archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 215 - Sammenheng mellom knevalgusmomenter fallhopp og styrke
  og kjernemuskuatur har vist seg effektive for å redusere antall vridningsskader i kneet Allikevel er det ingen vitenskapelig konsensus om de endelige skademekanismene Det er nettopp forståelse av skademekanismene og risikofaktorene for skade som må ligge til grunn for å utvikle effektive profylaktiske treningsprogram Styrke i underekstremitetene isometrisk hofteabduktor styrke isokinetisk fleksjon og ekstensjonsstyrke 1RM i benpress kan påvirke knekinematikken i både det frontale og sagittale plan Få studier har

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/215---Sammenheng-mellom-knevalgusmomenter-fallhopp-og-styrke/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 206 - Biomekanisk analyse av en fremre korsbåndskade i World Cup alpint
  skadetypen er ruptur av fremre korsbånd ACL Skademekanismene er fortsatt ukjente Formålet med denne studien er å beskrive detaljert leddkinematikk ved en ACL skade i WC alpint Metode I forbindelse med at vi nylig gjorde visuelle videoanalyser av mekanismer for ACL skader i 20 ulike situasjoner i WC alpint analyserte vi én av situasjonene ved hjelp av en modell basert bildematchingsteknikk utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning Utøverens bevegelser ble rekonstruert

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/206---Biomekanisk-analyse-av-en-fremre-korsbandskade-i-World-Cup-alpint-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 189 - Skaderegistrering via SMS blant norske kvinnelige elitefotballspillere
  gjennomført av lagenes medisinske støtteapparat Metode Alle fotballagene i den norske Toppserien for kvinner er inkludert i studien N 12 228 spillere Spillerne vil i fotballsesongen 2009 april november motta 3 SMS per uke med spørsmål om antall minutter de har spilt kamp antall timer trening og hvorvidt de har vært skadet den siste uken Svarene lagres direkte i en database og spillere som rapporterer en skade blir kontaktet for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/189---Skaderegistrering-via-SMS-blant-norske-kvinnelige-elitefotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 190 - Forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere
  hvilken grad ryggsmertene påvirker deres deltakelse i treninger og kamper Formålet med denne studien er derfor å kartlegge forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere Metode Denne tverrsnittstudien er en del av en større kohortstudie hvor hensikten er å kartlegge risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere les mer om hovedprosjektet Alle lagene i den norske Toppserien N 12 deltok i februar og mars 2009 i omfattende testing ved Norges idrettshøgskole

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/190---Forekomst-av-korsryggsmerter-blant-norske-kvinnelige-elitefotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 188 - Korrelasjon mellom valgusmomenter i fallhopp og vendinger og kliniske testscore blant kvinnelige elitefotballspillere
  og fotballspesifikke bevegelser målt objektivt ved en tredimensjonell bevegelsesanalyse og lave testscore på kliniske tester blant kvinnelige elitefotballspillere Metode Studien er en del av en større kohortstudie hvor hensikten er å kartlegge risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere les mer om hovedprosjektet Alle lagene i den norske Toppserien N 12 deltok i februar mars 2009 på omfattende testing ved Norges idrettshøgskole for å undersøke potensielle risikofaktorer for korsbåndskader I tillegg

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/188---Korrelasjon-mellom-valgusmoment-i-fallhopp-og-vendinger-og-lav-testscore-pa-kliniske-tester-blant-kvinnelige-elitefotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 173 - Viser korsbåndsenen tegn til degenerasjon før skaden
  gjelder anatomi og biomekanikk derfor er det nærliggende å tro at vi finner de samme forandringene i ACL Skade på ACL forekommer hos den yngre og idrettsaktive delen av befolkningen Det er ikke bevist at rekonstruksjon av ACL etter ruptur reduserer utviklingen av artrose Ressurser bør derfor vies til profylaktiske tiltak Hvis det finnes degenerative forandringer er det mulighet for primærprofylakse Målet med studien er å undersøke hvorvidt det finnes

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/173---Viser-korsbandsenen-tegn-til-degenerasjon-for-skaden/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 193 - Beskrivelse av EKG funn hos norske toppfotballspillere
  studien er å beskrive hjertene til norske mannlige toppfotballspillere ved hjelp av pasientenhistorie og EKG Delmålene er 1 ved å bruke våre egne data definere de mannlige norske utøvernes hjerter og dermed bekrefte frekvensen av patologiske funn og 2 å undersøke om det er raseforskjeller i toppfotballspilleres hjerter i Norge Metoder Prosjektet inkluderte 594 fotballspillere i 28 av 30 lag i Tippe og Adeccoligaen og 43 aldersmatchede kontroller EKG ble registrert minst en time etter fysisk aktivitet på to moderne tekniske digitale EKG apparater Cardioline RealClick EKG En ekspertgruppe av kardiologer i Oslo gjennomført felles møter for å tolke de mest utfordrende EKG funn De var ansvarlig for å godkjenne screeningen av spillerne og har registrert noen av dataene i prosjektets database The sections of sports cardiology of the European association of cardiovascular prevention and rehabilitation og the working group of myocardial and pericardial disease of the European society of cardiology publisert sine nye anbefalinger for tolkning av 12 avlednings EKG hos idrettsutøvere i desember 2009 De klassifiserte unormale funn i to grupper 1 vanlige og treningsrelaterte EKG forandringer og 2 uvanlige og treningsurelaterte EKG forandringer Den siste gruppen trenger oppfølging for å bekrefte eller avkrefte mistanken om underliggende hjertesykdom

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/193---Beskrivelse-av-EKG-funn-hos-norske-toppfotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 185 - Mekanismer for fremre korsbåndskader i World Cup alpint: en systematisk videoanalyse av 20 skadesituasjoner
  WC utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong Kneskader dominerer og den mest hyppige skadetypen er ruptur av fremre korsbånd ACL Det er ukjent hvorfor og hvordan disse skadene skjer Formål med studien er å beskrive mekanismer for ACL skader i WC alpint Metode Vi innhentet videoopptak av 20 ACL skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger 2006 09 Syv internasjonale eksperter innen alpint idrettsmedisin og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/185---Videoanalyse-av-ACL-skader-i-World-Cup-alpint/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive •