archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 001 - Den unge eliteutøverens helse
  helseplager har de Hvordan påvirkes deres idrettsprestasjoner og idrettsdeltagelse av skader og sykdom og hvem har størst risiko for sykdom og skade I tillegg vet vi lite om det er noen sammenheng mellom risiko for ulike helseplager og fysisk form eller trenings og konkurranseprogram Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om omfanget av helseplager hos unge toppidrettsutøvere Vi ønsker å kartlegge graden av helseplager hos unge eliteutøvere hvilke plager de får og hvordan de opplever helseplagene sett i lys av trening deltagelse og prestasjon i egen idrett Metode Førsteklasseelever på toppidrettsgymnasene Wang Oslo NTG Bærum og NTG Lillehammer er invitert til å være med i denne undersøkelsen Som 2 kontrollgrupper vil i tillegg noen av deres lagkamerater fra lokalmiljøet samt elever som ikke driver med toppidrett bli invitert til å være med i studien Oppstart av studien er ved skolestart 2014 15 Elevene vil følges gjennom hele skoleåret 2014 15 Alle de inkluderte fyller ut et generelt elektronisk spørreskjema om treningsbakgrunn og helse sykdommer og skader Deretter vil alle førsteklasseelevene fra Wang og NTG gjennomføre et generelt testbatteri på fysisk form Ironman Jr Alle deltagere skal besvare et ukentlig spørreskjema om hvordan de opplever eventuelle helseplager i relasjon

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/001---Den-unge-eliteutoverens-helse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 89 - Risikofaktorer for belastningsskader i håndball
  En tverrsnittstudie fra Senter for idrettsskadeforskning på kvinnelige elitespillere har avdekket at hele 57 av spillerne i Postenliagen sliter med vonde skuldre som fører til nedsatt prestasjon under trening og kamp Det er derimot ingen informasjon tilgjengelig på skulderproblematikk blant mannlige håndballspillere Vi mangler også informasjon om risikofaktorer som er med på å forårsake skulderskader Denne informasjonen er nødvendig for å utvikle effektive og målrettede skadeforebyggende tiltak Forskning fra andre kastidretter som f eks baseball tyder på at både spillernes styrke og fleksibilitet av rotator cuff muskulaturen samt evnen til å stabilisere skulderbladene og skuddmengde er faktorer som spiller sentrale rolle for utviklingen av belastningsskader i skulderen Mål med denne studien er to delt Registrere omfanget av skulderskader og problemer blant norske mannlige elitespillere i Postenligaen Analysere innflytelsen av skulderstyrke skulderfleksibilitet nevromuskulær kontroll og kastmengde på skulderskaderisiko Metode I oppstarten til 2011 12 sesongen ble alle lag i Postenligaen besøkt og spillernes skulder ble målt på styrke fleksibilitet og nevromuskulær kontroll I tillegg ble spillerne videofilmet i en uke for å få et estimat på omfanget av deres kast og pasninger i løpet av treninger og kamper Skulderskader ble gjennom sesongen registrert ved hjelp av en metode som nylig er

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/89---Risikofaktorer-for-belastningsskader-i-handball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 098 - Skaderate og skademønster i FIS WC snowboard
  hvor eksponeringen antall startede løp er presist utregnet Formål Kartlegge skaderate og skademønster i FIS WC snowboard hos menn og kvinner Metode Retrospektive intervju ble utført med WC snowboardutøvere ved hver sesongavslutning i perioden 2007 2012 Skader som hadde skjedd i løpet av konkurransesesongen ble registrert ved hjelp av et standardisert intervjuskjema og et standardisert skadeskjema Dersom utøveren ikke var til stede ble treneren eller medisinsk personell intervjuet Vi kalkulerte

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/098---Skaderate-og-skademonster-i-FIS-WC-snowboard/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 103 - Forekomst av spisefortyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere
  examination del 2 Totalpopulasjonen av førsteklasseelever ved Toppidretts og skigymnas i Norge samt to tilfeldig valgte videregående skoler kontroller vil bli invitert til å delta Elever som rapporterer symptomer assosiert med spiseforstyrrelser vil bli klassifisert som risiko elever for spiseforstyrrelser I del 2 vil alle risiko elever samt et tilfeldig utvalg av ikke risiko elever fra Toppidretts og skigymnasene og 50 av alle klassifisert i og uten risiko fra kontrollskolene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/103---Forekomst-av-spisefortyrrelser-blant-unge-eliteidrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 90 - Overvåkingssystem for skader og sykdommer blant norske Olympiske og Paralympiske utøvere
  tilfeller ha alvorlige konsekvenser for utøverens ambisjoner om å prestere best mulig Mål Utvikle et overvåkingssystem for skader og sykdommer blant de norske kandidater for deltakesle i Olympiske eller Paralympiske leker og sikre rask oppfølging av utøverne gjennom god kommunikasjon med helseapparatet Metode En ny utviklet metode for å fange opp belastningsskader i alle idretter er blitt etablert for å registrere sykdommer og skader blant de aktuelle utøverne Disse 142

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/90---Overvakingssystem-for-skader-og-sykdommer-blant-norske-Olympiske-og-Paralympiske-utovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 111 - Effekt av SPILLEKLAR på prestasjon og skaderisiko
  studien er å analysere om ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR til trenere kan forbedre nevromuskulær prestasjon blant 14 18 år gamle fotballjenter samtidig som å kunne redusere skaderisikoen Metode I den canadiske 2011 fotballsesongen Mai August ble 31 trenere introdusert til SPILLEKLAR enten via SPILLEKLAR websiden til FIFA gjennom en SPILLEKLAR workshop eller gjennom workshop ukentlig oppfølging på fotballbanen Gjennom sesongen blir spillernes spille og treningstid deltakelse i SPILLEKLAR

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/111---Effekt-av-SPILLEKLAR-pa-prestasjon-og-skaderisiko/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 222 - Ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR
  metode er best egnet for å oppnå høyst mulig compliance med treningsprogrammet Målet med denne cluster randomiserte studien er å analysere om ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR til fotballtrenere til 14 18 år gamle jenter kan forbedre deres compliance med skadeforebyggende trening samt å redusere skader Metode I den canadiske 2011 fotballsesongen Mai August ble 31 trenere og lag introdusert til SPILLEKLAR enten via SPILLEKLAR websiden til FIFA gjennom

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/222---Ulike-metoder-a-lare-bort-SPILLEKLAR/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 220 - Bruk av røyk, snus og alkohol blant toppidrettselever og kontroller
  84 på spørsmål om idretts og aktivitetshistorie treningsbelastning helse og bruk av røyk snus og alkohol Statistiske analyser ble gjort ved uavhengig t test kji kvadrat test og multippel logistisk regresjonsanalyse Resultat En høyere andel kontrollelever enn utøvere oppga at de røyket daglig eller av og til 17 vs 1 p 0 001 Det var ingen kjønnsforskjell i andelen røykere i noen av gruppene En høyere andel kontrollelever enn idrettselever brukte snus daglig eller av og til 31 vs 17 p 0 001 og flere gutter enn jenter ved både kontrollskolene 36 vs 24 p 0 012 og toppidrettsgymnasene 19 vs 12 p 0 028 oppga dette Videre var det flere utøvere i lagidretter enn individuelle idretter som snuste 21 vs 9 p 0 001 En større andel kontrollelever enn utøvere rapporterte at de drikker alkohol minst en gang i måneden 46 vs 11 p 0 001 Det var ingen kjønnsforskjell i andelen som oppga å drikke alkohol i noen av gruppene og ingen forskjell mellom utøvere i lagidretter og individuelle idretter 12 vs 9 p 0 288 Innad i kontrollgruppen var det høyere risiko for røyking blant elever som ikke deltok i organisert idrett OR 4 5 95 konfidensintervall

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/220---Bruk-av-royk-snus-og-alkohol-blant-toppidrettsutover-og-kontroller/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive