archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Retningslinjer for godtgjørelser til politikere 2015 - 2019
  slutt og heller ikke hever pensjon Sykepenger som for kommunalt ansatte Forsikringer som for kommunalt ansatte Pensjonsretter Innmeldt i kommunens pensjonsordning Varaordfører Varaordfører gis en godtgjørelse tilsvarende 50 av ordførers godtgjørelse og inkluderer alt som hører til vervet som varaordfører herunder møtevirksomhet i Formannskapet og Kommunestyret styreleder i heleide kommunale selskap og andre råd og utvalg samt tapt arbeidsfortjeneste Etterlønn forsikringer sykepenger og pensjonsretter som ordfører Mobiltelefon Ordfører varaordfører og utvalgsledere tilbys enten tjenestemobiltelefon i henhold til den ordning som gjelder for ansatte som av tjenstlige grunner må være tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid eller kr 6 000 pr år som kompensasjon for utgifter knyttet til bruk av privat telefon Nestledere i utvalgene får kompensert kr 2000 pr år Kommunestyret Medlemmer Fast årsgodtgjørelse tilsvarende 1 av ordførergodtgjørelsen Varamedlemmer kr 1000 pr møte Politiske grupperinger kommunestyregruppene Drift og frikjøp 1 av ordførergodtgjørelsen pr representant Partitilskudd Grunnbeløp kr 3300 Partirepresentant kr 1200 Tilskudd beregnes i forhold til valgresultatet Ved utmeldelser eller overgang til annet parti forblir dette uendret Formannskapet Medlemmer Fast års godtgjørelse tilsvarende 10 av ordførergodtgjørelsen Varamedlemmer kr 1000 pr møte Valgstyret Møtegodtgjørelse til medlemmene i Valgstyret kr 1000 for egne møter Stemmestyrene Godtgjørelse til leder av Stemmestyret kr 2500 per dag Godtgjørelse til medlemmene i stemmestyrene kr 2000 per dag For halv dag halv godtgjørelse Gjøres gjeldende fra kommunestyrevedtak 18 06 15 Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsledere Utvalgsledere frikjøpes og gis en godtgjørelse tilsvarende 40 av ordførers godtgjørelse og inkluderer alt som hører til vervet som utvalgsleder herunder møtevirksomhet i utvalget Formannskapet og Kommunestyret og eventuelt i andre råd og utvalg Etterlønn forsikringer sykepenger og pensjonsretter som ordfører Nestleder Gis en godtgjørelse tilsvarende 20 av ordførers godtgjørelse Medlemmer 10 av ordførergodtgjørelsen Varamedlemmer kr 1000 pr møte Kontrollutvalget Medlemmer 8 av ordførergodtgjørelsen Leder 10 Varamedlemmer kr 1000 pr møte For nestleder Nestleder som fungerer som leder ut over ¼ av møtene tilstås godtgjørelse som leder FRAVÆR Fravær fra møter i utvalg med fast godtgjørelse ut over ¼ av de faste møtene fører til forholdsmessig reduksjon i årsgodtgjørelsen Eksempel fravær fra halvparten av møtene gir ½ godtgjørelse Dette gjelder for Kommunestyret Formannskapet Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø og Kontrollutvalget Sykemelding regnes som gyldig fravær i forhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte Andre nemnder og råd Medlemmer og varamedlemmer kr 1000 pr møte Leder kr 1500 pr møte Representanter for interesseorganisasjoner valgt i kommunale utvalg mottar godtgjørelse på lik linje med kommunalt valgte representanter For nestleder Nestleder som fungerer som leder i et møte tilstås leders godtgjørelse Saksordfører Saksordfører 3 av ordførers godtgjørelse fra valg av saksordfører til saksordfører legger frem arbeidet for kommunestyret Tapt arbeidsfortjeneste kompenseres av kommunen i henhold til punkt 2a Utsendinger medlemmer av andre ad hoc og arbeidsgrupper oppnevnt av formannskapet eller utvalgene For representanter fra Askøy kommune til andre verv f eks utenfor kommunen utbetales etter krav kr 700 pr møte Under forutsetning av at annen godtgjørelse ikke utbetales 2 Tapt arbeidsfortjeneste og omsorgslønn a

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politiske-reglement/3175-hjelpeartikler-reglement-og-retningslinjer/4301-retningslinjer-for-godtgjorelser-til-politikere-2015-2019 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Politisk reglement
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Politiske reglement Politisk reglement E post Utskrift Politisk reglement 24 januar 2013 i kategorien Reglement og retningslinjer Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i Kommuneloven rundskriv H 10 07 Forvaltningsloven særlover og forskrifter Utgangspunktet i Kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til Kommunestyret Delegasjonsreglementet definerer oppgavefordeling mellom Kommunestyret utvalgene ordfører og rådmann og setter retningslinjer for gjennomføring av møter for etiske retningslinjer habilitetsregler

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/politiske-reglement/696-politisk-reglement (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Årsmeldinger, budsjett og økonomiplaner
  og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Budsjett og økonomiplan Årsmeldinger budsjett og økonomiplaner E post Utskrift Årsmeldinger budsjett og økonomiplaner 24 januar 2013 i kategorien Budsjett og økonomiplan Årsmeldinger og årsregnskap Last ned Årsmelding og årsregnskap 2014 Last ned Årsmelding og årsregnskap 2013 Last ned Årsmelding og årsregnskap 2012 Last ned Årsmelding og årsregnskap 2011 Last ned Årsmelding og årsregnskap 2010 Budsjett og økonomiplaner Last ned Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Last ned Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Last ned Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/budsjett-og-okonomiplan/708-arsmeldinger-budsjett-og-okonomiplaner (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innbyggerinitiativ og demokrati
  Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Innbyggerinitiativ Innbyggerinitiativ og demokrati E post Utskrift Innbyggerinitiativ og demokrati 29 januar 2013 i kategorien Innbyggerinitiativ Retten til å fremme forslag til behandling i kommunestyret eller fylkestinget kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg Retten kan også fremme interessen for de avgjørelser og den prosessen som skjer i kommunestyret eller fylkestinget Retten til å fremme forslag har innbyggere som er registrert bosatt i kommunen eller i fylke ogmer enn 300 innbyggere i Askøy må sette frem ønske om og begrunne at

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/innbyggerinitiativ/731-innbyggerinitiativ-og-demokrati (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Styrevervregisteret i vår kommune
  Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Styrevervregister Styrevervregisteret i vår kommune E post Utskrift Styrevervregisteret i vår kommune 28 desember 2012 i kategorien Styrevervregister I Styrevervregisteret kan man søke på personer politikere og ledelse i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt ansatt styreleder styremedlem oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser For folkevalgte og ansatte i kommuner fylkeskommuner kommunale selskaper som er tilknyttet registeret vil deres verv eller stilling være synlig Det innhentes også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret én gang årlig I tillegg kan du

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/styrevervregister/597-styrevervregisteret-i-var-kommune (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Valgresultatene for 2015
  Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Valgresultatene for 2015 E post Utskrift Valgresultatene for 2015 17 september 2015 i kategorien Valg 2015 Her er valgresultatene rapporter fra opptellingen og lenker til de offisielle tabellene for kommune og fylkestingsvalgene i 2015 LAST NED RAPPORTENE FRA VALGET Resultater fra lokalvalget i Askøy kommune Tabellen fra Valgresultat no Valgresultat KOMMUNEVALGET Valgresultat fylkestingsvalget De enkelte valgkretsene se kartet nede på siden Resultater for fylkestingsvalget fra Askøy Resultater for fylkestingsvalget hele fylket Neste Lokaldemokrati Ordfører Politisk

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/4268-valgresultatene-for-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Mange valgkort i retur
  og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Mange valgkort i retur E post Utskrift Mange valgkort i retur 07 august 2015 i kategorien Valg 2015 Har du ikke mottatt valgkort kan det være lurt å sjekke manntallet Valgstyret i Askøy har fått mange valgkort i retur Dette kan bety at det er flere som ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret eller at det er ufullstendige adresser Manntallslistene er lagt ut på Kundetorget Kleppestø senter 2 etasje Her kan du sjekke om du er registrert eller om det er andre feil Manntallet inneholder fullt navn adresse fødselsdato og hvilken stemmekrets du bor i Vi understreker at man kan forhåndsstemme og stemme på selve valgdagen uten valgkort men du må ha med deg gyldig legitimasjon Les mer om forhåndsstemming her Les mer om valget på valg no Forrige Neste Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/4106-mange-valgkort-i-retur (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forhåndsstemming starter 10 august
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Forhåndsstemming starter 10 august E post Utskrift Forhåndsstemming starter 10 august 07 august 2015 i kategorien Valg 2015 Forhåndsstemmingen starter 10 august og varer til og med 11 september Du kan stemme på Kundetorget Kleppestø senter 2 etasje alle hverdager mellom klokken 08 00 og 15 30 Lørdag 05 september vil det være lørdagsåpent fra klokken 10 00 14 00 Uke 37 7 11 september utvidet åpningstid frem til klokken 18 00 Vel møtt og husk legitimasjon Last ned regelverket om

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/4105-forhandsstemming-starter-10-august (2016-02-10)
  Open archived version from archive •