archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppdatering av nettsidene
  idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Oppdatering av nettsidene E post Utskrift Oppdatering av nettsidene 22 mars 2015 i kategorien Aktuelt Kommunen har gjennomført en teknisk oppdatering av nettsidene sine og holder på med å kontrollere om alt virker som det skal Oppdateringen omfatter hovedportalen og 20 underportaler Askøyhallene alle skolene voksenopplæringen kulturskolen Rapporter feil Hvis dere finner feil i lenker eller funksjoner er vi takknemlige hvis dere kopierer adressefeltet og sender inn en kort beskrivelse

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3731-oppdatering-av-nettsidene (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Verdens Vanndag
  er vann og bærekraftig utvikling Den norske vannbransjen har potensial til å bli bærekraftig men det krever innsats I Askøy kommune har vi spennende arbeid og ambisjoner på området På verdensbasis er det store utfordringer knyttet til vann og avløp 780 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann og 2 5 milliarder har ikke tilfredsstillende avløpsforhold Vann er kjernen i en bærekraftig utvikling Rent vann i springen og i naturen er helt sentralt for en god helse et bærekraftig økosystem folkeforflyttinger og urbanisering industri og næringsliv energiproduksjon produksjon av mat og likestilling Det meste av dette tar vi for gitt i Norge Vannsituasjonen på Askøy Også på Askøy har vi vært godt vant med rent vann i springen men vi er en kommune i sterk vekst Det er utfordrende å bygge ut infrastruktur som holder følge med veksten også når det gjelder vannforsyning De siste årene har kommunen vært nødt til å innføre vannsparing hvor goder som hagevanning og fylling av basseng har måttet vike for nødvendig vannforbruk Vannsparing kommer som et resultat av både for små vannkilder men også begrensninger i produksjons og distribusjonsanlegg Begrensningene må vi leve med inntil ny vannkilde er bygget ut Askevann I mange år har man planlagt utbygging av ny vannkilde med nytt vannrenseanlegg og tilhørende distribusjonsanlegg Det er Askevann som skal forsyne størstedelen av Askøys befolkning med vann i uoverskuelig fremtid Askevannprosjektet har vært og er fortsatt en lang og krevende prosess Den 12 03 2015 fattet Kommunestyret et viktig vedtak for å komme videre med prosessen knyttet til klausulering av nedbørsfeltet Administrasjonen ble gitt fullmakt til å søke om ekspropriasjonstillatelse for de begrensningene som legges på eiendommene i nedbørsfeltet Restriksjonene i nedbørsfeltet er viktig for å sikre trygt drikkevann for all fremtid Det er også startet fysiske tiltak knyttet til Askevannutbyggingen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3736-verdens-vanndag (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Brenning av hageavfall
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Brenning av hageavfall E post Utskrift Brenning av hageavfall 17 mars 2015 i kategorien Aktuelt Askøy brann redning har den siste tiden registret en økning i brenning av hageavfall Brannvesenet minner om at det er forbud mot brenning av avfall på tettsteder i Askøy kommune Som tettbygd strøk regnes Kleppestø Øvre og Nedre Kleppe Strusshamn Marikoven Follese Hetlevik Krokås Juvik Søre

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3728-brenning-av-hageavfall (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nytt SFO tilbod frå 1.august 2015
  Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Nytt SFO tilbod frå 1 august 2015 E post Utskrift Nytt SFO tilbod frå 1 august 2015 17 mars 2015 i kategorien Aktuelt Før jul vedtok Utvalg for oppvekst og levekår UOL å endre SFO tilbodet i Askøy kommune til 11 månaders tilbod Nye vedtekter har vore til høyring og UOL vedtok desse i møte 4 mars Frå 1 august vil Askøy kommune gje SFO tilbod alle kvardagar utanom 5 planleggingsdagar 4 veker i juli julaftan nyttårsaftan og onsdag før skjærstorsdag Tilbodet vil bli gitt ved alle skulane HEIL OG HALV PLASS Det blir gitt tilbod om heil og halv plass Halv plass er blitt meir fleksibel og kan definerast som 10 valgfrie timar i løpet av veka Desse timane blir definert på eigen timeplan som skulane sender ut når elevane sin timeplan på skulen er klar Endring av tilbod kan skje frå den 1 i påfølgande månad BETALING Brukarbetaling i SFO vart vedtatt i samband med budsjett 2015 og er 2884 for heil plass og 2198 for halv plass Prisane er uendra frå 2014 Alle må betale for 11 månadars tilbod Leksehjelp vil ikkje lenger bli gitt til 1 4 klasse Prisreduksjon p g a deltaking i leksehjelp er difor tatt vekk OPNINGSTID SFO vil ha opningstid frå KL 07 15 16 45 men skulane kan flytte opningstida etter drøftingar i Samarbeidsutvalget ved skulen OPPSTART SFO vil starte måndag 3 august etter ferien Av praktiske grunnar vil 1

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3722-nytt-sfo-tilbod-fra-1-8-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Gratulerer med ny portal!
  psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Gratulerer med ny portal E post Utskrift Gratulerer med ny portal 12 mars 2015 i kategorien Aktuelt Vi gratulerer Askøy voksenopplæringssenter med ny portal Her finner du informasjon om skolen om undervisningen og kontaktinformasjon På siden deres finner du stoff om Norskopplæring De fleste innvandrere mellom 16 og 55 år som kommer til Norge har rett og plikt til norskopplæring Grunnskoleopplæring Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne kan handle om hele fag deler av fag

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3718-gratulerer-med-ny-portal (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Regionrådet prioriterte fordeling av skjønsmidlar
  og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Regionrådet prioriterte fordeling av skjønsmidlar E post Utskrift Regionrådet prioriterte fordeling av skjønsmidlar 10 mars 2015 i kategorien Aktuelt Måndag 9 mars var det styremøte i Regionrådet Vest Denne gongen var Askøy kommune vertskap for møtet Styret i Regionrådet Vest prioriterte mellom ni søknader om skjønsmidlar frå Fylkesmannen Regionråda har ei koordinerande rolle i samband med søknadsprosessen og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3716-regionradet-prioriterte-fordeling-av-skjonsmidlar (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 1,25 mill. til satsing mot barnefattigdom
  om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet 1 25 mill til satsing mot barnefattigdom E post Utskrift 1 25 mill til satsing mot barnefattigdom 09 mars 2015 i kategorien Aktuelt Fylkesmannen har innledet et utviklingsarbeid mot bekjempelse av barnefattigdom sammen med 5 kommuner i Hordaland Askøy er en av disse Askøy har fått 1 25 mill kroner i 2015 og prosjektet vil vare i fem år Barnefattigdom er ikke bare knyttet til lav inntekt men også til manglende deltakelse og mestring på viktige arenaer i oppveksten som skole fritid osv Bygger på erfaring I Askøy har vi allerede hatt en satsing mot barnefattigdom de senere årene Vi har utviklet målrettede tiltak for grupper av ungdom Ungdomstjenesten gir individuell oppfølging og driver grupper for stille ungdom alternative gym grupper jentegrupper og frokostgrupper på ungdomsskolen Alt sammen tiltak som bidrar til å skape nettverk inkludering og mestring I det kommende utviklingsarbeidet skal vi videreutvikle dette i en felles satsing Her vil flere fagavdelinger og tjenester bli bli tatt med Utvikle gode tiltak Målet er å få en god forståelse for omfanget og konsekvensene av barnefattigdom i vår kommune Vi skal utvikle gode tiltak som bidrar til å hindre utvikling av barnefattigdom

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3712-1-25-mill-til-satsing-mot-barnefattigdom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Den kulturelle skolesekken i Askøy for 2015
  Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Den kulturelle skolesekken i Askøy for 2015 E post Utskrift Den kulturelle skolesekken i Askøy for 2015 08 januar 2015 i kategorien Aktuelt Tilbudet i Den kulturelle skolesekken for 2015 er klart pdf 7 18 MB Se de ulike prosjektene hendelsene ved å pdf laste

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3532-den-kulturelle-skolesekken-i-askoy-for-2015 (2016-02-10)
  Open archived version from archive •