archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 31 - Risikofaktorer for skader i kvinnefotball
  risikofaktorer for skade begrenset Kun 3 studier har undersøkt risikofaktorer for skader hos kvinnelige seniorspillere og resultatene er motstridende Formålet med denne prospektive kohortstudien er å undersøke risikofaktorer for skader i underekstremitetene blant norske kvinnelige elitefotballspillere ved å benytte et komplekst sett av screeningtester og en påfølgende skaderegistrering I tillegg ønsker vi å undersøke potensielle prediktorer for skader i lår kne ankle og legg fot Metode Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere ACL risk factor study I dette prosjektet inkluderte vi spillere fra Toppserien som deltok i screeningtester før sesongstart i 2009 N 12 lag og spillere med komplette resultater ble analysert n 173 Testene inkluderte tester av maksimal styrke i underekstremitetene markørbasert bevegelsesanalyse av et tobens fallhopp for å måle maksimale valgusvinkler i kneet dynamisk balanse knelaksitet generell leddlaksitet og fotpronasjon Vi inkluderte også et spørreskjema for å innhente informasjon om demografiske data erfaring på elitenivå og skadehistorikk I etterkant av testingen deltok spillerne på en prospektiv registrering av eksponering i trening og kamp samt alle fraværsskader som oppsto basert på ukentlige SMS les mer om SMS metoden og studien Alle spillere som rapporterte en

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/31---Risikofaktorer-for-skader-i-kvinnefotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 201 - Forekomst av symptomer assosiert med spiseforstyrrelser blant unge eliteutøvere
  med SF blant toppidrettselever og kontroller Metode 1 klasseelever ved 16 toppidrettsgymnas n 682 og to tilfeldig valgte videregående skoler kontroll n 423 Totalt besvarte 606 88 9 utøvere og 355 83 9 kontroller spørreskjemaet med spørsmål om trening menstruasjon slanking bruk av patologiske vektkontrollmetoder PVKM og testene drive for thinness DT og body dissatisfaction BD fra Eating Disorders Inventory Statistiske analyser ble gjort ved uavhengig t test Chi Square test og multippel logistisk regresjonsanalyse Resultat En høyere andel av kontrollene 31 8 vs utøverne 11 2 p 0 001 slanket seg og rapporterte symptomer assosiert med SF 48 5 24 4 p 0 001 Det var ingen forskjell i forekomst av symptomer assosiert med SF ved sammenligning av vektavhengige 23 9 og ikke vektavhengige idretter 24 6 Av gutte og jenteutøverne med symptomer assosiert med SF var andelen som benyttet PVKM metoder som følger oppkast 7 8 19 6 avføringstabletter 5 9 3 1 diuretika 7 8 3 1 og slankepiller 6 2 jenter Viktigste årsak for slanking hos jenteutøvere 95 0 og gutte og jentekontroller 97 4 var utseendet For gutteutøverne var ønske om prestasjonsforbedring viktigste årsak 89 3 Diskusjon og konklusjon I motsetning til hos voksne eliteidrettsutøvere

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/201---Forekomst-av-symptomer-assosiert-med-spiseforstyrrelser-blant-unge-eliteutovere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 191 - Behov for metodeutvikling for registrering av belastningsskader i idrett
  for skaderegistrering kan utvikles for å gi et bedre bilde av omfang og alvorlighetsgrad av belastningsskader i idrett Ved bruk av tradisjonelle metoder en kohortstudie med bruk av en skadedefinisjon basert på fravær fra kamp eller trening så det ut som skaderisikoen var meget lav Hvis man derimot kartla utøvernes smerte og funksjonsproblemer knyttet til rygg knær og skulder viste det seg at slike problemer var vanlige Følgende anbefalinger gis

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/191---Metodeutvikling-for-registrering-av-belastningsskader-i-idrett/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 161 - Videoanalyse av skader i World Cup alpint
  Cup WC utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong Over 30 av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra trening og konkurranse Det er ukjent hvordan og hvorfor disse skadene skjer Formål med studien er å beskrive detaljert skadesituasjoner og mekanismer for skader blant WC utøvere i alpint Metode Vi innhentet videoopptak av skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger 2006 09 Rundt

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/161---Videoanalyse-av-skiskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 187 - Hvor representative er pasienter med knebruskskader beskrevet i forskningsstudier
  ulike teknikker med mål å bevare leddbrusken men ingen har ennå vist seg å være bedre en de andre Vår hypotese er at pasientgruppene inkludert i publiserte studier ikke er representative for den populasjonen av bruskskadde som trenger behandling Vi tror også at pasienter som allerede har gjennomgått bruskkirurgi i kneet har et dårligere utfall enn bruskskadde som ikke tidligere har vært operert Metode Det vil bli gjennomført et systematisk

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/187---Hvor-representative-er-pasienter-med-knebruskskader-beskrevet-i-forskningsstudier/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 162 - Idrett, helse, kropp og prestasjon
  denne studien er derfor først å kartlegge forekomsten av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og deretter gjennomføre en intervensjon som kan redusere risiko for at unge lovende utøvere utvikler spiseforstyrrelser og at de som fungerer som trenere for disse unge utøverne skal få et slikt forhold til problemområdet at de kan medvirke i det forebyggende arbeidet knyttet til spiseforstyrrelser Metode Prosjektet består av to deler En kartleggingsfase og deretter en stratifisert randomisert kontrollert intervensjonsstudie Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført høsten 2008 og innebar en spørreskjemaundersøkelse for både utøvere og trenere I både pretest og post tester vil spørreskjema inneholde standardiserte tester i tillegg til egenutviklede spørsmål samt klinisk intervju av utøvere Utvalget i prosjektet er totalpopulasjonen av elever ved toppidrettsgymnas og skigymnas i Norge som startet i 1 klasse høsten 2008 Det er til sammen 16 skoler avdelinger med totalt 711 elever og 192 trenere Etter kartleggingsundersøkelsen ble skolene stratifisert og randomisert til to grupper skoler som mottok en intervensjon og skoler som fungerer som en kontrollgruppe Intervensjonen som startet våren 2009 og ble avsluttet mai 2010 innehold foredrag og oppgaver om ulike tema som antas å ha en betydning i forhold til å forebygge spiseforstyrrelser Første posttest for å se om intervensjonen

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/162---Idrett-helse-og-prestasjon/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 157 - Registrering av keeperskader i Tippeligaen og Adeccoligaen
  10 av alle fotballskader oppstår hos keeperen men dette var ikke signifikant forskjellig fra andre spilleposisjoner Andersen og medarb 2004 fant en relativ risiko på 0 4 for skader hos keeper Dette var betydelig lavere enn for de andre spillerposisjonene Ingen av de tidligere studiene har differensiert mellom keepere og utespillere ved undersøkelse av skadehyppighet skadetype skadealvorlighet og skademekanismer Mål Hensikten med denne studien er å kartlegge antall type og alvorlighet av skader hos keepere i Tippeligaen og Adeccoligaen Videre vil studien gjennom videoanalyse beskrive skademekanismer og risikosituasjoner for keepere gjennom en sesong i norsk toppfotball Metode Dette er en prospektiv kohortstudie som strekker seg over en konkurransesesong 30 mars 9 november Det vil bli samlet inn informasjon om skader og eksponeringstid for fotball i tillegg vil det samles inn videomateriale fra Tippeligaen 2008 Deltagerne i prosjektet er keepere med A lags kontrakt med klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen Baseline informasjon vil bli samlet inn gjennom et semistrukturert telefonintervju Skaderegistrering baserer seg på klubbenes journalsystem og gjennomføres på standardiserte skjema Skader i både trening og kamp registreres Informasjon om skadetype lokalisasjon alvorlighet og beskrivelse av skadesituasjonen registreres Fuller og medarb 2006 Keeperen er selv ansvarlig for registrering av skader i

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/157---Skaderegistrering-av-keepere-i-Tippeligaen-og-Adeccoligaen/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - 192 - Compliance med SPILLEKLAR, et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt
  i fotball understreker betydningen av tiltak for å redusere skaderisikoen som f eks øvelser med skadeforebyggende hensikt Det er imidlertid få intervensjonsstudier som har registrert i hvor stor grad deltakerne har gjennomført treningen etter hensikten det vi gjerne kaller compliance Det er i tillegg mangelfull dokumentasjon av hvilke faktorer som påvirker compliance og hvor stor betydningen disse faktorene kan ha Holdninger og motivasjon til skadeforebyggende trening antas å påvirke gjennomføringen men sammenhengen er tidligere ikke undersøkt vitenskapelig Hensikten med denne delstudien er dermed å kartlegge holdninger motivasjon og opplevde barrierer ved å gjennomføre skadeforebyggende trening Metode Denne studien er en del av SPILLEKLAR prosjektet hvor hensikten er å undersøke effekten av et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt blant unge kvinnelige fotballspillere Mer enn 125 lag med spillere i alderen 14 16 år er inkludert og halvparten av lagene vil benytte SPILLEKLAR gjennom en hel fotballsesong Compliance med SPILLEKLAR eksponering og skader som oppsto blir registrert fortløpende Ved sesongslutt vil alle trenere i intervensjonsgruppen gruppen som trente SPILLEKLAR bli intervjuet i forhold til sine erfaringer holdninger og gjennomføringen av de nye treningsøvelsene i SPILLEKLAR Resultatene fra denne studien vil gi oss verdifull informasjon om i hvilken grad skadeforebyggende trening blir akseptert av

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/192---Compliance-med-SPILLEKLAR-et-oppvarminsgprogram-med-skadeforebyggende-hensikt/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive