archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Tonje Flørenes disputerte 19. november
  beskriver i sin avhandling Injury surveillance in World Cup skiing and snowboarding Det er Senter for idrettsskadeforskning som på oppdrag fra Det internasjonale skiforbundet FIS har fått i oppgave å etablere et overvåkingssystem FIS Injury Surveillance System for alle FIS disipliner Flørenes og medarbeidere fant at den beste metoden for å registrere skader i denne gruppen var gjennom sesongavsluttende intervju med utøvere trenere Ikke overraskende fant forskerne at risikoen for å få en skade i alpint øker med hastighet på skikjøringen Kulekjøring i freestyle har færre skader sammenliknet med disiplinene skicross halfpipe og hopp aerials Ved å sammenlikne alpint og freestyle er risikoen for skader i konkurranse nesten dobbelt så høy i freestyle som i alpint Hvilke typer skader er det så WC utøvere på ski og snowboard får Skader i beinet dominerer og kneskader er den vanligste skaden i alle disipliner med unntak av langrenn Fremre korsbåndsskader er den vanligste skaden i både alpint og freestyle Det er også en høy forekomst av hodeskader der de fleste er hjernerystelse I alpint er det generelt flere menn enn kvinner som pådrar seg skader I freestyle er det ingen kjønnsforskjell For kneskader som innen håndball og fotball er 4 6 ganger

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Tonje-Florenes-disputerer-19-november/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Høy treningsmengde i form av mye innendørs volleyballtrening en viktig risikofaktor for utvikling av hopperkne
  på elitenivå har Håvard klart å vise at de som trener mest har størst risiko for å utvikle hopperkne Funnene er kanskje ikke en overraskelse men det er likevel første gangen sammenhengen mellom treningsmengde og risikoen for denne type belastningsskader kunne bli dokumentert Bildet viser Håvard til høyre sammen sin biveileder Agnar Tegnander når de undersøker knær med ultralyd som er en annen del av studien Bakgrunn for prosjektet Tidligere undersøkelser på spillere med hopperkne har funnet at disse trener mer styrketrening og har flere treningsøkter i uken sammenlignet med friske asymptomatiske spillere Registrering av treningsmengde som risikofaktor for utvikling av hopperkne er til prosjektgruppens kunnskap ikke gjort tidligere I alt 140 symptomfrie volleyballspillere ved et toppidrettsgymnas Toppvolley Norge på Sand ble inkludert i studien 69 gutter og 71 jenter og gjennomsnittlig fulgt opp for 1 8 år Av disse utviklet 28 hopperkne 22 gutter og 6 jenter Registrering av treningsmengde ble gjort via ukentlig treningsdagbok på internett Questback Ved manglende data ble det i tillegg gjennomført intervju av spiller og trener Hopperknediagnosen var basert på en standardisert klinisk undersøkelse Resultatene viste at utøvere som utviklet hopperkne trente 20 1 6 9 SD timer pr uke sammenlignet med de asymptomatiske

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Hoy-treningsmengde-i-form-av-mye-innendors-volleyballtrening-en-viktig--risikofaktor-for-utvikling-av-hopperkne/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Første møtet mellom de fire IOC forskningssentre i Cape Town
  to dagers møte til Sør Afrika for å diskutere samarbeidsprosjekter innen skadeforebygging og utøveres helse Senter for idrettsskadeforskning er sammen med forskningssentre i Sør Afrika Canada og Australia plukket ut for å bistå IOC i forskning innen skadeforebygging og utøveres helse Hvert senter vil motta støtte fra IOC på rundt 2 millioner kroner over de neste fire årene Under de Olympiske lekene i Beijing og Vancouver ble mer enn hver 10 utøvere skadet eller syk IOC ønsker nå å bidra til økt forskningsinnsats for å få ned antallet skader og annen helserisiko Dette krever flere høykvalitetsstudier på epidemiologi risikofaktorer og skademekanismer Karakteristisk for alle de fire IOC sentrene er deres tverrfaglige tilnærming til forskning på idrettsutøvere en bred klinisk forskningserfaring og til sammen mange hundre publikasjoner i internasjonale tidskrift Dagene i Cape Town ble benyttet for å bli kjent med hverandres forskningssentrer diskutere behov for forskningsprosjekter utveksle ideer for samarbeidsprosjekter via bl a en felles kommunikasjonsplattform samt å lage en strategiplan fremover Senter for idrettsskadeforskning var i Cape Town representert ved senterets leder Roald Bahr og Grethe Myklebust Møtet ble ledet av Lars Engebretsen som er Head of Scientific Activities i IOC I tillegg deltok fra Norge Torbjørn Soligard tidligere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Forste-motet-mellom-de-fire-IOC-forskningssentre-i-Cape-Town/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Kan hjertescreening forebygge plutselig død blant idrettsutøvere?
  til professor Roald Bahr leder av Senter for idrettsskadeforskning er et klart nei Tematikken diskuteres i to debattartikler i siste nummer av det prestisjetunge medisinske tidsskrift British Medical Journal Bahr konkluderer at masseundersøkelser blant idrettsutøvere med EKG slik det gjøres i Italia og som blant annet UEFA krever av alle klubber i Tippeligaen og Adeccoligaen ikke er veien å gå Metoden for massescreeninger er for lite spesifikk slik at man

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Kan-hjertescreening-forebygge-plutselig-dod-blant-idrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Høy forekomst av belastningsskader blant profesjonelle syklister
  studie med hensikt å kartlegge belastningsskader blant profesjonelle syklister Studien i regi av Senter for idrettsskadeforskning er så langt den andre i verden som har gått nærmere inn på problemet belastningsskader blant elitesyklister Det foreligger lite dokumentasjon på omfanget av belastningsskader i denne populasjonen som sykler om lag 25 000 35 000 km hvert år hvorav opptil 100 dager består av høyintensive økter og sykkelritt Rygg og knesmerter spesielt under kneskålen fremre knemerter blir ofte nevnt i sammenheng med belastningsskader blant elitesyklister For å kunne komme ett skritt nærmere svaret på omfaget av smerteproblematikken ble 109 av 116 syklister 94 fra 7 profesjonelle sykkellag fra hele verden intervjuet 2008 09 og alle utøvernes belastningsskader de siste 12 månedene ble registrert Totalt ble 94 skader rapportert blant de 109 syklistene som deltok Av disse var 45 lokalisert i korsryggen og 23 i kneet og majoriteten av skadene har krevd medisinsk tilsyn En fjerdedel av alle skadene førte til fravær fra trening eller konkurranse 57 av disse skyldtes knesmerter 22 skyldtes korsryggsmerter og 13 førte til fravær på grunn av smerter i leggen Det var derimot få syklister som var nødt til å stå over sykkelritt på grunn av ryggsmerter 6 eller

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Belastningsskader-i-sykling/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Nye data fra Tippeligaen og Norway Cup bekrefter at kunstgress ikke fører til flere akutte skader
  all treningseksponering og skader blant Tippeligaspillere registrert En skade ble definert som en hendelse som førte til at en spiller ikke kunne delta for fullt på fotballtrening eller i kamp Totalt ble 668 kampskader registrert 526 på gress og 142 på kunstgress Dette svarer til en insidenens av akutte kampskader på 17 1 skader per 1000 spilte kamptimer 95 CI 15 8 18 4 17 0 kampskader på gress 15 6 18 5 og 17 6 skader på kunstgress 14 7 20 5 Tilsvarende tall for skader under treningene var 1 8 skader 1 6 2 0 1 8 1 5 2 0 på gress og 1 9 1 5 2 2 på kunstgress Det ble ikke avdekket noen forskjell i risiko for skadetyper skadelokalisasjon eller alvorlighetsgrad mellom naturgress og kunstgress Studien i regi av Senter for idrettsskadeforskning ble ledet av John Bjørneboe sammen med Roald Bahr og Thor Einar Andersen Les studien i British Journal of Sports Medicine Norway Cup verdens største turnering for ungdomsfotball 2005 2008 Med god hjelp fra Norway Cup organisasjonen ble over 60 000 spillere i alderen 13 19 år ble fulgt gjennom fire påfølgende Norway Cup turneringer fra 2005 til 2008 Skader ble registrert prospektivt av trenerne gjennom hver turnering Etter fire år med skadeovervåking viste resultatene ingen forskjell mellom skadeforekomst på kunstgress versus naturgress Resultatene er i tråd med andre nye studier blant bredde og profesjonelle fotballspillere For ulike skadetyper kunne det derimot avdekkes trender for økt skaderisiko på begge underlag som er av interesse å følge opp i kommende studier Også denne studien ble gjennomført i regi av Senter for idrettsskadeforskning og ledet av Torbjørn Soligard Roald Bahr og Thor Einar Andersen Les studien i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Begrensede vitenskaplige data om risikoen for belastningsskader Belastningsskader oppstår

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Fotballspill-pa-kunstgress-oker-ikke-skaderisikoen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Lyskeskader – et betydelig problem i herrefotball
  på Østlandet ble utført for å se om spillere med økt risiko for å pådra seg en strekkskade av lyskemuskulaturen kunne identifiseres før sesongstart Før sesongen fylte alle spillerne ut et spørreskjema om tidligere lyskeskader og muskelfunksjon på innsiden av låret I tillegg ble det gjort en grundig undersøkelse av lege og spillerne gjennomførte sprint spenst og styrketester Resultatene viser at tidligere skadde spillere har mer enn dobbelt så høy risiko for å pådra seg en ny strekkskade i lysken I tillegg har spillere som blir bedømt til å ha svak lyskemuskulatur ved klinisk undersøkelse mer enn firedoblet så høy risiko for å bli skadet Fotball er i en stadig utvikling og har blitt raskere mer intens og mer aggressiv de siste tiårene Det har likevel ikke i motsetning til hva man kanskje hadde trodd vært påvist en økning i skaderisiko som følge av dette Imidlertid var det tidligere slik at ankel og kneskader dominerte i herrefotball mens det nå blir observert et økende antall strekkskader i lyske og lår Forebygging nødvendig Lyskeskader utgjør omlag hver sjette skade i herrefotball og rehabiliteringen tar ofte lang tid At spillere med høy risiko for å pådra seg en slik skade nå lettere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Tidligere-skader-samt-svak-lyskemuskulatur-oker-skaderisikoen-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny IOC spesialutgave av British Journal of Sports Medicine
  kan stå ovenfor for å holde seg skadefri og frisk for å nå idrettslige prestasjoner på toppnivå Med Vancouver OL fortsatt i frisk minne er et av høydepunktene i dette heftet en oversiktsartikkel over skader og sykdomstilfeller registrert under lekene i Vancouver og undersøkelsen kunne avdekke en høy skaderisiko i en rekke idretter Med bakgrunn i funnene kan IOC videreføre sitt viktige arbeid mot utviklingen av skadeforebyggende tiltakk mer målrettet Arbeidet i Vancouver ble ledet av IOC og rapporten skrevet av en arbeidsgruppe med Lars Engebretsen og Kathrin Steffen i spissen I den aktuelle utgaven er det kommet med 4 andre artikler fra vinteridretter hvor en av disse er en 3 sesongers skaderegistrering av freestyle World Cup utøvere i regi av FIS og Senter for idrettsskadeforskning Artiklene omhandler skaderisikoen i snowboard og freestyle og effekten av skadeforebebyggende tiltak som hjelm og ryggbeskyttelse To andre artikler også disse fra Senter for idrettsskadeforskning faller midt i fotballsesongen og bør leses Disse kommer med klare budskap Tren skadeforebygging to ganger i uken og skaderisikoen går ned og Fotballspill på 3 generasjons kunstgress er ikke farligere enn spill på naturgress Redaktørene for IOC spesialutgavene til BJSM er Lars Engebretsen Head of Scientific Activities i

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Ny-IOC-spesialutgave-av-British-Journal-of-Sports-Medicine/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive