archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mangler du valgkort?
  Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Mangler du valgkort E post Utskrift Mangler du valgkort 07 august 2015 i kategorien Aktuelt Har du ikke mottatt valgkort kan det være lurt å sjekke manntallet Vi har fått mange valgkort i retur Kommunal og moderniseringsdepartementet skal nå ha sendt ut alle valgkortene Imidlertid har Valgstyret i Askøy fått mange valgkort i retur Dette kan bety at det er flere som ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret eller at det er ufullstendige adresser Askøy kommune har lagt ut manntallslistene for kommunestyre og fylkestingsvalget til ettersyn på kundetorget her kan du undersøke om du er registrert eller

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4104-mangler-du-valgkort (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Ferieavvikling hos Nav Askøy
  reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Ferieavvikling hos Nav Askøy E post Utskrift Ferieavvikling hos Nav Askøy 13 juli 2015 i kategorien Aktuelt NAV Askøy melder at de har reduserte åpningstider fra 13 juli 31 juli Åpningstidene i ferietiden blir fra 11 00 14 00 alle virkedager

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4087-ferieavvikling-hos-nav-askoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Badevannskvalitet uke 28/2015
  Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Badevannskvalitet uke 28 2015 E post Utskrift Badevannskvalitet uke 28 2015 10 juli 2015 i kategorien Aktuelt Fire badeplasser er fulgt opp med nye prøver uke 28 Vannprøvene ble tatt mandag 6 juli På grunn av regnvær søndag og mandag var det stor vannføring i bekker og overvannsledninger Bekker og overvann kan føre med seg forurensning og det forventes økt bakteriologisk forurensning ved utløp av bekker og overvannsledninger Sjøvannsprøver er tatt ved fjære sjø Er du usikker på vannkvaliteten anbefales det å bade der du vet at vannutskiftingen er god og at det ikke er like ved utløp av bekk overvanns eller kloakkutslipp Klubbevika Kleppestø Prøve er tatt ved stranden nedenfor utløp av overvannsledning Ikke akseptabel vannkvalitet på prøvepunkt Overvannet synes å være forurenset og det anbefales ikke å bade i nærheten av utløpet av overvannsledning I sjø er fortynningen stor og det antas at vannkvaliteten lenger ut i vannet er bedre Træsvatn Follese Mindre god vannkvalitet Bekk til Træsvatn er forurenset av vann fra overvannsledning og vannkvaliteten kan variere med nedbørsmengder Årsak

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4086-badevannskvalitet-uke-28-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyordning i barnehagene: Gratis kjernetid
  Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Nyordning i barnehagene Gratis kjernetid E post Utskrift Nyordning i barnehagene Gratis kjernetid 08 juli 2015 i kategorien Aktuelt Fra 1 august kan alle som har lav inntekt og barn i 4 og 5 årsalderen i barnehagene søke om å få redusert foreldrebetalingen med verdien av 20 timer i uken Denne ordningen gjelder også for husstander som har barn med utsatt skolestart Dette kommer i tillegg til ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling som trådte i kraft 1 mai i år Hvor mye kan du tjene Det er Regjeringens Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 som definerer dette Den sier at foreldrebetalingen for en barnehageplass skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter Dette innebærer at husholdninger med en samlet bruttoinntekt under 473 000 kroner kan ha rett til redusert foreldrebetaling så lenge prisen for en barnehageplass er 2 580 kroner Øvre grense for bruttoinntekt for å få gratis kjernetid er satt til 405 000 kroner Søk til kommunen Barnets foreldre må søke til kommunen på fastsatt skjema og Fagavdeling barnehage vil behandle søknadene etter hvert som de kommer inn Inntekten må dokumenteres med kopi av siste års selvangivelse Det er også åpnet for at husholdningen som har fått en vesentlig og varig reduksjon i inntekten sin

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4080-nyordning-i-barnehagene-gratis-kjernetid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Badevannskvalitet sommeren 2015
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Badevannskvalitet sommeren 2015 E post Utskrift Badevannskvalitet sommeren 2015 03 juli 2015 i kategorien Aktuelt Badevannskvaliteten i Askøy kommune er stor sett god men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm værforhold og lokale utslipp I vår kommune tar Miljørettet helsevern vannprøver ved utvalgte friluftsbad en gang på forsommeren Hvor ofte måler vi Ved påvist dårlig kvalitet tas det oppfølgingsprøver i løpet av sommeren Vannprøvene analyseres for mikrobiologiske parametere ved Eurofins i Bergen Det tas ikke prøver ved alle badeplasser men det foretas et utvalg fra år til år Områder med mulighet for forurensing fra kjente kloakkutslipp prioriteres Analyseresultatene blir vurdert i henhold til Folkehelsas kvalitetsnormer for friluftsbad og blir kategorisert som god mindre god og ikke akseptabel vannkvalitet Vurdering av badevannskvalitet pr 03 07 15 Det er tatt nye prøver på steder der det var høye verdier for termotolerante koliforme bakterier E coli ved forrige prøvetaking Det er også tatt med nytt prøvepunkt Klubbevika ved Kleppestø Klubbevika Kleppestø Mindre god vannkvalitet Træsvatn Follese god vannkvalitet 30 06 15 men på bakgrunn av mistanke om kloakkforurensning

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4062-badevannskvalitet-sommeren-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fortjent ros til Koordinerende enhet
  Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Fortjent ros til Koordinerende enhet E post Utskrift Fortjent ros til Koordinerende enhet 01 juli 2015 i kategorien Aktuelt N asjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming NAKU utgir bladet Utvikling fire ganger i året Hovedreportasjen i det siste nummeret er fra Askøy kommune en kommune som satser på samhandling i tjenesteytingen Last ned kronikken som pdf her Kronikken er skrevet av Inga Karin Ellingsen Aune førstelektor ved Høgskolen i Sør Trøndelag Hun har i mange år vært opptatt av koordinatorfunksjonen og de mulighetene som ligger i samhandlingsverktøyet Individuell plan Askøy kommune er stolt over omtalen som er gitt i artikkelen og vil gjerne dele den med dere Det er et sterkt fokus i offentlige føringer og lovverk på at brukere skal møte et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Men tross dette tyder mye på at det er et sprik mellom forventningene og den virkeligheten brukere og pasienter opplever Selv om det hevdes at utviklingen går i riktig retning er det mange som ikke får tilbud om Individuell plan Pårørende uttaler at de kjemper mot tjenesteapparatet og mange koordinatorer sliter med å fylle rollen sin slik det forventes I bladet kan du lese mer om hvilke oppgaver som ligger til koordinatorfunksjonen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4058-fortjent-ros-til-koordinerende-enhet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Irene F. Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef
  Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Irene F Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef E post Utskrift Irene F Hantveit er fast ansatt som biblioteksjef 29 juni 2015 i kategorien Aktuelt Irene F Hantveit har vært konstituert biblioteksjef for Askøy folkebibliotek siden august 2014 Hun er fast ansatt i stillingen fra 1 juli

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4044-irene-f-hantveit-er-fast-ansatt-som-biblioteksjef (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Askøy kommune har mottatt Oljefri-diplom
  Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Askøy kommune har mottatt Oljefri diplom E post Utskrift Askøy kommune har mottatt Oljefri diplom 26 juni 2015 i kategorien Aktuelt Naturvernforbundet har delt ut Oljefri diplom til Askøy kommune som første kommune i Hordaland Ordfører Siv Høgtun tok imot diplomet på vegne av kommunen på Kommunestyremøtet 18 juni Naturvernforbundet deler ut Oljefri diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i sine egne bygg Målet med diplomet er et ønske om å hedre de som har gjort en innsats for både å kutte klimagassutslippene redusere lokal luftforurensning samt hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet Askøy

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4037-askoy-kommune-har-mottatt-oljefri-diplom (2016-02-10)
  Open archived version from archive •