archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Botilbud
  Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Botilbud Botilbud Bofellesskap Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Bofellesskap er et kommunalt botilbud til utviklingshemmede Les mer Kommunal bolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Leie og utleie Boliger eiet av kommunen Boligene kan leies For mer informasjon ta kontakt med kommunen Les mer Omsorgsbolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings og bevegelseshemmede Boligen er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie og omsorg Omsorgsboligen er beboerens eget hjem Søknad om omsorgsbolig rettes til kommunen der vedkommende bor Les mer Sykehjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 11 15 Tema Helsetjenester Botilbud Omsorgstjenester Emneord Sykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet Les mer Trygde og servicebolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Bosted for trygdede som ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/omsorg-botilbud-nav/botilbud (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Omsorgstjenester
  utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Omsorgstjenester Ambulerende vaktmester Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Kommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål enkle reperasjoner og vedlikeholdsarbeid Les mer Dagtilbud Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om tilsyn aktivitet og behandling på dagtid Les mer Egenbetaling Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Den delen av en tjeneste man selv delvis eller helt selv må betale Egenbetaling som begrep benyttes ofte om betaling for barnehage skolefritidsordning SFO og pleie og omsorgstjenester Les mer Hjemmehjelp Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet Tilbudet gjelder for personer som på grunn av sykdom funksjonshemming rusmiddelbruk alder eller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål Det er kommunen som administrerer tilbudet om hjemmehjelp Les mer Hjemmesykepleie Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering stell av sår personlig hygiene og lignende Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider Tjenesten er gratis og det er ingen egenandel på tjenesten Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Matombringing Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat For nærmere informasjon om tilbudet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/omsorg-botilbud-nav/omsorgstjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • NAV Askøy
  endret 22 01 15 Tema Emneord NAV Askøy Boligkontorets mål er å bidra til at husstander i Askøy kommune skal kunne eie en god bolig i et godt bomiljø innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt Les mer Gjeldsrådgivning Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Privatøkonomi Emneord NAV Askøy Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til er det viktig å søke hjelp i tide Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv Les mer Kvalifiseringsprogrammet Opprettet 25 11 14 Sist endret 02 12 14 Tema NAV Askøy Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet Les mer Midlertidig botilbud Opprettet 25 11 14 Sist endret 02 12 14 Tema NAV Askøy Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner for eksempel ved brann utkastelse familie eller samlivsbrudd Les mer Rusavhengighet tiltak i NAV Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Psykisk helse Emneord NAV Askøy Regjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/omsorg-botilbud-nav/nav-askoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ordfører
  og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Ordfører Videoer E post Utskrift Ordførerpraten Uke 46 12 november 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten E post Utskrift Ordførerpraten Uke 39 26 september 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten E post Utskrift Ordførerpraten Uke 35 26 august 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten E post Utskrift Ordførerpraten Uke 20 14 mai 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten E post Utskrift Ordførerpraten Uke 18 08 mai 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten Flere artikler

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/ordforer/2900-videoer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ordførerpraten: Uke 46
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Ordfører Videoer Ordførerpraten Uke 46 E post Utskrift Ordførerpraten Uke 46 12 november 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten Neste Ordførerens uke februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/ordforer/2900-videoer/3419-ordforerpraten-uke-46 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ordførerpraten: Uke 39
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Ordfører Videoer Ordførerpraten Uke 39 E post Utskrift Ordførerpraten Uke 39 26 september 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten Forrige Neste Ordførerens uke februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/ordforer/2900-videoer/3277-ordforerpraten-uke-39 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ordførerpraten: Uke 20
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Ordfører Videoer Ordførerpraten Uke 20 E post Utskrift Ordførerpraten Uke 20 14 mai 2014 i kategorien Videoer I videoserien Ordførerpraten blir du bedre kjent med alt det spennende som rører seg i ordfører Siv Høgtuns hverdag Du kan også stille spørsmål til ordføreren via Twitter Merk meldingen din med ordførerpraten Forrige Neste Ordførerens uke februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/ordforer/2900-videoer/2674-ordforerpraten-uke-20 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kulturprisen 2013 til Torhild Sivertsen
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Ordfører Videoer Kulturprisen 2013 til Torhild Sivertsen E post Utskrift Kulturprisen 2013 til Torhild Sivertsen 08 mai 2014 i kategorien Videoer Hvis du spør folk på gaten i Bergen eller et annet sted i Norge om hva de forbinder med ordet Askøy er det mange som svarer Tomboy og Torhild Sivertsen Se utdrag fra ordfører Siv Høgtuns hilsen da Torhild Sivertsen fikk Askøy kommunes kulturpris for 2013 Forrige Neste Ordførerens uke februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/ordforer/2900-videoer/2629-kulturprisen-2013-til-torhild-sivertsen (2016-02-10)
  Open archived version from archive •