archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 172 - Psykologiske risikofaktorer for skader blant kvinnelige elitefotballspillere
  som er påvirket av stress dårlige stresstaklingsstrategier og dårlig sosial støtte vil være mer utsatt for skader Det foreligger ingen studie fra elitefotball som har belyst sammenhengen mellom psykologiske faktorer og skaderisiko Målet med denne 8 måneder lange prospektive studien er å undersøke sammenhengen mellom ulike psykologiske karakteristika og risiko for skader blant kvinnelige elite fotballspillere Metoden Før sesongstart vil et spørreskjema bli introdusert til spillerne ca 250 spillere for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/172---Psykologiske-risikofaktorer-for-skader-blant-kvinnelige-elitefotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 168 - Skadeforekomst i norsk elitehåndball
  i norsk elitehåndball både for damer og for herrer i sesongen 2008 09 Metode Alle lag i elite og 1 divisjon er invitert til å delta i studien Disse vil utgjør 49 lag og omlag 800 spillere 350 kvinner og 450 menn Gjennom månedlig kontakt mellom lagets kontaktperson i hovedsak fysioterapeut lege og prosjektleder medarbeider vil alle skader registrert fortløpende i tillegg til trenings og kampeksponering Skadedefinisjon Akutte skader og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/168---Skadeforekomst-i-norsk-elite-handball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 166 - Skaderegistrering i kenyansk fotball
  en tidlig karriere stopp for talentfulle spillere i flere utviklingsland I studier på kvinnefotball fra Europa og Nord Amerika varierer insidensen fra 9 22 per 1000 kamp timer og 2 5 per 1000 trenings timer Få studier har blitt gjort på kvinnefotball i Afrika Mål med dette prosjektet er å analysere insidens omstendigheter og karakteristikker av skader i løpet av en to dagers fotball turnering i Kenya Metode Spesielt opptrente

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/166----/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 167 - Subtalar pronasjon og kne valgus under landing blant håndballspillere
  innenfor ulike ballidretter For å unngå slike skader må vi ha presise beskrivelser av risikofaktorer og skadesituasjoner Flere studier foreslår en sammenheng mellom økt pronasjon i foten og fremre korsbåndskade uten å kunne forklare med hvilken mekanisme denne faktoren virker på biomekanikken i kneet Det er i tillegg vist at økt valgusmoment i kneet under landing fra fallhopp kan predikere risikoen en idrettsutøver har for å pådra seg fremre korsbåndskade

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/167---Subtalar-pronation-and-knee-valgus-during-landing-in-handball-players/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 24 - Single-bundle versus double-bundle ACL reconstruction
  operasjon med anatomisk double bundle teknikk rekonstrueres fremre korsbånd til sine anatomiske røtter med 2 bunter istedenfor 1 bunt den anteromediale AM og den posterolaterale PL bunten Dette har biomekanisk vist å gi en bedret rotasjonstabilitet i kneet i forhold til kun rekonstruksjon med en bunt Det finnes foreløpig få gode kliniske studier på bruk av denne metoden det er dessuten lite forskning på pasientens subjektive vurdering av kneet ved denne operasjonsmetoden Formålet med studien er å sammenlikne de 2 operasjonsmetodene ut ifra subjektive skåringssystem kliniske og funksjonelle tester og i tillegg å se på utviklingen av røntgenologiske forandringer i knærne Oppfølgingstiden for studien blir inntil 5 år etter operasjon Metode Prosjektet er en randomisert kontrollert studie som gjennomføres ved Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus og Martina Hansens Hospital Studien sammenlikner pasienter operert med enten anatomisk single eller double bundle teknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbåndet Det skal inkluderes 112 pasienter med en fremre korsbåndskade i alder 18 og 40 år til denne studien Hypotesen er at knefunksjon til operererte pasienter målt ved KOOS Knee Osteoarthritis Outcome Score ikke er forskjellig hos personer som er blitt operert med single bundle versus de operert med double bundle operasjonsteknikk Implikasjoner Studien ønsker

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/24---Single-bundle-versus-double-bundle-ACL-reconstruction/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 60 - Forebygging av skulderproblemer blant håndballspillere
  kraftfulle kast som for det meste foregår over skulderhøyde En nylig prospektiv risikofaktor studie fra Senter for idrettsskadeforskning avdekket at skulderproblemer er et utbredt problem og tiltak for å forebygge skulderproblemer bør iverksettes I løpet av 2011 2012 sesongen hadde gjennomsnittlig 30 av herrespillerne i Postenligaen symptomer fra skulderen De oppgav at de måtte redusere treningsmengden og opplevde at de ikke presterte optimalt Det ble avdekket en sammenheng mellom skulderproblemer og redusert kontroll omkring skulderbladet redusert kraft i utadrotasjon og redusert bevegelsesutslag i skulderleddet Neste steg vil være å undersøke om forebyggende trening rettet mot disse risikofaktorene kan ha effekt på omfanget av skulderproblemer Formålet med prosjektet er å utarbeide et forebyggingsprogram for å redusere prevalensen av skulderproblemer blant elite håndballspillere og undersøke effekten av det ved å gjennomføre en randomisert kontrollert studie Metode I forkant av 2014 2015 sesongen vil alle mannlige og kvinnelige håndballag i Postenligaen og 1 divisjon bli invitert til å delta i studien Alle som ønsker å delta vil bli testet av et test team før sesongstart i forbindelse med en håndballtrening Etter testingen og før sesongstart vil halvparten av lagene vilkårlig bli trukket til å gjennomføre et 10 minutters forebyggingsprogram mens de resterende lagene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/60---Forebygging-av-skulderproblemer-blant-handballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 017 - Nasjonalt korsbåndregister
  ca 4 000 korsbånd og i de siste årene er det sett en tendens til at flere pådrar seg denne skaden enten ved mosjonsaktiviteter eller i idrett På kort sikt fører korsbåndskaden ofte til nedsatt funksjon og aktivitetsnivå på lang sikt til artrose i kneleddet Korsbåndskade er en av de mest alvorlige skadene som kan oppstå i kneet og er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis Hvert sykehus mottar rapporter

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/Et-nasjonalt-register-for-korsbandskader-i-kneet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 230 - Screening av idrettsutøvere
  kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å beskytte utøvernes helse Det finnes lite dokumentasjon på effekten av slike helsekontroller Det er i tillegg uenighet om hvilke tester som skal inkluderes og når i sesongen utøverne bør undersøkes Nylig har det også blitt stilt spørsmål ved nytteeffekten av helsekontroller for å avdekke alvorlige helseproblemer hos toppidrettsutøvere Formålet med prosjektet er å dokumentere verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/230---Screening-av-idrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive