archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 209 - Skaderisiko hos World Cup snowboard- og freestyleutøvere
  2006 har vist at en av tre utøvere pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra idretten og i noen tilfeller må utøveren dessverre avslutte karrieren Kne og hodeskader dominerer skademønsteret og den mest hyppige skadetypen er ledd og ligamentskader For å kunne redusere risikoen for skader blant World Cup utøvere må vi vite hvorfor og hvordan skader skjer

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/209---Videoanalyse-av-skader-hos-World-Cup-snowboardutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 208 - Videoanalyse av snowboardskader
  7 millioner kjørere verden over Risikoen for å pådra seg skader på snowboard er spesielt høy blant konkurranseutøvere på elitenivå Skadeforekomsten blant World Cup utøvere i snowboard har vist seg å være alarmerende høy Forskningsprosjektet FIS Injury Surveillance System som er etablert ved Senter for idrettsskadeforskning 2006 har vist at en av tre utøvere pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra idretten og i noen tilfeller må utøveren dessverre avslutte karrieren Kne og hodeskader dominerer skademønsteret og den mest hyppige skadetypen er ledd og ligamentskader For å kunne redusere risikoen for skader blant World Cup utøvere må vi vite hvorfor og hvordan skader skjer Det finnes foreløpig ingen dokumentasjon på dette området Formålet med denne studien er derfor å gi en detaljert beskrivelse av skadesituasjoner og skademekanismer blant World Cup utøvere i snowboard Metode Videoanalyse vil bli kombinert med skaderegistrering for å få mest mulig fullstendig skadeinformasjon Videoopptak av skader rapportert gjennom FIS Injury Surveillance System vil bli samlet inn retrospektivt for perioden 2006 2010 Videoopptakene vil bli analysert visuelt av to tre uavhengige eksperter og det vil bli utarbeidet et analyseskjema for å studere skadesituasjoner og skademekanismer

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/208---Videoanalyse-av-snowboardskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 207 - Korsryggsmerter hos utholdenhetsutøvere (oppfølging)
  roere Bergstrøm et al 2004 Alricsson og Werner 2005 og Smoljanovic et al 2009 Resultatene fra disse studiene samsvarer med resultatene fra Bahr et al 2004 som viste at korsryggsmerter er hyppig forekommende blant roere og langrennsutøvere Per i dag finnes det imidlertid ingen prospektive kohorteundersøkelser som har kartlagt langtidsvirkningene av elitesatsing innenfor disse idrettene Formålet med denne studien er derfor å kartlegge forekomsten av korsryggsmerter etter mange års elitesatsing

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/207---Korsryggsmerter-hos-utholdenhetsutovere-oppfolging/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 213 - Videoanalyse av skader hos World Cup freestyleutøvere
  tredje World Cup utøver i freestyle pådrar seg en skade per sesong Mange av disse er alvorlige 28 dager og fører til et langtids skadeavbrekk fra trening og konkurranse Kneskader særlig ruptur av fremre korsbånd ACL dominerer skademønsteret og representerer et stort problem For å kunne redusere risikoen for disse alvorlige kneskadene må vi vite hvorfor og hvordan skadene skjer Det er foreløpig lite dokumentert kunnskap på dette området Formålet med dette prosjektet er å gi en detaljert beskrivelse av skademekanismer for ACL skader blant World Cup freestyle utøvere Metoden Videoopptak av ACL skader registrert gjennom FIS ISS har blitt samlet inn for fire sesonger 2006 10 Dette utgjør over 20 skadesituasjoner som vil bli analysert visuelt og biomekanisk Skadeanalysene vil bli gjennomført av en gruppe eksperter og det vil bli utarbeidet et analyseskjema for detaljert å studere skademekanismer som inkluderer utøverens kjøresituasjon beskrivelse av kroppens bevegelser og forhold i omgivelsene Skadesituasjonene vil også bli sammenlignet med matchede kontroller for å analysere og skille mellom skade og ikke skade situasjoner Leddkinematikk ved en ACL skade vil bli estimert ved hjelp av en modell basert bildematching teknikk for tredimensjonal rekonstruksjon av utøverens bevegelser Ved å benytte denne teknikken er det mulig

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/213---Videoanalyse-av-skader-hos-World-Cup-freestyleutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 205 - Ny metodikk for registrering av belastningsskader
  totale antall belastningsskader på grunn av de anvendte skadedefinisjonene Mål Utvikle en ny metodikk for registrering av belastningsskader Metode Målemetoden vil bli testet på omlag 200 senior og juniorutøvere av begge kjønn fra håndball volleyball innebandy og langrenn Innsamling av skadedata vil bli gjort prospektiv med ukentlig besvarelse av spørreskjema over en tolv ukers periode Parallelt vil det samles inn skadedata ved hjelp av et standardardisert skjema for skaderegistrering og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/205---Ny-metodikk-for-registrering-av-belastningsskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 210 - Den beste måten å tolke ekg hos idrettsutøvere
  tolketakst Denne taksten er nå fjernet og konsekvensen er sannsynligvis at leger som tar EKG ikke har formell kompetanse til å tolke EKG I Italia blir hjertescreening av idrettsutøvere utført på dedikerte hjertescreeningssentre av idrettsleger med fire års fulltidspraksis i idrettsmedisin inkludert idrettskardioglogi Disse legene har spilt en avgjørende rolle for å oppnå de nøyaktige resultatene av hjertescreening i Italia I USA blir hjertescreening utført av forskjellige helsearbeidere uten spesiell trening Mål Finne den mest effektive måten å tolke EKG av idrettsutøvere ved screening Metoder 45 fastleger og 45 kardiologer vil bli gitt anonyme demografiske data positive funn fra spørreskjemaene blodtrykksdata og EKG med datamaskintolkning av ti spillere De vil bli bedt om å kategorisere EKG som 1 unormalt 2 normalt eller 3 idrettshjerte Kardiologenes svar ved studiestart vil bli sammenlignet med fastlegenes svar etter intervensjon Intervensjonen vil bestå i opplæring i de viktigste nye anbefalingene for tolking av EKG hos idrettsutøvere og utdeling av en lommeutgave med de viktigste punktene Etter en måned vil de bli bedt om å kategorisere ti nye EKG De vil også bli bedt om å anbefale oppfølging hver gang kategorisert som 1 kontroll av EKG 2 vurdering hos kardiolog 3 24 timers EKG 4

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/210---Den-beste-maten-a-tolke-ekg-hos-idrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 211 - Blodtrykk hos toppfotballspillere
  pulstrykk PP økt venstre ventrikkel VV masse eller VV diastolisk dysfunksjon Metode Alle fotballspillere i Tippe og Adeccoligaens 28 av 30 klubber deltok og 594 spillere ble inkludert Blodtrykket ble målt 1 time etter fysisk aktivitet og kategorisert i samsvar med European Society of Hypertensions retningslinjer Høyt BT hypertensjon er definert 140 90 mmHg VV masse og diastolisk funksjon ble målt med henholdsvis to dimensjonal og pulset Doppler ekkokardiografi Spillerne oppga høyde og vekt derav ble kroppsmasse index BMI og kroppsoverflate areal BSA kalkulert VV masse ble indeksert til BSA Regresjonsanalyser for lineær sammenheng ble benyttet 24 timers blodtrykksmåling hos hypertensive spillere og aldersmatchede kontroller vil bli utført høsten 2010 Resultater Gjennomsnittlig alder for spillerne var 25 år variasjonsbredde 18 38 gjennomsnittlig BMI 23 7 kg m² 20 29 og gjennomsnittlig BT 122 69 mmHg Høyt BT ble målt hos 39 spillere 6 7 inkludert to med grad 2 systolisk hypertensjon Det var en signifikant lineær sammenheng mellom BT angitt som gjennomsnittlig arterietrykk MAP og HR PP og indeksert VV masse Implikasjoner Omtrent en fjerdedel av toppfotballspillerne hadde enten hypertensjon 6 7 eller høyt normalt BT 18 Høyt blodtrykk var assosiert med økt hjerterytme og pulstrykk noe som indikerer økt

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/211---Blodtrykk-hos-toppfotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 217 - Knefunksjon blant kvinnelige elite håndball- og fotballspillere
  exposure to top level handball and football play influence an athlete s knee function in general The Knee and Osteoarthritis Outcome Score KOOS is a well established and validated self explanatory 42 item questionnaires developed to assess patient opinion about knee associated problems after ligament reconstruction or other surgical treatment Objectives To investigate knee function of elite female handball and football players with and without a previous ACL injury and thereby assess the impact of exposure top level play do have on players knee function In addition this project is to analyze whether ACL injured players return to elite sports with side to side differences and or a knee function score below that of non injured players Methods This study is part of an ongoing cohort study aimed at investigating risk factors for non contact ACL injuries among Norwegian elite female team sport players Since 2007 and until June 2010 a total of 321 team handball and 246 football players age 22 4 years have been included 68 12 of these with a previous ACL injury At baseline each player was asked to complete a detailed questionnaire covering sports participation history of previous injuries to the ankle knee hamstring or

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/217---Knefunksjon-among-kvinnelige-elite-handball--og-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive