archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Liavegen - vegstenging
  råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Liavegen vegstenging E post Utskrift Liavegen vegstenging 04 februar 2016 i kategorien Kunngjøringer På grunn av fjellsikrings og utbedringsarbeider vil Liavegen i første omgang bli stengt på begge sider av Tresvatnet Vegen vil bli stengt i arbeidstiden mellom kl 08 30 og kl 17 30 mandag til fredag med første dag mandag 8 februar Stengeperioden vil vare fra uke 6 til og med uke 9 Det er kun gangpassasje i dette tidsrommet Om kveldene og i helgene er vegen åpen for vanlig trafikk Utrykkingskjøretøy post og renovasjonsbiler kan passere Annen passering må avtales på tlf 9705 1801 Vegen åpnes om mulig kl 10 30 14 00 og 16 00 for passering Forrige Neste Nytt fra avdelingene Areal og samfunn informerer Barnehage informerer Barn og familie informerer

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/4588-liavegen-vegstenging (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram - Plan 412 - Erdal nye gravplass
  Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Plan 412 Erdal nye gravplass E post Utskrift Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Plan 412 Erdal nye gravplass 14 januar 2016 i kategorien Kunngjøringer Melding om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Plan 412 Erdal nye gravplass gbnr 5 21 m fl Utvalg for teknikk og miljø har fattet følgende vedtak den 3 desember 2015 sak 412 15 1 Med hjemmel i plan og bygningslovens 12 8 varsler Askøy kommune om oppstart av planarbeid for plan 412 Erdal nye gravplass 2 Forslag til planprogram datert 10 11 2015 legges ut til offentlig ettersyn og oversendes høringsinstanser for uttale i samsvar med plan og bygningslovens 12 9 Planområdet utgjør ca 59 daa og ligger ved Erdal kirke på Søre Erdal I gjeldende kommuneplan vedtatt 13 12 2012 ligger planområdet som nåværende og fremtidig offentlig tjenesteyting Planen blir utarbeidet av Askøy kommune seksjon plan og utvikling Her kan du lese forslag til planprogram Formålet med planarbeidet Planen skal legge til rette for bygging av ny gravplass for Erdal kirke Planområdet omfatter også avkjørsel fra fylkesveg 563 for å sikre en trygg trafikkavvikling til området I tillegg vil planen legge til rette for fortau langs kommunal adkomstveg Sprengsdalen til kirkens gravplasser og økte parkeringsarealer tilknyttet kirken Planen er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og det er konkludert med at planen krever konsekvensutredning Askøy kommune har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til planprogram som blir sendt

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/4548-varsel-om-igangsetting-av-planarbeid-og-horing-av-planprogram-plan-412-erdal-nye-gravplass (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Budsjett 2016 og økonomiplan til offentlig høring
  Andre utvalg råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Budsjett 2016 og økonomiplan til offentlig høring E post Utskrift Budsjett 2016 og økonomiplan til offentlig høring 26 november 2015 i kategorien Kunngjøringer Askøy kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 2019 skal til behandling i Kommunestyret torsdag 17 desember Grunnlagsdokumentene og Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomssyn på Kundetorget Kleppestø senter 2 etasje Dokumentet kan også lastes ned herfra i pdf format pdf 6 10 MB Eventuelle merknader må kommunen i hende innen 9 desember Postadresse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø eventuelt epost Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Forrige Neste Nytt fra avdelingene Areal og samfunn informerer Barnehage informerer Barn og familie informerer Helse

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/4484-budsjett-2016-og-okonomiplan-til-offentlig-horing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Godkjent reguleringsplan - Plan 283 Kobberåsen gbnr 6/980 m.fl.
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Godkjent reguleringsplan Plan 283 Kobberåsen gbnr 6 980 m fl E post Utskrift Godkjent reguleringsplan Plan 283 Kobberåsen gbnr 6 980 m fl 07 juli 2015 i kategorien Kunngjøringer Kunngjøring I medhold av Plan og bygningslovens 12 12 gjøres det herved kjent at kommunestyret har vedtatt følgende plan Plan 283 Kobberåsen gbnr 6 980 m fl Skriv 283 i søkefeltet Planområdet utgjør ca 19 daa og er beliggende i Nedre Hagen nordvest for Kobbervannet i Florvåg Planen legger til rette for inntil 14 nye boenheter i småhusbebyggelse samt tilhørende infrastruktur Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av reguleringen jfr Plan og bygningslovens 15 2 og 15 3 må fremsettes innen tre år fra denne kunngjøringen Berørte grunneiere og naboer vil så vidt mulig bli varslet særskilt ved brev For nærmere opplysninger ta kontakt med Askøy kommune seksjon byggesak og private planer på telefon 56 15 80 00 eventuelt se avdelingens internettsider Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøring En eventuell

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/4076-godkjent-reguleringsplan-plan-283-kobberasen-gbnr-6-980-m-fl (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nytt høydereferansesystem fra 29.juni
  og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Nytt høydereferansesystem fra 29 juni E post Utskrift Nytt høydereferansesystem fra 29 juni 12 juni 2015 i kategorien Kunngjøringer Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand og er en medvirkende årsak til at høydeavmerkingen avviker fra dagens virkelighet Nytt system NN2000 Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 Normal Null 2000 NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid NN2000 er representert ved en referanseflate geoiden som harmonerer med middelvannstand i referanseåret 2000 Hvorfor nytt høydesystem Vi får nå et ensartet høydesystem for hele landet med kjent kvalitet Høydesystemet stemmer med det en finner i marken Referanserammen fastmerkene må til enhver tid være bedre en oppmålingsteknologien Nøyaktige 3D data og data fra laserscanning stiller store krav til høydegrunnlaget Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg og anleggsvirksomhet Les mer om endringen her Konsekvenser Forskjellen mellom NN1954 som vi forlater og NN2000 i Askøy er relativt små Endring av høydereferanse krever en omregning av alle høydebærende data og vil således få betydning for offentlige etater planleggere arkitekter entreprenører og landmålere som jobber i og for Askøy kommune De kommunale kartbasene som er tilgjengelige for salg får nye høyder i løpet av sommeren Det er svært viktig at brukere av kommunen sine kartdata er oppmerksomme på denne overgangen og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse Merking av data For å unngå misforståelser etter overgangen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/3991-askoy-kommune-skifter-hoydereferanse-i-sine-kart-i-lopet-av-sommeren (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 2015
  miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 2015 E post Utskrift Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord 2015 24 mars 2015 i kategorien Kunngjøringer God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø Dreneringstiltak bidrar også positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene Den drenerte jorden slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord Søknadsskjema finner du her Hordaland fikk tildelt kr 400 000 til tilskudd til drenering for 2015 I tillegg er restmidler fra i fjor overført slik at samlet disponible midler er kr 1 666 005 Rammen er fordelt til kommunene og det er tid for å planlegge dreneringstiltak I 2015 fikk Askøy kommune innvilget 7000 kr til grøfting Hordaland har allikevel oppsparte midler fra tidligere år og kan derfor gi tilskudd fullt ut i forhold til de satsene som er fastsatt Tilskuddssatser Tilskuddssummen blir regnet ut i fra om tiltaket gjelder systematiske eller enkeltgrøfting Systematisk grøfting er grøfting av større arealer og har en dekarsats på 1 000 kr per dekar Enkeltgrøfting er mindre grøfting i meterlengder og har en mestersats på 15 kroner per løpemeter Det

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/3748-sok-om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Midlertidig senket vannstand Askevatnet
  Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Kunngjøringsarkivet Midlertidig senket vannstand Askevatnet E post Utskrift Midlertidig senket vannstand Askevatnet 02 september 2014 i kategorien Kunngjøringer Askøy kommune skal rive eksisterende og bygge ny demning i Lien Vannstanden i Askevatnet blir i den forbindelse senket ned til cote 9 10 m o h Mølledammen vil i samme periode delvis være helt

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/kunngjoringsarkivet/3147-midlertidig-senket-vannstand-askevatnet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Plansmie
  Plansmien for Kleppestø sentrum ble avsluttet med oppsummeringsmøte i Erdal kirke torsdag 26 november Les mer E post Utskrift Oppsummering etter Åpen kontordag 17 november 26 november 2015 i kategorien Aktuelt fra plansmien Oppsummering fra Åpen kontordag 17 november 2015 se på hele trafikkbildet på Askøy Innfartsparkering andre steder enn på Kleppestø VGS bør være på Myrane Les mer E post Utskrift Dialogmøte med offentlige etater 25 november 2015 i kategorien Aktuelt fra plansmien Mandag den 16 11 var offentlige etater invitert til dialogmøte om Kleppestø Om lag 25 personer fra Hordaland fylkeskommune Skyss Statens vegvesen Politi Askøy brann og redning Fylkesmannen Askøy videregående skole Askøy Nett og Askøy kommunale eiendomsselskap deltok Les mer E post Utskrift Dialogmøte verksted med organisasjoner og lag 20 november 2015 i kategorien Aktuelt fra plansmien Mandag 16 november var organisasjoner og lag på Askøy invitert til verksted på kveldstid Om lag 15 personer deltok Som på alle dialogmøtene i plansmien startet Norconsult med en intro om styrker og svakheter muligheter og trusler for Kleppestø sentrum Les mer Flere artikler Velkommen på åpen dag i plansmien Punktliste fra Åpen kontordag den 6 november Dialogmøte verksted med grunneiere naboer lokale velforeninger og lag Dialogmøte verksted med

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/plansmie (2016-02-10)
  Open archived version from archive •