archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Klar til en ny håndballsesong?
  viktig Med balanse spenst og styrkeøvelser som en del av oppvarmingen kan du få en god start på håndballtreningen Øvelsene vi viser deg i Håndballmagasinet er basert på SKADEFRI NO Disse øvelsene gjør deg til en bedre håndballspiller og bør bli en naturlig del av oppvarmingen i en hver trening og kamp På SKADEFRI NO finner du mange eksempler på hvordan du kan holde deg skadefri Hovedmålgruppen til denne websiden

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Klar-til-seriestart/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - To prosjekter med ønske om å forebygge spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere
  den kvinnelige utøvertriaden sammenhengen mellom forstyrret spiseadferd menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse Fra Norges idrettshøgskole og Senter for idrettsskadeforskning deltok professor Jorunn Sundgot Borgen en av verdens fremste eksperter på feltet Mye av tiden på arbeidsseminaret i Lausanne i februar ble benyttet til å diskutere tiltak for best mulig å kunne formidle ut kunnskap og råd fra denne rapporten om forstyrret spiseadferd menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse til utøvere trenere og pårørende Diskusjonene resulterte i produksjonen av The 4 Healthy Body Image in Sport video klipp der kjente utøvere forteller åpent og ærlig om sine egne erfaringer med den kvinnelige utøvertriaden Videomaterialet fra IOC produksjonen blir nå implementert i prosjektarbeid i Norge Pågående prosjekt på unge toppidrettselever i Norge I IOC rapporten kom det fram at det ikke forelå noen form for kontrollerte intervensjonsstudier på triadeproblematikken Målet med denne 3 årige randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien er å se om det er mulig å forebygge forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere gutter og jenter ved toppidrettsgymnas og skigymnas i Norge Totalpopulasjonen av elever som startet i 1 klasse 2008 ved en av de 16 disse skolene er med i prosjektet The 4 Healthy Body Image er med som en del av den viktige pedagogiske opplæringspakken

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/To-prosjekter-med-onske-om-a-forebygge-spiseforstyrrelser-blant-idrettsutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Nye, viktige funn om mekanismene for fremre korsbåndskade
  denne videoanalysen viste at spillerne sannsynligvis røk korsbåndet umiddelbart etter landingen Alle spillerne utviklet en betydelig valgusbevegelse i kneet innen 40ms etter fotisett I tillegg skjedde det en innoverrotasjon av tibia i løpet av de første 40ms Disse resultatene impliserer at valgusbelastning er en medvirkende faktor til fremre korsbåndskader og at innoverrotasjon av tibia er en assosiert bevegelse Etter at korsbåndet har røket ble utover rotasjon av tibia observert Dette overraskende funnet forklarer det tidligere paradokset nemlig at utover rotasjon kan observeres visuelt i skadesituasjonene mens kadaverstudier viser at utover rotasjon faktisk gir mindre belastning på korsbåndet Ny hypotese for mekanismen for ikke kontakt fremre korsbåndskade A Et ubelastet kne B Når valgusbelastning påføres vil det mediale leddbåndet strammes og lateral kompresjon vil intreffe C Kompresjonsbelastningen samt den fremoverrettede kraften generert av quadriceps kontraksjon vil forårsake en translasjon av femur relativt til tibia der den laterale femurkondylen forflyttes bakover og tibia forflyttes fremover og roterer innover hvilket resulterer i et røket korsbånd D Etter at korsbåndet er røket er den viktigste motstanden mot fremoverforflytning ikke lenger tilstede Dette medfører en bakoverforflytning av den mediale femurkondylen hvilket resulterer i utoverrotasjon av tibia Resultatene i denne artikkelen er et resultat av et

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Nye-viktige-funn-om-mekanismene-for-fremre-korsbandskade/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Positive holdninger til skadeforebyggende trening reduserer skaderisikoen
  skader i fotball understreker betydningen av tiltak for å redusere skaderisikoen som f eks øvelser med skadeforebyggende hensikt Det er imidlertid få studier som har registrert i hvor stor grad deltakerne har gjennomført treningen etter hensikten det vi gjerne kaller compliance Det er i tillegg mangelfull dokumentasjon av hvilke faktorer som påvirker compliance og hvor stor betydningen disse faktorene kan ha Holdninger og motivasjon til skadeforebyggende trening antas å påvirke gjennomføringen men sammenhengen er tidligere ikke undersøkt vitenskapelig Hensikten med denne studien var dermed å kartlegge holdninger motivasjon og opplevde barrierer ved å gjennomføre skadeforebyggende trening Denne studien er en del av SPILLEKLAR prosjektet hvor hensikten var å undersøke effekten av et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt blant nesten 2000 unge kvinnelige fotballspillere Mer enn 125 lag med spillere i alderen 14 16 år var inkludert og halvparten av lagene benyttet SPILLEKLAR gjennom 2007 fotballsesongen Compliance med SPILLEKLAR eksponering og skader som oppsto ble registrert fortløpende og ved sesongslutt ble alle trenere i intervensjonsgruppen gruppen som trente SPILLEKLAR intervjuet i forhold til sine erfaringer holdninger og gjennomføringen av de nye treningsøvelsene i SPILLEKLAR Resultatene var entydige Vil du se en effekt må du trene Spillere som trente SPILLEKLAR 2 ganger i

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Positive-holdninger-til-skadeforebyggende-trening-reduserer-skaderisikoen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Reminder Abstract Submission - IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport - Monaco, April 2011
  The IOC World Conference on Prevention of Injury Illness in Sport will be held in Monaco 2011 The 17 member strong scientific committee has had a challenging task considering that of the more than 100 proposals received the core program allowed for only 5 keynote lectures and 21 symposia CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE SEPTEMBER 15 In order to submit your oral or poster presentation we invite you to visit the

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/R/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Mario Bizzini disputerer 18. august
  følger reglene Det finnes vitenskapelige studier på fysiologiske aspekter knyttet til trening og yteevne under kamp blant fotballdommere Vi mangler imidlertid kunnskap om skader og smerteproblemer blant denne gruppen Hvis man tar i betraktning kravene som stilles til en dommer under en fotballkamp en internasjonal dommer løper ofte rundt 12 km i løpet av en kamp og lengden på deres dommerkarrierer topp internasjonale dommere er gjerne opp mot 40 år er det kanskje ingen overraskelse at de gjerne er utsatt for en viss skaderisiko Hensikten med avhandlingen var å dokumentere skadeprofilen og skaderisikoen blant fotballdommere på ulike nivåer Prosjektet ble støttet av FIFA Medical Assessment and Research Centre F MARC FIFAs eget forskningssenter i Zürich Sveits Deltakere og metode Bizzini har gjennomført fire studier på ulike grupper av fotballdommere og assistentdommere 55 sveitsiske mannlige elitedommere sesongen 2005 06 123 mannlige dommere i mennenes fotball VM i 2006 81 kvinnlige dommere i kvinnenes fotball VM i 2007 Et tilfeldig utvalg på 489 dommere på alle nivåer innen sveitsisk fotball sesongen 2005 06 Det ble utarbeidet et spesifikt spørreskjema for å kartlegge skadehistorikk og helseplager i disse fire gruppene Et telefonintervju basert på samme spørreskjemaet ble gjennomført blant dommerne på samtlige nivå I tillegg ble skader som oppsto blant dommere under de to VM turneringene for menn og kvinner dokumentert Mange muskel skjelettskader Som forventet er ikke fotballdommere utsatt for kontaktskader Dette er kanskje ikke overraskende da dommere ikke kjemper om ballen slik som spillerne gjør og det er heller ikke registrert skader ved at dommere er angrepet av spillere eller andre Risikoen for skader som ikke skyldes kontakt med andre er imidlertid nesten like høy som blant fotballspillere på samme nivå Derfor fant Bizzini at en høy prosentandel dommere rapporterte muskel skjelettplager i alle hans studier Det var imidlertid ingen forskjell

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/m/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Hver 3. World Cup utøver innen alpint, freestyle og snowboard skader seg i løpet av en sesong
  i løpet av en sesong Det er et av de oppsiktsvekkende funn i en ny studie fra Senter for idrettsskadeforskning publisert i Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports Vi har begrenset informasjon om skader som World Cup utøvere innen de ulike ski og snowboard grenene pådrar seg gjennom sesongen Dette var bakgrunnen til at det internasjonale skiforbundet FIS i samarbeid med Senter for idrettsskadeforsking etablerte et skadeovervåkingssystem Et FIS Injury Surveillance System ble foran vintersesongen 2006 07 introdusert for å følge skaderisiko og trender over tid Målet med denne undersøkelsen var å beskrive og sammenlikne skaderisiko for World Cup utøvere innen alpint freestyle snowboard hopp langrenn og kombinert Vi intervjuet 2121 World Cup utøvere innen de ulike ski og snowboard disiplinene mot slutten av vintersesongene 2006 07 og 2007 08 og registrerte 705 akutte skader Denne måten å registrere skader ble brukt ettersom en ny undersøkelse fant dette til å gi det beste bilde av skadesituasjonen hos World Cup ski og snowboard utøvere Vi fant at 520 72 av skadene var fraværsskader og 196 28 alvorlige skader med fravær 28 dager Omtrent hver tredje World Cup utøver innen alpint freestyle og snowboard pådrar seg en fraværrskade i løpet av

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Injuries-among-World-Cup-ski-and-snowboard-athletes/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Vil du vite hvordan du kan holde deg skadefri?
  for idrettsskadeforskning på forebygging av akutte idrettsskader oppsummerer dagens kunnskap Denne artikkelen bør være interessant for alle som ønsker en oppdatering av fagkunnskap om skadeforebyggende tiltak uansett idrett trenere utøvere medisinsk personal foreldre men også politiske organer For hver av kroppsdelene beskriver artikkelen de mest vanlige idrettsskadene deres risikofaktorer og skademekanismer men ikke minst hva du kan gjøre for å unngå hyppige og alvorlige idrettsskader Skadeforebyggende tiltak inkluderer 1 Bruk av hensiktsmessig utstyr individuelt tilpasset utøveren 2 Fair Play overholde regler 3 Øvelsesprogrammer tilpasset risikofaktornene til utøveren Forfatterne av artikkelen var Kathrin Steffen Thor Einar Andersen Tron Krosshaug Grethe Myklebust og Roald Bahr alle fra Senter for idrettsskadeforskning og Evert Verhagen og Willem van Mechelen fra VU Medical Centre and EMGO Insitute i Amsterdam Les artikkelen i European Journal of Sport Science Mange eksempler på hvordan du kan holde deg skadefri finner du også på www skadefri no Hovedmålgruppen er alle aktive trenere ledere og foreldre i norsk idrett SKADEFRI er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang på oppdatert informasjon om idrettsskader med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og mest alvorlige skadene Sidene inneholder et vell av informasjon

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Idrettsskader-kan-bli-unngatt/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive