archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - FIFA-støtte til norsk prosjekt om hodeskader
  2002 Nyheter Nyhetsarkiv 2004 FIFA støtte til norsk prosj FIFA støtte til norsk prosjekt om hodeskader Det internasjonale fotballforbundet FIFA har gitt en million kroner til et norsk prosjekt om hodeskader i fotball Det er Senter for idrettskadeforskning som har startet prosjektet som FIFA støtter Dagsavisen 23 09 2004 Klikk her for å lese artikkelen i Dagsavisen Fredrikstads forsvarsspiller Tor Trondsen t v har fått ødelagt mye av sesongen på

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/FIFA-stotte-til-norsk-prosjekt-om-hodeskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Er toppidrett sunt?
  Nyhetsarkiv 2009 Nyhetsarkiv 2008 Nyhetsarkiv 2007 Nyhetsarkiv 2006 Nyhetsarkiv 2005 Nyhetsarkiv 2004 Nyhetsarkiv 2003 Nyhetsarkiv 2002 Nyheter Nyhetsarkiv 2004 Er toppidrett sunt Er toppidrett sunt I en ny leder i Tidsskrift for den norske lægeforening tar professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning for seg studier av toppidrettsutøveres helse Disse studiene tyder på at tidligere tiders toppidrettsutøvere lever lenger og i hovedsak har bedre helse enn andre Men gjelder dette

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Er-toppidrett-sunt-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Verdens første nasjonale korsbåndsregister er etablert
  ble forslaget fra Senter for idrettskadeforskning om opprettelse av et Nasjonal Korsbåndsregister vedtatt Formålet med et slikt register vil være å medvirke til en kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i behandlingen av pasienter med korsbåndsskader gjennom å Kunne utelukke metoder som gir et åpenbart dårlig resultat på et tidlig tidspunkt Vurdere resultatene etter kirurgisk behandling med ulike metoder Kartlegge betydningen av prognostiske faktorer Vurdere betydningen av ulike rehabiliteringsmetoder etter kirurgisk behandling Korsbåndsregisteret skal bygges opp som et prosedyreregister for korsbåndskirurgiske operasjoner etter modell av Nasjonalt register for leddproteser og vil ha oppfølginger ved 2 5 og 10 år etter operasjonen I tillegg vil reoperasjoner bli registrert Registeret skal dokumentere operasjonsindikasjon pasientens risikofaktorer selve prosedyren komplikasjoner og resultater Hovedendepunktene for registeret vil være 1 reoperasjon av korsbånd og 2 innsetting av kneprotese i tidligere korsbåndsoperert kne Registeret legger videre til rette for systematiske etterundersøkelser av aktuelle pasientgrupper gjennom bruk av spørreskjema klinisk undersøkelse eller billeddiagnostikk også utover fast planlagte kontroller Ledelsen for registeret legges til en Styringsgruppe hvor tre medlemmer er utpekt fra Norsk ortopedisk forening og tre fra Senter for idrettsskadeforskning Driften av registeret vil legges til Nasjonalt register for leddproteser i Bergen Fordelen med å legge driften til Bergen er at der har de allerede etablert kompetansen og infrastrukturen for å drive et register og miljøet vil bli styrket med ½ sekretærstilling og ½ IT stilling ved Nasjonalt register for leddproteser for Nasjonalt korsbåndsregister Senter for idrettsskadeforskning har også tatt initiativ til samarbeid med svenske forskergrupper om etablering av et tilsvarende register i Sverige De to registrene vil ha identisk utforming slik at det skal være mulig med direkte samarbeid utveksling av erfaringer studier og økt datamengde til forskning En felles styringsgruppe skal sørge for at forskningsbruken går over begge land når det svenske registeret er en realitet En felles database

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Nasjonalt-korsbandsregister-blir-opprettet2/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - NIMI-prisen 2004 - Ny norsk forskningspris
  fra Knut Jæger Hansen Det ble i alt sendt inn ti internasjonale artikler publisert i anerkjente idrettsmedisinske eller ortopediske tidsskrift De to tidsskriftene med høyest impactfactor var Spine og Am J Sports Med på henholdsvis 2 6 og 2 0 Førsteforfatterne var seks fysioterapeuter og fire leger Studiene tok for seg ulike diagnoser og idrettsmedisinske problemstillinger fra ryggplager hos barn og voksne til skiskader og skademekanismer forebygging i håndball og fotball Studiene hadde ulike design og omfattet alt fra kartleggingsstudier til randomiserte effektstudier De innsendte arbeidene vitner om at den idrettsmedisinske forskningsaktiviteten i Norge er stor og at den internasjonale formidlingen av resultater er god Komiteen som besto av professor og fysioterapeut Inger Holm og dr med Fredrik Bendiksen la følgende kriterier til grunn for vurderingen omfang av arbeidet klar skriftlig fremstilling konsekvenser for det idrettsmedisinske fagfeltet NIMI prisen 2004 ble delt ut til fysioterapeut Grethe Myklebust og medarbeidere for artikkelen Clinical functional and radiologic outcome in team handball players 6 to 11 years after anterior cruciate ligament in jury a follow up study publisert i American Journal of Sports Medicine 2003 31 6 981 989 Dette er en klinisk studie med lang oppfølgingstid Funnene viser at mange spillere gikk

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/NIMI-prisen-2004---Ny-norsk-forskningspris/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Vitals forskningspris i idrettsfysioterapi 2004
  Kjersti Storheim Prisforedraget er en del av hennes doktorgradsarbeid som er gått ut fra Norges Idrettshøgskole Institutt for idrettslige og biologiske fag Kjersti Storheim til venstre vant Vitals forskningspris i idrettsfysioterapi 2004 Her avbildet sammen med Monica Klungeland Torstveit vinner av årets Vitalpris Kjersti Storheim har sammen med kolleger fra Rikshospitalet Bærum Trim Fysioterapi og Norges Idrettshøgskole sammenlignet effekten av fysisk trening versus en kognitiv intervensjon med individuell samtale og veiledning på pasienter sykmeldt for subakutte korsryggsmerter I alt 93 pasienter fra Asker og Bærum ble inkludert i studien Resultatene av undersøkelsen viser at treningsgruppen hadde best effekt på smerte og var mest fornøyd med behandlingen Den kognitive gruppen hadde best effekt på funksjon smertemestring og livskvalitet Ingen av gruppene fikk en signifikant effekt på sykefravær Dette styrker hypotesen om at sykmelding først og fremst påvirkes av faktorer som ligger utenfor terapeutisk og medisinsk rekkevidde Prosjektet er viktig på flere måter Korsryggsmerter er den hyppigste av alle muskelskjelett plager og utgjør ca 15 av alt sykefravær og alle nye uføretrygdede Hvert år undersøkes og behandles mange tusen pasienter med korsryggplager i det norske helsevesen Det er et stort og omfattende arbeid å gjennomføre en klinisk kontrollert randomisert studie og det

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Vitals-forskningspris-i-idrettsfysioterapi-2004/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Vitalprisen 2004
  til kvinner idrett og helse også kjent som den kvinnelige utøvertriaden Monica Klungland Torstveit har som den første i verden gjennomført en omfattende landsrepresentativ kontrollert studie der hensikten var å kartlegge omfanget av og mulige assosiasjoner mellom tre ulike tilstander Temaet er svært aktuelt innen idrettsmedisin og angår topputøvere spesielt men undersøkelsen avdekker at fenomenet også eksisterer blant jenter og kvinner med lavere aktivitetsnivå Resultatene fra det omfattende prosjektet har

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Vitalprisen-2004/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny rapport - effektiv styrketrening for hamstrings
  redusert forekomst av hamstringsstrekk i fotball Det aktuelle prosjektet har derfor handlet om hvordan en mest mulig effektivt kan øke styrken i hamstringsmuskulaturen hos fotballspillere Øvelsen har fått navnet Nordic Hamstrings og er en parøvelse der vekten ligger på eksentrisk muskelaksjon det vil si at muskelen belastes mens den strekkes Utøveren starter fra knestående med anklene fiksert mot underlaget av en partner Fra denne posisjonen lener utøveren seg sakte fremover og bremser bevegelsen mot gulvet så lenge som mulig ved hjelp av hamstrings Kontakten med underlaget blir kontrollert med hendene Forfatterne fulgte et utvalg på 21 mannlige fotballspillere ti av dem Stabækspillere fra Tippeligaen som ble tilfeldig fordelt til enten å drive med den nye øvelsen 11 spillere eller tradisjonell hamstrings curl 10 spillere i 10 uker Treningsprotokollene var for øvrig gjort mest mulig like med hensyn på belastning og progresjon Resultatene viste at det var klare forskjeller i effekten av de to treningsøvelsene Trening med Nordic hamstrings øvelsen førte til 11 fremgang i eksentrisk hamstringsstyrke uten effekt på konsentrisk quadricepsstyrke Følgelig var der en signifikant økning i styrkeforholdet mellom hamstrings på baksiden og quadriceps på forsiden på 11 I tillegg økte også isometrisk styrke Testene viste at det ikke var noen styrkeendringer i gruppen som trente tradisjonell hamstrings curl De fleste som er involvert i idrett enten som aktiv eller som trener vil være vel kjent med problemet hamstringsstrekk det vil si skader i muskulaturen på baksiden av låret Særlig er denne skadetypen vanlig blant utøvere i idretter som fotball og sprint i friidrett Fellesnevneren for disse idrettene er at de stiller store krav til akselerasjon og tempo Skaden oppstår fordi krafta som virker på muskulaturen i et løpesteg blir større enn det muskelen tåler noe som resulterer i overrivning i overgangen mellom muskel og sene inne i hamstrings

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Ny-rapport---effektiv-styrketrening-for-hamstrings/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Trening med balansebrett er effektiv forebygging mot overtråkk
  i den samme ankelen hvilket resulterer i kronisk smerte eller instabilitet i 20 til 50 av tilfellene For å fastslå effekten og kostnadseffektiviteten av et proprioseptivt balansebrett treningsprogram ble 116 nederlandske volleyballag fulgt prospektivt gjennom en sesong Lagene ble randomisert i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe Trenings og kampeksponering så vel som skader ble registrert for hver spiller individuelt på ukentlig basis Dersom en spiller tråkket over ble også de relaterte kostnadene registrert til skaden ver leget Det ble funnet signifikant færre overtråkk i intervensjonsgruppa sammenliknet med kontrollgruppa risikodifferanse 0 4 per 1 000 spilletimer 95 Cl 0 1 0 7 Denne signifikante reduksjonen ble imidlertid kun funnet for spillere med tidligere overtråkksskader Ettersom det kun ble påvist en effekt for spillere med tidligere skader hvilket er en kjent risikofaktor for re skader bør effekten av dette balansebrettprogrammet ansees som et rehabiliteringsprogram snarere enn et forebyggende program Den totale kostnaden per spiller dvs inkludert intervensjonmaterialet var signifikant høyere i intervensjonsgruppa Euro 36 99 93 87 sammenliknet med kontrollgruppa Euro 18 94 147 09 Kostnaden for å forebygge en ankelskade var ca Euro 444 03 Sensitivitetsanalyser viste imidlertid at kostnadene assosiert med balansebrettprogrammet vil være lavere og muligens også være kostnadsfordelaktig

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Trening-med-balansebrett-er-effektiv-forebygging-mot-overtrakk/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive