archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tidligstemmegiving
  psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Tidligstemmegiving E post Utskrift Tidligstemmegiving 24 juni 2015 i kategorien Valg 2015 Velgere som ikke har mulighet til å forhåndsstemme i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden eller å stemme på valgdagen kan forhåndsstemme allerede fra 1 juli Har du behov for å forhåndsstemme i Askøy før 10 august må du henvende deg til Kundetorget Kleppestø Senter 2 et mandag fredag kl 08 00 15 30 Forrige Neste Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/4032-tidligstemmegiving (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Godkjente valglister er publisert
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Godkjente valglister er publisert E post Utskrift Godkjente valglister er publisert 28 mai 2015 i kategorien Valg 2015 Askøy kommune har mottatt listeforslag fra 11 registrerte partier og 1 listestiller Listeforslagene ble godkjent av Valgstyret 19 mai 2015 Last ned Godkjente valglister Askøy kommune Kommunevalget 2015 Forrige Neste Lokaldemokrati Ordfører Politisk møtekalender Saksdokumenter politiske møter Politisk organisering Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/3933-godkjente-valglister-er-publisert (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunestyrevalget 2015 - Valglistene er publisert
  Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Valg 2015 Kommunestyrevalget 2015 Valglistene er publisert E post Utskrift Kommunestyrevalget 2015 Valglistene er publisert 09 april 2015 i kategorien Valg 2015 Det har kommet inn 12 listeforslag til Kommunestyrevalget innen fristen 31 mars Alle foreslåtte kandidater får brev fra kommunen og har frist til å trekke seg fra listen innen 23 april Det er Valgstyret i kommunen som til sist skal godkjenne listene innen 1 juni For å få stemme må du stå i manntallet Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune For å kunne stemme må du stå innført i manntallet Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr 30 juni i valgåret Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30 juni er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra Valgdagen er mandag 14 september Last ned listeforslagene som pdf dokumenter Valgliste Arbeiderpartiet Valgliste Askøylisten Valgliste Demokratene Valgliste Fremskrittspartiet Valgliste Høyre Valgliste Kristelig Folkeparti Valgliste Miljøpartiet De Grønne Valgliste Partiet De Kristne Valgliste Rødt Valgliste Senterpartiet Valgliste Sosialistisk Venstreparti Valgliste Venstre Aktuelle lenker Valgstyret Møteinnkallinger dokumenter referater og liste

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/3798-kommunestyrevalget-2015-valglistene-er-publisert (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Valg 2015 - Listeforslag - krav til innhold
  m m på listeforslagene til kommunevalget 2015 Bestemmelsene finnes i valgloven og valgforskriften Innleveringsfristen Er tirsdag 31 mars klokken 12 00 Frist for tilbakekalling av listeforslag er 20 april klokken 12 00 Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn registrert i kommunen Overskrift Listeforslaget skal ha en oversikt som viser hvilket parti eller gruppe forslaget utgår fra og som ikke kan lede til forveksling Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften Kandidater Maksimumsgrense på oppførte kandidater Det antall som skal velges til kommunestyret med tillegg av inntil seks andre navn Dette innebærer at det for Askøy kommune kan innleveres listeforslag med inntil 41 kandidatnavn Minimum Sju kandidater Forhåndsprioritering av kandidater stemmetillegg Høyest tillatte antall for Askøy er 6 kandidater Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift Identifisering av kandidatene Listen skal inneholde Kandidatens fornavn etternavn og fødselsår Listen kan inneholde Stilling eller bosted Dette må i tilfelle gjelde for alle kandidatene på listen Imidlertid skal det påføres kandidatens stilling eller bosted i de tilfeller det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen Underskrifter For registrerte partier Listeforslaget underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i kommunen med den begrensning at partiet må ha fått minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet Uregistrerte grupper Alle andre forslagsstillere enn registrerte partier må i Askøy levere inn lister med 300 underskrifter Tillitsvalgte og tillitsutvalg Listeforslaget skal angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget I tillegg bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som tillitsutvalg Når listeforslaget utgår fra et registrert parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet anses disse to for henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant Listeforslag skal ha følgende vedlegg En oversikt over kandidatens fødselsdato En

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/valg-2015/3575-valg-2015-listeforslag-krav-til-innhold (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokrati
  arealdel Arealplanen Området for rullering av Sammfunnsdelen Askøy2030 Planinnsyn både godkjente reguleringsplaner og planer under arbeid Kleppestø sentrumsutvikling Definisjoner Kommunens plansystem er vedtatt i Kommunal planstrategi 2012 2016 Plansystemet er bygd opp som et planhierarki med tre nivåer 1 Kommuneplanen er overordnet alle andre planer Planen har 2 deler Samfunnsdelen er under forberedelse til politisk behandling Arealdelen ble vedtatt i desember 2012 Disse delene rulleres med ulike mellomrom 2 Kommunedelplaner Tematiske kommunedelplaner For å utdype og klargjøre kommunens satsingsområder mål og strategier innenfor viktige områder har kommunen tematiske kommunedelplaner Kommunedelplanene skal være overordnede og strategiske og må følge plan og bygningslovens krav til utforming og prosess Geografiske kommunedelplaner Kommunen kan utarbeide arealplaner for deler av kommunens areal 3 Tema og sektorplaner Kommunen vil ha behov for planer innenfor ulike tema og fagområder som er mer konkrete enn kommunedelplanene og som i mer detalj viser hvordan overordnede målsettinger skal følges opp og iverksettes Enkelte planoppgaver følger som krav i særlover eller er nødvendig for å kunne søke om statlige midler Temaplaner og sektorplaner faller ikke under plan og bygningslovens bestemmelser og trenger ikke følge plan og bygningslovens krav til utforming og prosess For øvrig er det Reguleringsplaner Har egen portalløsning se ovenfor En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser Det er to typer reguleringsplaner områderegulering og detaljregulering Budsjett og økonomiplaner Årsmeldinger Utredninger og kartlegginger Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/119-kommunale-planer-gml (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokrati
  A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunale planer gml Kommuneplanen 2013 2023 E post Utskrift Kommuneplanens arealdel 2012 2023 30 januar 2013 i kategorien Kommuneplanen 2013 2023 Askøy kommunestyre vedtok 13 desember 2012 sak 110 12 Kommuneplanens arealdel 2012 2023 Vedtaket gis virkning fra vedtaksdato og kan ikke påklages jf plan og bygningslovens 11 15 Kommuneplanens arealdel er det overordnede styringsdokumentet for arealbruken i kommunen og gir dermed føringer for mer detaljert arealbruk Kommuneplanens arealdel består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser Planen er også tilgjengelig på kundetorget på Kleppestø senter Kundetorget vil også være behjelpelig med å videreformidle eventuelle spørsmål til planen på tlf 56 15 80 00 Arealplankart 2012 2023 Konsekvensutredning Arealplan 2012 2023 Planbeskrivelse med bestemmelser Kommunens arealdel 2012 2023 Rapport vurdering av naustområder og småbåthavner ROS analyse til Arealplan 2012 2023 Verdikart til konsekvensutredning Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/2980-kommunale-planer-gml/kommuneplanen-2013-2023 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommuneplanens arealdel 2012-2023
  Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunale planer gml Kommuneplanen 2013 2023 Kommuneplanens arealdel 2012 2023 E post Utskrift Kommuneplanens arealdel 2012 2023 30 januar 2013 i kategorien Kommuneplanen 2013 2023 Askøy kommunestyre vedtok 13 desember 2012 sak 110 12 Kommuneplanens arealdel 2012 2023 Vedtaket gis virkning fra vedtaksdato og kan ikke påklages jf plan og bygningslovens 11 15 Kommuneplanens arealdel er det overordnede styringsdokumentet for arealbruken i kommunen og gir dermed føringer for mer detaljert arealbruk Kommuneplanens arealdel består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser Planen er også tilgjengelig på kundetorget på Kleppestø senter Kundetorget vil også være behjelpelig med å videreformidle eventuelle spørsmål til planen på tlf 56 15 80 00 Arealplankart 2012 2023 Konsekvensutredning Arealplan 2012 2023 Planbeskrivelse med bestemmelser Kommunens arealdel 2012 2023 Rapport vurdering av naustområder og småbåthavner ROS analyse til Arealplan 2012 2023 Verdikart til konsekvensutredning Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/2980-kommunale-planer-gml/kommuneplanen-2013-2023/766-kommuneplanens-arealdel-2012-2023 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokrati
  Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunale planer gml Tema og sektorplaner E post Utskrift Tema og sektorplaner 18 februar 2014 i kategorien Tema og sektorplaner Nedenfor er liste over aktuelle temaplaner og sektorplaner i Askøy kommune Last ned Temaplan 2015 2018 Morgendagens omsorg i Askøy Temaplan 2015 2018 Morgendagens omsorg i Askøy Handlingsdel 2015 2018 Last ned Kommunedelplan for kultur idrett og friluftsliv 2014 2025 Last ned Sektorplan skole 2010 2013 Last ned Likestillings og mangfoldsplanen 2013 Last ned Sektorplan Pleie og omsorg 2010 2013 Last ned Sektorplan kommunehelsetjenesten 2010 2013 Last ned Boligsosial handlingsplan 2011 2014 Last ned Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012 2016 Last ned Sektorplan kultur og idrett 2010 2013 Last ned Sektorplan barnehage 2010 2013 Last ned Ruspolitisk handlingsplan 2010 2011 Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01 01 1984

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/3078-kommunale-planer-gml/tema-og-sektorplaner (2016-02-10)
  Open archived version from archive •