archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tema- og sektorplaner
  og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunale planer gml Tema og sektorplaner Tema og sektorplaner E post Utskrift Tema og sektorplaner 18 februar 2014 i kategorien Tema og sektorplaner Nedenfor er liste over aktuelle temaplaner og sektorplaner i Askøy kommune Last ned Temaplan 2015 2018 Morgendagens omsorg i Askøy Temaplan 2015 2018 Morgendagens omsorg i Askøy Handlingsdel 2015 2018 Last ned Kommunedelplan for kultur idrett og friluftsliv 2014 2025 Last ned Sektorplan skole 2010 2013 Last ned Likestillings og mangfoldsplanen 2013 Last ned Sektorplan Pleie og omsorg 2010 2013 Last ned Sektorplan kommunehelsetjenesten 2010 2013 Last ned Boligsosial handlingsplan 2011 2014 Last ned Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012 2016 Last ned Sektorplan kultur og idrett 2010 2013 Last ned Sektorplan barnehage 2010 2013 Last ned Ruspolitisk handlingsplan 2010 2011 Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/3078-kommunale-planer-gml/tema-og-sektorplaner/1893-tema-og-sektorplaner (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kommunale planer
  Kommuneplanes arealdel Arealplanen Området for rullering av Sammfunnsdelen Askøy2030 Planinnsyn både godkjente reguleringsplaner og planer under arbeid Kleppestø sentrumsutvikling Definisjoner Kommunens plansystem er vedtatt i Kommunal planstrategi 2012 2016 Plansystemet er bygd opp som et planhierarki med tre nivåer 1 Kommuneplanen er overordnet alle andre planer Planen har 2 deler Samfunnsdelen er under forberedelse til politisk behandling Arealdelen ble vedtatt i desember 2012 Disse delene rulleres med ulike mellomrom 2 Kommunedelplaner Tematiske kommunedelplaner For å utdype og klargjøre kommunens satsingsområder mål og strategier innenfor viktige områder har kommunen tematiske kommunedelplaner Kommunedelplanene skal være overordnede og strategiske og må følge plan og bygningslovens krav til utforming og prosess Geografiske kommunedelplaner Kommunen kan utarbeide arealplaner for deler av kommunens areal 3 Tema og sektorplaner Kommunen vil ha behov for planer innenfor ulike tema og fagområder som er mer konkrete enn kommunedelplanene og som i mer detalj viser hvordan overordnede målsettinger skal følges opp og iverksettes Enkelte planoppgaver følger som krav i særlover eller er nødvendig for å kunne søke om statlige midler Temaplaner og sektorplaner faller ikke under plan og bygningslovens bestemmelser og trenger ikke følge plan og bygningslovens krav til utforming og prosess For øvrig er det Reguleringsplaner Har egen portalløsning se ovenfor En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser Det er to typer reguleringsplaner områderegulering og detaljregulering Budsjett og økonomiplaner Årsmeldinger Utredninger og kartlegginger Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/119-kommunale-planer-gml/789-kommunale-planer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokrati
  og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunal planstrategi 1 E post Utskrift Kommuneplan 26 august 2015 i kategorien Kommunal planstrategi 1 Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument Den er kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling arealforvaltning og tjenesteproduksjon En samlet kommuneplan består av samfunnsdel arealdel og handlingsdel E post Utskrift Kommunal planstrategi 26 august 2015 i kategorien Kommunal planstrategi 1 Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov pdf 233 KB Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01 01 1984 31 12 1987 Oddvar Nilsen H 01 01 1990 31 12

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/3152-kommunal-planstrategi-1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommuneplan
  og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunal planstrategi 1 Kommuneplan E post Utskrift Kommuneplan 26 august 2015 i kategorien Kommunal planstrategi 1 Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument Den er kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling arealforvaltning og tjenesteproduksjon En samlet kommuneplan består av samfunnsdel arealdel og handlingsdel Neste Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01 01 1984 31 12 1987 Oddvar Nilsen H 01 01 1990 31 12 1993 Kari Manger A 14 10 1999 Okt 2007 Knut Hanselmann FrP Okt 2007 Okt 2011 Øyvind Fluge KrF 01 01 1988 31 12 1989

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/3152-kommunal-planstrategi-1/4179-kommuneplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunal planstrategi
  flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Kommunal planstrategi 1 Kommunal planstrategi E post Utskrift Kommunal planstrategi 26 august 2015 i kategorien Kommunal planstrategi 1 Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov pdf 233 KB Forrige Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01 01 1984 31 12 1987 Oddvar Nilsen H 01 01 1990 31 12 1993 Kari Manger A 14 10 1999 Okt 2007 Knut Hanselmann FrP Okt 2007 Okt 2011 Øyvind Fluge KrF 01

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/3152-kommunal-planstrategi-1/4178-kommunal-planstrategi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokratiet og Askøy
  pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Lokaldemokrati Lokaldemokratiet og Askøy E post Utskrift Lokaldemokratiet og Askøy 16 oktober 2012 i kategorien Lokaldemokrati De demokratiske politiske prosessene skal sikre at innbyggerne får muligheter til å gi innspill til saker som kommer opp på politikernes dagsorden Det politiske systemet i Askøy kommune er grunnlagt på politiske partier og deres representasjon i Kommunestyret Hvert 4 år etter at utfallet av Kommunevalget er klart fordeler partiene posisjoner i de ulike politiske underutvalg nemnder og råd mellom seg Demokratiske prosesser omfatter både den politiske behandlingen og den forberedende saksbehandlingen som utføres av ansatte i kommunens administrasjon Les også om Innbyggerinitiativ Valg Tidligere ordførere Martin Monstad 01 01 1923 31 12 1925 og 01 01 1932 31 12 1945 Jens Monstad 01 01 1926 31 12 1928 Ole Larsen 01 01 1929 03 03 1929 Sigvald Waagen 04 03 1929 31 12 1931 Oluf Holgersen 01 01 1946 20 05 1946 Erling Juvik 21 05 1946 31 12 1947 Nils Eriksen 01 01 1948 31 12 1951 Daniel Stien 01 01 1952 31 12 1959 Olav Bjørkås A 01 01 1960 31 12 1967 Johan Sørensen V 01 01 1968 31 12 1975 Jan Mikkelsen H 01 01 1978 31 12 1979 Mons Espelid V 01 01 1976 31 12 1977 og 01 01 1980 31 12 1981 Kåre Minde H 01 01 1982 31 12 1983 Otto Paulsen A 01 01 1984 31 12 1987 Oddvar Nilsen H 01 01 1990 31 12

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/lokaldemokrati/477-lokaldemokratiet-og-askoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seksjon Byggesak og private planer
  Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon Byggesak og private planer E post Utskrift Byggesak og private planer 12 november 2012 i kategorien Seksjon Byggesak og private planer Byggesak og private planer er ansvarlig for behandlingen av byggesøknader i kommunen Seksjonen behandler alle typer bygge og delingssaker og fører tilsyn med at plan og bygningsloven følges i kommunen Seksjonen behandler også private reguleringsplaner og søknader om utslipp av sanitært avløpsvann Iris Bjørnseth er leder for seksjonen Henvendelser Tjenester Skjema Priser Henvendelser Har du generelle henvendelser eller spørsmål om byggesak kan du som regel få hjelp av vår servicevert på Kundetorget i Kleppestø senter 2 etasje Serviceverten er å treffe mandager tirsdager og onsdager Mandag og onsdag mellom 10 00 og 14 00 Tirsdagene fra kl 10 00 13 00 Det er ikke nødvendig å forhåndsbestille avtale Byggesak sin vakttelefon vil være stengt fredag 18 desember julaften og nyttårsaften Eventuelt kan du kontakte byggesaksvakten på tlf 952 90 380 alle dager mellom kl 09 00 14 00 bortsett fra tirsdag da er det mellom kl 09 00 13 00 Den er ikke betjent mellom 11 00 11 30 alle dager For møter med saksbehandler må en ha forhåndsavtale Man kan be om en forhåndskonferanse ved å enten ringe og avtale eller sende inn skjema Møtene blir fortrinnsvis satt opp innenfor kjernetiden som er fra 09 00 til 14 00 Skjema for forhåndskonferanse For kart ta kontakt med kommunens kundetorg i 2 etasje på Kleppestø senter Tjenester Bolig og eiendom Bygging Skjema Avstand til nabogrense erklæring Byggsøk Dispensasjon i byggesak søknad Fritak fra nabovarsling søknad Klage i delings eller byggesak erklæring Selvbygger søknad om ansvarsrett default Tiltak i

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/byggesak-og-private-planer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seksjon Byggesak og private planer
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon Byggesak og private planer Ansatte Byggesak og private planer Byggesak og private planer Besøksadresse Rådhuset Klampavikvegen 1 Kleppestø Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Postadresse Klampavikvegen 1 5300 Kleppestø ePost Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Sentralbord 56 15 80 00 Åpningstider 08 00 15 30 Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/byggesak-og-private-planer/1187-ansatte-byggesak (2016-02-10)
  Open archived version from archive •