archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oslo Sports Trauma Research Center - Startpage
  complete the new Sports Medicine Diploma offered by the IOC Read more High risk of injury among World Cup Telemark athletes A new study from the Oslo Sports Trauma Research in BJSM revealed that the risk of injury among the world s best telemark athletes is high compared to the other FIS disciplines alpine skiing snowboarding and freestyle Read more Jan Harald Røtterud defends his PhD thesis March 6th Friday

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Introtekst
  Introtekst Introtekst Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer skademekanismer og forebyggende tiltak med særlig

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/templates/Article.aspx?id=382&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Høy skaderisiko for telemarkkjørere i World Cup
  og hennes team har nylig fått publisert den første langtidsstudien blant verdens aller beste telemarkkjørere og skaderisikoen er høy Gjennom 5 sesonger ble retrospektive intervju utført med alle WC telemarkutøvere eller trenere hvis utøveren ikke var tilstede ved slutten av hver vintersesong i perioden 2008 2013 Alle akutte skader i løpet av konkurransesesongen med behov for tilsyn av medisinsk personell ble registrert Eksponering dvs antall renn i løpet av en sesong ble kalkulert manuelt for hver utøver ved å benytte resultatlister fra den offisielle databasen til det internasjonale skiforbundet FIS Hver 4 utøvere med en skade per sesong kvinner spesielt utsatt Totalt 149 akutte skader ble registrert i løpet av 565 utøversesonger Den absolutte skadeinsidensen nye skader i løpet av en sesong var 26 4 skader per 100 utøvere per sesong Kvinnelige telemarkutøvere hadde en 50 høyere risiko for skader enn menn Forskerne registrerte 69 skader som fant sted under FIS WC renn tilsvarende en relativ skadeinsidens på 8 2 skader per 1000 løp Disse tallene er på høyde med dem vi kjenner til fra de beste alpin snowboard og freestyle utøvere sier Melissa Woll Johansen Risikoen for kneskader 3 ganger så høy for kvinner som for menn Kneet var

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/templates/Article.aspx?id=2829&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny doktorgrad på skade av leddbrusk og fremre korsbånd i kne
  individer Optimal behandling vil gi bedret livskvalitet for pasientene og reduserte kostnader for samfunnet I sitt doktorgradsarbeid Skade av leddbrusk og fremre korsbånd i kne har Jan Harald Røtterud bilde vist at dagens behandling av pasienter med skade på kneets fremre korsbånd kombinert med skade på leddbrusken gir dårlige resultater Røtterud og medarbeidere benyttet data fra de nasjonale korsbåndsregistrene i Norge og Sverige og analyserte opplysninger fra oppimot 16 000 pasienter med fremre korsbåndskade Dette er et av de største pasientmaterialene som er undersøkt innenfor feltet I sine arbeider har Røtterud og medarbeidere vist at pasienter med fremre korsbåndskade og bruskskade anga at de hadde dårligere knefunksjon 2 år etter korsbåndsoperasjon enn pasienter uten ledsagende bruskskade Bruskskaden ble ikke behandlet kirurgisk hos omlag halvparten av pasientene mens de resterende i hovedsak ble behandlet med kirurgisk opprensking debridement eller syling mikrofraktur Opprensking ga ingen effekt og syling ga dårligere resultat enn ingen behandling Resultatene indikerer at man bør være svært restriktiv med syling av disse bruskskadene Videre fant Røtterud og medarbeidere at menn generelt og mannlige håndballspillere især er mer utsatt for disse kombinerte skadene Professor Asbjørn Årøen har vært hovedveileder for Jan Harald Røtterud med professor Lars Engebretsen og professor

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/templates/Article.aspx?id=2827&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Prestisjefull internasjonal pris til Marianne Martinsen
  av arbeidet vi har gjort og av et felt som fortjener mer oppmerksomhet sier Martinsen Et skjema for screening av spiseforstyrrelser tilpasset kvinnelige utøvere har vært etterspurt både nasjonalt og internasjonalt Studien er en del av Martinsen sin doktorgrad om forebygging av spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere og publiseres i MSSE i august Sammen med medforfatterne Professor Ingar Holme Førsteamanuensis Monica Klungland Torstveit Professor Anne Marte Pensgaard og Professor Jorunn Sundgot Borgen har hun utviklet og validert et spørreskjema tilpasset unge kvinnelige idrettsutøvere som kan skille mellom utøvere med og uten spiseforstyrrelse Det er ekstra morsomt å avslutte doktorgradsarbeidet med å bli hedret for 2 forskningspriser under en og samme kongress for arbeidet vi har gjort Det er til stor inspirasjon og gir ekstra motivasjon for forberedelser til disputas og videre forskning forteller Martinsen videre Viktige relevante funn bakgrunnsinformasjon om studien Vi vet at spiseforstyrrelser kan ha negativ effekt knyttet til fertilitet benmasse og mental helse Økt skaderisiko og store prestasjonsendringer er naturlige konsekvenser For mange vil dette kunne føre til en kortere idrettskarriere Tidligere studier viser at utøvere sjelden selv rapporterer en spiseforstyrrelse og gjerne underrapporterer symptomer assosiert med spiseforstyrrelser som eksempelvis bruk av oppkast ved bruk av spørreskjema Dette kan delvis begrunnes i at spørreskjemaene som til nå har vært benyttet ikke har vært gode nok herunder tilpasset elite idrettsutøvere Med tanke på de alvorlige psykiske og fysiske konsekvensene har tiltak for å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser i idretten og identifisere utøvere i risiko eller allerede med en utviklet spiseforstyrrelse slik at tiltak og behandling kan komme raskt i gang vært etterspurt i en årrekke Vi ønsket derfor å undersøke om det var mulig å utvikle et kort enkelt og valid spørreskjema tilpasset unge kvinnelige utøvere med evne til å skille mellom de med og uten en spiseforstyrrelse Vi

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Prestisjefyll-internasjonal-pris-til-Marianne-Martinsen3/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Marianne Martinsen tar doktorgrad på forebygging av spiseforstyrrelser i idretten
  nye tilfeller av spiseforstyrrelser Programmet ble gjennomført ved halvparten av skolene Den andre halvparten var kontrollskoler uten iverksatte tiltak Programmet varte i ett år og forskerne fulgte alle toppidrettselevene fra første gjennom tredje klasse Vårt forebyggingsprogram har vist seg veldig effektivt På de skolene hvor vi gjennomførte forebyggingsprogrammet fant vi ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser ett år etter avsluttet intervensjon På kontrollskolene der vi ikke gjorde noen tiltak fant vi nye tilfeller av spiseforstyrrelser hos hele 13 av jentene i samme periode sier Marianne Martinsen Program for både trenere og utøvere Forebyggingsprogrammet som Marianne Martinsen og kollegene har utviklet var for både utøvere og trenere men først og fremst rettet mot utøverne Forskerne laget et opplegg bestående av undervisning og praktiske og teoretiske oppgaver med temaer som selvfølelse mental trening vekst og utvikling og ernæring knyttet til helse og prestasjon Utgangspunktet for opplegget var det som anses som risikoforhold for utvikling av spiseforstyrrelser slik som blant annet lav selvfølelse slanking og frykt for vektøkning Toppidrettsungdom er i en utfordrende fase av livet De vokser og er i puberteten Dette gjør at prestasjonene deres gjerne vil variere samtidig som idretten blir mer seriøs i denne alderen Mange både opplever og legger et stort press på seg selv for å prestere i idretten Vi jobbet mye med den indre dialogen hvordan de jobber med seg selv og sin egen motivasjon forteller stipendiaten Den andre delen av tiltakspakken var rettet mot trenerne Hensikten var å øke kunnskapen deres om spiseforstyrrelser hvilke tegn de bør være oppmerksomme på hva de kan gjøre hvis de bekymrer seg for sine utøvere hvor de kan henvende seg for å søke hjelp og lære hvordan de kan bidra i det forebyggende arbeidet Etter tiltaksperioden fant vi at trenerne hadde langt mer kunnskap om spiseforstyrrelser I tillegg var det

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/templates/Article.aspx?id=2819&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Oslo Sports Trauma Research Center - PhD-defense on a new method for recording overuse injuries in sports
  capture overuse injuries in sport As part of the PhD project a new method based on the regular administration of an electronic overuse injury questionnaire has been validated and tested in a variety of different sports including cross country skiing cycling floorball handball and volleyball The method has also been used to monitor the health of the Norwegian Olympic and Paralympic team A completely different picture In comparison with traditional methods of recording sports injuries the new method records more than 10 times as many overuse problems It also provided a far more nuanced reflection of the impact that overuse injuries had on athletes sports participation training volume and sporting performance link to news on OSTRC web The registration work It s often difficult to get elite athletes to participate in research projects says Clarsen Therefore it s essential that it s quick and easy for them to report health problems One of the keys to the success of the new method is that athletes can report an overuse problem in 20 seconds directly from their smartphone We see that this as a theoretically sound way of registering overuse injuries that actually works really well in practice From questionnaires to mobile app The result of this research is a system where athletes easily can register whether or not they have pain reduced participation or reduced performance due to overuse injury A new research area This PhD work has signified a new research area for OSTRC the prevention of overuse injuries in sport Using this method we can start to address some important and challenging sports injury problems says supervisor Grethe Myklebust So far athletes have received a weekly questionnaire by email but now the Oslo Sports Trauma Research has developed a mobile app to make injury registration even easier Information

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/en/News-archive/News-archive-2015/Ben-Clarsen-tar-doktorgrad-pa-belastningsskader-i-idrett/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - En ny metode for registrering av belastningsskader i idrett
  ble tatt på alvor En nylig publisert artikkel i British Journal of Sports Medicine beskriver en ny metode for registrering av belastningsskader i idrett Tidligere studier har vist at belastningsskader er svært vanlig i idrett men dagens skaderegistreringsmetoder klarer ikke å fange opp hvor problematisk belastningsskader kan være sier Ben bildet I artikkelen presenteres en ny tilnærming som kan fange opp den reelle forekomsten av belastningsproblemer Et nytt spørreskjema ble utviklet for å fange opp belastningsskader og det ble ukentlig testet ut på en gruppe idrettsutøvere i løpet av en 13 ukers studieperiode Sammenligning med standard skaderegistreringsmetoden For å validere den nye metoden mot standardmetode registrering av fraværsdager grunnet skaden ble det gjennomført en prospektiv studie av 313 elite utøvere fra 5 forskjellige idretter langrenn innebandy håndball landeveis sykling og volleyball Begge metodene ble anvendt parallelt over 13 uker og resultatene ble sammenlignet Et totalt forskjellig bilde Til forskjell fra standardmetode ble det med den nye metoden registrert 10 ganger så mange belastningsproblemer som ved den tradisjonelle metoden og viste at 75 mot 11 av utøverne hadde et belastningsproblem i løpet av den 3 måneders lange studieperioden Den nye metoden ga også et mer nyansert bilde av hvordan en belastningsskade

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/En-ny-metode-for-registrering-av-belastningsskader-i-idrett/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive