archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ryggsmerter vanlig hos elite håndball- og fotballspillere
  fotball sammenlignet med kontrollgruppen sier førsteforfatter Paula Tunås bildet Totalt svarte 277 fotballspillere 190 håndballspillere og 167 tilfeldig alders matchede kvinner på spørreskjemaet nordic questionnaires for musculosceletal symptoms for å avdekke graden av korsryggssmerter blant elite håndball og fotballspillere I tillegg ønsket man å sammenligne resultatene med en kontrollgruppe Nesten 2 3 del av spillere hadde ryggsmerter Hele 57 av fotballspillerne 59 av håndballspillerne og 60 av kvinnene i kontrollgruppen hadde hatt korsryggssmerter i løpet av det siste året Det var ingen forskjell mellom gruppene når de så på opplevd smerte noensinne det siste året og de siste 7 dagene Korsryggsmerter mer utbredd i konkurranseperioden De manglende forskjellene mellom eliteutøverne og kontrollgruppen kan skyldes at det var en aktiv gruppe av kvinner som deltok i kontrollgruppen Blant både håndball og fotballspillerne ble det rapportert en økning av forekomsten av korsryggsmerter i konkurransesesongen sammenlignet med hvileperioden sesongoppkjøringen Hele 70 av målvaktene i begge idrettene rapporterte korsryggssmerter det siste året For både håndball og fotballspillerne var skudd og landinger spillsituasjoner de hyppigst opplevde korsryggsmerter Håndball og fotballspillerne mottok betydelig mer medisinsk behandling og oppfølging enn kontrollgruppen Dette kan forklares med at lagene i eliteserien i håndball og fotball har tilgang til et

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Ryggsmerter-vanlig-hos-elite-handball--og-fotballspillere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny doktorgrad om skader blant Norges beste kvinnelige fotballspillere
  som i stor grad er assosiert med skader og hvordan idrettsfysioterapeuter kan identifisere spillere i faresonen for en skade Kunne skadene vært unngått For Agnethe Nilstad bilde har dette spørsmålet vært drivkraften for sitt doktorgradsarbeid gjennom 5 år et arbeid som har resultert i 4 vitenskapelige artikler og en del omtale i media se bl a på forskning no Skaderegistrering er viktig for å forstå omfanget av skadene I mitt doktorgradsarbeid fant vi ut at SMS er en enkel effektiv og god metode for registrering av skader Videre viste det seg at lagenes medisinske støtteapparat gikk glipp av mer enn halvparten av alle skader Når hver enkelt utøver rapporterer direkte til oss får vi registrert en mye høyere andel forteller hun Men jeg vil gjerne bidra til at vi kan forebygge skader i større grad sier hun Kneskader er mest vanlig blant kvinnelige eliteutøvere og korsbåndskaden er den mest alvorlige av disse som fører til langt skadeavbrekk i tillegg til økt risiko for tidlig utvikling av artrose på lang sikt Screening hvordan plukke ut utøvere i faresonen for en skade Før sesongstart 2009 deltok omlag 200 kvinnelige fotballspillere i den norske Toppserien på screeningtester ved Norges idrettshøgskole for å kartlegge potensielle risikofaktorer for korsbåndskader link til hovedprosjektet Bedre spillere høyere risiko Enkelte av funnene indikerte noe overraskende at spillere som presterte godt på både styrke og stabilitetstester hadde en økt sannsynlighet for skade En potensiell forklaring er at dette er gode spillere som i større grad er involvert i spillet og derfor også utsettes for potensielle risikosituasjoner som kan føre til skade Verdifull kunnskap for videre arbeid med skadeforebygging Agnethe Nilstads doktorgradsarbeid gir verdifull kunnskap om hvordan skadeomfanget kan reduseres og hvordan vi bedre kan følge opp fotballspillere som allerede har en skade Resultatene viser blant annet at kvinnelige elitefotballspillere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Ny-doktorgrad-om-skader-om-skader-blant-Norges-beste-kvinnelige-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny doktorgrad på stamceller og behandlingen av bruskskader
  fremtidig behandling av bruskskader Bruskskader som på bildet nede oppstår ofte ved idrettsskader De kan gi store plager og leder til en utvikling av slitasjegikt I sin avhandling har Rune bilde og kolleger studert stamceller fra benmarg og fettvev for å se om de kan erstatte bruskcellene som brukes i behandlingen i dag Bruskceller dyrkes fra en liten bit av pasientens egen brusk Dette krever et inngrep for å hente bruskbiten og senere et nytt inngrep for å sette inn bruskcellene I doktorgradsarbeidet er prosessen for hvordan stamceller spesialiseres til bruskceller studert i laboratoriet og i dyreforsøk på kaniner Eksperimentene viste at stamceller fra benmarg lettere spesialiseres til bruskceller enn stamceller fra fettvev med mye høyere nivåer av molekyler som er spesifikke for brusk Stamceller i en tredimensjonell bærer laget av hyaluronsyre som er en viktig del av normal leddbrusk ble satt inn i en bruskskade hos en kanin Dette inngrepet førte derimot ikke til bedre fylling av skaden Forskerne fant likevel en trend mot bedre kvalitet på reparasjonsvevet MikroRNA er små molekyler som regulerer geners aktivitet I en annen studie studerte Rune og kolleger mikroRNA i stamceller som spesialiseres til bruskceller og sammenlignet med utviklingen i bruskceller Spesielt undersøkte forskerne rollen til mikroRNA 140 og fant at den har stor betydning for spesialiseringen samt at den hemmer et molekyl RALA som ikke tidligere har vært knyttet til brusk I den siste studien ble et stort antall kombinasjoner av vekstfaktorer som brukes til å spesialisere stamceller til bruskceller undersøkt i samarbeid med kolleger ved Harvard Stem Cell Institute Forskergruppen fant at de eksisterende blandinger ikke er optimale men at metoden som ble brukt til å studere dette kan utvides til større screeningstudier for å identifisere nye og bedre blandinger Som allerede nevnt vil doktorsgradsarbeidet utgjøre en verdifull brikke i det

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Ny-doktorgrad-pa-stamceller-og-behandlingen-av-bruskskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Fysioterapeuter kan identifisere spillere med høy knevalgus ved hjelp av en enkel fallhopptest
  basert på komplekse og tidkrevende målemetoder som tredimensjonal 3D bevegelsesanalyse Det er derfor behov for å utvikle enkle og effektive men samtidig reliable tester som kan benyttes til å screene og identifisere utøvere som kan ha ekstra nytte av skadeforebyggende trening 60 spillere screenet av 3 fysioterapeuter Totalt 60 kvinnelige elitefotballspillere fra den norske Toppserien deltok på 2 ulike screeningtester visuell evaluering av knekontroll i frontalplanet i et tobens fallhopp hvor 3 fysioterapeuter individuelt scoret deres knekontroll som god redusert eller dårlig samt bevegelsesanalyse av et annet fallhopp for å beregne maksimal knevalgus og abduksjonsmomenter i landingen Spillere som ble scoret med dårlig knekontroll hadde signifikant høyere valgusvinkler enn spillere scoret med god kontroll 10 3 3 4 vs 1 9 4 3 p 0 001 Korrelasjonen mellom scoring fra den visuelle screeningtesten og objektivt målt knevalgus var moderat for alle tre fysioterapeuter 0 54 0 60 p 0 001 mens den visuelle screeningtesten korrelerte dårlig med abduksjonsmomenter 0 09 0 11 p 0 05 Reliabiliteten mellom de 3 fysioterapeutene var god hvor de var enige i 70 til 95 av alle tilfellene og med Kappa korrelasjons koeffisienter som varierte fra 0 52 to 0 92 Fysioterapeuter kan identifisere høy

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Fysioterapeuter-kan-identifisere-spillere-med-hoy-knevalgus-ved-hjelp-av-en-enkel-fallhopptest/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ultralydfunn på friske sener øker risikoen for jumper’s knee hos unge toppvolleyballspillere
  foregått i samarbeid med Toppvolley Norge TVN et toppidrettsgymnas lokalisert i Sand i Rogaland der elever kommer fra hele landet for å kombinere volleyball og skolegang Visnes til høyre på bildet og medarbeidere har tidligere publisert artikler fra samme kohort Studien har vært en prospektiv kohortestudie der en rekke risikofaktorer for jumper s knee hopperkne er samlet inn Patellarsenen og quadricepssenen er blitt undersøkt 2 ganger i året med vanlig gråskala og doppler funksjon Senens tykkelse er også blitt registrert 4 års datainnsamling med 141 unge toppvolleyballspillere Totalt 141 asymptomatiske elever ble inkludert i prosjektet og i løpet av 4 års datainnsamling utviklet 22 elever 35 patellarsener jumper s knee Hos de elevene som senere utviklet jumper s knee hadde allerede ca 50 ultralydendringer hypoekkoiske områder og neovaskularisering se bilde nede ved baseline i motsetning til ca 10 hos de som forble asymptomatisk 3 ganger høyere risiko for jumper s knee likevel mot ultralydscreening Som et resultat av komplekse analysemetoder viste det seg at risikoen for å utvikle jumper s knee var 3 ganger høyere for dersom de unge spillere hadde seneforandringer ved baseline undersøkelsen Til tross for denne klare sammenhengen er det vanskelig å bruke resultatene når bare 17

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Ultralydfunn-pa-friske-sener-oker-risikoen-for-jumpers-knee-hos-unge-toppvolleyballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny doktorgrad på skulderens senemansjett (rotator cuff)
  er fibroblaster Bildet til høyre viser en intakt supraspinatussene Fibroblastene har en nøkkelposisjon i tilpasning av senens kvalitet til funksjonelle krav Ved stor belastning og ved aldring kan fibroblastenes tilpasningsevne overskrides senekvaliteten reduseres Hvordan dette skjer er ikke avklart Omsetning av celler ved forskjellige former for celledød er naturlig i alle reparasjonsprosesser Apoptose er en spesiell form for celledød som forekommer naturlig i alt vev Øket omfang av apoptose er forbundet med tilstander som Alzheimer artrose og seneskader Røyking svekker senene I prosjektene til Lundgreen og kolleger ble fokus rettet mot endringer av cellebildet avhengig av skadeomfang påvirkning av muskulatur og effekten av røyking 44 skulderpasienter ble inkludert ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Lovisenberg Diakonale Sykehus i perioden 2007 2012 Vevsprøver fra overfladiske og gjennomgående seneskader ble sammenlignet med hverandre og med senevev fra skulderpasienter med frisk senemansjett Røykere ble sammenlignet med ikke røykere Funnene avdekket øket omfang av celledød apoptose og redusert senekvalitet allerede ved overfladiske skader og i forsterket grad blant røykere Skader av senemansjetten medførte redusert muskelkvalitet Bildet viser en avrevet supraspinatussene Røyking medførte svekkelse av senevev med øket risiko for seneskade og svekket tilhelingsevne Avhandlingen bekrefter at apoptose er en faktor ved skader på skulderens senemansjett

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Ny-doktorgrad-pa-skulderens-senemansjett-rotatorcuff/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - ”Mikrofraktur” og ”mosaikk” teknikk gir begge tilfredsstillende langsiktige resultater etter operasjon for bruskskader i kneet
  reparere slike bruskskader Det kortsiktige resultatet etter bruskkirurgi i forhold til smertelindring og knefunksjon har vist seg å være bra Det er imidlertid mangel på kunnskap vedrørende det langsiktige resultatet etter en bruskoperasjon og dette gjelder for de fleste bruskreparasjonsteknikker Mikrofraktur teknikken er trolig den mest brukte kirurgiske teknikken for å reparere bruskskader siden den ikke er spesielt dyr eller teknisk krevende å utføre for den ortopediske kirurgen Etter operasjonen fylles imidlertid skadeområdet seg med fiberbrusk som man vet har dårligere mekaniske egenskaper enn nativ brusk Mosaikk teknikken er derimot en metode hvor man transplanterer plugger av egen leddbrusk fra et perifert område av leddet til skadeområdet På denne måten får man erstattet det skadede området med fullverdig hyalin leddbrusk men metoden er teknisk krevende og etterlater noen ganger en skade i donor lokalisasjonen Målet med denne studien var å undersøke det langsiktige funksjonelle resultatet etter operasjon med mikrofraktur teknikk versus mosaikk teknikk i behandlingen av fokale dype bruskskader i kneet Pasienter fulgt i 10 år etter operasjonen 25 pasienter med en gjennomsnittsalder på 32 år ble inkludert i studien Alle pasientene hadde en isolert dyp bruskskade og ble randomisert til operasjon med mikrofraktur teknikk eller mosaikk teknikk Oppfølging etter om lag 10 år inkluderte Lysholm score og KOOS Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score I tillegg ble pasientene undersøkt med tester for quadriceps og hamstring muskelstyrke Røntgenologiske tegn til utvikling av artrose ble også undersøkt for Kellgren Lawrence kriterier Vesentlige forbedringer i knefunksjon og styrke Ved oppfølging rapporterte begge pasientgruppene en betydelig bedring i knefunksjonen målt ved Lysholm KOOS og isokinetisk muskelstyrke sammenlignet med knefunksjonen ved operasjonstidspunktet Man fant midlertid ingen signifikante forskjeller mellom pasienter behandlet med mikrofraktur teknikk versus de som ble behandlet med mosaikk teknikk Artrose i det affiserte kneet ble påvist hos 5 av 11 pasienter

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Mikrofraktur-og-mosaikk-teknikk-gir-begge-tilfredsstillende-langsiktige-resultater-etter-operasjon-for-bruskskader-i-kneet/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Hvorfor skader kvinnelige elitefotballspillere seg?
  omlag 200 kvinnelige fotballspillere i den norske Toppserien på screeningtester ved Norges idrettshøgskole for å kartlegge potensielle risikofaktorer for korsbåndskader link til hovedprosjektet Disse testene omfattet bevegelsesanalyse av et 2 bens fallhopp styrke og stabilitetstester for underekstremitetene samt målinger av ulike anatomiske faktorer se et oversiktsbilde lengre nede I etterkant av testingen ble spillerne invitert til å delta i en skaderegistrering gjennom fotballsesongen Ved hjelp av SMS registrerte da spillerne både antall timer i trening og kamp og eventuelle skader som oppsto med ukentlige rapporter hele sesongen Høyere BMI assosiert med underekstremitetsskader Totalt 173 spillere hadde komplette resultater fra både screeningen og skaderegistreringen og det ble registrert 171 underekstremitetsskader blant 107 spillere Spillerne som pådro seg en skade i løpet av sesongen var både tyngre og hadde høyere BMI enn spillerne som ikke skadet seg BMI på 23 versus 22 Det er imidlertid viktig å påpeke at den kliniske forskjellen er begrenset og vi må tolke funnene deretter Kilde Fotballmagasinet Thomas Karlsen En høyere BMI viste seg også å være assosiert med nye lårskader mens lavere knevalgus i landingen etter et fallhopp så ut til å gi en høyere sannsynlighet for nye ankelskader En tidligere kneskade økte sannsynligheten for en

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Hvorfor-skader-kvinnelige-elitefotballspillere-seg/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive