archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Videoanalyse av skademekanismer for ankelskader i fotball
  lå nede synlig smertepåvirket 15 s En skade ble registrert dersom spilleren måtte forlate banen grunnet ankelskade eller i minst en dag ikke kunne delta normalt på trening eller kamp Det medisinske støtteapparatet i klubbene registrerte fortløpende alle akutte ankelskader gjennom sesongen Et spesifikt spørreskjema for ankelskader ble utarbeidet for å beskrive skademekanismer og spillesituasjoner som ledet opp til skadene Det ble totalt registrert 46 akutte ankelskader 18 fra Norge 28 fra Island i e 4 5 ankelskader per 1000 kamptimer Av disse ble 26 57 identifisert på video hvorav 23 var ligamentskader og tre kontusjoner Videoanalysen viste at 14 ankelskder skjedde i taklingsdueller fire under klarering eller skudd fire under løping to i landingen etter hodeduell og to ble klassifisert som annet Av ti taklingsskader der skadet spiller blir taklet ble 6 klassifisert som sene taklinger To primære skademekanismer ble identifisert 1 Inversjonstraumer N 14 Takling mot medialsiden av legg eller ankel like før eller i det øyeblikk foten settes ned som leder til en lateralt rettet kraft som fører til at ankelen er i en invertert posisjon idet han overfører vekten til den aktuelle ankelen og 2 Forsert plantarfleksjon n 4 Den skadede spilleren treffer motstanderens fot i et skuddforsøk eller klarering med strak vrist og stor kraft noe som fører til maksimal plantarfleksjon En systematisk analyse av skadesituasjoner gir detaljert informasjon om mekanismene for ankelskader i fotball både laterale ligamentskader og tilstanden som kalles footballers ankle De fleste ankelskader oppstod i taklingsdueller hvor skadet spiller ble taklet I hendelser der skadet spiller ble taklet på medialsiden av ankelen eller leggen skjedde dette ofte som et resultat av for sene taklinger fra siden eller bakfra Ankelskader er vanlig i fotball og til nå har forebyggende tiltak vært rettet mot balansetrening og teiping eller bruk av ortose Begge tilnærminger

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Videoanalyse-av-skademekanismer-for-ankelskader-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny studie - Fysisk form, skader og prestasjon blant fotballspillere
  spenst og beinstyrke hadde større sjanse for et godt resultat i serien mens lag med et høyt antall skadedager gjorde det dårligere på serietabellen I samarbeid med Fysiologifakultet ved Universitet på Island gjennomførte Senter for idrettsskadeforskning en studie for å undersøke sammenhengen mellom fysisk form og prestasjon i fotball og teste mulige forskjeller i fysisk form mellom ulike spillerfunksjoner Deltakerne var 306 mannlige fotballspillere fra 17 lag i de to øverste divisjonene på Island Før fotballsesongen 1999 begynte ble spillerne testet med hensyn til maksimalt O2 opptak fettprosent maksimal beinstyrke maksimal hopphøyde og bevegelighet Gjennom sesongen ble skader og spillernes deltakelse i trening og kamp registrert Gjennomsnittlig fysisk form blant spillerne på hvert lag ble sammenliknet med lagenes prestasjon gjennom sesongen dvs tabellplasseringen til slutt Fysisk form ble også sammenliknet mellom spillere i ulike spillerfunksjoner En korrelasjon ble funnet mellom god spenst og lagenes prestasjon den samme trenden ble også funnet for maksimal beinstyrke Ovverraskende nok var der ingen forskjell i utholdenhetsprestasjon målt som maksimalt O2 opptak mellom lagene som gjorde det bra og lag som gjorde det dårligere Det var også en trend for dårligere prestasjon blant de lagene som hadde flere dager fravær p g a skader gjennom

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Ny-studie---Fysisk-form-skader-og-prestasjon-blant-fotballspillere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Betydelig økt risiko for skade på motsatt side etter akillesseneruptur
  er derfor viktig å få kunnskap om hvilke faktorer som gir økt risiko for akillessenerupturer for om mulig å kunne forebygge denne type skader Fra før av vet vi at skaden hyppigst rammer menn rundt 40 årsalderen og gjerne i forbindelse med idrettsaktivitet med brå start og stoppbevegelsersom for eksempel squash badminton og tennis Undersøkelsen viser i tillegg at personer som har røket den ene akillessenen har 176 ganger høyere risiko for akillesseneruptur på motsatt side enn risikoen i befolkningen for øvrig Hva denne økte risikoen skyldes er ikke kjent Det kan skyldes at disse personene utsetter seg for idrettsaktiviteter med høy risiko eller det kan skyldes at de har akillessener som tåler mindre enn andre og dette kan være genetisk betinget Studien er gjennomført som en kartlegging av 168 pasienter som ble innlagt ved Akershus Universitetssykehus i perioden september 1990 til april 1997 Alle disse ble operativt behandlet ved at senen ble sydd sammen igjen Etterbehandlingen bestod av gips i 6 ukerderetter økende belastning til full belastning i løpet av noen uker Aktiviter som medfører rask akselerasjon og bråstopp ble frarådet de første 6 månedene Pasientene ble så kontaktet etter 4 år med et spørreskjema vedrørende skaden tidligere og nåværende plager fra akillesenen på begge sider om de hadde kunne gjenoppta tidligere idrettsaktiviter arrproblemer etc Svarprosenten for denne etterundersøkelsen var 92 Resultatene bekrefter tidligere undersøkelser ved at den viser at denne type skade forekommer hyppigst hos menn og i forbindelse med idrettsaktivitet som medfører brå stopp og startbevegelser En fjerdedel oppga at de hadde noe akillesproblemer før skaden på den aktuelle siden Om lag halvparten har senplager etter en slik skade og det er vanskelig og gjennoppta idrett på samme nivå som tidligere Det mest slående funnet er imidlertid den økte risikoen de har for og få samme type

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Betydelig-okt-risiko-for-skade-pa-motsatt-side-etter-akillesseneruptur/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny rapport om ryggplager blant langrennsløpere og roere
  er noe mer vanlig blant langrennsløpere og roere men at forskjellene ikke er store Er ryggplager vanlig blant langrennsløpere Undersøkelsen ble gjennomført som en tverrsnittsundersøkelse blant langrennsløpere roere og orienteringsløpere under de respektive greners NM Alle utøverne inkludert de beste juniorene ble bedt om å fylle ut et spørreskjema om tidligere og nåværende ryggplager om plager er knyttet til trening hva slags type trening utøveren opplever som mest belastende osv Utvalget langrennsløpere roere og orienteringsløpere var ikke tilfeldig valgt Tidligere undersøkelser har vist at det er høy forekomst av ryggplager blant roerne og dette er satt i sammenheng med gjentatt belastning av korsryggen når roeren bøyer seg bakover når han drar i årene For langrennsløpere er belastningen tilsvarende når de bøyer seg forover ved staking og man kunne tenke seg at dette medfører stor belastning på korsryggen Enkelte har også ment at skøyting kan medføre vridningsbelastning i fraskyvet Orienteringsløpere ble benyttet som en idrettsaktiv kontrollgruppe De trener omtrent like mye og samsvarer i alder og kjønn med langrennsløpere og roere men har ikke de spesifikke belastninger knyttet til staking og skøyting som langrennsløperne har I undersøkelsen inngikk også en landsrepresentativ kontrollgruppe som har fått tilsendt spørreskjema per post Resultatene viste at langrennsløpere og roere rapporterte noe mer ryggplager enn orienteringsløpere både når de ble spurt om sine ryggplager men forskjellene var moderate og det var ingen vesentlige forskjeller mellom roere og langrennsløpere Det var heller ingen vesentlige forskjeller mellom gruppene når det gjelder hvor mye de hadde søkt medisinsk behandling for ryggplager Det var imidlertid tydelig at det var en sammenheng mellom trenings og konkurransebelastning og graden av ryggplager Både langrennsløpere og roere rapporterte at de var oftere plaget når belastningen var høy mens dette ikke var tilfelle blant orienteringsløpere Videre var det blant langrennsløpere en klar forskjell mellom skøyting

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Ny-rapport-om-ryggplager-blant-langrennslopere-og-roere/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny studie - risikofaktorer for skader i fotball
  i samarbeid med Fysiologifakultet ved Universitet på Island en studie på fotballspillere fra 17 mannlige lag i to øverste fotball divisjonene på Island totalt 306 spillere Før fotballsesongen 1999 begynte ble spillerne testet med hensyn til maksimalt O2 opptak fettprosent maksimal beinstyrke maksimal hopphøyde bevegelighet og mekanisk stabilitet i ankler og knær I sesongen ble skader registrert av lagenes fysioterapeuter Spillernes deltakelse i kamp ble registrert fra offisiell kampstatistikk mens trenere registrerte spillernes deltakelse i trening Den vanligste skadetypen var hamstringstrekk men lyskestrekk og leddbåndskader i ankler og knær var også vanlige Økt alder ble identifisert som risikofaktor for skader generelt og for hamstringstrekk spesielt Spillere som tidligere hadde fått hamstringstrekk hadde 7 8 ganger større risiko for å få en ny hamstringstrekk over en sesong enn spillere som ikke hadde fått hamstringstrekk tidligere Spillere som tidligere hadde fått lyskestrekk hadde 5 6 ganger større risiko for en ny skade av samme type mens de som tidligere hadde fått leddbåndskader i ankler og knær hadde 4 6 ganger økt risiko for skader av samme type på en sesong Korte muskler på innsiden av låret ble også identifisert som en risikofaktor for lyskestrekk Resultatene indikerer at rehabilitering etter skader må vektlegges

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2004/Ny-studie---risikofaktorer-for-skader-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Nyhetsarkiv 2004
  Torstveit fra Idrettsmedisinsk seksjon ved Norges idrettshøgskole har gjennom sitt forskningsarbeide markert seg nasjonalt og internasjonalt på et omfattende forskningsområde knyttet til kvinner idrett og helse også kjent som den kvinnelige utøvertriaden Les mer Ny rapport effektiv styrketrening for hamstrings En ny rapport fra Senter for idrettsskadeforskning publisert i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport viser at Nordic Hamstrings en ny eksentrisk styrkeøvelse for muskulaturen på baksiden av låret hamstrings er mer effektiv enn den tradisjonelle øvelsen hamstrings curl Nordic Hamstrings er en enkel og svært effektiv øvelse for trening av muskulaturen på baksiden av låret Les mer Trening med balansebrett er effektiv forebygging mot overtråkk En ny studie publisert i the American Journal of Sports Medicine av Evert Verhagen gjesteforsker ved Senter for Idrettsskadeforskning høsten 2002 viser at proprioseptiv balansebrettrening er effektivt for forebygging av gjentatte ankelovertråkk Et ett års treningsprogram ble implementert i treningen til 66 nederlandske volleyballag Lagene reduserte sin insidens av overtråkk signifikant sammenliknet med en matchet kontrollgruppe på 50 lag Les mer Árni Árnason disputerer mandag 6 september Árni Árnason ved Senter for idrettsskadeforskning har nå fått sin avhandling bedømt og gis anledning til å forsvare avhandlingen for graden Doctor Scientiarum mandag 6 september 2004 Temaet for avhandlingen er Injuries in football Risk factors injury mechanisms team performance and prevention Prøveforelesningen over oppgitt emne bør også ha stor appell for idrettsinteresserte Bør fotballspillere trene bevegelighet En forskningsbasert analyse Les mer Skademekanisme for fremre korsbåndskader I følge en undersøkelse publisert i juniutgaven av American Journal of Sports Medicine er det typiske trekk for mekanismene for fremre korsbåndskader Undersøkelsene er basert på en analyse av videoopptak av skadesituasjonen blant kvinnelige håndballspillere i norsk og internasjonal håndball de siste årene Den viser at fremre korsbånd ryker i en finte eller landingssituasjon ved at de får en valgus kollaps på nesten strakt kne kombinert med ut eller innadrotasjon av leggen uten at dette er direkte forårsaket av kontakt med en annen spiller Les mer Foreløpig program andre utlysning er klare Programmet er klart En spektakulær line up med ikke mindre enn 76 internasjonalt anerkjente foredragsholdere fra 13 nasjoner vil gjøre den første verdenskongressen for forebygging av idrettsskader neste år til en minneverdig begivenhet Vi inviterer deg herved til å oppleve et spektakulært vitenskapelig program i Oslo Gå ikke glipp av det Les mer Nytt prosjekt hodeskader i fotball Hele 90 av alle spillerne i Tippeligaen deltar i et prosjekt som har som formål å kartlegge konsekvensene av små hodeskader i fotball Alle har latt seg teste i sesongoppkjøringen til 2004 utgaven av Tippeligaen og vil bli fulgt opp med ytterligere tester dersom de skulle få en smell mot hodet i en Tippeligakamp Prosjektet blir utført i regi av Senter for idrettsskadeforskning i samarbeid med FIFAs forskningssenter F MARC Les mer Forekomsten av korsbåndsskader er høyere enn tidligere dokumentert En ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening april 2004 viser at det i 2002 ble operert 1876 fremre korsbåndsskader i Norge Dette tilsvarer 42 korsbåndsoperasjoner per

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/templates/ArticleListing.aspx?id=763&epslanguage=NO (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Korsbåndsskader kan forebygges
  en korsbåndskade i forhold til spillere som gjennomførte programmet Forbedret balanse koordinasjon kan forebygge korsbåndsskader På bakgrunn av den høye risikoen for korsbåndskader blant kvinnelige håndballspillere startet Senter for idrettskadeforskning en forebyggende undersøkelse blant omlag 950 kvinnelige håndballspillere i de tre øverste divisjonene sesongen 1998 99 I denne sesongen ble alle korsbåndskader registrert deretter ble et 15 minutters treningsprogram som skulle gjennomføres tre ganger i uken i en 5 7 ukers periode introdusert de to påfølgende sesongene 1999 2000 og 2000 2001 Utøverne skulle også holde treningen ved like en gang i uken gjennom sesongen Programmet inneholder tre typer øvelser håndballrelaterte øvelser øvelser på balansebrett og øvelser på en balansematte Øvelsene vektla primært bedre styring og kontroll av kneet i forbindelse med hopping landinger og finter I løpet av de to årene lagene skulle drive med programmet ble det registrert hvor mange forebyggende økter de trente og hvor mange korsbåndskader lagene fikk Resultatene viser at det var en nedgang i antall korsbåndskader i løpet av de to sesongene de gjorde programmetfra 29 til 17 totalt mens det i eliteserien var en reduksjon fra 13 til 5 skader Resultatene fra eliteserien viste at treningsprogrammet beskyttet spillerne som gjennomførte programmet i forhold

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Korsbandsskader-kan-forebygges-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Seminar om hodeskader hos idrettsutøvere
  få hodeskader i idrett men enkelte av de hodeskadene som oppstår påfører idrettsutøverne som rammes langvarige plager Lettere hjernerystelser kan være vanskelig å diagnostisere Gode retningslinjer og praktiske hjelpemidler for diagnostikk og behandling av hjernerystelser hos idrettsutøvere finnes ikke Norsk Idrettsmedisinsk Institutt har gleden av å invitere idrettsleger og fysioterapeuter til et seminar om hodeskader hos idrettsutøvere På seminaret vil de gjeldende retningslinjer bli presentert Kursdeltagerne vil også få en

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Seminar-om-hodeskader-hos-idrettsutovere-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive