archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Administrasjonsutvalget
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Andre utvalg råd og nemnder Administrasjonsutvalget E post Utskrift Administrasjonsutvalget 15 januar 2013 i kategorien Administrasjonsutvalget ADM Administrasjonsutvalget er på 15 personer og består av de 11 medlemmene i Formannskapet og 4 tillitsvalgte som er oppnevnt av fagforeningene til de ansatte i kommunen Utvalget ledes av ordfører og behandler saker som har med overordnede arbeidsforhold å gjøre Utvalget har kun møter ved behov Møteinnkallinger dokumenter referater og liste over medlemmer Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/andre-utvalg-rad-og-nemnder/administrasjonsutvalget (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Administrasjonsutvalget
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Andre utvalg råd og nemnder Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget E post Utskrift Administrasjonsutvalget 15 januar 2013 i kategorien Administrasjonsutvalget ADM Administrasjonsutvalget er på 15 personer og består av de 11 medlemmene i Formannskapet og 4 tillitsvalgte som er oppnevnt av fagforeningene til de ansatte i kommunen Utvalget ledes av ordfører og behandler saker som har med overordnede arbeidsforhold å gjøre Utvalget har kun møter ved behov Møteinnkallinger dokumenter referater og liste over medlemmer Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/andre-utvalg-rad-og-nemnder/administrasjonsutvalget/654-administrasjonsutvalget (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Prioriteringskomiteen
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Andre utvalg råd og nemnder Prioriteringskomiteen E post Utskrift Prioriteringskomiteen 22 januar 2013 i kategorien Prioriteringskomiteen PRI Det er mulig for en anleggsutbygger å søke Kulturdepartementet om Spillemidler for inntil 1 3 av godkjent totalkostnad 50 for nærmiljøanlegg Kulturdepartementet disponerer og fordeler Spillemidler som er overskuddet av tipping og andre spill For å forvalte administreringen av dette er det opprettet en prioriteringskomitè For mer informasjon Kontakt fagavdeling for kultur og idrett Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/andre-utvalg-rad-og-nemnder/prioriteringskomiteen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Prioriteringskomiteen
  veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Andre utvalg råd og nemnder Prioriteringskomiteen Prioriteringskomiteen E post Utskrift Prioriteringskomiteen 22 januar 2013 i kategorien Prioriteringskomiteen PRI Det er mulig for en anleggsutbygger å søke Kulturdepartementet om Spillemidler for inntil 1 3 av godkjent totalkostnad 50 for nærmiljøanlegg Kulturdepartementet disponerer og fordeler Spillemidler som er overskuddet av tipping og andre spill For å forvalte administreringen av dette er det opprettet en prioriteringskomitè For mer informasjon Kontakt fagavdeling for kultur og idrett Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/andre-utvalg-rad-og-nemnder/prioriteringskomiteen/681-prioriteringskomiteen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Andre utvalg, råd og nemnder
  oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Andre utvalg råd og nemnder Andre utvalg råd og nemnder E post Utskrift Andre utvalg råd og nemnder 22 januar 2013 i kategorien Andre utvalg råd og nemnder Kommunestyrerepresentantene deltar også i noen av kommunens utvalg komiteer eller i Formannskapet Utvalgene behandler saker i sitt sæsrområde og avgir innstilling oppover i systemet Utvalgene har ikke bevilgende eller besluttende myndighet men kan benytte ulike former for høringer og fremskaaffe utvidet informasjon om en sak før den innstilles til Formannskapet eller Kommunestyret Formannskapet har med grunnlag i kommunens delegasjonsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker Velg fra menyen til høyre Lokaldemokrati Ordfører Politisk

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/andre-utvalg-rad-og-nemnder/685-andre-utvalg-rad-og-nemnder (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Politisk organisering
  Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Råd for funksjonshemmede RFH E post Utskrift Råd for funksjonshemmede 11 januar 2013 i kategorien Råd for funksjonshemmede RFH Rådet for funksjonshemmede er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen fylkeskommunale og statlige organer i saker som angår funksjonshemmede Rådet skal fremme likestilling på alle samfunnsområder legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter samt fremme desentraliserte integrerte og koordinerte tjenester Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer der folkevalgte og representanter oppnevnt av interesseorganisasjonene for funksjonshemmede er med Møteinnkallinger dokumenter referater og liste over medlemmer Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Andre utvalg råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Kalender politiske råd og utvalg februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3 4

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/1303-rad-for-funksjonshemmede-rfh (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Råd for funksjonshemmede
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Råd for funksjonshemmede RFH Råd for funksjonshemmede E post Utskrift Råd for funksjonshemmede 11 januar 2013 i kategorien Råd for funksjonshemmede RFH Rådet for funksjonshemmede er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen fylkeskommunale og statlige organer i saker som angår funksjonshemmede Rådet skal fremme likestilling på alle samfunnsområder legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter samt fremme desentraliserte integrerte og koordinerte tjenester Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer der folkevalgte og representanter oppnevnt av interesseorganisasjonene for funksjonshemmede er med Møteinnkallinger dokumenter referater og liste over medlemmer Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Andre utvalg råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Kalender politiske råd og utvalg februar 2016 Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 2 3

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/1303-rad-for-funksjonshemmede-rfh/643-rad-for-funksjonshemmede (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Politisk organisering
  Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politisk organisering Politisk organisering E post Utskrift Politisk organisering 22 januar 2013 i kategorien Politisk organisering Kommunestyret et er kommunens øverste myndighet og treffer beslutninger på vegne av kommunen Det er mulig for kommunestyret å fatte nær sagt alle typer vedtak som det selv finner grunn til men det må holde seg innenfor loven Kommuneloven eller andre lover gir imidlertid få begrensninger i kommunestyrets handlingsrom Derimot setter loven noen krav til hvordan arbeidet i Kommunestyret og kommunestyreoppnevnte organer skal virke prosessuelle forhold Kommunestyret har et særlig ansvar for den helhetlige styringen av kommunen Som øverste plan og budsjettmyndighet er det viktig at de riktige avveininger foretas mellom ulike særinteresser sektorinteresser og samfunnsinteresser og det må vurderes hva som er ønskelig tjenlig og realistisk innenfor den samlede ressursrammen som kommunen rår over Kommunestyret og de ulike styrer råd og utvalg fatter sine vedtak i møter Kommunestyretrepresentantene sitter også i kommunens utvalg komiteer eller i Formannskapet Utvalgene og komiteene behandler sakene som skal til Kommunestyret og avgir innstilling Disse kan verken bevilge eller beslutte men kan benytte ulike former for høringer og få utvidet informasjon om en sak før den innstilles til Kommunestyret Formannskapet har med utgangspunkt i kommunens vedtatt delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politisk-organisering/683-politisk-organisering (2016-02-10)
  Open archived version from archive •