnormal Det var statistisk signifikante forskjeller mellom skadet og motsatt ben ved alle funksjonelle tester 2 5 8 muskelstyrketester 3

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/066---Kliniske-funksjonelle-og-radiologiske-konsekvenser-6-10-ar-etter-fremre-korsbandskader-i-handball---en-oppfolgingsstudie/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 059 - Evaluering av utløserbindingene til World Cup utøvere av freestyle alpint - en feltundersøkelse
  og utløsermoment for bindingene til World Cup utøvere i freestyle kulekjøring Under World Cup på Lillehammer i 1995 ble tå enheten til utløserbindingene hos 54 utøvere avlest og testet manuelt ved hjelp av et Look test apparat Utøverne ble individuelt spurt om å anslå hva de trodde var anbefalt utløserverdi for deres eget vedkommende Avlest verdi estimert moment og anslått verdi ble sammenlignet med anbefalt ISO verdi basert på løpernes

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/059---Evaluering-av-utloserbindingene-til-World-Cup-utovere-av-freestyle-alpint-en-feltundersokelse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 030 - Ankelskader i volleyball: En prospektiv intervensjonsundersøkelse
  tidligere ankelskader som risikofaktor og å beskrive skademekanismene for ankelskader i volleyball og 2 gjennom de to neste sesongene å introdusere og teste effekten av et forebyggende program utviklet på basis av kunnskap om risikofaktorer og skademekanismer gjennom den første sesongen Fire hovedstrategier ble utviklet basert på data fra første sesong 1 regelendringer for å redusere størrelsen på konfliktsonen under nettet hvor en blokkspiller kan lande på en angrepsspillers fot eller vice versa 2 bruk av tape eller ortose for å gi ekstern støtte 3 spesifikk teknisk trening på sats og landingsteknikk i angrep og i forbindelse med tomanns blokk og 4 balansetrening for spillere med tidligere ankelskader De siste to strategiene 3 4 teknisk trening og balansetrening danner i tillegg til informasjon om skademekanismer basis for et spesifikt og billig forebyggende program som kan implementeres av trenere uten bistand av medisinsk personell Denne prospektive undersøkelsen ble følgelig gjennomført i norsk 1 og 2 divisjon gjennom innendørssesongene 1992 93 1993 94 and 1994 95 Basisdata om risikofaktorer og skademekanismer ble samlet inn gjennom 1992 93 sesongen Det skadeforebyggende programmet ble introdusert I klubbene gjennom 1993 94 sesongene Data samlet inn gjennom 1994 95 sesongen ble brukt til å vurdere effekten av programmet Results I den første sesongen fant vi at den samlede skadeinsidensen for alle typer akutte skader var 1 7 0 2 per 1000 spillertimer 1 5 0 2 på trening og 3 5 0 8 i kamp Ankelen var den regionen som sto for de fleste skadene 54 fulgt av korsrygg 11 kne 8 skulder 8 og fingre 7 Av ankelskadene var 79 reskader og den relative risikoen for skade var 3 8 p 0 0001 for ankler med tidligere skade 38 av 232 vs friske ankler 10 av 234 Videre fant vi nye skader blant 21 av

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/030---Ankelskader-i-volleyball-Forekomst-og-skademekanismer/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 034 - Ankelskader i volleyball: Forekomst og skademekanismer
  at volleyballskader primært skjer i nettsonen i forbindelse med blokk og angrep men mer data er nødvendig for å gi en mer fullstendig beskrivelse av skademekanismene for ankelskader I volleyball er lagene atskilt av nettet og midtlinjen og man skulle tro at dette ville redusere risikoen for ankelskader Men i følge FIVBs regelverk har spillere fra begge lag lov til å trå på den 5 cm brede midtlinjen og til og med inn på motstanderens banehalvdel forutsatt at en del av foten føttene er i kontakt med midtlinjen Det er med andre ord en 50 60 cm bred sone omkring midtlinjen hvor spillerne kan komme i konflikt med motspillerens føtter i forbindelse med landing etter blokk eller angrep I tillegg medfører blokksituasjoner hvor to eller tre spillere fra samme lag forsøker å sette blokk sammen en risiko for at disse kan lande på sidemannens føtter Vi forventer derfor at mange av skadene skyldes landing på med eller motspillers fot Målsettingen med denne studien er å undersøke insidens og skademekanismer for akutte ankelskader i en gruppe volleyballspillere på relativt høyt nivå Undersøkelsen ble gjennomført som en retrospektiv kohortundersøkelse hvor trenere og spillere i norsk 1 og 2 divisjon ble spurt om ankelskader og trenings konkurransedeltakelse gjennom 1991 1992 sesongen Undersøkelsen omfattet kun ligamentskader i ankelskader som førte til fravær fra kamp eller trening i minst én dag etter at skaden inntraff Results Til sammen 63 skader ble funnet blant 318 spillere I løpet av 60612 treningstimer og 928 kamper Den totale skadefrekvensen var 0 9 0 12 ankelskader per 1000 spillertimer 0 7 0 11 under trening og 2 6 0 56 i kamp Den relative risikoen for skader i kamp versus trening var 3 9 p 0 001 Kvinner hadde en skadefrekvens på 1 1 0 18 mens den for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/034---Ankelskader-i-volleyball-Forekomst-og-skademekanismer/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 057 - Skader hos World-Cup utøvere i freestyle alpint - en epidemiologisk studie av skader i en ekstrem skidisiplin
  registrerte vi antall løpere på ski skier days i henhold til kjønn og freestyle disiplin kuler hopp ballett Oppståtte skader ble registrert samme dag og de skadedeløperne ble fulgt videre for bekreftelse av diagnose og registrering av rehabiliteringstid Results I løpet av 8059 skier days registrerte vi 73 skader hos 55 utøvere noe som gav en skadefrekvens på 9 06 skader pr 1000 skier days Det var signifikant høyere skadefrekvens i hopp enn i kulekjøring Førtifem prosent av alle skader var kneskader isolerte MCL skader sto alene for 31 av alle skader Fem av skadene var ACL skader 15 av kneskadene Elleve prosent av alle skader var crusfrakturer og ankelskader Alvorlighetsgraden av skadene gradert etter Abbreviated Injury Scale AIS 1 6 var gjennomsnittlig 1 36 spredning 1 3 Skadene i kulekjøring var signifikant alvorligere enn hopp skadene I 72 av skadetilfellene var rehabiliteringstiden kortere enn 2 uker Fjorten av de skadede utøverne 55 pådro seg nye skader i løpet av sesongen Både hyppigheten av kneskader og skadefrekvensen generelt ble funnet å være høyere i freestyle enn det som tidligere er rapportert fra gjennomsnittspopulasjoner i større alpinsentra Prosentandelen av freestyleutøvere som måtte oppgi resten av sesongen pga skade 2 6 var

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/057---Skader-hos-World-Cup-utovere-i-freestyle-alpint---en-epidemiologisk-studie-av-skader-i-en-ekstrem-skidisiplin-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 064 - En prospektiv studie av fremre korsbåndskader i norsk elitehåndball
  som for eksempel en rask stans eller finte Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge skademekanismer og risikofaktorer blant kvinnelige håndballspillere med korsbåndskade for å forsøke å forstå hvorfor kvinner skader seg oftere enn menn Spesielt ønsket vi å kartlegge hvorvidt det er en opphoping av skader i visse faser av menstruasjonssyklusen mao om leddbåndets styrke kan variere gjennom menstruasjonssyklusen som funksjon av hormonsvingningene Alle korsbåndskader i eliteserien for menn og kvinner ble registrert i perioden 1993 96 og spillerne ble intervjuet med spørsmål omkring skademekanisme menstruasjonsstatus og p pillebruk I tillegg registrerte vi eventuelle ledsagende menisk og ligamentskader Results Vi registrerte 28 ACL skader 23 blant kvinner insidense 0 31 0 06 skader pr 1000 spiller timer og 5 blant menn 0 06 0 03 skader 1000 t p 0 001 vs kvinner risk ratio 5 0 Av de 28 skadene skjedde 24 i kamp 0 91 0 19 skader 1000 h kvinner 1 60 0 35 skader 1000 t menn 0 23 0 13 skader 1000 t p 0 001 vs kvinner risk ratio 7 0 og 4 på trening 0 03 0 02 skader 1000 t p 0 001 vs kamp risk ratio 29 9 Nesten alle

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/064---En-prospektiv-studie-av-fremre-korsbandskader-i-norsk-elitehandball-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 072 - Ultralydkarakteristika av lig. patellae blant eliteutøvere i volleyball med hopperkne
  Mange spillere lider av smerter i patellar eller quadricepssenen beskrevet av Blazina et al som hopperknesyndromet Flere studier med histologi og røntgenbilder av vevet har vist forandringer i senene hos pasienter med hopperkne Selv om årsaken til denne tilstanden ikke er kjent forklares funnene av enkelte som en konsekvens av en ikke tilhelet eller utilstrekkelig tilhelet delvis seneruptur Nyere studier har vist at ultralyd kan brukes til å påvise seneforandringer som senere bekreftes ved operasjon hos utøvere med alvorlige smerter i senen Så vidt oss bekjent er det bare en studie som har sammenlignet klinisk diagnose av hopperkne og funn med ultralyd på spillere med mildere symptomer Hensikten med denne studien var å undersøke og sammenligne funn ved ultralydundersøkelse av patellarsenen blant to grupper eliteutøvere i volleyball en gruppe uten symptomer og en gruppe med symptomer på hopperkne Results Av 47 spillere ble 25 diagnostisert med hopperkne og 7 med tidligere plager forenlig med samme diagnose Siden noen hadde problemer fra begge knær fant vi totalt 30 knær med nåværende plager og 9 knær med tidligere plager Syv av de 30 aktuelle knær hadde ingen patologiske forandringer ved UL undersøkelse Ultralydforandringer antatt å være forenlig med hopperkne fortykkelse av senen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/072---Ultralydkarakteristika-av-lig-patellae-blant-eliteutovere-i-volleyball-med-hopperkne-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive