archive-no.com » NO » K » KLOKAVSKADE.NO

Total: 973

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Første verdenskongress om forebygging av idrettsskader i Oslo juni 2005
  Paneldebatter vil konkludere symposier fra viktige temaet Last ned First Announcement nedenfor PDF filer med hhv lav og høy oppløsning First Announcement low res pdf 230 kB First Announcement high res pdf 1 3 MB Fagkomiteen består av en anerkjent gruppe forskere og klinikere fra hele verden Komiteen står ansvarlig for å utarbeide det endelige programmet som vil inneholde Oversiktsforedrag av kjente klinikere og forskere om sentrale temaer knyttet til forebygging av idrettsskader Symposier med inviterte forelesere og foredrag om forebygging av spesifikke skadetyper bl a ankelskader leddbåndskader i kneet inkludert fremre korsbånd hode nakkeskader hamstringstrekk og lyskeskader Disse symposiene vil omhandle Risikofaktorer skademekanismer og metoder for forebygging Oversiktsforelesninger om metodespørsmål i skadeforebyggende forskning Studiedesign skaderegistreringsmetoder gjennomføring av intervensjonsforsøk statistiske metoder etc Symposier med inviterte forelesere og foredrag om forebygging av skader i spesifikke idretter bl a fotball håndball basketball ishockey racketidretter alpint snowboard volleyball Disse symposiene vil omhandle Skademønster skademekanismer og metoder for forebygging Frie foredrag Postere Fagkomitè Roald Bahr MD PhD Professor Chair Oslo Sports Trauma Research Center Oslo Norway president Karl Peter Benedetto MD PhD Professor Department of Trauma Surgery Sports Medicine Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch Feldkirch Austria President European Society of Sports traumatology Knee surgery and Arthroscopy John A Bergfeld MD Director Cleveland Clinic Sports Health Cleveland Ohio 1st Vice President International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine ISAKOS Bruce Beynnon PhD Professor Department of Orthopaedic Surgery UniversityofVermont Burlington Vermont Jiri Dvorak MD Professor of Neurology Schulthess Clinic Zurich Switzerland Chairman FIFA Medical Assessment and Research Center F MARC Deputy Editor Spine Lars Engebretsen MD PhD Professor Co Chair Oslo Sports Trauma Research Center Chair Orthopeadic Center Ullevål University Hospital Oslo Norway Jo Hannafin MD PhD Associate Attending Surgeon and Director of Orthopaedic Research Hospital for Special Surgery Associate Professor of Orthopaedic Surgery Cornell

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Forste-verdenskongress-om-forebygging-av-idrettsskader-i-Oslo-juni-2005-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Hodeskader i alpinbakkene kan forebygges
  snowboard og det er økende hyppighet av alvorlige hodeskader fra år til år Hodeskader er de hyppigste skadene i alpint telemark og snowboard og det er økende hyppighet av alvorlige hodeskader fra år til år Nye eller populære trender bl a big jump og off piste medfører en større risiko for alvorlige hodeskader Bruk av hjelm antas å beskytte mot hodeskader men dette er omdiskutert og har ikke vært tilfredsstillende dokumentert Resultater som legges frem på Idrettsmedisinsk Høstkongress i Stavanger viser at hjelmbruk reduserer risiko for hodeskade i alpine disipliner med 62 Nye trender som big jump og off piste medfører en større risiko for alvorlige hodeskader Bruk av hjelm antas å beskytte mot hodeskader men dette er omdiskutert og har ikke vært tilfredsstillende dokumenter og det har vært fremholdt flere faremomenter ved hjelmbruk som redusert sikt og hørsel Studier av barn og unge i andre idrettsaktiviteter har vist tendens til endret adferd ved hjelmbruk mot større risikotagning og øket aggressivitet Spørsmålet om hjelmbruk øker risiko for nakkeskade er heller ikke belyst nok Resultater fra en studie i regi av Senter for idrettsskadeforskning viser at hjelmbruk reduserer risikoen for hodeskade med 62 Det betyr at man ved ikke å bruke

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Hodeskader-i-alpinbakkene-kan-forebygges-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Skaderisiko for snowboard er høyere enn for alpint, mens telemarkkjørere har minst risiko for skade i alpinbakken
  grad inntatt anleggene De senere år har alle disse disipliner gjennomgått betydelig utvikling først og fremst på utstyrsiden men også rent teknisk noe som vil kunne medføre endringer i skadepanoramaet Hvorvidt den økningen man har observert i snowboardskader skyldes at grenen er mer risikofylt eller at det er mange nybegynnere i bakken har ikke vært kjent Snowboardere har størst risiko for skader i alpintbakken Det har ikke vært gjort større

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Skaderisiko-for-snowboard-er-hoyere-enn-for-alpint-mens-telemarkkjorere-har-minst-risiko-for-skade-i-alpinbakken-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ny artikkel om risikofaktorer for idrettsskader
  Senter for idrettsskadeforskning sett på aktuelle forskningsmetoder for å studere risikofaktorer for idrettsskader Ulike forskningsmetoder for å studere risikofaktorer diskuteres i den nye artikkelen I artikkelen bruker de strekkskader på baksiden av låret hamstringsstrekk en vanlig skadetype i fotball og friidrett som eksempel De konkluderer at de fleste undersøkelsene som er gjort for å studere effekten av ulike faktorer på risikoen for hamstringstrekk er for små til å kunne avdekke annet enn svært sterke sammenhenger De viser at for å avdekke moderate til sterke sammenhenger kreves 20 50 skader mens mindre sterke sammenhenger vil kreve om lag 200 skadde utøvere En annen viktig begrensning med de fleste studiene som er gjort på risikofaktorer for hamstringstrekk er at de bare ser på en faktor av gangen En slik tilnærming kan føre til feil konklusjon For eksempel kan det tenkes at en studie hvor man kun undersøker sammenhengen mellom bevegelighet og strekkskader konkludere med at kort muskulatur på baksiden av låret gir økt risiko for skade Det kan imidlertid tenkes at det i virkeligheten er slik at kort muskulatur kun sees hos utøvere med tidligere strekkskader på baksiden og at det er arrvevet etter tidligere skade som er den egentlige risikofaktoren og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Ny-artikkel-om-risikofaktorer-for-idrettsskader-/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - En kvantitativ og kvalitativ anatomistudie av kneets medialside - den første i sitt slag
  behandles operativt Sekvele etter manglende behandling av grad III mediale båndskader er problematisk ettersom nåværende rekonstruksjonsteknikker ikke er tilfredsstillende For å kunne forbedre operasjonsteknikkene er det nødvendig å vite nøyaktig hvor de forskjellige strukturene festes Mye forskning på korsbåndenes anatomi har resultert i en endring og stor forbedring av korsbåndsoperasjoner og deres prognose Vi forventer at det samme kan og vil være tilfelle også for skader av medialsiden Det finnes hittil bare kvalitative studier av anatomien på medialsiden av kneet Denne studien som ble utført ved Ortopedisk Senter UUS Senter for idrettsskadeforskning ved NIH og University of Minnesota Orthopaedic department er den første av sitt slag ettersom den i tillegg til å være kvalitativ også vil være en kvantitativ studie Dette ble gjort ved bruk av Ascensions Flock of Birds elektromagnetiske tredimensjonale registrering En kalibrert peker med skarp tupp og nøyaktighet på 0 5mm en Steinman pin ble brukt for å markere strukturenes beliggenhet og gir koordinatene i rommet i forhold til en sensor Femur og tibia ble fastmontert i et apparat slik at kneet var fiksert Resultatene fra studien på 8 knær viser at de respektive strukturene ikke festes til selve midtpunktet av henholdsvis mediale epikondyl og adduktortuberkelen som tidligere beskrevet se bildet nedenfor Overfladiske MCL gj sn 94 8mm langt ligament festes gjennomsnittlig 3 2 mm proksimalt og 4 8 mm posteriort for mediale epikondyl I tillegg festes også senen til adduktormusklene proksimalt og posteriort for adduktortuberkelen gjennomsnittlig 2 7 mm proksimalt og 3 0 mm posteriort for denne I tillegg til disse funnene gir denne studien nøyaktig bestemmelse av alle de andre strukturene på medialsiden og deres festepunkter se bilde nedenfor Over de siste 20 årene har man fått bedre forståelse av funksjonell anatomi biomekanikk og tilheling av strukturene på kneets medialside Dette har igjen ført til

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/En-kvantitativ-og-kvalitativ-anatomistudie-av-kneets-medialside---den-forste-i-sitt-slag/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Vitalprisene og Nycomedprisene 2003
  kvinner ved hjelp av et spesielt treningsprogram Programmet bestod av ulike typer balanse og koordinasjonsøvelser hvor målet var å oppnå bedre knekontroll Resultatene viste at spillerne som gjennomførte treningsprogrammet som anbefalt var mindre utsatt for fremre korsbåndskade Imidlertid finner hun nå to år etter intervensjonen at antall fremre korsbåndskader er tilbake på samme nivå som før intervensjonen startet Utfordringen videre er å få denne type trening integrert som en naturlig del av all håndballtrening Les mer om Grethe Myklebust og hennes forskningsprosjekter her Thor Einar Andersens forskningsprosjekter har vært rettet mot skademekanismer i norsk toppfotball I løpet av 2003 og 2004 har han publisert eller vil publisere som første eller andreforfatter hele 11 arbeider i tidsskrifter verden over Videoanalyse av risikosituasjoner for skade i norsk elitefotball har vært tilnærmingen til prosjektene I det første prosjektet beskrives og testes en ny metode Football incident analysis FIA som kombinerer fotballfaglig og medisinsk faglig kunnskap I de 4 neste prosjektene blir metoden anvendt på risikosituasjoner for skade i norsk Tippeliga i forhold til risikosituasjoner generelt forseelser mot fotballreglene og skademekanismer for ankel og hodeskader Resultatene viser taklingsduellene og hodeduellene er de to viktigste risikosituasjonene for skade i fotball særlig de duellene som skjer foran hvert mål enten i forsvar eller i angrep Videre ser regelverket i fotball ikke ut til å beskytte spillerne mot skadesituasjoner selv om det ble dokumentert at dommerne dømmer i henhold til gjeldende tolkning av regelverket De to siste prosjektene dokumenterer at spesifikke mekanismer for ankelskader og hodeskader i fotball Den praktiske implikasjonen i følge studiene blir foreslått å være endret regelfortolkning og eventuelt endring av konsekvensene for farefullt spill ved å gi f eks 10 minutters utvisning enten istedenfor eller i tillegg til gult kort Les mer om Thor Einar Andersen og hans forskningsprosjekter her Grethe Myklebust og

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Vitalprisene-og-Nycomedprisene-2003/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Konsekvensene av en korsbåndskade er alvorlige
  øverste divisjonene kvinner og menn fra perioden 1989 91 ble invitert til å være med på en undersøkelse for å kartlegge konsekvensene av en korsbåndskade over tid Av 86 spillere med en fremre korsbåndskade svarte 79 på et spørreskjema i tillegg ble de fleste av spillerne undersøkt av lege de fikk røntgenfotografert kneet og det ble gjennomført ulike tester for å teste funksjonen i kneet Hovedformålet med undersøkelsen var å undersøke knefunksjonen 6 11 år etter en korsbåndskade og avdekke eventuelle problemer med smerter instabilitet eller bevegelighetsproblemer I tillegg ønsket vi å finne ut hvor mange av spillerne som kom tilbake til håndball på samme nivå som før skaden og hvor mange som skadet kneet på nytt Det var også interessant å undersøke om det kunne sees noen forandringer i kneet på røntgen Dette er den første undersøkelsen med en så lang oppfølgingstid etter en korsbåndskade blant utøvere i ballidrett Resultatene viste at av de 79 spillerne som ble fulgt opp ble 57 operert fikk laget en erstatning for det skadde korsbåndet mens 22 ble konservativt behandlet Av gruppen som ble operert kom 33 58 tilbake til håndball på samme nivå som før skaden mens 18 82 av de konservativt behandlede spilte på samme nivå etter skaden Av de 50 spillerne som hadde operert inn et nytt korsbånd og fortsatte å spille håndball skadet 11 22 korsbåndet på nytt alle mens de spilte håndball Nesten halvparten av spillerne hadde problemer med smerter nedsatt bevegelighet eller for stor bevegelighet i kneet I tillegg fikk over 40 av spillerne enten de var operert eller ikke påvist slitasjeforandringer i kneet på røntgen Resultatene gir en indikasjon på at det ikke nødvendigvis er en selvfølge å skulle returnere til håndball eller andre vridningsidretter etter en korsbåndskade Denne undersøkelsen viser at konsekvensene kan bli alvorlige

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Konsekvensene-av-en-korsbandskade-er-alvorlige/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Senter for idrettsskadeforskning – NIH - Ingen effekt av video-basert intervensjonsprogram på skadeinsidensen i fotball
  video basert intervensjonsprogram Formålet med denne undersøkelsen var å teste effekten av et video basert intervensjons program på insidensen av skader i fotball 15 av 20 lag i de to øverste divisjonene i islandsk herrefotball deltok i studien Syv lag ble blokkrandomisert til en intervensjonsgruppe mens 8 lag deltok i kontrollgruppen Før 2000 sesongen startet ble lagene i intervensjonsgruppen instruert i et program bestående av en 15 min presentasjon med informasjon om skaderisikoen i fotball samt de vanligste skadetypene og skademekanismene Deretter jobbet spillerne sammen i grupper på to og to hvor de analyserte videoopptak av 12 typiske hendelser med høy skaderisiko for å beskrive skadeårsak og hvordan disse hendelsene kunne unngås Hendelsene ble valgt for å representere de tre vanligste skademekanismene fra foregående sesong hvor de til sammen utgjorde 57 av alle skadesitasjoner Lagene i kontrollgruppen ble ikke besøkt og fikk heller ikke opplysninger om skaderisiko eller skademekanismer Skader og eksponering i trening og kamp ble registrert i begge gruppene gjennom 2000 sesongen Resultatene viste ingen forskjell i skadeinsidens mellom intervensjons og kontrollgruppen Der var heller ingen forskjell i skadetype eller lokalisasjon mellom disse to gruppene Ingen forskjell ble funnet i skadeinsidens mellom 1999 og 2000 sesongen blant de

  Original URL path: http://www.klokavskade.no/no/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2003/Ingen-effekt-av-video-basert-intervensjonsprogram-pa-skadeinsidensen-i-fotball/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive