archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Árni Árnason disputerer mandag 6. september
  Island Árni er utdannet fysioterapeut fra Islands Universitet og har i tillegg spesialisterkjennelse i idrettsfysioterapi fra Island Árni fullførte hovedfag ved Norges idrettshøgskole våren 1993 Árni startet sin stipendiatperiode ved Norges idrettshøgskole i 1999 Professor dr med Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Norges idrettshøgskole har vært hans hovedveileder Hensikten med doktorgradsarbeidet var å studere skaderisiko i islandsk elitefotball for menn om ulike faktorer kan påvirke risikoen for skader og om det er sammenheng mellom spillernes fysiske form skader og lagenes prestasjon I tillegg var spillesituasjoner som ledet til hendelser og skader undersøkt samt effekten av et videobasert intervensjonsprogram på frekvensen av akutte skader Deltakere i studien var mannlige fotballspillere fra de to øverste divisjonene på Island Første prosjekt ble gjennomført i 1991 men størsteparten av studien ble gjennomført i perioden 1999 2000 Hovedresultatene er at skadeinsidensen blant mannlige elite fotballspillere på Island er høy med hamstringstrekk som den vanligste skadetypen Tidligere skader og økt alder var de viktigste risikofaktorene Det var en sterk tendens for sammenheng mellom totalt antall dager som spillere var skadet og dårligere sluttresultat hos lagene 57 av risikohendelsene som ble funnet på video kunne klassifiseres i tre sammensatte skademekanismer hvor spillernes oppmerksomhet og ballkontroll var

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Arni-Arnason-disputerer-mandag-6-september/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Skademekanisme for fremre korsbåndskader
  nesten strakt kne kombinert med ut eller innadrotasjon av leggen uten at dette er direkte forårsaket av kontakt med en annen spiller Korsbåndsskader oppstår oftest ved finter og ettbeins landinger På bakgrunn av den høye risikoen for korsbåndskader blant kvinnelige håndballspillere ønsket Senter for idrettskadeforskning å analysere skademekanismene ved fremre korsbåndskader i kvinnehåndball gjennom en systematisk videoanalyse En nøye kartlegging av skademekanismene er avgjørende for å kunne utvikle målrettede forebyggende tiltak Tjue videoopptak av fremre korsbåndskader fra norske og internasjonale kamper ble innsamlet fra 12 sesonger 1988 2000 Tre leger med særlig kompetanse på fremre korsbåndskader og tre landslagstrenere i kvinnehåndball gjorde en systematisk analyse for å kunne beskrive skademekanismene og spillesituasjonene som ledet opp til skadene I tillegg ble det gjennom sesongen 1998 99 gjennomført en skaderegistrering som omfattet 60 lag 942 spillere fra elite første og andredivisjon for kvinner i Norge Trettito spillere pådro seg en fremre korsbåndskade og det ble innhentet informasjon om skademekanismene gjennom et spørreskjema Spørreskjemadataene ble brukt for å sammenligne opplysningene om skademekanismene fra spillerne og videoanalysen Resultatene viser at fremre korsbåndskader i kvinnehåndball hovedsakelig skjer i to situasjoner i fintebevegelser eller ett beins landinger etter frosk innhopp I begge situasjonene ser skademekanismen ut til å være den samme valgusstress dvs at kneet tvinges inn i kalvbeint posisjon på nesten strakt kne kombinert med rotasjon av leggen innover eller utover I begge situasjonene var foten fiksert til underlaget Alle utenom en av skadene skjedde uten direkte kontakt fra med eller motspiller mot beinet kneet men i flere av situasjonene synes det å ha vært utenforliggende påvirkninger gjennom dytting indirekte kontakt før skadetidspunktet eller at spilleren ble forstyrret av motspiller For å forebygge fremre korsbåndskader i håndball og andre ballidretter tyder tilgjengelige data på at det vil være avgjørende at spillere unngår å la knærne

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Skademekanisme-for-fremre-korsbandskader/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Foreløpig program & andre utlysning er klare!
  det Konferansen holdes på det vakre Holmenkollen Park Hotel Senter for idrettsskadeforskning har tatt initiativ til å organisere den første medisinske kongress dedikert til forebygging av idrettsskader Vi forventer å samle en stor internasjonal gruppe forskere leger fysioterapeuter trenere og idrettsrepresentanter Men husk å registrere deg tidlig påmelding er begrenset til 500 deltakere etter først til mølla prinsippet Den vitenskaplige komiteen har valgt det beste fra mange utmerkede forslag til symposier og temaer og består av følgende Risikofaktorer Skademekanismer Metoder for forebygging Idrettsspesifikke metoder for forebygging inkluderer fotball håndball basketball ishockey racket idretter alpint og snowboard volleyball og andre der det fokuseres på Skademønstre Skademekanismer Metoder for forebygging Blant høydepunktene i kongressen er følgende hovedtaler Roald Bahr MD PhD Professor Leder Senter for idrettsskadeforskning Oslo Norge Lars Engebretsen MD PhD Professor Leder Senter for idrettsskadeforskning Leder Ortopedisk senter Ullevål Universitetssykehus Oslo Norge Sports injury prevention the need for an evidence based approach Jan Ekstrand MD PhD Professor Linköping Medical Center Linköping University Linköping Sverige Looking back 25 years in sports injury prevention Gordon O Matheson MD PhD Professor Ortopedisk kirurgi Sports Medicine the Stanford University Medical Center Stanford California USA Prevention vs Cure the team physician perspective Caroline Finch Professor

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Forelopig-program--andre-utlysning-er-klare/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Nytt prosjekt - hodeskader i fotball
  til å kontrollere ballen Dette fører også til mange dueller med risiko for hodeskader På basis av en norsk tverrsnittstudie hvor både aktive og tidligere fotballspillere ble testet inngående beskrev Alf Tysvær i sin doktoravhandling i 1992 en økt forekomst av kroniske hjerneskader hos fotballspillere etter en endt fotballkarriere sammenlignet med en relevant kontrollgruppe Tysvær postulerte at årsaken var gjentatt heading av ballen Siden har flere andre tverrsnittsstudier også pekt i retning av at fotball kan føre til målbare hjernefunksjonsendringer Enkelte hodeskader i fotball kan være svært ubehagelige Men kan også små hodeskader gi hjerneskade på lang sikt Hodebeskyttelse og forbud mot heading Disse studiene har ført til at enkelte har utviklet hodebeskyttere og til og med forslag om forbud mot heading av ballen Dog har flere studier som spesifikt har undersøkt effektene av gjentatt heading konkludert med at heading mest sannsynlig ikke er problemet men at hjerneforandringene er et resultat av gjentatte små og store traumer mot hodet Definisjonen på en hjernerystelse har tidligere vært strengdet har vært et krav at spilleren skal ha vært bevisstløs eller i hvert fall desorientert for at diagnosen skal stilles I løpet av senere år er det imidlertid blitt klart at hjernerystelser forekommer i mange andre tilfeller I en studie fra Tippeligaen i 2000 fantThor Einar Andersenog medarbeidere at det var hele 124 hodetraumer som potensielt kan ha ført til hjernerystelser Det er imidlertid kun få av disse som ble medisinsk erkjent som hjernerystelser Kartlegging av hodetraumer Hovedmålet med undersøkelsen som nå startes i Tippeligaen er derfor å kartlegge om små hodetraumer gir målbare effekter på hjernen både i form av akutt forbigående skade og i eventuelt i form av langtidsvirkninger etter at sesongen er over Spillerne er derfor testet med en databasert neuropsykologiske test CogSport og en biokjemisk markør på hjerneskade et

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Nytt-prosjekt---hodeskader-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Forekomsten av korsbåndsskader er høyere enn tidligere dokumentert
  tilsvarer 42 korsbåndsoperasjoner per 100 000 innbyggere i Norge Realistiske estimater for den totale skadefrekvensen vil være på 88 fremre korsbåndsskader per 100 000 innbyggere Dette er det høyeste tallet som noen gang er beskrevet i faglitteraturen Studien er også den første publiserte studien på verdensbasis som angir operasjonsforekomsten i en hel nasjons befolkning uten å basere seg på estimater I 2002 ble hele 1876 korsbåndsoperasjoner foretatt i Norge Studien ble gjennomført ved at et spørreskjema ble sendt ut til alle offentlige og private sykehus og klinikker i Norge med en kirurgisk avdeling samt til alle sykehus som hadde rapportert inn arbeid med korsbåndsskader til Norsk pasientregister Skjemaet inneholdt spørsmål om operasjonsfrekvens kirurgiske metoder og rehabilitering i forbindelse med fremre korsbåndskirurgi utført i 2002 Totalt ble 83 sykehus kontaktet samtlige besvarte forespørselen og totalt var det 50 sykehus som utførte denne typen kirurgi Av disse 50 var det ni private institusjoner Resultatene viser blant annet at det er stor spreding i hvor mange inngrep de ulike sykehusene og dermed også ortopedene utførte per år Like fullt ble det i de fleste inngrepene 96 benyttet erstatninger for korsbåndene som er i overensstemmelse med internasjonale gullstandarder Ved syv sykehus var det et

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Forekomsten-av-korsbandsskader-er-hoyere-enn-tidligere-dokumentert/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - En av ti pasienter med akutt kneskade har leddbruskskade
  Oslo området Denne studien er nylig publisert i tidskriftet American Journal of Sport Medicine Januar 2004 Undersøkelsen viser at 11 av de som er til kikkhullskirurgi arthroskopi i kneet har en bruskskade som kan være behandlingstrengende Kikkhullskirurgi arthroskopi avdekker bruskskader i kne for 11 av de undersøkte Studien er gjennomført ved at alle kneartroskopier ved de tre sykehus i løpet av en 6 måneders periode ble registrert med et spesialskjema vedrørende plager skadeårsak og funn ved operasjonen når det gjelder bruskkvalitet og skader Alle pasientene var henvist for en kneplage som medførte behov for operasjon I løpet av de 6 månedene ble totalt 993 kneleddsartroskopier registrert Resultatene viser at idrettsaktivitet forårsaket 50 av kneskadene Fotball handball og ski var den hyppigeste aktiviteten i skadeøyblikket Rundt halvparten av pasienten mente at kneplagene deres medførte en mer en 60 reduksjon av knefunksjonen En fulltykkelse leddbruskskade ble funnet hos 11 av pasientene og kneskjellsluksasjoner 57 og korsbåndskader 29 var skader som hyppig var assosiert med en bruskskade En lokalisert leddbruskskade var spesielt hyppig hos de yngre pasientene under 30 år Studien viser også at 6 av pasientene har en leddbruskskade som er større enn 2 kvadratcentimeter og for disse vil en vurdering med

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/En-av-ti-pasienter-med-akutt-kneskade-har-leddbruskskade/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Messner-prisen 2004 ny skandinavisk forskningspris
  injury in team handball gjennomført av fysioterapeut og doktorgradsstipendiat Odd Egil Olsen og fysioterapeut og post doc Grethe Myklebust fra Senter for idrettsskadeforskning i samarbeid med professor Roald Bahr professor Lars Engebretsen og professor Ingar Holme Artikkelen ble publisert i Scand J Med Sci Sports 2003 13 299 304 Juryen som besto av redaktørene i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports og professor Karola Messner og professor Jan Gillquist gav følgende begrunnelse for tildelingen Undersøkelsen omhandler et viktig problem innen håndball sannsynligvis også overførbart til andre ballidretter Den peker også på forskjeller mellom kvinner og menn Undersøkelsen er stor nok til å påpeke interessante funn Presentasjonen av undersøkelsen er av meget høy kvalitet Artikkelen er et godt eksempel på en godt planlagt og gjennomført observasjonell undersøkelse med en bred og eksemplarisk diskusjon Artikkelen kan brukes som modell for undervisning i forskningsmetodikk Undersøkelsen fant at forekomsten av fremre korsbåndskader er høyere på dekker med høy friksjon enn på dekker med lav friksjon Undersøkelsene er gjennomført blant mannlige og kvinnelige håndballspillere i Norge i periodene 1989 91 1993 96 og 1998 2000 og den viser at forekomsten av fremre korsbåndskader blant kvinner var 2 3 ganger høyere på kunstdekker enn

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Messner-prisen-2004-ny-skandinavisk-forskningspris/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Gjør norske fotballdommere jobben sin i situasjoner med høy risiko for skade?
  med høy risiko for skade ble registrert fra opptakene dersom dommeren stoppet kampen grunnet antatt skade dvs fordi en spiller lå nede synlig smertepåvirket 15 s En skade ble registrert dersom spilleren måtte forlate banen grunnet skade eller i minst en dag ikke kunne delta normalt på trening eller kamp Dommerens avgjørelse ved hver hendelse ble registrert Tre norske FIFA dommere foretok i etterkant en uavhengig og blindet vurdering av dommeravgjørelsene på grunnlag av videoopptakene Fra 174 Tippeligakamper 256 timer fotball ble det funnet og analysert 406 hendelser med høy risiko for skade av disse resulterte 52 i skader som førte til fravær Nesten alle hendelsene kom som et resultat av kontaktsituasjoner de fleste oppstod i taklings eller hodedueller I 58 av hendelsene med høy risiko for skade og 68 av skadetilfellene ble det ikke blåst frispark Dommerne gav gult eller rødt kort i kun en av ti hendelser med forseelse som førte til skade Det var godt samsvar mellom avgjørelse tatt av kampdommer og ekspertpanelet kappa 0 60 og resultatene tyder ikke på at dommerne er for strenge eller for milde i sin regelfortolkning Ekspertpanelet ville i 33 hendelser gitt frispark til skadeeksponert spiller der kampdommer ikke dømte frispark mens kampdommer på den annen side gav 22 flere gule kort enn ekspertpanelet ville ha delt ut Dommerne blåste ikke frispark i 2 3 av skadene og hendelsene med stor risiko for skade Kun 54 gule og 2 røde kort ble gitt i skaderisiko situasjoner Likevel viste kampdommers avgjørelse å være i samsvar med gjeldende fortolkning av regelverket i fotball Med andre ord synes det som om regelverket primært ikke er laget for å beskytte spillerne mot situasjoner i spillet med høy risiko for skade På den annen side ble det delt ut 468 gule og 24 røde kort for

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Gjor-norske-fotballdommere-jobben-sin-i-situasjoner-med-hoy-risiko-for-skade/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive