archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 33 - Determinanter for knevalgus i et tobens fallhopp
  skader det fremre korsbåndet En tidligere studie har også funnet en sammenheng mellom høye valgusvinkler og abduksjonsmomenter i kneet og fremtidige korsbåndskader hos unge kvinnelige utøvere I tillegg har skadeforebyggende treningsprogram med fokus på knekontroll og å begrense knevalgus vist seg å kunne gi en betydelig reduksjon i forekomst av alvorlige kneskader Med utgangspunkt i den antatte sammenhengen mellom valgusbelastning i kneet og korsbåndskader har flere studier forsøkt å identifisere uhensiktsmessige bevegelsesmønstre i ulike idrettsspesifikke bevegelser Men de underliggende årsakene til at noen utøvere har store utslag i knevalgus i enkelte øvelser som et tobens fallhopp er fortsatt ikke kjent Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen og betydningen av anatomiske og nevromuskulære faktorer for utøverens knevalgusbevegelse i et tobens fallhopp Hensikten er å analysere om større kroppshøyde femur og tibialengde høyere knelaksitet og fotpronasjon samt lavere styrke i lår og adduktorene kan predikere en høyere knevalgus Metode Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere ACL risk factor study Vi inkluderte spillere fra Toppserien som deltok i screeningtester i perioden 2009 12 Testene inkluderte markørbasert bevegelsesanalyse av et tobens fallhopp for å måle maksimale valgusvinkler og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/33---Determinanter-for-knevalgus-i-en-fallhoppbevegelse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 32 - Screening av knevalgus i et tobens fallhopp
  kinetikk krefter under utførelsen av et tobens fallhopp Men disse studiene er hovedsakelig basert på komplekse og tidkrevende målemetoder som tredimensjonal 3D bevegelsesanalyse Det er derfor behov for å utvikle enkle og effektive men samtidig reliable tester som kan benyttes til å screene og identifisere utøvere som kan ha ekstra nytte av skadeforebyggende trening Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll i frontalplanet valgus og objektivt målt knevalgus kinematikk og abduksjonsmomenter i kneet kinetikk i et tobens fallhopp I tillegg ønsket vi å undersøke inter tester reliabilitet for tre uavhengige fysioterapeuter som benyttet den kliniske screeningtesten Metode Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere ACL risk factor study Vi inkluderte spillere fra Toppserien i 2009 og to av screeningtestene fra korsbåndsprosjektet ble inkludert i studien en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll og bevegelsesanalyse 3D av et tobens fallhopp Analysene baseres på totalt 60 spillere med komplette resultater fra begge tester I den kliniske screeningtesten scoret tre erfarne fysioterapeuter spillernes knekontroll i frontalplanet som god redusert eller dårlig basert på spesifikke kriterier Spillerne utførte også

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/32---Screening-av-knevalgus-i-en-fallhoppbevegelse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 218 - Analyse av faktorer som leder opp til fremre korsbåndskader i World Cup alpint
  WC utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong Kneskader dominerer og den mest hyppige skadetypen er ruptur av fremre korsbånd ACL Mekanismene er fortsatt ukjente Formålet med denne studien er å beskrive faktorer som leder opp til ACL skader i WC alpint Metode Vi innhentet videoopptak av 20 ACL skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger 2006 09 Seks internasjonale WC trenere i alpint analyserte videoene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/218---Analyse-av-faktorer-som-leder-opp-til-fremre-korsbandskader-i-World-Cup-alpint-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 214 - Sammenheng mellom knevalgusmomenter i fallhopp og anatomiske faktorer
  kvinnelige spillere er spesielt utsatt For å forebygge disse skadene må vi forstå hva som forårsaker dem Ennå vet vi lite om risikofaktorer og mekanismene bak en fremre korsbåndsskade Ulike anatomiske parametre pelvisbredde statisk valgus hofteanteversjonsvinkel leddlaksitet og knelaksitet kan påvirke belastningsmønsteret i kneleddet og nevnte faktorer er tidligere blitt undersøkt enkeltvis Effekten av én anatomisk faktor som en potensiell risikofaktor for en fremre korsbåndskade kan derimot vanskelig identifiseres uten å ta hensyn til andre relevante anatomiske faktorer Få studier har evaluert sammenhengen mellom flere anatomiske risikofaktorer og kneleddets biodynamikk ved bevegelser som utsetter utøveren for skade Økt valgusmoment i kneet under landing etter en fallhopp har vist å kunne predikere risikoen for å pådra seg fremre korsbåndsskade Masterprosjektet er del av studien Risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant kvinnelige elitehåndball og fotballspillere en 5 årig prospektiv kohortstudie hvor overordnet hensikt er å kartlegge ulike anatomiske biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant norske kvinnelige elitespillere i håndball og fotball Studien startet opp våren 2007 og pågår frem til og med sesongen 2012 Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom ulike anatomiske risikofaktorer og valgusmomenter ved fallhopp blant kvinnelige elitehåndball og fotballspillere Metode Testing vil inkludere tredimensjonal bevegelsesanalyse

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/214---Sammenheng-mellom-knevalgusmomenter-i-fallhopp-og-anatomiske-faktorer/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 219 - Kan kliniske tester predikere ankel- og kneskader blant kvinnelige elite fotballspillere
  deltakere Det er behov for flere studier på skader innenfor kvinnefotball da de fleste studiene på dette området har blitt utført på herrespillere Epidemiologiske studier viser at de fleste skadene i kvinnefotballen er lokalisert til underekstremitetene og da spesielt i ankel og kneregion For å forebygge skader er det viktig å forstå hva som forårsaker dem Det er få studier som har sett på sammenhengen mellom kliniske tester og senere skader innen kvinnefotball Masterprosjektet er en del av en studie som pågår på Norges idrettshøgskole Risikofaktorer for fremre korsbåndskade blant elite håndball og fotballspillere Dette er en prospektiv kohortstudie som startet i 2007 og skal fortsette til slutten av sesongen 2012 Overordnet hensikt med prosjektet er å kartlegge ulike anatomiske biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndskader hos kvinnelige elite håndball og fotballspillere Formålet med masterprosjektet er å undersøke om et utvalg av kliniske tester ved sesongstart kan predikere ankel og kneskader kvinnelige elitefotballspillere pådrar seg gjennom sesongen Metode Kliniske tester som ble valgt ut for denne delstudien inkluderte Star Excursion Balance Reach test StarReach en subjektiv vurdering av ett beins knebøy og tobeins fallhopp med spesiell fokus på dynamisk knevalgus og hoftestabilitet og måling av isometrisk styrke i hofteabduktorene

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/219---Kan-kliniske-tester-predikere-ankel--og-kneskader-blant-kvinnelige-elite-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 195 - EKG-funn relatert til ekko-funn hos norske toppfotballspillere
  fysiologiske tilpasninger til anstrengende trening Utfordringen er å skjelne disse endringene fra patologiske forandringer Ingen data fra hjertescreening er tilgjengelig i Norden Behovet for nye definisjoner av normale EKG verdier hos idrettsutøvere er opplagt Denne studien evaluerer hjertescreening blant mannlige norske fotballspillere i de to øverste elitedivisjonene beskriver demografiske data elektrokardiografiske funn EKG og ekkokardiografiske ekko funn Alle resultatene sammenlignes med en kontrollgruppe Målsetting 1 Gjennomføre en fullstendig hjerteundersøkelse av norske toppfotballspillere basert på pasienthistorie EKG og relaterte funn på ekko 2 Sammenligne funn på EKG og ekko Metoder Prosjektet inkluderte 594 fotballspillere i 28 av 30 lag i Tippe og Adeccoligaen og 43 aldersmatchede kontroller EKG og ekko ble registrert minst en time etter fysisk aktivitet Tolkningen av EKG vil bli gjennomført i henhold til nye anbefalinger for tolkning av 12 avlednings EKG hos idrettsutøvere publisert i desember 2009 Unormale funn klassifiseres i to grupper 1 vanlige og treningsrelaterte EKG forandringer og 2 uvanlige og treningsurelaterte EKG forandringer Den siste gruppen trenger oppfølging for å bekrefte eller avkrefte mistanken om underliggende hjertesykdom som øker risikoen for plutselig død ved idrettsaktivitet Hovedmålet med ekkoundersøkelsene var å oppdage patologiske funn spesielt kardiomyopathier og å beskrive idrettsutøvernes hjerter EKG funn vil bli

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/195---EKG-funn-relatert-til-ekko-funn-hos-norske-toppfotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 170 - Skadeovervåking i elitefotball - et nordisk samarbeid (NFIA)
  samles inn og forteller noe om skaderisiko 2 risikofaktorer for skade og skademekanismer evalueres 3 skadeforebyggende tiltak iverksettes på bakgrunn av de to første stegene 4 epidemiologiske data samles inn for å fortelle om skaderisiko er redusert ved å gjenta steg 1 Dette viser behovet for et kontinuerlig skadeovervåkingssystem Målet med studien er å på sikt redusere den totale skaderisiko i elitefotball gjennom en kontinuerlig overvåking av skadeinsidens risikofaktorer osv

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/170---Skadeovervaking-i-elitefotball---et-nordisk-samarbeid-NFIA/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 203 - Videoanalyse av tibiatranslasjon i en korsbåndskade
  rekke metoder har blitt benyttet til å studere skadesituasjonene men et stort spørsmålstegn knytter seg til hvorvidt det er translasjon i kneleddet hvor stor denne translasjonen eventuelt er og når den oppstår I denne studien har vi for første gang en video tilgjengelig av en korsbåndskade i fotball der vi har har full hd kvalitet 1080i høyhastighetskamera 300fps og 4 ulike kameravinkler Et av kameraene gir et nærbilde som gir

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/Videoanalyse-av-tibiatranslasjon-i-en-korsbandskade/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive