archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvor lite skal du finne deg i?
  visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Hvor lite skal du finne deg i E post Utskrift Hvor lite skal du finne deg i 14 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Hvor lite skal du finne deg i en kampanje fra politiet for å forebygge vold i nære relasjoner En kampanje for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner Målsettingen med kampanjen er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4350-hvor-lite-skal-du-finne-deg-i (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Ope møte
  Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Ope møte E post Utskrift Ope møte 13 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Tema Korleis løfta fram og styrka organisasjonseigde kulturhus Korleis fylla husa med kultur Du er med dette invitert til ope og gratis møte 20 oktober kl 19 00 på Askøy folkebibliotek Påmelding HER Arrangementet på Facebook Folk i Huset er eit samarbeidsprosjekt mellom Folkeakademiet Hordaland Huset i Bygda Hordaland Ungdomslag og Hordaland musikkråd Målet er å setja fokus på dei mange kulturhusa som er eigd av ungdomslag misjonsforeiningar lag generelt og liknande Private aktører som ofte driv på dugnad Gjennom å samla ulike kulturaktørar ynskjer me å

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4337-ope-mote-folk-i-huset (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bli sett - bruk refleks
  og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Bli sett bruk refleks E post Utskrift Bli sett bruk refleks 13 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Fotgjengere har lett for å tro at når de selv ser bilen så ser også bilisten dem Men i mørke høst og vinterkvelder er det nesten umulig for bilisten å se deg hvis du ikke bruker refleks Uten refleks er du først synlig på 25 30 meters hold mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys Omregnet i sekunder

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4336-bli-sett-bruk-refleks (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Opparbeidelsesplikt VA-anlegg – endret praksis
  Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Opparbeidelsesplikt VA anlegg endret praksis E post Utskrift Opparbeidelsesplikt VA anlegg endret praksis 13 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Private utbyggere i Askøy kommune har frem til nå hatt en relativt stor grad av frihet til å definere grensesnittet mellom private og kommunale vann og avløpsanlegg i nye boligfelt Dette har vi nå skjerpet inn etter tilbakemeldinger fra både tilsynsmyndigheter og Sivilombudsmannen Økt fokus Ekstremvær øker i hyppighet og intensitet noe som påvirker både kvantitet og kvalitet av vannressurser Ekstremvær øker også faren for forurensing med lokale lekkasjer på ledningsnettet Dette gir grunn til bekymring både hos beslutningstakere og innbyggere På landsbasis har tilsynsmyndighetene Mattilsynet og Fylkesmannen et mye større fokus på at ledningsnettet er en reell forurensningskilde og varsler et mer aktivt tilsyn knyttet til dette Tilsynsmyndighetenes fokus på ledningsanlegg er forankret i Nasjonale mål for vann og helse som ble vedtatt av Regjeringen 22 mai 2014 Dette betyr bl a at ledningseiere må kunne dokumentere et forebyggende vedlikeholdsprogram eventuelt med vaktordninger på større anlegg Det innebærer en kostnadsøkning på ledningseiere i fremtiden Erfaringer fra de fleste kommunene er at mange grunneiere ikke vet at de har ansvar for til dels omfattende private ledningsanlegg Opparbeidelsesplikt For å imøtekomme utfordringene som beskrevet over vil Askøy Kommune fremover stille konkrete krav til utbyggere i hvert enkelt byggefelt om hva som skal bygges ut som offentlige vann og avløpsanlegg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4335-opparbeidelsesplikt-va-anlegg-endret-praksis (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Stoltzekleiven opp med Kleppe barnehage
  spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Stoltzekleiven opp med Kleppe barnehage E post Utskrift Stoltzekleiven opp med Kleppe barnehage 12 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Fjellgruppen i Kleppe barnehage bestiger fjelltopper bl a Løvstakken Ulriken Fløien og Lyderhorn Om våren har de Grand Finale og løper Stoltzekleiven opp Og hvem fortjener ikke da diplom og premie Jo det gjør Fjellgruppen i Kleppe barnehage som på toppen av Stolzen får sin belønning for sin innsats gjennom året Ved å gi barna varierte turopplevelser får barna økt interesse for motorisk aktivitet og et positivt bilde av det å ferdes i naturen Følg gjerne Kleppe barnehage på deres hjemmeside http www kleppe barnehage no eller facebookside https www facebook com kleppebarnehage fref ts I 2015 16 skal Kleppe jobbe med barnekultur Barnelitteratur er en del av denne kulturen og her ser dere et utvalg av bøker som småbarnsavdeling Dvalin jobber med nå Avdelingen har tatt steget videre og bearbeidet boken Bæsj om til en film med barna som skuespillere På denne måten får barna medvirke i sin hverdag ved at avdelingen tar tak i det barna interesserer seg for Alle avdelingene har lesegrupper De voksne leser høyt for barna mens barna lytter Dette skaper en fin stund for de små hvor de får en pause i en travel hverdag Fordelene ved høytlesning er flere økt interesse for bøker forberedelse til lesing og skriving på skolen Det er også med på å styrke barns begrepsapparat Odingruppen er barnehagens egen førskolegruppe Under innvielsen i Odingruppen markeres

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4329-stoltzekleiven-opp-med-kleppe-barnehage (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hvem fortjener Frivilligprisen 2015?
  levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Hvem fortjener Frivilligprisen 2015 E post Utskrift Hvem fortjener Frivilligprisen 2015 12 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å sende inn forslag på kandidateter til Frivilligprisen 2015 Forslag må sendes inn innen 2 november 2015 Frivilligsentralen vil gjerne sette verdien av den frivillige innsatsen i lokalsamfunnet i fokus Vi deler derfor ut en egen frivilligpris Prisen skal gis til en initiativrik person lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent aktivt og trygt lokalsamfunn Vinneren av prisen 2015 vil bli sendt som forslag på kandidat til den Nasjonale frivilligprisen i 2016 Vi håper dere tar oppfordringen slik at Frivilligprisen blir en spennende og attraktiv pris som bidrar til å rette oppmerksomhet mot innsats for fellesskapet fra iniatiativ og idérike mennesker og for et triveligere og bedre lokalsamfunn Forslagene sendes til Frivilligsentralen Postboks 323 5323 KLEPPESTØ eller på epost Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4327-hvem-fortjener-frivilligprisen-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Endring av barnehageåret fra høsten 2016
  Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Endring av barnehageåret fra høsten 2016 E post Utskrift Endring av barnehageåret fra høsten 2016 05 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Høsten 2016 starter barnehageåret 1 august Dette innebærer følgende Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 får tilbud om plass i skolefritidsordning SFO fra 1 august og kan dermed ikke besitte en barnehageplass i tillegg Det vil si at skolestartere ikke kan ta ut et barnehagetilbud i august og at deres plasser blir ledig for opptak til nye barn fra 1 august i barnehagene i kommunen Skolene i Askøy kommune tilbyr plass i SFO før og etter skoletid til elever i 1 til 4 klasse og til elever med spesielle behov i 1 til 7 klasse Ordningen er åpen hele året med unntak av juli måned Med virkning fra 2016 kan elevene starte i SFO 1 august og ikke som tidligere ved skolestart Skolestarterne må ha avviklet sin ferie i barnehagen 3 uker i løpet av skolens sommerferie og innen de slutter i

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4319-endring-av-barnehagearet-starter-1-august-fra-hosten-2016 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vinnere av konkurranse kåret
  Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Vinnere av konkurranse kåret E post Utskrift Vinnere av konkurranse kåret 02 oktober 2015 i kategorien Aktuelt Under årets Åpen dag på brannstasjonen ble det gjennomført en rebuskonkurranse med spørsmål om brannsikting Vinnere er nå trukket og de heldige er 1 premie Victoria Waag Martinussen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4311-vinnere-av-konkurranse-apen-dag-pa-brannstasjonen (2016-02-10)
  Open archived version from archive •