archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Hvem er vi?
  idrettsskadeforskning i 2000 skjedde det en rask utvikling Nye prosjekter trengte flere stipendiater og forskere Av øvrig fast personell ved Norges idrettshøgskole har professor dr philos Ingar Holme også en sentral veilederrolle som programmets statistiker Ut over hans engasjement som professor II ved NIH er Holme ansatt i bistilling 30 ved Senter for idrettsskadeforskning I tillegg er professor dr med Lars Nordsletten ansatt fra 1 8 2006 som seniorforsker med tanke på å styrke forskning på forebygging av skader i alpin skisport Hans 20 stilling er finansiert gjennom midler fra djo som finansierer etableringen av FIS Injury Surveillance System et nytt skadeovervåkingssystem etablert på oppdrag for det internasjonale skiforbundet FIS Dette innebærer at Senter for idrettsskadeforskning nå har knyttet til seg fire seniorforskere med professorkompetanse Kleivstua 2007 Senter for idrettsskadeforskning har til enhver tid mellom 15 og 25 stipendiater og studenter som arbeider på heltid eller deltid med ulike forskningsprosjekter I tillegg er fire av senterets opprinnelige stipendiater Thor Einar Andersen Grethe Myklebust Tron Krosshaug og Kathrin Steffen tilsatt i forskerstillinger noe som gjør at balansen mellom seniorveiledere mellomstillinger og stipendiater er meget god og gruppen vokser videre Leangkollen 2009 Kleivstua 2013 Publikasjonslister Publikasjonsliste 2000 2003 pdf Publikasjonsliste 2004 pdf

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Hvem-er-vi/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Idrettsskader i Norge
  korsbåndskader Disse skadene er alvorlige fordi de fører til lange fravær fra arbeid og idrett og ikke minst fordi de fører til høy risiko for tidlig slitasjegikt kneartrose Foreløpig ser det ikke ut til at vi kan forhindre utvikling av slitasjegikt selv med moderne operasjons og rehabiliteringsmetoder I Eliteserien i håndball for kvinner var det på 90 tallet til sammen ett helt lag som pådro seg en korsbåndskade hver sesong I dag er dette tallet vesentlig lavere takket være forebyggende tiltak Problemet er at vi har hatt for lite kunnskap om skademekanismer og om hvilke tiltak som kan forebygge slike skader særlig har vi visst for lite om forebygging av alvorlige kneskader og om tiltak som kan tilpasses forholdene i norsk idrett Vi har også et behov om kunnskap når det gjelder skadeutvikling og behov for forebyggende tiltak innen nye idretter med høy skaderisiko som f eks snowboard Forskning på forebyggingsfeltet har til nå vært preget av enkeltprosjekter som i seg selv kan ha gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder skadeforekomst skadetyper og alvorlighetsgrad innen ulike idretter men som ikke har vært egnet til å gi den nødvendige innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Idrettsskader-i-Norge/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Finansiering
  videre drift gjennom basisfinansiering fra Helse Sør Øst og Kirke og Kulturdepartement KKD KKD har gitt en støtte på 2 mill kr årlig for perioden 2005 2007 på tilsvarende måte som den innledende femårsperioden 2000 2004 mens Helse Øst har bidratt med 2 5 mill kr årlig i samme periode I forbindelse med søknadsprosessen fikk Senter for idrettsskadeforskning status som Helse Sør Øst Forskningsgruppe som er den betegnelsen Helse Sør Øst benytter på sine toppforskningsgrupper Helse Sør Øst videreførte støtten i 2008 i likhet med Norsk Tipping og NIF KKD har i 2008 også bevilget midler til delfinansiering av to nye prosjekter innen spiseforstyrrelser og hjertescreening samt kunnskapsformidling I tillegg til nevnte basisfinansiering fra KKD Helse Sør Øst og NIF Norsk Tipping mottar Senter for idrettsskadeforskning etter søknad prosjektstøtte til enkeltprosjekter fra det internasjonale skiforbundet FIS og dj Ortopedics djo det internasjonale fotballforbundet FIFA Odd Fellow medisinskvitenskapelig forskningsfond og fra Fondet til fremme av idrettsmedisin Ytterlige informasjon om finansiering og bevilgninger finnes i årsrapportene Publikasjonslister Publikasjonsliste 2000 2003 pdf Publikasjonsliste 2004 pdf Publikasjonsliste 2005 pdf Publikasjonsliste 2006 pdf Publikasjonsliste 2007 pdf Publikasjonsliste 2008 pdf Publikasjonsliste 2009 pdf Publikasjonsliste 2010 pdf Publikasjonsliste 2011 pdf Publikasjonsliste 2012 pdf Publikasjonsliste 2013 pdf Publikasjonsliste

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Finansiering-og-okonomi/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Referansegruppe
  Tipping AS direktør Fredrik S Bendiksen Nycomed leder av organisasjonskomiteen for alle 3 World Congress on Sports Injury Prevention professor dr med Roald Bahr og professor dr med Lars Engebretsen Referansegruppen har normalt kvartalsvise møter Publikasjonslister Publikasjonsliste 2000 2003 pdf Publikasjonsliste 2004 pdf Publikasjonsliste 2005 pdf Publikasjonsliste 2006 pdf Publikasjonsliste 2007 pdf Publikasjonsliste 2008 pdf Publikasjonsliste 2009 pdf Publikasjonsliste 2010 pdf Publikasjonsliste 2011 pdf Publikasjonsliste 2012 pdf Publikasjonsliste 2013 pdf

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Referansegruppe/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Kvalitetssikring
  har vært svært vellykket og vurderes til å være en kritisk suksessfaktor for å oppnå god kvalitet på forskningen Stipendiatene får dessuten verdifull erfaring i å presentere og drøfte egne prosjekter og resultater gjennom hele prosjektperioden I tillegg har seminarene en viktig milepælsfunksjon for hver enkelt prosjektleder Følgende utenlandske gjesteforskere har deltatt Mai 2014 Jill Cook Australia Michael Fogelholm Finland Henning Langberg Danmark Erik Witvrouw Qatar Gino Kerkhoffs Nederland Mai 2013 Robert LaPrade USA Willem van Mechelen Nederland Håkon Alfredson Sverige Rob Herbert Australia Johannes Tol Qatar Mai 2012 Karim Khan Heather McKay Canada Ton van den Bogert USA Jan Ekstrand Sverige Mai 2011 Wendy Brown Australia Ingrid Nygård USA Scott McLean USA Wayne Derman Sør Afrika Mai 2010 Heather McKay Canada Karim Khan Canada Domhnall MacAuley Irland Evert Verhagen Nederland Mai 2009 Jiri Dvorak Sveits Jari Parkinen Finland Eva Roos Danmark Steven Blair USA Mai 2008 Martin Schwellnus Sør Afrika Paul McCrory Australia Bengt Saltin Danmark Michael Fogelholm Finland Mai 2007 Heather McKay Canada Karim Kahn Canada Håkon Alfredson Sverige Michael Kjær Danmark Sandra Shultz USA Mai 2006 Jack Lewis USA Jos Twisk Nederland Colin Boreham Storbritannia Håkon Alfredson Sverige Mai 2005 Rob Herbert Australia Willem van Mechelen Nederland Domhnall MacAuley Nord Irland Mai 2004 Jan Ekstrand Sverige Jimmy Slauterbeck USA Tom Best USA Gijs Langevoort Nederland November 2003 Astrid Junge Sveits Per Hölmich Danmark Mai 2003 Tim Hewett USA Lynn Snyder Mackler USA Veit Senner Tyskland Carolyn Emery Canada November 2002 Bill Garrett USA Bert Mandelbaum USA Mai 2002 Willem Meeuwisse Canada Michael Kjær Danmark Colin W Fuller UK November 2001 Bruce Beynnon USA Paul McCrory Australia Ejnar Eriksson Sverige Suzanne Werner Sverige Nils Wedderkopp Danmark Mai 2001 Patria Hume New Zealand Jon Karlsson Sverige November 2000 Karim Khan Canada Jack L Lewis USA Per Renstrøm Sverige Mai

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Kvalitetssikring---forskningsseminarer/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Kongresser
  ryggskader samt idrettsspesifikke metoder for forebygging av skader i bl a fotball racketidretter alpint og snowboard rugby og friidrett Tema ble belyst med ulike perspektiver medisin psykologi idrettsfag og biomekanikk Programmet inneholdt 5 oversiktsforedrag av kjente klinikere og forskere om sentrale tema knyttet til forebygging av idrettsskader og 19 symposium med til sammen 127 inviterte foredrag Paneldebatter summerte opp symposiene I tillegg ble 187 abstract presentert som frie foredrag eller poster Abstractene er publisert i British Journal of Sports Medicine Det ble også avholdt 21 forskjellige mer praktisk orienterte workshops hvor man bl a kunne lære konkrete skadeforebyggende treningsprogram I likhet med Oslokongressen i 2005 er de fleste inviterte foredragene i sin helhet lagt ut på senterets nettsider med lyd og bilde Senterets nettsider er dermed blitt en unik ressurs for den som ønsker oppdatert informasjon om forskning på forebygging av idrettsskader I forkant av kongressen 22 24 juni arrangerte Senter for idrettsskadeforskning også et Advanced Team Physician Course på Svinøya i Svolvær i samarbeid med IOC American Medical Society for Sports Medicine AMSSM og the International Society for Arthroscopy Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine ISAKOS Kurset ble arrangert som et satellittkurs til World Congress of Sports Injury Prevention med fokus på sentrale kliniske spørsmål av stor betydning for idrettsleger som arbeider med lagidrettsutøvere på toppnivå Her redegjorde verdens ledende eksperter for state of the art når det gjaldt utredning og behandling av skader og sykdom blant idrettsutøvere Kurset samlet 25 inviterte forelesere fra ni ulike land og 75 deltakere Lars Engebretsen og Roald Bahr var ledere for fagkomiteen Neste kongress ble arrangert i Monaco i april 2011 og også her ble det arrangert et Advanced Team Physician Course på Korsika i forkant av kongressen Konseptet var det samme som de tidligere kongressene bortsett fra at 2011 kongressen ble

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/2nd-World-Congress-on-Sports-Injury-Prevention/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Informasjonsvirksomhet
  Bli Bedre samt informasjonsmateriell rettet mot trenere i barne ungdomsidretten I samarbeid med Norsk Tipping er DVDen videreutviklet med utvidet innhold i forhold til forrige utgave og lansert under nytt navn Skadefri i mai 2007 DVDen selges til kostpris og mer enn 450 DVD er er nå distribuert til norsk idrett DVDen Skadefri selges nå gjennom Akilles idrettsforlaget I samarbeid med Norsk Tipping kunne i mai 2008 www skadefri no lanseres Hovedmålgruppen for denne nettsiden er alle aktive trenere ledere og foreldre i norsk idrett I tillegg til DVD mediet representerer internett en selvsagt kanal for å gjøre innholdet av DVDen Skadefri tilgjengelig for norsk idrett på en kostnadseffektiv måte Senter for idrettsskadeforskning har siden desember 2006 arbeidet med å utvikle et konsept for dette i samarbeid med Making Waves I første omgang er innholdet primært rettet mot de største idrettene fotball og håndball I tillegg til at de praktiske forebyggingssidene er lett tilgjengelig fra forsiden på www klokavskade no er det direkte tilgang til disse gjennom nettadressen www skadefri no I samarbeid med Norsk Tipping kunne www skadefri no lanseres i mai 2008 med en pressekonferanse der mye media var til stedet og representanter fra norsk idrett utalte seg positivt om nytten av skadeforebyggende arbeid på alle nivå SKADEFRI er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang på oppdatert informasjon om idrettsskader med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og mest alvorlige skadene Men sidene inneholder også et vell av informasjon for den som ønsker å lære mer om de vanligste skadene som skjer i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet Hovedmålgruppen er alle aktive trenere ledere og foreldre i norsk idrett Målet med de nye sidene er å nå frem til utøvere og trenere med praktisk brukerrettet informasjon

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Informasjonsvirksomhet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Vitenskapelig produksjon
  dag I tillegg gir hver prosjektside og personside medarbeidere en oversikt over publikasjoner og presentasjoner knyttet til det enkelte prosjekt person Publikasjonslister Publikasjonsliste 2000 2003 pdf Publikasjonsliste 2004 pdf Publikasjonsliste 2005 pdf Publikasjonsliste 2006 pdf Publikasjonsliste 2007 pdf Publikasjonsliste 2008 pdf Publikasjonsliste 2009 pdf Publikasjonsliste 2010 pdf Publikasjonsliste 2011 pdf Publikasjonsliste 2012 pdf Publikasjonsliste 2013 pdf Publikasjonsliste 2014 pdf Årsrapporter Årsrapport 2000 pdf Årsrapport 2001 pdf Årsrapport 2002 pdf Årsrapport

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Artikkel/Vitenskaplig-produksjon/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive