archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygging
  i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Bygging Byggesak Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Byggesak omhandler tillatelse og dokumentasjon i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg Byggesaksavdelingen er ansvarlig for behandlingen av bygge og delingssøknader i kommunen og fører tilsyn med at plan og bygningsloven følges Les mer Ferdigattest Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Ferdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene som bekrefter at et byggearbeid er ferdig og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk En ferdigattest bekrefter avsluttet byggeperiode Det er nødvendig å ha byggeattest før man tar et aktuelt bygg i bruk Les mer Forhåndskonferanse Opprettet 27 01 15 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre tiltakshaver og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan og bygningsloven For tiltak som er søknad uten ansvarsrett kan du møte kommunen alene Les mer Gravemelding Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Gravemelding er en melding om at det skal utføres graving på offentlig grunn og all graving må gravemeldes En leverer gravemelding til kommunen Graving kan ikke starte før det er gitt tillatelse fra kommunen Les mer Karttjenester Opprettet 03 06 15 Sist endret 03 06 15 Tema Bygging Kommunen har forskjellige typer kart som du selv kan få tilgang til på nettet eller du kan henvende deg til Kundetorget og få hjelp der Les mer Midlertidig brukstillatelse Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Midlertidig brukstillatelse er en tillatelse gitt av kommunen før et nybygg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/bygging (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Eiendom
  Eiendom Emneord Tildeling av gate eller vegnavn med husnummer Alle boliger fritidsboliger offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse Eventuelle klager behandles av kommunen og endelig klageinstans er Fylkesmannen Les mer Arealoverføring Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter eiendommer enn hva som er mulig i form av grensejustering Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet Les mer Bålbrenning Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner Kommunen fastsetter lokale regler Les mer Bolignummer Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Eiendom Emneord Et unikt bostednummer som består av en bokstav og fire tall Bostednummeret skal brukes i flyttemeldinger til folkeregisteret og i byggemeldinger Les mer Deling av eiendom Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt opprettet som en egen eiendom ny matrikkelenhet og tildelt eget matrikkelnummer gnr bnr Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen eiendomsregister og eiendomskart Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i plan og bygningsloven og matrikkelloven Les mer Feiing Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg Kommunen har forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn Les mer Grensejustering makeskifte Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene jf matrikkelloven 16 og matrikkelforskriften 34 Arealet for involverte eiendommer kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent maksimalt 500 m2 Les mer Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Når en har behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt benyttes denne sakstypen Les mer Klarlegging og nymerking grensepåvising Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Påvisning nymerking av grense etter målebrev matrikkelbrev Dette gjelder grenser som er koordinatbestemt i tidligere kart og delingsforretning eller oppmålingsforretning Les mer Kommunale avgifter og gebyrer Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Offentlige avgifter Eiendom Emneord Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen utøver Kommunale avgifter er vannavgift avløpsavgift renovasjonsavgift feiergebyrer Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for innkreving Les mer Nødnummer Vakttelefoner Opprettet 28 01 15 Sist endret 24 02 15 Tema Helsetjenester Eiendom Vei og samferdsel Kundetorget sentralbordet tlf 56 15 80 00 betjenes mellom kl 08 00 15 30 Byggesaksvakten tlf 952 90 380 betjenes alle dager kl 09 00 14 00 tirsdager 09 00 13 00 Les mer Renovasjon Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/eiendom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunal planlegging
  A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Kommunal planlegging Bebyggelsesplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område Gjelder også for uteareal Bebyggelsesplan som begrep er utgått og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene og disse vil være gjeldene til planene er opphevet endret eller erstattet For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan Les mer Kommunal planstrategi Opprettet 19 02 13 Sist endret 27 08 15 Tema Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov Les mer Kommuneplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Kommunal planlegging Emneord Samfunnsplanlegging En overordnet plan for utviklingen av en kommune Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan og bygningsloven Kommuneplanen er todelt En del omhandler areal og den andre samfunn For nærmere informasjon om de ulike delene se lenker under Nettressurser nedenfor Les mer Reguleringsplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En reguleringsplan er et planverk over et avgrenset område i en kommune Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området Det er to typer reguleringsplan Områderegulering er i kommunal regi Detaljregulering kan være både i privat og kommunal regi Les mer

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tekniske tjenester
  Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Tekniske tjenester Tekniske tjenester Avløpshåndtering Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Tekniske tjenester Mottak transport rensing og utslipp av avløpsvann Les mer Bålbrenning Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner Kommunen fastsetter lokale regler Les mer Brannvern og eksplosjonsvern Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Beredskap og sikkerhet Emneord Tekniske tjenester Håndtering av brannfarlig eksplosjonsfarlig og andre farlige stoffer Til dette hører også transport av farlig gods på veg og jernbane og førebyggende brannvern Fyrverkeri er eget emneord Les mer Feiing Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg Kommunen har forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn Les mer Vannforsyning Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 02 15 Tema Emneord Tekniske tjenester Transport rensing og fordeling av vann til privat og offentlig forbruk Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Bygging

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Folkehelse
  kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Folkehelse Folkehelse Frisklivssentral Opprettet 18 11 14 Sist endret 03 12 14 Tema Folkehelse Er du over 18 år bosatt på Askøy og trenger hjelp til å endre livsstil Vi har et gratis tilbud til deg Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner Vi tilbyr individuell veiledning og gruppebasert trening Les mer Radon og måling av radon Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 05 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er Les mer Smittevern Opprettet 18 02 15 Sist endret 18 02 15 Tema Folkehelse Helsetjenester Kommunens smittevernarbeid og utenlandsvaksinering ivaretas av smittevernoverlege og helsesøstre Du kan få medisinsk råd og veiledning ved utenlandsreiser og tilbud om vaksinasjoner og resepter blant annet for medisiner til forbygging av malaria Les mer Støy Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Blir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammar flest mennesker i Norge De fire viktigste støykildene er veitrafikk fly jernbane og industri Les mer Tilsyn med avløp Opprettet 25 03 14 Sist endret 03 12 14 Tema Folkehelse Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og skal føre tilsyn med disse Tilsyn gjennomføres som regel på grunnlag av

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/helse/folkehelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsetjenester
  mer Fastlege Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege Fastlegeordningen er frivillig De som ikke ønsker å være del av fastlegeordningen må selv finne en allmennlege å gå til Les mer Fysioterapi Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering I kommunehelsetjenesten er fysioterapi en lovpålagt tjeneste Jf Lov om helsetjenester i kommuner av 1982 Les mer Habilitering og rehabilitering Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 03 15 Tema Helsetjenester Emneord Habilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser Det er kommunen som har primæransvaret for rehabilitering og habiliteringstilbudet til den enkelte Spesialisthelsetjenesten er et supplement Les mer Helsestasjon for barn Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjons og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn unge og deres foresatte Helsestasjon for barn gir tilbud til barn 0 5 år og deres foresatte Les mer Helsestasjon for ungdom Opprettet 05 11 14 Sist endret 11 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjon for ungdom er en tjeneste som kommunen tilbyr sine innbyggere Helsestasjonen kan gi ungdom råd og veiledning om rus røyk alkohol seksualitet prevensjon kjønnssykdommer psykiske problemer fysisk aktivitet og kosthold Les mer Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Helsetjenester Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Hjemmesykepleie Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering stell av sår personlig hygiene og lignende Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider Tjenesten er gratis og det er ingen egenandel på tjenesten Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Kreftsykepleie Opprettet 17 12 14 Sist endret 18 12 14 Tema Helsetjenester Askøy kommune har et godt tilbud innen kreftsykepleie Tjenesten er et lavterskeltilbud Les mer Legevakt Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Alle kommuner skal ha legevakt Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider Legevaktordningen er organisert på ulike måter Noen kommuner har egen legevakt mens andre inngår i en interkommunal ordning Les mer Nærjordmorsenter Opprettet 18

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/helse/helsetjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Psykisk helse
  planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Psykisk helse Psykisk helse Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Helsetjenester Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Mobbing Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Emneord Tiltak i barnehage og skole Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre Det kan dreie seg om trakassering plaging utfrysing og lignende Les mer PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste Les mer Psykisk helsevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Psykisk helse Emneord Tjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet Les mer Psykologtjenester Opprettet 16 02 15 Sist endret 13 10 15 Tema Psykisk helse Psykologtjenesten i Askøy kommune tilbyr psykiske helsetjenester for barn og unge i alderen 0 18 år Les mer Rus og kriminalitet forebyggende tiltak SLT Opprettet 02 12 14 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/helse/psykisk-helse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Avlastning og støtte
  trenger dette på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker Les mer Avlastningshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Det er to hovedformer for avlastningshjem med hver sine lovverk Familier som har store utfordringer i forhold til funksjonshemminger hos barn kan få et avlastningshjem Det kan være sosiale utfordringer i familien som gjør at barna trenger å få andre impulser og andre erfaringer enn de opplever hjemme Dette blir formidlet av barneverntjenesten Les mer Hjelpemidler Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tekniske hjelpemiddel til personar som er funksjonshemmet er utsatt for skade opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom Formålet er å gi enkeltmennesker en lettere hverdag Hjelpemiddel kan lånes for en kortere eller lengre periode NAV bistår i saker av lengre varighet Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Korttidsopphold Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tidsbegrenset opphold i institusjon som for eksempel sykehjem Korttidsopphold tildeles hjemmeboende som har behov for kortere institusjonsopphold For nærmere informasjon om korttidstilbud og tildeling av dette ta kontakt med kommunen Les mer Ledsager Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/omsorg-botilbud-nav/avlastning-og-stotte (2016-02-10)
  Open archived version from archive •