archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Barnehage og skole
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Barnehage og skole Under temaet Barnehage og skole finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr som har med barnehage skolefritidsordning grunnskole voksenopplæring opplæring for innvandrere kulturskole og ellers tiltak som gjøres for disse tjenestegruppene Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av Askøy kommune På hver enkelt tjeneste skal det ligge informasjon om hvordan du skal få tjenesten og hvem som leverer den Velg fra menyen til høyre for å finne den

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/barnehage-og-skole (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Bolig og eiendom
  psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bolig og eiendom Under temaet BOLIG OG EIENDOM finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår kommune På hver enkelt tjeneste skal det ligge informasjon om hvordan du skal få tjenesten og hvem som leverer den Velg fra menyen til høyre Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helse
  Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helse Under temaet HELSE finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere under temaet Helse På hver enkelt tjeneste skal det ligge informasjon om hvordan du skal få tjenesten og hvem som leverer den Velg kategori fra høyre meny Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Folkehelse Helsetjenester Psykisk helse Innvandring og integrering

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/helse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innvandring og integrering
  Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Innvandring og integrering Innvandring og integrering Introduksjonsprogram for innvandrere Flyktningetjenester Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Innvandring og integrering Målet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og eller utdanning Les mer Norskopplæring Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering De fleste innvandrere mellom 16 og 55 år som kommer til Norge har rett og plikt til norskopplæring Etter 1 1 2012 er det obligatorisk med 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på deltakernes morsmål eller et språk de forstår Les mer Særskilt norskopplæring for elever med annet morsmål Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering Opplæringsloven 2 8 omhandler elever med annet morsmål enn norsk og samisk De har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring tospråklig fagopplæring eller begge

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/innvandring-og-integrering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kultur, idrett og fritid
  15 Tema Kultur idrett og fritid Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag Elevene og skole skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst og kultur Les mer Den kulturelle spaserstokken Opprettet 03 02 15 Sist endret 04 03 15 Tema Kultur idrett og fritid Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre Les mer Friluftsliv idrett og fysisk aktivitet Opprettet 03 02 15 Sist endret 03 02 15 Tema Kultur idrett og fritid Askøy kommune har en rekke idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Bergen og omland friluftsråd ivaretar friluftsområdene på Askøy Les mer Frivilligsentral Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 03 15 Tema Emneord Kultur idrett og fritid Askøy Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalsamfunnet Askøy Frivilligsentral er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe Les mer Kulturbygg Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur som f eks nasjonale kulturbygg samfunnshus kulturbåter og lignende Les mer Kulturminnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Arbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid Les mer Mandagsklubb Opprettet 12 05 15 Sist endret 12 05 15 Tema Kultur idrett og fritid Fritidklubb for psykisk utviklingshemmede i ungdomskultursenteret Ungflimmer Les mer Museum Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 05 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Institusjoner eller bygninger med samling av gjenstander av kulturhistorisk historisk

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/kultur-idrett-og-fritid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Natur og miljø
  Natur og miljø Avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall men i egne mottaksordninger Les mer Forurenset grunn Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Forurensning av grunn og jord Forurensning fra deponi Les mer Fritidsfiske Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Natur og miljø Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske avhengig av sjø vann årstider art etc Fiske for barn under 16 år er gratis Les mer Kompostering Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Omgjøring av organisk avfall til jord Biologisk prosess der planterester og annet organisk materiale blir brutt ned Les mer Luftkvalitet Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Kvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften Les mer Motorferdsel i utmark Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Vei og samferdsel Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet Med utmark menes udyrket mark Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov For nærmere bestemmelser ta kontakt med kommunen Les mer Naturvern Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Naturvern er å ta vare på mangfoldet og produksjonsevnen i naturen Til dette hører f eks vernetiltak oppretting av nasjonalparker og landskapsvernområder og bevaring av urørt natur Les mer Radon og måling av radon Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 05 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/natur-og-miljo (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Næring
  eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Næring Næring Alkoholsalg Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Salg av alkoholholdig drikke Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke Skjenketider avgjøres av kommunen Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling avgrenset skjenketid krav om bordservering krav om ordensvakter m m Les mer Film og videokonsesjon Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Framvisning og omsetning av film eller videogram i næring må ikke skje uten løyve fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt Dette gjelder ikke omsetning av film eller videogram for videreomsetning Les mer Frisør hudpleie tatoverings og hulltakingsvirksomhet Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Det stilles særlige krav til utøving av slik virksomhet bla til hygiene Lokaler og utstyr i tatoverings og hulltagingsvirksomhet skal godkjennes av kommunen Les mer Fyrverkeri Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Fyrverkeri regnes som laveksplosiver Man må søke om løyve til å oppbevare og selge fyrverkeri Søknadsskjema for oppskyting av fyrverkeri Les mer Servering Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Regelverk og krav til virksomheter som driver servering Les mer Torgsalg Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Handel som ikke skjer fra fast utsalgssted i uteområder For informasjon om regler for torgsalg ta

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/naering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Omsorg, botilbud og NAV
  tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorg botilbud og NAV Under temaet OMSORG BOTILBUD OG NAV finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere Her finner du også de tjenestene som NAV Askøy gir sine innbyggere NAV har egne hjemmesider Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår kommune Velg fra menyen til høyre Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/omsorg-botilbud-nav (2016-02-10)
  Open archived version from archive •