archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Mekaniske egenskaper i patellarsenen er forskjellig hos elitevolleyballspillere med hopperkne sammenlignet med friske spillere
  og skadens funksjonelle konsekvenser like godt forstått En nyere ultralydbasert teknikk har gjort det mulig å undersøke de mekaniske fjærstivhet og materielle Young s modulus egenskapene i en sene Kort forklart er senens fjærstivhet et mål på hvor mye kraft som skal til for å strekke senen en gitt distanse Lite kunnskap om patellarsenens mekaniske og materielle egenskaper Flere studier har undersøkt disse egenskapene i akillessener med og uten tedninopati der det blant annet har blitt vist at skadede sener har et større senetverrsnittsareal en lavere fjærstivhet og Young s modulus sammenlignet med friske sener Sener med hopperkne har imidlertid ikke blitt undersøkt i like stor grad Derfor ønsket vi å undersøke om det var forskjeller i patellarsenens mekaniske og materielle egenskaper mellom utøvere med og uten hopperkne I tillegg ønsket vi å undersøke disse utøvernes spenst Forskergruppen inkluderte 17 mannlige elite volleyballspillere med en hopperknehistorie og 18 friske matchede kontroller fra en 5 årig studie på unge elite volleyballspillere Spillernes spenst ble målt ved hjelp av kraftplattform og senens fjærstivhet og Young s modulus ble undersøkt ved hjelp av ultralyd se bildet til høyre I likhet med tidligere kliniske undersøkelser hadde senen til spillere med hopperkne et større proksimalt tverrsnittsareal sammenlignet med senene til de friske spillerne I tillegg hadde sener med hopperkne en 20 lavere fjærstivhet og en 15 lavere Young s modulus sammenlignet med friske sener Senens egenskaper ble imidlertid ikke målt i den tidligere 5 årige kohorten slik at forskerne ikke kunne trekke noen konklusjon om forskjellen i fjærstivhet og Young s modulus var grunnen til eller konsekvensen av kronisk hopperkne Bedre spenst blant spillerne med hopperkne Interessant var at tiltross for en lavere fjærstivhet og Young s modulus var forskjellen mellom svikthopp CMJ og knebøyhopp SJ større 3 4 vs 1 2 cm i gruppen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Mekaniske-egenskaper-i-patellarsenen-er-forskjellig-hos-elitevolleyballspillere-med-hopperkne-sammenlignet-med-friske-spillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Hovedforedrag på den Internasjonale IRCOBI konferansen om biomekanikk ved skader
  regular TV image sequences Foredraget ga en fin oversikt over de aktuelle biomekaniske analysemetodene på fremre korsbåndskader samt over selve Model Based Image Matching MBIM teknikk Konferansen fant sted i Göteborg og hadde et bred publikum IRCOBI står for International Research Council on the Biomechanics of Injury link til program 2013 Krosshaug T Video analysis of ACL injuries in sports 3D reconstruction of human motion from regular TV image sequences

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Keynote-Foredrage-i-International-IRCOBI-Konference-om-Biomekanikk-av-Skade/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Kan ikke anbefale hjertescreening av alle idrettsutøvere
  Men per i dag er ikke screeningen god nok Vi ville ikke kunne oppdage alle potensielle tilfeller av plutselig hjertedød og dessuten vil vi feilaktig fange opp flere som ikke er i faresonen forteller Hilde Moseby Berge bilde Bedre etter snar enn føre var kommenterer Berge på podcast Opplæring i hjerte lunge redning og bruk av hjertestarter er veldig viktig Hilde Moseby Berge er spesialist i allmennmedisin og idrettslege Hun jobber med en doktorgrad om hjertescreening ved Senter for idrettsskadeforskning på NIH Anbefaler fysisk aktivitet tross risiko Fysisk aktivitet ser ut til å kunne være utløsende for plutselig hjertedød Mengde og type trening har sannsynligvis stor betydning for risikoen Noen studier antyder at de som driver med sykling roing og ballidretter er spesielt utsatt sier Magnus Stokstad i pressemeldingen Forskergruppen vil likevel langt fra advare folk mot å trene Totalt sett er de positive effektene av å trene størst Folk som er fysisk aktive har f eks redusert risiko for hjerte og karsykdommer Det er bare noen ytterst få som vil kunne ha negativ effekt av å belaste hjertet gjennom trening så jeg vil absolutt anbefale folk å være i aktivitet understreker NIH forsker Hilde Moseby Berge Stor belastning for utøverne Eksempelet de aller fleste tenker på når vi snakker om plutselig hjertedød er Alexander Dale Oens plutselige død i 2012 Ifølge Berge ville ikke hans hjertetilstand blitt avdekket av en vanlig screening høsten før han døde Screening er bra hvis screeningen er god nok Men den ideelle metoden der vi fanger opp alle i faresonen hverken flere eller færre finnes ikke per i dag Det er en stor og unødvendig belastning å bli fanget opp hvis man faktisk er frisk forklarer Berge Screening kan føre til at så mange som hver 20 utøver må henvises til ytterligere undersøkelser og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Kan-ikke-anbefale-hjertescreening-av-alle-idrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Høy forekomst av belastningsskader blant ironman triatleter
  skader og sykdommer blant triatleter I 2011 fulgte legestudent Christian Andersen bilde og hans team de 174 deltakere i 2011 Norseman Xtreme Triathlon over en 26 ukers periode frem til deres stor mål Norseman er verdens tøffeste iron distanse triatlon som avslutter med en maraton opp til Gaustatoppen 1870m etter å ha svømt 3 8 km og syklet 180 km Spørreskjema annen hver uke Informasjon om belastningsskader ble samlet inn annenhver uke ved hjelp av et sensitivt spørreskjema for å fange opp belastningsskadeproblematikken Sykdommer akutte skader og belastningsskader som påvirker andre anatomiske områder ble også registrert Belastningsskader felles for mer enn halvparten av alle triatleter I tillegg slet 1 av 5 triatleter 20 til en hver tid med så kalte betydelige overbelastningsproblemer i løpet av prosjekttiden De mest utbredte områder for belastningsskader var kne 25 leggen 23 og nedre del av ryggen 23 Funnene kunne sammenlignes med en norsk studie på elitesyklister Belastningsskader langt mer vanlige enn akutte skader og sykdommer Risikoen for en ny akutt skade var 1 skade per 1000 timer med trening eller konkurranse Dette tallet er lavt sammenlignet med idretter som håndball og fotball der 1 2 skader per kamp eller 30 skader per 1000 spilte

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Hoy-forekomst-av-belastningsskader-blant-ironman-triatleter/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - De 3 Doha-doktorer fra Senter for idrettsskadeforskning
  gå en del runder med meg selv før jeg takket ja men etter tre måneder her angrer jeg fremdeles ikke på dette arabiske eventyret jeg har begitt meg ut på fastslår Arnlaug Fra før er Wangensteen er fysioterapeut med mastergrad i idrettsfysioterapi fra NIH Prosjektet hun er ansatt i nå dreier seg om akutte hamstringskader hos mannlige idrettsutøvere Her i Doha får jeg muligheten til å treffe mange nye mennesker med annen bakgrunn og erfaringer enn hjemme Det kan føre til både spennende og nyttige diskusjoner Man har mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser og forskningsgrupper Det er utrolig lærerikt å være en del av et helt annet system hvor ting gjøres annerledes enn hjemme Man får rett og slett utvidet horisonten og perspektivene sine fastslår Wangensteen Arnhild Bakken har også mastergrad i idrettsfysioterapi fra NIH og er også i gang med sin doktorgrad i Qatar Kontrastene mellom NIH og Aspetar handler ikke bare om miljø og kultur NIH har fasiliteter som bibliotek et stort forskermiljø og muligheter til å ta kurs i forskningsfag regelmessig På Aspetar som jo er et sykehus har vi ikke de fasilitetene men vi får muligheten til å jobbe daglig med idrettsleger og fysioterapeuter Vi har mye større mulighet til å utføre forskjellige prosjekter da vi har lett tilgang på det utstyret vi ønsker Sykehuset er utstyrt med allslags fasiliteter blant annet MR ultralyd høyderom og alle styrkeapparater en måtte ønske seg Listen er lang Dessuten er det her alle atletene behandles så det er enkelt å komme i kontakt med dem forteller Bakken Hennes prosjekt er helt i startfasen Målet er å vurdere verdien av å screene utøvere med tanke på utvikling av skader og sykdom I første del av studien omfattes alle idretter som forekommer i Qatar I

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Doha-doktorer-fra-Senter-for-idrettsskadeforskning-og-NIH/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Interessert i hvordan Ski Cross skader skjer?
  teknikk og strategivalg dårlig timing ved take off feil linjevalg Det er lite kjent om hva som er årsak til skadene vi ser sesong etter sesong blant verdens beste Ski Cross kjørere hvorfor og hvordan disse skjer Skaderisikoen er høy og mange alvorlige kne brudd og hodeskader skader ble registrert under de siste World Cup sesongene og i Vancouver OL 4 World Cup sesonger 33 skader videoer 5 eksperter I løpet av 4 World cup sesonger 2006 2007 til og med 2010 samlet forskningsteamet på totalt 33 videoopptak fra Ski Cross skader gjennom det Internasjonale Skiforbundets skademonitoreringssystem FIS ISS 5 eksperter innen idrettsmedisin og Ski Cross analyserte grundig videoopptakene for hvert enkelt skadetilfelle for å i detalj beskrive situasjonen frem til skaden løypeforhold tekniske og taktiske valg Tap av kontroll og ut av balanse Videoanalysen avdekket at skiløperen i mange tilfeller mistet kontrollen og kom i ubalanse før skaden skjedde dvs skaden skjedde i landing eller resulterte i et fall etter forrige hindring vanligvis et hopp eller kontakt med konkurrenten Hvordan vil disse funnene bidra til å redusere skaderisikoen Selv om de fleste av hopp relaterte skader var forårsaket av en personlig feil ved hoppkanten take off eller at skiløperne

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Interessert-i-hvordan-Ski-Cross-skader-skjer/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge toppidrettselever enn elever ved vanlig videregående skoler
  med testen Eating Disorder Inventory og spørsmål relatert til spiseforstyrrelser del 1 fulgt opp av et klinisk intervju Eating disorder examination del 2 Totalpopulasjonen av førsteklasseelever ved Toppidretts og skigymnas i Norge 677 elever samt 2 tilfeldig valgte videregående skoler 421 kontroll elever ble invitert til å delta Elever som rapporterte symptomer assosiert med spiseforstyrrelser ble klassifisert som risiko elever for spiseforstyrrelser del 1 I del 2 ble alle risiko elever samt et tilfeldig utvalg av ikke risiko elever fra Toppidretts og skigymnasene og halv parten av alle klassifisert med og uten risiko fra kontrollskolene invitert til et klinisk intervju Forekomst av spiseforstyrrelser høyere hos idrettsutøvere enn kontroller I del I selvrapporterte flere kontroll elever enn idrettsutøvere symptomer på spisefortyrrelser og ble klassifisert at risk for spiseforstyrrelser 51 vs 25 I del II ble forekomsten av spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere og kontroll elever estimert til 7 versus 2 med en høyere forekomst av spiseforstyrrelser for toppidrettsjenter sammenlignet med jenter fra kontrollskolene 14 mot 5 og for toppidrettsgutter sammenlignet med gutter fra kontrollskoler 3 mot 0 Forskerne bak denne undersøkelsen stipendiat Marianne Martinsen t h og professor Jorunn Sundgot Borgen er klare i sitt budskap Studien bekrefter det vi lenge har fryktet

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Hoyere-forekomst-av-spiseforstyrrelser-blant-unge-idrettsutovere-enn-ikke-aktive-elever/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny doktorgrad: Fraråder operasjon av barneknær
  så vil det medføre en økt risiko for komplikasjoner med vekstforstyrrelser I Norge og Skandinavia er det vanligst at barn med korsbåndskade behandles med opptrening fremfor operasjon mens barn med tilsvarende skade som hovedregel blir operert syd i Europa og i USA Hvordan går det barn som IKKE opereres etter fremre korsbåndskade Håvard Moksnes og medarbeidere har siden 2006 fulgt 46 barn som har pådratt seg fremre korsbåndskade før de har fylt 13 år De aller fleste skadene hos disse barna er oppstått ved alpin skikjøring og i fotball Alle barna har gjennomgått behandling som innebærer strukturert gjennopptrening av balanse stabilitet og styrke etter skaden De har også blitt fulgt opp med årlige tester av styrke hinketester spørreskjema og månedlig monitorering av aktivitetsnivå I tillegg har de blitt undersøkt med MR bilder gjennom prosjektet De årlige testene har vist at de aller fleste barna gjenvinner adekvat styrke og knefunksjon etter opptreningsperioden Så mange som 88 rapporterte at de fortsatt var aktive i idrett og skolens gymtimer gjennom prosjektperioden Samtidig rapporterte 1 3 at de valgte å slutte med såkalte vridningsaktiviteter som f eks fotball og håndball som en følge av kneskaden 13 av barna er blitt operert med rekonstruksjon av korsbåndet i løpet av oppfølgingsperioden som følge av at kneet ikke er blitt tilfredsstillende stabilt etter rehabiliteringen Ingen av disse har fått påvist vekstforstyrrelser etter operasjonen Hvor går veien videre Denne studien er den største i verden der barn med fremre korsbåndskade er blitt fulgt gjennom et behandlingsopplegg med aktiv rehabilitering uten operasjon Resultatene er oppløftende i forhold til at barna ser ut til å opprettholde et godt aktivitetsnivå etter skaden Alpin skikjøring og fotball er identifisert som de idrettene med høyest forekomst av fremre korsbåndskader hos barn og gutter ser ut til å være mer utsatt enn jenter Forskergruppen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Ny-doktorgrad-Frarader-operasjon-av-barneknar/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive